Yrd.Doç.Dr. MEHMET ERKOL(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi merkol@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fizik Eğitimi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Atatürk Üniversitesi-Fizik Öğretmenliği 2003
Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi-Lisans ile birleştirilmiş tez 2003
Doktora : Atatürk Üniversitesi-Eğitim bilimleri Enstitüsü 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Investigation the effect of preparing Powerpoint presentations about science topics on prospective teachers’ science achievements and science process skills., Energy Education Science and Technology Part B: So, 4(1), 213-222, 2012(Kisoglu, M., Dilber, R., Gurbuz, H., ile birlikte)
2The use of internet by pre-service teachers’ for educational purposes., Energy Education Science and Technology Part B: So, 4(2), 595-602, 2012(Kahraman, S., Yalcin, S.A., Kisoglu, M., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The effect of powerpoint presentations prepared and presented by prospective teachers on biology achievement and attitudes toward biology., Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 2(2), 3043-3047, 2010(Gürbüz, H., Kışoğlu, M., Alaş, A., Kahraman, S., ile birlikte)
2The effect of implementation of the science writing heuristic in introductory physics laboratory on students’ physics achievement and attitudes toward laboratory., Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 2(2), 2310-2314, 2010(Kışoğlu, M., Büyükkasap, E. , ile birlikte)
3Prospective Turkish Elementary Science Teachers’ Knowledge Level About The Greenhouse Effect and Their Views on Environmental Education in University., International Electronic Journal of Elementary Edu, 2(2), 217-236, 2010(Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Akar, M.S., Akıllı, M., ile birlikte)
4Environmental literacy and evaluation of studies conducted on environmental literacy in Turkey., International Online Journal of Educational Scienc, 2(3), 772-791, 2010(Kışoğlu, M., Gürbüz, H, Sülün, A., Alaş, A., ile birlikte)
5The investigation of science process skills of elementary school teachers in terms of some variables: Perspectives from Turkey., Asia-Pacific Forum on science Learning and Teachin, 15(1), , 2014(Aydoğdu B, Erten N, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Fen Bilgisi Öğrencilerinin Hız, Sabit Hız, Sürat ve Yer değiştirme kavramlarını Anlama Düzeyleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 1-12, 2007(Yıldız, A., Büyükkasap, E., Dikel, S., ile birlikte)
2Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının İnformal ve Formal Eğitim Ortamları Açısından Değerlendirilmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 74-84, 2007(Gürbüz, H., Kışoğlu, M., ile birlikte)
3Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri,, , , , 2010(Özdilek, K., Doğan, A., Doymuş, K., Karaçöp, A., ile birlikte)
4Öğretmen Adaylarının Eğitsel Internet Kullanımı Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi, İlköğretim Online, 12(4), 1000-1015, 2013(Kahraman S, Yılmaz A, Yalçın S., ile birlikte)
5PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi De, 25, 76-92, 2015(Gül Ş, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The relationship between the Intelligence areas of seventh grade students and their science achievement, , ESERA Conference, August 21st - August 25th, , 2007(M. Uzoğlu, E. Kabataş, E. Büyükkasap, M. Günel , ile birlikte)
2How did pre-service science teachers ideas toward laboratory activities changed after using the Science Writing Heuristic student template?, ESERA Conference, August 21st - August 25th , , 2007(M. Said Akar, Esra Kabatas, Erdogan Buyukkasap, Murat Gunel, ile birlikte)
3Impact of the Science Writing Heuristic as a tool for learning in introductory physics laboratory,, International NARST Conference, March 30th – April 2th, , 2008(Gunel, M., Kisoglu, M., Buyukkasap, E., Hand, B., ile birlikte)
4Turkish Prospective Teachers’ Knowledges About the Greenhouse Effect, International Conference on Educational Sciences, June 23rd-25th, , 2008(Kisoglu, M., Gurbuz, H., Akar, M. Said , ile birlikte)
5The effect of powerpoint presentations prepared and presented by prospective teachers on biology achievement and attitudes toward biology., World Conference on Educational Sciences, February 04-08, , 2010(Gürbüz, H., Kışoğlu, M., Alaş, A., Kahraman, S. , ile birlikte)
6The effect of implementation of the science writing heuristic in introductory physics laboratory on students’ physics achievement and attitudes toward laboratory., World Conference on Educational Sciences (WCES 201, February 04-08, , 2010(Kışoğlu, M., Büyükkasap, E., ile birlikte)
7Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, , , , 2015(Gül Ş, Kıvrak E, ile birlikte)
8Fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışlarının incelenmesi , , , , 2015(Gül Ş, Kıvrak E, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Lise Öğrencilerinin Zeka Alanları ile Fen Başarıları Arasındaki İlişki, 7. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi ve Matematik Eğitm, 7-9 Eylül , , 2006(E. Kabataş, M. Uzoğlu, S. Dikel, E. Büyükkasap, ile birlikte)
2Fen Bilgisi Öğrencilerinin Hız, Sürat ve Yer Değiştirme Konusundaki Kavram Yanılgıları, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongr, 7-9 Eylül , , 2006(A. Yıldız, E. Büyükkasap, S. Dikel , ile birlikte)
3Swh Formatına Göre Hazırlanan Fizik Laboratuvarı Raporlarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül , , 2007(S. Akar, M. Uzoğlu, E. Kabataş, A. Yıldız, M. Günel , ile birlikte)
4Bir Öğretmenin Yazarak ve Yaparak Bilim Öğrenme Yaklaşımını Lisans Seviyesinde Uygulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, , 2007(Kışoğlu, M., Günel, M., Gürbüz, H., Büyükkasap, E., ile birlikte)
5Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumlarının ve Çevresel Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül , , 2007(Gürbüz, H., Kışoğlu, M., Kışoğlu, G., Sülün, A., ile birlikte)
6Genel Fizil Laboratuvarı Dersinde Yaparak ve Yazarak Bilim Öğrenme (YYBÖ) Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi, 8. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi ve Matematik Eğitm, 27-29 Ağustos , , 2008(E. Büyükkasap, M. Günel , ile birlikte)
7Liselerde görev yapan öğretmenlerin bilinçli su tüketimi davranışlarının incelenmesi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim , , 2009(Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Akar, M.S., ile birlikte)
8Modelleme ile fen öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının model ve modelleme hakkındaki düşüncelerine etkisinin araştırılması., IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, 23-25 Eylül , , 2010(Keleş, Ö., Kışoğlu, M., Altuntaş, F., ile birlikte)
9Fen konuları ile ilgili powerpoint hazırlama ve sunmanın okul öncesi öğretmen adaylarının fen başarılarına ve bilişsel işlem becerilerine etkisinin araştırılması., IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, 23-25 Eylül , , 2010(Kışoğlu, M., Dilber, R. , ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Procedia-Social and Behavioral Sciences journal
0Yönettiği Tezler
1Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Nuran Erten, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Genel Fizik Laboratuvarı Dersinde Yaparak ve Yazarak Bilim Öğrenme (YYBÖ) Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi
0Verdiği Dersler : 
1Genel Fizik I2014
2Genel Fizik Lab. I2014
3Genel Fizik2014
4Fizik I2014
5Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I2014
6Fizikte Özel Konular2014
7Genel Fizik II2014
8Genel Fizik Lab. II2014
9Fizik II2014
10Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları II2014
11Modern Fiziğe Giriş2014
12Bilimsel Araştırma Yöntemleri2014
13Genel Fizik I2015
14Genel Fizik Lab. I2015
15Genel Fizik2015
16Fizik I2015
17Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I2015
18Fizikte Özel Konular2015
Diğer Bilgiler :