Yrd.Doç.Dr. TUĞBA SELANİK AY(Eğitim Fakültesi)
E-posta Adresi tsay@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğre 2002
Yüksek Lisans : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü S 2005
Doktora : Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sı 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Determination of Teacher Characteristics which Support Constructivist Learning Environments, Eurasian Journal of Educational Research, 63, 293-310, 2016(Bülent Aydoğdu, ile birlikte)
2Metaphors of Pre-Service Elementary School Teacher Candidates’ Regarding The Concept Of “Nongovernmental Organizations (NGO’s), Educational Research and Reviews, 11, 12, 2016
3Acquisition of Operational Environmental Literacy in Social Studies Course, International Journal Of Environmental & Science E, 11 (13), 5951-5968, 2016(Nuray KURTDEDE FİDAN, ile birlikte)
4Development of an Attitude Scale about “The Use of Facebook in Social Studies Education”: A Validity and Reliability Study, Journal of Elementary Education , 26 (2), 1-22, 2017
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 167-181, 2009(Deveci, H., ile birlikte)
2Sosyal Bilgiler Dersinde Çevre Bilinci Kazandırmada Medya Ürünlerinden Yararlanmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 76-93, 2011
3Sosyal Bilgiler Dersinde Yerel Toplum Çalışmalarından Yararlanma: Bir Eylem Araştırması, Journal of Social Studies Research, 2 (1), 83-115, 2011(Deveci, H., ile birlikte)
4Öğretmen Adaylarının "Kültürel Miras" Kavramına İlişkin Metaforları, Turkish Studies , 8, 12, 2013(Nuray Kurtdede Fidan, ile birlikte)
5Sosyal Bilgiler Dersinde Çocuktan Çocuğa Öğretim Yaklaşımına İlişkin Öğretim Uygulaması, İlköğretim Online, 13, 1, 2014(Deveci, Handan, ile birlikte)
6Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Müzelerden Yararlanmaya İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi/ESOSDER, 13, 48, 2014(Nuray Kurtdede Fidan, ile birlikte)
7İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Ürünlerine Göre Sorumluluk Değeri Algıları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi De, 22, 78-93, 2014(Sibel Dal, ile birlikte)
8Vatandaşlık Eğitimi Bakımından Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30. Yıl Özel Sayısı, 97-109, 2014(Handan Deveci, ile birlikte)
9Sosyal Bilgilerin Sosyolojik Boyutu, KEFAD, 16, 1, 2015(Nuray KURTDEDE FİDAN; Mustafa ERGÜN, ile birlikte)
10Etkili İletişim Becerileri Açısından Eğitimciler, Journal of Academic Social Science Studies, 41, 367-381, 2015
11Ways of Using Internet by Classroom Teachers in Social Studies Course, Journal of Education and Future, 9, 31-48, 2016(handan deveci, ile birlikte)
12İlkokul Öğrencilerinin Hikâyelerine Dayalı Olarak Mesleklere İlişkin Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (44), , 2016(Ayçin Emeksever, ile birlikte)
13Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi Kazandırmaya İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), , 2016(Şerifenur Acar, ile birlikte)
14Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarından Yararlanmaya İlişkin Görüşleri, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7 (23), , 2016
15Views Of Classroom Teachers About The Use Of Out Of School Learning Environments, Journal of Education and Future, 10, , 2016(Ömer ERBASAN, ile birlikte)
16Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Okuryazarlık Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Gerçekleştirdikleri Uygulamalar, Anadolu Journal of Educational Sciences Internatio, 6 (2), 31-63, 2016(Ümit YAVUZ, ile birlikte)
17Sınıf Öğretmenlerinin Aile Katilimina Yönelik Görüşleri, 8, 23, 561-589, 2016(Bülent Aydoğdu, ile birlikte)
18Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Kültürel Ögeler Bağlamında “Küçük Hezarfen” Çizgi Filmi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), , 2017(Çağdaş Korkmaz, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sosyal Bilgiler Dersinde Yerel Toplum Çalışmaları ve Uygulama Örnekleri, International Conference on Educational Sciences, 23-25 Haziran, 2008, 2008(Deveci, H., ile birlikte)
2Using Oral History Teaching Cultural Values In Social Studies, 89th National Council for Social Studies Annual Co, , , 2009(Çengelci, T., ile birlikte)
3Vatandaşlık Eğitiminde Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü: Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012, , 2012(Deveci, H., ile birlikte)
4Classroom teacher candidates' views about creative writting for environmental education, Intellectual Capital & Education, , , 2014
5Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre “Adil Olma” Değeri, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Nisan 2015, 131, 2015(Nuray KURTDEDE FİDAN , ile birlikte)
6Eğitim Fakültelerindeki Mevcut Durum ve Hayallerdeki Eğitim Fakültesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği), VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015, , 2015(Nuray KURTDEDE FİDAN , ile birlikte)
7Sosyal Bilgiler Dersinde Eylemsel Çevre Okuryazarlığı Kazandırma, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eği, 258, , 2015(Nuray KURTDEDE FİDAN , ile birlikte)
8Metaphors of teacher candidates regarding the concept of “Nongovernmental Organizations"”, 7th International Conference for Theory and Practi, 25 Haziran, 27 Haziran, 2015
9Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kariyer Bilinci Geliştirmeye Yönelik Gerçekleştirdikleri Uygulamalar, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11-14 Mayıs, , 2016
10Öğretmen Adaylarının Örnek Olay Senaryolarına Dayalı Barış Algıları, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11-14 Mayıs, , 2016(Abdullah Gökdemir, ile birlikte)
11An Analysis of Children’s Games in Terms of Values Education, 8. World Conference on Educational Sciences, 4th Feb 2016, 58, 2016
12Views Of Classroom Teachers About Social Studıes Courses In The Context Of Political Literacy, International Congress on Social Sciences/MADRID, 23-24 Eylül , Vol I, 23-31, 2016
13Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Öyküleme Yoluyla Çocuk Kitaplarından Yararlanma , IV th International Eurasian Educational Research , 11-14 Mayıs, 121, 2017(nuray kurtdede fidan, ile birlikte)
14Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kamu Spotlarından Yararlanmaya İlişkin Görüşleri, ICOESS, 6-8 Nisan, 140, 2017(Nuray KURTDEDE FİDAN, ile birlikte)
15İlkokul Öğrencilerinin Kompozisyonlarına Dayalı Etkili Vatandaşlık Algısı, ICES/UEBK, 20-24 Nisan, 150, 2017(Nuray KURTDEDE FİDAN, ile birlikte)
16Sanat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyum, 4-6 Mayıs, 290, 2017(Nuray KURTDEDE FİDAN, ile birlikte)
17Çocuk Hikayelerinde Değerler, International Symposium of Education and Values, , , 2017(Nuray KURTDEDE FİDAN, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışırken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği SempozyumuVI. Ulusal, 27-29 Nisan 2007, , 2007(Yılmaz, F., Karadağ, R., ile birlikte)
2Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Yerel Toplum Çalışmalarından Yararlanma Durumları, III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 18-20 Haziran 2007, , 2007(Deveci, H., ile birlikte)
3Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri , III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 17-20 Ekim 2007, , 2007(Suna, Ç., Karadağ, R., ile birlikte)
4İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2008, , 2008(Karadağ, R., Çengelci, T., ile birlikte)
5İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarına Göre Sosyal Bilgiler, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2009, , 2009(Deveci, H., Gökçe, N., ile birlikte)
6Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Gezilerini Gerçekleştirme Becerilerine İlişkin Görüşleri, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim 2009, , 2009(Gökçe, N., Çengelci, T., ile birlikte)
7Sosyal Bilgiler Dersinde Çocuktan Çocuğa Öğretim Yaklaşımına İlişkin Uygulama Örnekleri, 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, , 2011(Deveci, H., ile birlikte)
8Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Oyun Öğretimine İlişkin Görüşleri, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül, 218, 2013(Duban N, KurtdedeFidan N. , ile birlikte)
9Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 29-31 Mayıs, , 2014(Mustafa Ergün, Nuray Kurtdede Fidan, ile birlikte)
10İlkokul Öğrencilerinin Çocuk Oyunlarına İlişkin Görüşleri, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , 2014(Nil Duban, Nuray Kurtdede Fidan, Suphi Özsüer, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Sosyal Bilgiler ve Yerel Toplum Çalışmaları, , , , 2011
2Okulda Değerler Eğitimi, PegemA Yayıncılık, 18-37, , 2014
3Sınıf Öğretmenleri ve Adayları için Hayat Bilgisi Öğretimi/ Hayat Bilgisi Öğretiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları, , , , 2014
4Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Etkinlikler, Anı Yayıncılık, , , 2016
5Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık, 314-350, , 2016(Nil DUBAN, ile birlikte)
6PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ VIEWS ABOUT USING CREATIVE WRITING FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION, Cambridge Scholars Publishing, 313-323, , 2016
7Views of Classroom Teachers About Social Studies Courses in the Context of Political Literacy, MCSER (Mediterrenian Center for Science Education , 234-243, , 2017
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
2Journal of Educational Sciences
3RESEARCHER: SOCIAL SCIENCE STUDIES
4bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
5Educational Researh and Review
6Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
0Yönettiği Tezler
1GÜNLÜK GAZETELERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, Seda KONAK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1“ÇOCUK GÖZÜYLE MEDYA OKURYAZARLIĞI UYGULAMALARI”
2SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE POLİTİK OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA SOSYAL BİLGİLER
3ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLİŞKİN METAFORLARI VE GÖRÜŞLERİ
4İnsan Hakları, Vatandaşlık Ve Demokrasi Dersinde Kamu Spotlarından Yararlanmanın İlkokul Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
0Diğer Etkinlikler
1The certificate of "Action Research" lesson from Oregon State University
2V. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı
3Çocuk Üniversiteleri Çalıştayı/Mersin/13-15 Ocak 2016
4IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu/ Değerler eğitiminde sınıf içi etkinlikler çalıştayı(Doç Dr. Tuba ÇENGELCİ ile birlikte)
52. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği/Mermerden çıkan öyküler atölye çalışması (Yrd. Doç. Dr. Özgün UYANIK ile)
6Okulda Değerler Eğitimi Çalıştayı
0Verdiği Dersler : 
1Topluma Hizmet Uygulamaları2013
2Öğretmenlik Uygulaması II2013
3Araştırma Projeleri2013
4Okul Deneyimi2013
5Sosyal Bilgiler Öğretimi2013
6Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim2013
7Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2013
8Etkili İletişim2013
9Değerler Eğitimi2013
10Öğretmenlik Uygulaması I2013
11Bilimsel Araştırma Yöntemleri II2014
12Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yakla2014
13Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri I2014
14SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLER2014
15Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar2015
16Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri I2015
Diğer Bilgiler :