Doç. Dr. NİL DUBAN(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi nily@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : FEN EĞİTİMİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : SELÇUK ÜNİ.EĞİ.FAK.FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 1999
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ.EĞİTİM BİLİMLERİ ENST.İLKÖĞRETİM 2003
Doktora : ANADOLU ÜNİ.EĞİTİM BİLİMLERİ ENST.İLKÖĞRETİM 2008
Doçentlik : Alan Eğitimi 2014
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sınıf ÖğretmenliğiAnabilim Dalı Başkanlığı2010...


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Effects Of Teaching Learning Strategies On The Academic Success Of The 5th Grade Primary School Students, Eurasian Journal of Educational Research, 22, 111-120, 2006
2Pre-service Science and Technology Teachers' Mental Images of Science Teaching, Eurasian Journal of Educational Research, 50, 107-126, 2013
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Karikatürlerini Hazırlama ve Kullanmaya Yönelik Görüşleri, Journal of Academic Studies, 56, 35-54, 2013
2Sınıf öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmen eğitimcilerinin özellikleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (1), 136-159, 2013(N. Fidan, K. Kasapoğlu, A. Yüksel, A. Yamaç, ile birlikte)
3Views of Teachers on the Use of Drama Method in Science and Technology Courses, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJ, 4(2), 46-55, 2013(Merve Evsen Düzgün, ile birlikte)
4Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançları ve fen öğretimine yönelik tutumları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, 21-(1), , 2012(Nurcan GÖKÇAKAN, ile birlikte)
5Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarını Yordayan Bir Faktör Olarak Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumları (Afyonkarahisar İli Örneği), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), , 2012(Koray KASAPOĞLU, ile birlikte)
6Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, 19 (2), , 2010(Tuğba Yanpar Yelken, ile birlikte)
7Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ve Teknoloji Okur-Yazarı Bireylere Ve Bu Bireylerin Yetiştirilmesine İlişkin Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), , 2010
8Primary teacher candidates’ science teaching self-efficacy beliefs and their opinions regarding to the effective factors of self-efficacy beliefs, e-journal of New World Sciences Academy, 4 (1), , 2009(E. Aysın Küçükyılmaz, ile birlikte)
9Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri, Elementary Education Online, 8 (2) , , 2009(Şefik Yaşar, ile birlikte)
10Analysing the elementary science and technology coursebook and student workbook (5th grade) in terms of constructivism, International Journal of Humanities and Social Sci, 2 (2) , , 2008
11Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri, Elementary Education Online, 7 (3), , 2008(E. Aysın Küçükyılmaz, ile birlikte)
12An Exemplary Approach Within the Scope of Inquiry-based Learning in Science and Technology Course for the 5th Grade Students in Primary Education in Turkey, The International Journal of Learning, 14 (3), , 2007(Şefik Yaşar, ile birlikte)
13Science and technology teachers’ views of primary school science and technology curriculum. , International Journal of Education in Mathematics,, 1 (1), 64-74., 2013
14What do pre-service teachers think abaout science journals and journal writing?, The New Educational Review, 35(1), 225-235, 2014
15The opinions of primary school teachers regarding the use of structural communication grids , Procedia - Social and Behavioral Sciences , 93, 900-905, 2013(Güneş Halacı, ile birlikte)
16A Mixed Methods Assessment of the Learning Environment in Teaching Science and Technology I Course, Elementary Education Online, 13, 4, 2014(Kasapoğlu K., Yüksel A., ile birlikte)
17Sosyal Bilgiler Dersinde 5. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Çalışmaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8/39, 604-612, 2015(A. Çakır, Z. Butekin, Z. Samsa, B. Erçoban, ile birlikte)
18Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi -, Özel Sayı , 170-182, 2015(F. Güleç Islak, F. Güleç, S. Konak, A. Öztürk, H. Türkeç, ile birlikte)
19Öğretmen Adaylarının Mikro-öğretim Uygulamalarına Bakışı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 949-959, 2015(N. Kurtdede Fidan, ile birlikte)
20T.C İnkilâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Hazirlanan Yaratici Yazma Çalişmalarinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, 8(21), 821-845, 2015(Yılmaz, A., Altunsoy, G., Balcı S., B. Gül , ile birlikte)
21Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi-I Dersinde Hazırladıkları Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi De, 26, 100-120, 2015(B. Aydoğdu, E. Evrekli, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-yeterlik İnançlarının Artırılabilmesi İçin Alınabilecek Önlemlere İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), , 2006(E. Aysın Küçükyılmaz, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Opinions of Primary School Teachers Regarding to the Use of Structural Communication Grids, 3rd world conference on learning, teaching & educa, 25-28 October 2012, , 2012(Güneş Halacı, ile birlikte)
2Okulöncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik algıları, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve S, 16-28 Mayıs 2010, , 2010
3The Relation Between Teacher Candidates’ Learning Styles and Computer Anxiety and Attitudes Towards Technology, The Sixteenth International Conference on Learning, 1-4 July2009, , 2009(Gülriz İmer, ile birlikte)
4İlköğretim Fen Öğretiminde Niçin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme?, 8th International Educational Technology Conferenc, 6-9 May2008, , 2008
5The Structure and the Applications of Practical Activities in the Pre-School Teacher Training Program in the Open Education Faculty at Anadolu University in Turkey, IV International Conference on Multimedia and Info, 22-25 November2006, , 2006(Şefik Yaşar, Mehmet Gültekin, ile birlikte)
65. SINIF ÖRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARI, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 8-10 mayıs 2015, , 2015(Zehra Butekin Aysun Çakır Zehra Samsa Bünyamin Erçoban, ile birlikte)
7T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE HAZIRLANAN YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015, , 2015(Gülsüm Altınsoy Selcen Balcı Burcu Gül Aydın Yılmaz, ile birlikte)
8Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacılığa yönelik tutumları ve özyeterlik inançları, EJER Congress, 08-10.Haziran 2015, 1203, 2015(Nuray Kaya, ile birlikte)
9Primary School (Classroom) Teachers’ Views of Primary School Science Curriculum, 7th International Conference for Theory and Practi, 25-27 June 2015, , 2015
10The Views Of Pre-Service Teachers On The Ability To Design A Microteaching Environment Suitable For Constructivist Learning, PAEDEIA International Symposium, 19-23 Ekim 2015, 125, 2015(N. Kurtdede Fidan, ile birlikte)
11Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanmaya İlişkin Görüşleri, INOVED 2015-International Conference on Best Pract, 26-28 Ekim 2015, 82, 2015(B. Aydoğdu, ile birlikte)
12Science Teachers’ Views Regarding the Inclusion of 5th Grade Students in Secondary School , International Conference New Perspectives in Scien, 17-18 Mart 2016, 1-5, 2016(B. Aydoğdu, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Velilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Proje ve Performans Ödevleri Hakkındaki Görüşleri , 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongr, 23-25 Eylül 2010, , 2010(Ulu, H., Halacı, G, Evsen, M., ile birlikte)
2‘ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri’,, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs , , 2012(Fidan Kurtdede, N., Yüksel, A., Kasapoğlu, K., Yamaç, A., , ile birlikte), , , , 2012(, ile birlikte)
3Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Oyun Öğretimine İlişkin Görüşleri , 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, , 2013(N.Kurtdede Fidan, T. Selanik Ay , ile birlikte)
4Sınıf öğretmeni yetiştiren öğretmen eğitimcilerinin özellikleri, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, 568-573, 2013(N. Kurtdede Fidan, A. Yüksel, ile birlikte)
5İlkokul Öğrencilerinin Çocuk Oyunlarına İlişkin Görüşleri, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , 2014(Selanik Ay T., Kurtdede Fidan N., Özsüer S., ile birlikte)
6SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I DERSİNDE HAZIRLADIKLARI KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, 11-14 Eylül 2014, , 2014(Aydoğdu B., Evrekli E., ile birlikte)
7Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri , XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, , 2015(Fatma GÜLEÇ ISLAK, Firdevs GÜLEÇ, Seda KONAK, Arzu ÖZTÜRK,Hatice TÜRKEÇ , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Anı Yayıncılık, 15, , 2014
0Editorlük veya Hakemlikler
1E-Journal of New World Sciences
2Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
3Fen Bilimleri Öğretimi Kitabı, Anı Yayıncılık
4International Journal of Research in Education and Science
5The Asia-Pacific Education Researcher
6Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
7Mersin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
8Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
0Yönettiği Tezler
1SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRENCİLERİNİN YAPILANDIRILMIŞ GRİD TEKNİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Güneş HALACI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACILIĞA YÖNELİK TUTUMLARI VE YAPILANDIRMACILIĞI UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ), Nuray KAYA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
3SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KAVRAM KARİKATÜRÜ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ , Merve EVSEN DÜZGÜN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri
0Diğer Etkinlikler
1The certificate of Success in “ Food Handling is Risky Business, Inquiry-based Learning and 5E Learning Cycle Model”, 2005, University of Massachusetts
0Verdiği Dersler : 
1Fen ve Teknoloji Öğretimi-II2012
2Fen ve Teknoloji Öğretimi-I2012
3Yapılandırmacı Eğitim Modelleri2012
4Fen ve Teknoloji Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar2012
5Öğrenmeyi Öğrenme2012
6Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2012
7Bilimsel Araştırma Yöntemleri2010
8Öğrenme ve Öğretmenin Kuramsal Temelleri2010
9İlköğretimde Seminer2010
10Bilimsel Araştırma Yöntemleri2015
11Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar2014
12Sosyal bilimlerde nitel- nicel araştırmalar2015
13Yaşam Becerileri2015
14Ölçme-Değerlendirme2015
Diğer Bilgiler :