Arş.Grv CEREN UTKUGÜN(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi cedemir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : AKÜ FEN EDE.FAK.TARİH 2004
Yüksek Lisans : AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- SOSYAL BİLGİLER ÖĞR 2005-2008
Doktora : AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- TARİH 2008-
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi , X, 151-171, 2008(Ocak G., ile birlikte)
2Bir Halk Eğitim Kurumu Olarak Afyon Halkevi ve Faaliyetleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, VIII, 253-273, 2006(Ortak Ş., ile birlikte)
3Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Bakış Açıları ve Başarıları Arasındaki İlişki, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, XI/2, 107-133, 2009(Gürbüz OCAK, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 6 (2), 204-212, 2007(Yapıcı M., ile birlikte)
Diğer Bilgiler :