Prof.Dr SALİH ÇETİNKURŞUN(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi cetinkursun2001@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Çocuk Cerrahisi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ---
Yüksek Lisans : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1980
Doktora : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAK.ÇOC.CER.AD. 1989
Doçentlik : GATA 1995
Profesörlük : GATA 2001


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
 AKÜ Tıpfak  
 AKÜ Tıpfak  
 AKÜ Tıpfak  
 AKÜ Tıpfak  
AKÜ ASYOYüksekokul Müdürü2008 
AKÜ TIP FAKCERRAHİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI20082010
AKÜ Tıp FakÇocuk cerrahisi AD Başkanı2007 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Anal canal duplication., Eur J Pediatr. , Epub ahead of print, , 2009
2Epidermoid cyst causing clitoromegaly in a child., Int J Gynaecol Obstet., Apr;105(1), 64, 2009
3Increasing tendency in caustic esophageal burns and long-term polytetrafluorethylene stenting in severe cases: 10 years experience., J Pediatr Surg. , Apr;42(4), 636-40, 2007(Atabek C, Surer I, Demirbag S, Caliskan B, Ozturk H, ile birlikte)
4Postoperative anorectal manometric evaluation of patients with anorectal malformation., Pediatr Int., Apr;49(2), 210-4, 2007(Senel E, Demirbag S, Tiryaki T, Erdogan D, Cakmak O., ile birlikte)
5Effects of testicular fixation on oxidative stress-related parameters in prepubertal rat testis., Arch Androl., , , 2006(Surer I, Demirbag S, Ozturk H, Oğus E, Surer H., ile birlikte)
6Effects of phototherapy on newborn rat testicles., Arch Androl., Jan-Feb;52(1), 61-70, 2006(Demirbag S, Cincik M, Baykal B, Gunal A., ile birlikte)
7Bronchial tear in a child after a liquid petroleum gas tank explosion., Pediatr Emerg Care., , , 2005(Demirbag S, Surer I, Ozturk H., ile birlikte)
8Comparison of hyaluronate/carboxymethylcellulose membrane and melatonin for prevention of adhesion formation in a rat model., Hum Reprod., Jul;20(7), 2021-4, 2005(Demirbag S,Tasdemir U, Ozturk H, Pekcan M, Yesildaglar N., ile birlikte)
9Sacral ratio and fecal continence in children with anorectal malformation., BJU Int., Apr;95(6), 909, 2005(Demirbag S, Senel E, ile birlikte)
10Conservative approach to the mediastinitis in childhood secondary to esophageal perforation., Clin Pediatr (Phila), Mar;44(2), 131-4, 2005
11Topical nitric oxide treatment after pull through operations for Hirschsprung disease., J Pediatr Gastroenterol Nutr., Mar;40(3), 390-2, 2005(Tiryaki T, Demirbağ S, Atayurt H, ile birlikte)
12Adenomyomatosis of the gallbladder in a child., Dig Dis Sci. , Apr;48(4), 733-6, 2003(Surer I, Deveci S, Demirbag S, Saglam M, Atabek C, Ozturk H., ile birlikte)
13Testicular blood flow alterations and flow cytometric analysis in prepubertal rats with experimentally induced unilateral varicocele., Eur Surg Res. , Mar-Apr;35(2), 98-102, 2003(Oztürk H, Surer I, Okur H, Demirbag S, ile birlikte)
14Congenital midline cervical cleft., Clin Pediatr (Phila). , Jun;40(6), 363-4, 2001(Demirbağ S, Oztürk H, Sürer I, Sakarya MT., ile birlikte)
15Aprimary vaginal stone in a disabled child, ObstetGynecol, 98_978, 2001, 2001(Sürer İ,Demirbağ S,Oztürk H, ile birlikte)
16Multilocular cervical thymic cyst:an unusual neck mass in children, IntJPediatrOtorhinolaryngol, 61_249, 2001, 2001(Ozturk H,Karnak I,Deveci S,Surer I, ile birlikte)
17Giant retroperitoneal lipoma in a child, PediatrRadiol, 31:304, 2001, 2001(Yalcin B,Ozturk H,Kısmet E,Deveci S,Ozcan O, ile birlikte)
18Late presentation of Bochdalek hernia:clinical and radiological aspects, PediatrPulmonol, 31:306, 2001, 2001(Ozturk H,Karnak I,Sakarya MT, ile birlikte)
19The effects of chemical sympathectomy on testicular injury varicocele, BJUInt, 87:232, 2001, 2001(Ozturk H,Tander B,Aydın A,Okumus Z, ile birlikte)
20Proteus syndrome:clinical and surgical aspects, AnnGenet, 43:137, 2000, 2000(Ozturk H,Karnak I,Sakarya MT, ile birlikte)
21UNUSUAL PRESENTATİON OF TUBERCULOSİS REACTİVATİON, JPEDSURG, 35:1263, 2000, 2000(SURER I,OZTURK H, ile birlikte)
22Aprospective,randomized,double blind,placebo controlled trial of GTN ointment inthe treatment of children with anal fissure, jped surg, 34:1810, 1999, 1999(Tander B,Ozturk H,guven A,Demirbag S,Ozkan Y, ile birlikte)
23Adrenal calcification in children, J PED SURG, 34:481, 1999, 1999(OZTURK, H KARNAK İ ,DEMİRBAG S, ile birlikte)
24Isolated abdominal bronchogenic cyst, Eur J pED sURG, 7:103, 1999, 1997(OZTURK H ,CELASUN B ,SAKARYA MT, SURER İ, ile birlikte)
25Congenital megalourethra, İndian J PEDİATR, 63:566, 1996, 1996(ozturk h,sakarya mt,surer i, ile birlikte)
26Epidermolysis bullosa associated with pyloric ,esophageal and anal atresia, j ped surg, 30,1477, 1995, 1995(ozturk h,celasun b,sakarya mt,alpaslan f, ile birlikte)
27Ranula olgularında anestezi sorunu, Ege tıp fak dergisi, 28,1319, 1989, 1989(Moral AR,Özdamar S, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1An unusual localization of a bronchogenic cyst: Cervical region-A case report, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngo, 4, 56-58, 2009(Narcı A, Şahin Ö, Şen TA, Özkaraca E , ile birlikte)
2Bilateral cervical chondrocutaneous remnants: a case report and review of the literature., Turk J Pediatr. , Apr-Jun;48(2), 175-7, 2006(Oztürk H, Ozdemir T, Demirbağ S, Atabek C, Sürer I, Safali M, ile birlikte)
3Safe removal of upper esophageal coins by using Magill forceps: two centers' experience., Clin Pediatr (Phila)., Jan-Feb;45(1), 71-3, 2006(Sayan A, Demirbag S, Surer I, Ozdemir T, Arikan A., ile birlikte)
4Long-term results of topical glyceryl trinitrate ointment in children with anal fissure., Ann Trop Paediatr. , Jun;25(2), 135-7, 2005(Demirbag S, Tander B, Atabek C, Surer I, Oztürk H, ile birlikte)
5EFFECTS OF TREATMENT WİTH İMMUNGLOBULİN ON THE BACTERİAL TRANSLOCATİON, Annburn and firedisaster, 13:13, 2000, 2000(HEREK O,OZTURK O,OZYURT M,ALBAY A, ile birlikte)
6An ALTERNATİVE APPROACH TO BLADDER AUTOAUGMENTATİON, Tech Urol, 5:100, 1999, 1999(SURER I,ELİCEVİK M,OZTURK H,SAKARYA MT, ile birlikte)
7Congenital gingival granular cell tumour, J Nihon University School of dentistry, 35,130, 1993, 1993(günhan o,günhan m,celasun b, ile birlikte)
8Lipid secretingbreast carcinoma in childhood, Eur Ped Surg, 3,48, 1993, 1993(balık e,taneli c,yazıcı m,cetingul n,erhan y,haydaroglu a,oztop s, ile birlikte)
9Malign gastric teratoma in an infant, Z Kinderchirurgie, 45,385, 1990, 1990(balik e,tuncyurek m,sayan a,avanoglu a,ulman i, ile birlikte)
10Accessory scrotum, Z Kinderchirurgie, 45,253, 1990, 1990(balik e,oztop f, ile birlikte)
11An unusual localization of a bronchogenic cyst:cervical region, int J Ped Otorhin, 4,56, 2009, 2009(Narcı A,Şahin Ö,Şen TA,Özkaraca E, ile birlikte)
12Postoperatif intraperitoneal yapışıklıkların önlenmesinde Evitaminin yeri, Ulusal cerrahi dergisi, 5,29, 1989, 1989(Erdener A,İlhan H,Ulman İ, ile birlikte)
13Özofagoskopi girişimlerinde ekstübasyon sonrası gelişen larengeal irritasyonların önlenmesi, Ege tıp fak dergisi, 28,23, 1989, 1989(Moral AR,Özdamar s, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Rat fetüsünün gelişimi, İST ÜNİV TIP FAK MEC, 51,579, 1988, 1988(Avanoğlu A,Sayan A,Falakalı S,Gündüz M,Numanoğlu İ, ile birlikte)
2İntraspinal uzanım gösteren ganglionöroma, PEDİATRİK CERRAHİ DERGİSİ, 3,33, 1988, 1988(Balık E,Avanoğlu A,Sayan A,Ulman İ, ile birlikte)
3Çocuklarda travmatik asfiksi, Pediatrik cerrahi dergisi , 3,33, 1989, 1989(Erdener A,Balık E,İlhan H, ile birlikte)
4Bir torakoomfalopagus olgusu, Pediatrik cerrahi dergisi, 3,55, 1989, 1989(Erdener A,Avanoğlu A,Sayan A,Balık E, ile birlikte)
5Çocuklarda akut apandisit, Pediatrik cerrahi dergisi, 3,167, 1989, 1989(Erdener A,Balık E,Ulman İ,İlhan H, ile birlikte)
6E vitaminin erken dönemde yara iyileşmesine etkisi, Ege tıp fak dergisi, 29;76, 1990, 1990(Erdener A,Ulman İ,İlhan H, ile birlikte)
7İntraperitoneal adjuvan 5 deoxy 5 fluorudine'nin sıçan kolon anastomozunda iyileşmeye etkisi, Ulusal cerrahi dergisi, 6;25, 1990, 1990(Balık E,Erdener A,Avanoğlu A,Sayan A,İlhan İ.Ulman i, ile birlikte)
8Çocuklarda kolon adenokarsinomu, Türk onkoloji dergisi, 4,856, 1990, 1990(B.BALIK,C.TANELİ,TUNÇYÜREK M, ile birlikte)
9Obstrüksiyon veinvaginasyona yol açan ileoçekal duplikasyonlar, Ege tıp fak derrgisi, 29,108, 1990, 1990(Erdener A,Balık E,Avanoğlu A,Ulman İ, ile birlikte)
10Childhood tumors series of the Ege University hospital between 1979_1988, Turkish j Cancer, 20,100, 1990, 1990(Çetingül N,Öztop S,Nişli G,Balık E,Mutluer S,Haydaroğulları A,Soydan S,EsenA, ile birlikte)
11Dalağın epidermoid kisti, Pediatrik cerrahi dergisi, 5,61, 1991, 1991(Söylet Y,Sayan A,Can C,Alpaslan F, ile birlikte)
12Management of ranulas, Pediatrik cerrahi dergisi, 6,104, 1992, 1992(Balık E.Taneli C, ile birlikte)
13Konjenital granuler hücreli myoblastoma_konjenital epulis, GATA Bülteni, 34,457, 1992, 1992(Söylet Y,Alpaslan F,Kabadayı T, ile birlikte)
14Anorectal malformations with rectourethral fistula_occurance in siblings, Alsancak devlet hastanesi dergisi, 2,17, 1993, 1993(Taneli C,Yazıcı M,Balık E, ile birlikte)
15Çocuklarda Meckel divertikülü komplikasyonları, GATA Bülteni, 35,781, 1993, 1993(Günalp B,Can C,Alpaslan f, ile birlikte)
16Çocuklarda rektal prolapsus, Kolon rektum hast, 4,177, 1994, 1994
17Kist hidatiğe bağlı torakobilier fistül, Pediatrik cerrahi dergisi, 10,40, 1996, 1996(Öztürk H,Alper A,Sakarya MT,Sürer İ,Öner K, ile birlikte)
18Pilomatriksoma;nadir görülen bir çocukluk çağı tümörü, Pediatrik cerrahi dergisi, 10,56, 1996, 1996(Sürer İ,Sakarya MT,Öztürk H,Herek Ö,Deveci S, ile birlikte)
19Doğumsal prepubik sinüs, Pediatrik cerrahi dergisi, 10,61, 1996, 1996(Sakarya MT,Öztürk H,Sürer İ,Deveci S, ile birlikte)
20Konjenital krikofarengeal akalazya, T Klin J Pediatr, 5,155, 1996, 1996(Öztürk H,Tiryaki T,Sakarya MT,Sürer İ, ile birlikte)
21Seftriaksona bağlı gelişmiş psödolithiazis, Pediatrik cerrahi dergisi, 10,104, 1996, 1996(Herek Ö,Öztürk H,Sakarya MT,Sürer İ, ile birlikte)
22Pelvik RMS tedavi sonrası geç dönem komplikasyonları, Ege tıp fak dergisi, 35,173, 1996, 1996(Ulman İ,Çelik A,Öztop F,Balık E, ile birlikte)
23Hipertansiyona bağlı gelişmişperiferik fasiyal paralizi, T Klin J Pediatr, 6,70, 1997, 1997(Öztürk H,Herek Ö,Sakarya MT,Sürer İ, ile birlikte)
24Çocuklarda gastrointestinal sistem yabancı cisimleri, GATA Bülteni, 39,245, 1997, 1997(Öztürk H,Herek Ö,Sakarya MT,Sürer İ, ile birlikte)
25Çocuklarda nadir yerleşimli hidatik kistler, Pediatrik cerrahi dergisi, 11,41, 1997, 1997(Öztürk H,Ceylan H,Sakarya MT,Sürer İ, ile birlikte)
26Subkutan yerleşimli bronkojenik kist, Ege tıp fak dergisi, 36,71, 1997, 1997(Celasun B,Öztürk H,Sakarya MT,Sürer İ, ile birlikte)
27Ratlarda intestinal iskemik hasarın önlenmesinde somatostatin ve Evitaminin etkileri, C.Ü.Tıp fak dergisi, 20,204, 1998, 1998(Can C,Öztürk H,Sakarya MT,Alpaslan F, ile birlikte)
28İnfantil dönem unilateral inguinal hernide kontralateral eksplorasyon sonuçları, T Klin J Pediatr, 9,10, 1998, 1998(Öztürk H,Sürer İ,Sakarya MT,Demirbağ S,Güven A, ile birlikte)
29Ürodinami işlemi öncesi çocuk ve ailenin bilgilendirilmesinin ürodinamiye etkisi, Gülhane tıp dergisi, 41,426, 1999, 1999(Cevahir Y,Öztürk H,Güven A,Demirbağ S, ile birlikte)
30Çocuklarda elektif inguinal cerrahi sonrası postoperatif analjezi, T Klin J Pediatr, 9,10, 2000, 2000(Öztürk H,Karnak İ,Kurt E, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Pediatrik Cerrahi, GATAbasımevi, 40, , 2002(haluk öztürk, ile birlikte)
2Çocuk cerrahisi tanı ve tedavi el kitabı, SSYB Yayınları, 100, , 2002
3GATA Ayın kitabı:İnfant ve çocuklarda gastrointestinal kanamalar, GATA Basımevi, 85, , 2005(Suzi Demirbağ,A.Emin Kürekçi,A.Avni Atay, ile birlikte)
4Çocuklardaki karaciğer tümörlerinde tedavi seçenekleri, NOBEL TIP, 7, , 2010(Demirbağ, S, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Türkiye klinikleri
2Doktor
3Çocuk CERRAHİSİ DERGİSİ
4Kocatepe tıp dergisi
5Gülhane tıp dergisi
6Zeynep Kamil Tıp Dergisi
7Türkiye Klinikleri Pediatrik Onkoloji Özel sayısı
8Türkiye Çocuk hastalıkları dergisi
0Yönettiği Tezler
1Mesane augmentasyonu için detrusor myotomi alternatifin deneysel olarak araştırılması, Dr.İlhami Sürer, Seçiniz, 1997
2Enürezis ve diğer işeme bozukluklarında ürodinamik incelemenin tanı ve tedaviye katkısı, Dr Ahmet Güven, Seçiniz, 1999
3Vezikoüreteral reflülü olgularda ürodinaminin yeri, Dr Suzi Demirbağ, Seçiniz, 1999
4Defonksiyonel kolonda,intestinal morfolojik değişiklikler ve geriye dönüşülebilirliği, DrCüneyt Atabek, Seçiniz, 2003
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Aprospective,randomized,double blind,placebo controlled trial of GTN ointment....
2Isolated abdominal bronchogenic cyst
3Epidermolysis bullosa associated with pyloric,esophageal and anal atresia
4Increasing tendency in caustic esophageal burns and longterm PTFE stenting in severe cases
5Comparison of hyaluronate/carboxymethylcellulose membrane and melatonin for prevention of adhesion formation
6Conservative approach to the mediastinitis in chilhood secondary to esophageal perforation
7Adenomyomatosis of the gall bladder in a child
8Testicular blood flow alterations and flow cytometric analysis in prepubertal rats with experimentally induced unilateral varicocele
9A primary vaginal stone in a disabled child
10Giant retroperitoneal lipoma in achild
11Proteus syndrome:clinical and surgical aspects
12Malign gastric teratoma in an infant
13Accessory scrotum_report of acase
14Safe removal of upper esophageal coins by using Magill forceps
15Effects of phototherapy on newborn rat testicles
16Multilocular cervical thymic cyst
17Late presentation of Bochdalek hernia
18Unusual presentation of tubercolosis reactivation in childhood:an anterior neck mass
19Lipid secreting breast carcinoma in childhood
20The effects of chemical sympatectomy on testicular injury in varicocele
21Adrenal calcification in children :a case report
0Diğer Etkinlikler
115.Ulusal çOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 21_23 Temmuz 1997,İstanbul Oturum başkanlığı
217.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 26_29 Eylül 1999,Kemer _Antalya Oturum başkanı
318.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 1_4 Ekim 2000,Kemer Antalya Oturum başkanlığı
419.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 7_11 Ekim 2001 Kemer Antalya Oturum başkanlığı
520.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 15_19 Ekim 2002 Mersin OTURUM BAŞKANLIĞI
622.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 8_11 Eylül 2004 Bursa Oturum başkanlığı
725.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 21-25 Ekim Çeşme İzmir Oturum başkanlığı
827.Ulusal Çocuk cerrahisi kongresi 30 eylül_3 ekim 2009 Malatya Oturum başkanlığı
928.Ulusal Çocuk cerrahisi Kongresi,22_25 Eylül 2010,Antalya OTURUM BAŞKANLIĞI
10PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 8_10 NİSAN İZMİR,Oturum başkanlığı
11Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu,15_16 Mayıs,Afyonkarahisar,Kurs Yöneticisi
0Ödüller :
1Türk KANSER ARAŞTIMA VE SAVAŞ KURUMUNCA 1989 YLINDA DÜZENLENEN 1.ARAŞTIRMAYARIŞMASINDA MANSİYON ÖDÜLÜ
26.ULUSLARARASI KATILIMLIULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİNDE POSTER DALINDA BİRİNCİLİK
0Verdiği Dersler : 
1Hipospadias_epispadias 
2Nekrotizan enterokolit 
3Meckel divertikülü ve invaginasyonlar 
4Vezikoüreteral reflü 
5Şok ve tedavisi 
6Çocuklarda karında kitleler 
7Çocuklarda solid tümörler 
8Hirschsprung hastalığı 
9ÇOCUK CERRAHİSİNE GİRİŞ2009
10Özofagusun nöromotor hastalıkları 
11Gastrik ulcus 
12Midenin doğumsal anomalileri 
13Malrotasyon anomalileri 
14Kolonik ATREZİLER 
15Hirschsprung hastalığı 
16Omfalosel 
17Teratomlar 
18İnterseks anomalileri 
19Mekonyum ileusu 
20Kısa barsak sendromu 
21Çocuklarda sıvı ve elektrolit dengesi 
22Toraks travmaları 
23Tıbbi etik 
24Gastrointestinal kanamalar 
25Akut batın 
26İnflamatuar barsak hastalıkları 
27Abdominal kitleler 
28Wilms tümörü 
29Böbrek anomalileri 
Diğer Bilgiler :