Doç. Dr. İBRAHİM YILMAZ(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi iyilmaz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : KARTOGRAFYA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SEL.ÜN.MÜH.MİM.FAK.JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 1992
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.FEN BİL.ENS.JEODEZİ VE FOTOG. 1996
Doktora : SELÇUK ÜNİ.FEN BİL ENS.JEODEZİ VE FOTOG. 2002
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Mühendislik FakültesiDekan Yardımcılığı20032004
Mühendislik FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20062006
Mühendislik FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği20062012
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri MüheAnabilim Dalı Başkanlığı2004 
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri MüheBölüm Başkan Yardımcılığı20042007
Mühendislik FakültesiDekan Yardımcılığı20072009
Mühendislik FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20092012
Mühendislik FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20132016


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Geographical Information Systems Aided Traffic Accident Analysis System Case Study: City of Afyonkarahisar, Accident Analysis and Prevention, 40(2008), 174-181, 2008(Erdoğan S, Baybura T, Güllü M, ile birlikte)
2Monitoring of Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone with GPS, Journal of Earthquake Engineering, 12(S2), 109-118, 2008(Erdoğan S, Şahin M, Yavaşoğlu H, Tiryakioğlu İ, Erden T, Karaman H, Tarı E, Bilgi S, Tüysüz O, Baybura T, Taktak F, Telli AK, Güllü M, Gökalp E, Boz Y, ile birlikte)
3A research on the accuracy of landform volumes determined using different interpolation methods, Scientific Research and Essays, 4(11), 1248-1259, 2009
4Outlier Detection for Geodetic Nets Using ADALINE Learning Algorithm, Scientific Research and Essays, 5(5), 440-447, 2010(Güllü M, ile birlikte)
5Evaluation of Recent Global Geopotential Models Based on GPS/Levelling Data over Afyonkarahisar(Turkey), Scientific Research and Essays, 5(5), 484-493, 2010(Yılmaz M, Güllü M, Turgut B, ile birlikte)
6Compass roses on the Book of Navigation (Kitab-ı Bahriye): Declination data source for geomagnetic field models, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 182(2010), 170-174, 2010(M. Güllü, M. Yılmaz, M.A. Dereli, ile birlikte)
7The Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation) of Piri Reis, The Cartographic Journal, 47(3), 278-283, 2010
8An Alternative Method for Estimating Densification Point Velocity Based on Back Propagation Artificial Neural Networks, Studia Geophysica et Geodaetica, 55(2011), 73-86, 2011(Güllü M, Yılmaz M, Turgut B, ile birlikte)
9Georeferencing of Historical Maps Using Back Propagation Artificial Neural Network, Experimental Techniques, 36(5), 15-19, 2012(Güllü M, ile birlikte)
10Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey, DOI 10.1007/s40328-012-0005-1, , , 2013(Gülal E, Tiryakioğlu İ, Erdoğan S, Aykut NO, Baybura T, Akpınar B, Telli AK, Ata E, Gümüş K, Taktak F, Öcalan T, Kalyoncuoğlu ÜY, Dolmaz MN, Elitok Ö, Erdoğan H, Soycan M, ile birlikte)
11A historical review of the geographical information on the source of the Nile contained within the ‘Book of Navigation’ (Kitab-ı Bahriye), Area, 47(3), 272-281, 2015
12Geo-information heritage contained within Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation): The Sicily Island, Journal of Cultural Heritage 19 (2016), 502, 510, 2016
13Application of Artificial Neural Networks to Height Transformation, Technical Gazette, 24 2(2017), 443-448, 2017(Yilmaz M, Turgut B, Gullu M, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(1), 7-16, 2015(Tiryakioğlu İ, Baybura T, Özkaymak Ç, Sözbilir H, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Uysal M, Yılmaz M, Yıldız A, Dereli MA, Yalçın M, Dumlupınar İ, Yalım HA, Ertuğrul O, , ile birlikte)
2The Cadastral Maps Used in Turkey and The Renewal of These Maps , Harita Teknolojileri Elktronik Dergisi, 7(2), 17-26, 2015(Çağlar, Ö.S., ile birlikte)
3Piri Reis'in Eserlerinde Afrika, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(3), 34-44, 2015(Yılmaz M, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Renk Uzayları ve Renk Dönüşüm Programı (RDP), Fen Bilimleri Dergisi, 2, 19, 2003(Güllü M, Baybura T, Erdoğan A O, ile birlikte)
2Tarama Sayısının Tarayıcının Renk Doğruluğuna Olan Etkisi, Fen Bilimleri Dergisi, 7/2, 191, 2007(Taktak F, Tiryakioğlu İ, ile birlikte)
3Renk Yönetim Sistemi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 71, 2006
4Cografi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi, Fen Bilimleri Dergisi, 7/2, 135, 2007(Erdoğan S, Baybura T, Güllü M, Uysal M, ile birlikte)
5Afyonkarahisar İl Merkezi Karayolu Trafik Gürültü Haritasının Hazırlanması, Fen Bilimleri Dergisi, 7/2, 151, 2007(Erdoğan S, Doğan M, Güllü M, Baybura T, Ulu M, Şişe Ö, ile birlikte)
6Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK İle Kıble Doğrultu Hassasiyetlerinin Araştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 45, 2007(Baybura T, Güllü M, Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Taktak F, ile birlikte)
7Binaların GZK-GPS Yöntemiyle Aplikasyonu, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3, 17, 2007(Taktak F, Tiryakioğlu İ, Telli A K, ile birlikte)
8Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar İl Merkezi Örneği, Harita Teknolojileri, 1, 33, 2009(Eda Deveci, ile birlikte)
9Harita Üzerindeki Yazılar ve Temel Özellikleri, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1(2), 1-9, 2010(Erdal Koçyiğit, ile birlikte)
10Quartic Authalic Projeksiyonu ve Bir Bilgisayar Programı: Pseudo, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1(2), 10-19, 2010(Erdem Emin Maraş, ile birlikte)
11Uygun Harita Projeksiyonu Seçiminde Bazı Temel Esaslar, H, 1(2), 31-42, 2010
12The Evaluation of High-Degree Geopotential Models for Regional Geoid Determination in Turkey, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 015501, 147-153, 2017(Yılmaz M, Turgut B, Güllü M, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bölgesel Atlas Üzerine Bir Anket, Harita Bülteni, 44, 79, 2000(Yerci M, ile birlikte)
2Arazi Toplulaştırma Yazılımı İçin Programlama Dili Seçimi, Mülkiyet, 50, 25, 2003(Çay T, İşcan F, ile birlikte)
3İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS), Mülkiyet, 50, 30, 2003
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar, II. Milletler Arası Göktürk Anıt ve Yazıtları Koll, 23 Nisan 2000, 75-94, 2000(Çay T, Ceylan A, Şanlıoğlu İ, Karabörk H, Yakar M, ile birlikte)
2Application of Digital Orthophoto on Close-Range Photogrammetry, Fourth International Symposium "Turkish-German Joi, April 3, 2001, 307, 2001(Yıldız F, Karabörk H, Yakar M, ile birlikte)
3Using RTK GPS Method in Creaation of Digital Terrain Models, International Conference on Cartography and GIS, January, 25, 2006, , 2006(Tiryakioğlu İ, Taktak F, Uysal M, ile birlikte)
4Geographical Information System Aided Traffic Accident Analysis in Afyonkarahisar, Strategic Integration of Surveying Services FIG Wo, 13 May 2007, , 2007(Erdoğan S, Baybura T, Güllü M, Uysal M, ile birlikte)
5Determination of Probable Flood Plains on Afyonkarahisar Urbanized Areas by Geographical Information System, International Symposium on Earthquake Loss Estimat, September 24, 2007, , 2007(Telli A K, Tiryakioğlu İ, Taktak F, Karalar F, ile birlikte)
6Monitoring of Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone With GPS, International Symposium on Earthquake Loss Estimat, September 24, 2007, , 2007(Erdoğan S, Şahin M, Yavaşoğlu H, Tiryakioğlu İ, Erden T, Karaman H, Tarı E, Bilgi S, Tüysüz O, Baybura T, Güllü M, Taktak F, Telli A K, Boz, Y, ile birlikte)
7GPS, Remote Sensing and GIS Applications in Precision Farming: Example of Germany and Applicability to Turkey, 5th International Conference on GIS, 865, 871, 2008(Olgun M, Baybura T, Erdoğan S, Uysal M, Kumlay AM, ile birlikte)
8Climatic Evaluation of Eastern Anotolia by GIS, 5th International Conference on GIS, 857, 864, 2008(Olgun M, Kumlay AM, Erdoğan S, Güllü M, Baybura T, ile birlikte)
9Determination of Growth Risk of Cereals Using GIS in Afyonkarahisar Province, 5th International Conference on GIS, 319, 326, 2008(Olgun M, Kumlay AM, Erdoğan S, ile birlikte)
10Attribute Database for Dynamic Web Based GIS: Campus Sample, 5th International Conference on GIS, 57, 62, 2008(Telli AK, Taktak F, Tiryakioğlu İ, Karasekreter N, ile birlikte)
11Color Calibration of Scanners Using Polynomial Transformation, ISPRS Congress Istanbul 2004, 12-23 July 2004, 890, 2004(Bildirici İÖ, Yakar M, Yıldız F, ile birlikte)
12Identification of the Block Movements and Stress Zones in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements, Seismicity, and Coulomb Stress Distribution, TIEMS 16th Annual Conference, June 9-11, 2009, 20, 2009(Gülal E, Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Şahin M, Baybura T, Erdoğan H, Soycan M, Kalyoncuoğlu ÜY, Dolmaz MN, Elitok Ö, Taktak F, Telli AK, Öcalan T, Gümüş K, ile birlikte)
13Earthquake Loss Assessment For The City Of Dinar, TIEMS 16th Annual Conference, June 9-11, 501, 2009(Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Baybura T, ile birlikte)
14Application of Back Propagation Artificial Neural Network for Modelling Local GPS/Levelling Geoid Undulations: A Comparative Study, FIG Working Week 2011, 18-22 May 2011, , 2011(Güllü M, Yılmaz M, ile birlikte)
15Datum Transformation by Artificial Neural Networks for Geographic Information Systems Applications, International Symposium on Environmental Protectio, 28-29 June 2011, 27-33, 2011(Güllü M, Yılmaz M, Turgut B, ile birlikte)
16The Kitab-ı Bahriye “Book of Navigation” of Piri Reis, FIG Working Week 2012, 6-10 Mayıs 2012, , 2012
17Documentation of Afyonkarahisar Mevlevi Lodge by Digital Close Range Photogrammetry, FIG Working Week 2012, 6-10 Mayıs 2012, , 2012(Uysal M, Baybura T, ile birlikte)
18Cartographic and Geodetic Data in the Unique Works of Piri Reis, Masters of Maps: Piri Reis and Mercator, Masters of Maps: Piri Reis and Mercator, , , 2012
19Piri Reis'in Eserlerinin Kartografik ve Jeodezik Açıdan Değerlendirilmesi, Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi S, 26-29 Eylül 2013, , 2013
20A Review of Geo-information Contained Within Kitab-ı Bahriye, 6th International Conference on Cartography and GI, 440, 450, 2016(Tiryakioğlu İ, ile birlikte)
21CORS TR Networks and Earthquakes, 6th International Conference on Cartography and GI, , , 2016(Tiryakioğlu İ, Yılmaz M, Uysal M, ile birlikte)
22Analysis of GNSS Reference Stations Data in Afyonkarahisar, 6th International Conference on Cartography and GI, , , 2016(Uysal M, Tiryakioğlu İ, Yılmaz M, ile birlikte)
23Evaluation of Recent Global Geopotential Models by GPS/Levelling Data: Internal Aegean Region, International Scientific Conference on Applied Sci, 27-30 September 2016, 158-163, 2016(Yilmaz M, Turgut B, Güllü M, ile birlikte)
24THE EFFECT OF EARTHQUAKES ON CORS NETWORKS IN TURKEY, International Scientific Conference on Applied Sci, 27-30 September 2016, 91, 2016(Tiryakioğlu İ, Yılmaz M, Uysal M, Turgut B, ile birlikte)
25MONITORING THE CURRENT TECTONIC MOVEMENTS IN AKSEHIR-SIMAV FAULT SYSTEM: GNSS RESULTS, International Scientific Conference on Applied Sci, 27-30 September 2016, 141, 2016(Tiryakioğlu İ, Baybura T, Özkaymak Ç, Yılmaz M, Uğur M A, Yiğit C Ö, Dindar A A, Poyraz F, Gülal E, Sözbilir H, Uysal M, Akpınar B, ile birlikte)
26Geo-historical review of the Mediterranean rivers from Kitab-i Bahriye (Book of Navigation), 1. Euro-Mediterranean Conference for Environmental, 22-25 November 2017, 1205-1207, 2017(Yılmaz M, Turgut B, Güllü M, ile birlikte)
27Geo-environmental information about Tunisian Cities and Coasts within Kitab-ı Bahriye, 1. Euro-Mediterranean Conference for Environmental, 22-25 November 2017, 1387-1389, 2017(Yılmaz M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi, Orhun Sempozyumu, 11 Mart 2002, , 2002(Çay T, Yakar M, Karabörk H, ile birlikte)
2Renk Sistemleri, Renk Uzayları ve Dönüşümler, S.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretimi, 16 Ekim 2002, 340, 2002
3Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Harita ve Kadastro Sektöründe Hizmet İçi Eğitim, 10. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 28 Mart 2005, 226, 2005(Taktak F, ile birlikte)
4GPS'de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23 Kasım 2005, 641, 2005(Taktak F, Tiryakioğlu İ, ile birlikte)
5Çevresel Etkilerin GPS Ölçülerine Olan Etkisinin İncelenmesi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2 Nisan 2007, 637, 2007(Taktak F, Tiryakioğlu İ, Telli A K, ile birlikte)
6Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin Belirlenmesi, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24 Ekim 2007, 9, 2007(Erdoğan S, Baybura T, Güllü M, Uysal M, Tiryakioğlu İ, Taktak F, Telli A K, Karagöz B Ç, ile birlikte)
7Sayısal Arazi Modeli Oluşturmada Ara Eşyükseklik Eğrilerinin Önemi, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24 Ekim 2007, 289, 2007(Uysal M, Erdoğan S, Baybura T, Güllü M, ile birlikte)
8Farklı Enterpolasyon Yöntemlerine Göre Oluşturulan Sayısal Yükseklik Modellerinde Arazi Karakteristiklerinin Karşılaştırılması, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24 Ekim 2007, 465, 2007(Taktak F, Tiryakioğlu İ, Telli A K, ile birlikte)
9CBS Tabanlı Taşınmaz Değerlemesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Afyonkarahisar Örneği, 19-21 Kasım 2008, , , 2008(Taktak F, Tiryakioğlu İ, Telli AK, Erdoğan S, ile birlikte)
10GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Coulomb Gerilme Dağılımı İle Güneybatı Anadoludaki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2009, , 2009(Gülal E, Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Baybura S, Erdoğan H, Soycan M, Kalyoncuoğlu Ü. Y, Dolmaz M. N, Elitok Ö, Aykut N. O, Taktak F, Telli A. K, Akpınar B, Ata E, Öcalan T, Gümüş K, ile birlikte)
11Güneybatı Anadolu'nun Güncel Hız Alanı, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, 415-426, 2010(Gülal E, Tiryakioğlu İ, Erdoğan S, Aykut N.O, Akpınar B, Baybura T, Ata E, Gümüş K, Taktak F, Telli A.K, Öcalan T, Soycan M, Erdoğan H, Kalyoncuoğlu Ü.Y, Dolmaz M.N, Elitok Ö, ile birlikte)
12Piri Reis ve Eserleri Hakkında İncelemeler, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, , , 2013
13Güneybatı Anadolu'nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, , 2014(Solak Hİ, Tiryakioğlu İ, Gülal E, Erdoğan S, Özkaymak Ç, Akpınar B, Uysal M, Yılmaz M, Aykut NO, Baybura T, Dindar AA, Acar M, Dereli MA, Yalçın M, Polat N, Toprak AS, Çapadiş A, ile birlikte)
14Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, , 2014(Tiryakioğlu İ,Baybura T, Özkaymak Ç, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Uysal M, Yılmaz M, Yıldız A, Sözbilir H, Dereli MA, Yalçın M, Uğur MA, Yalım H, Ertuğrul O, ile birlikte)
15Hava LİDAR Nokta Bulutundan Sayısal Yükseklik Modeli Üretiminde Veri Seyrekleştirme Algoritmalarının Karşılaştırılması, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, , 2015(Yılmaz M, Uysal M, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Haritacılık Terimleri Sözlüğü, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 129, , 2003(Yerci M, Üstün A, ile birlikte)
2Jeodezik Ağ Tasarımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 143, , 2003(Güllü M, Erdoğan A O, ile birlikte)
3Kartografya'nın Tanımı, Tarihçesi ve Bölümleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 22, , 2011(Tiryakioğlu İ, Dereli MA, Yalçın M, ile birlikte)
4Kartografik Harita Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 18, , 2011(Tiryakioğlu İ, Dereli MA, Yalçın M, ile birlikte)
5Büyük Ölçekli Haritaların Çizimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 22, , 2011(Tiryakioğlu İ, Dereli MA, Yalçın M, ile birlikte)
6Temel Harita Bilgisi, , 17, , 2014(Yılmaz M, ile birlikte)
7Harita Projeksiyonları, , 18, , 2014
8Harita Tasarımı, , , , 2014
9Harita Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 20, , 2016
10Harita Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 29, , 2016
11Harita Projeksiyonları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 16, , 2016
12Bilgisayar Destekli Harita Çizimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 16, , 2016
13Geo-Environmental Information About Tunisian Cities and Coasts Within Kitab-ı Bahriye, Springer, 1387-1389, , 2018(Yilmaz M, ile birlikte)
14Geo-Historical Review of the Mediterranean Rivers from Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation), Springer, 1205-1207, , 2018(Yilmaz M, Turgut B, Gullu M., ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Gerçek Anlamda Olmayan Silindirik Projeksiyonlar, Erdem Emin Maraş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
2Kentsel Alanlarda Taşınmaz Mal Değerlemesi ve Afyonkarahisar Örneği, Eda Kalaycı (Deveci), Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
3Ulaşım Genelleştirmesinde Yolların Ağ Yapısı Yardımıyla Otomatik Seçilmesi, Osman Nuri Çobankaya, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
4Harita Üzerindeki Yazılar ve Temel Özelliklerinin İncelenmesi, Erdal Koçyiğit, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
5OGC Standartlarının İncelenmesi ve OGC WFS İle Vektör Veri Sunumu, Abdullah Sinan Karaer, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
6Türkiye'de Kullanılan Kadastral Harita Türleri ve Bu Haritaların Yenilenmesi, Özgen Sadu Çağlar, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
7Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar, Murat Cem Uraz, Seçiniz, 2013
8Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Haritaların Kullanılması: Burdur İli Örneği, Serçin Beritan Foto, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
9İdari Sınır Haritalarının Güncel Tekniklerle İncelenmesi: Uluborlu Köyleri Örneği, Ahmet Uysal, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
10Tematik Harita Tasarımı, Serkan İleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
11Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Derslerinde Yeryüzü Şekillerinin Gösteriminde Kabartma Haritaların Kullanımı, Fatih Civan, Seçiniz, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Selçuk Üniversitesi Kampüs GPS Test Ağı
2İlköğretime Yönelik Bölgesel Atlas Yapımı
3Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
4Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
5Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi
6Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye İsimli Eserindeki Kıbrıs Haritasının Jeodezik ve Kartografik Olarak İncelenmesi
7Tarihi Haritaların Sayısallaştırılması
8Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi
9İdari Sınır Haritalarının Araziye Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
10Piri Reis'in Haritalarında Afrika Kıyıları
11Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uzaktan Eğitim Amacıyla Kullanılacak İçerikleri Hazırlama
12Güncel Jeopotansiyel Modellerin GPS/Nivelman Verileriyle Değerlendirilmesi: İç Ege Bölgesi
13Kitab-ı Bahriye'deki Coğrafik Verilerin Değerlendirilmesi
14SULTANDAĞI FAYININ BATI KISMI TEKTONİK HAREKETLERİNİN GNSS GÖZLEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
15Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Soru Bankası ve Online Sınav Sistemi Geliştirilmesi
16Tarihi Eserlerin 3B Modellenmesi ve Yeniden Üretimi
0Diğer Etkinlikler
1Piri Reis ve Eserleri, HKMO İstanbul Şubesi, 5 Ekim 2013
2Piri Reis ve Eserleri, Emirdağ MYO, 5 Kasım 2013
3Piri Reis'in Bahriyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 11 Kasım 2013
4Piri Reis ve Eserleri, Kocatepe Anadolu Lisesi, 12 Kasım 2013
5Piri Reis ve Eserleri, Kocatepe Anadolu Lisesi, 13 Kasım 2013
6Piri Reis ve Eserleri, Mühendislik Fakültesi, 25 Aralık 2013
0Toplumsal Katkılar :
1Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi - 1997
2Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi - 2000
3Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi - 2001
4Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi - 2002
0Verdiği Dersler : 
1Kartografya2016
2Kartografik Harita Üretimi2016
3Matematiksel Kartografya2016
4Harita Projeksiyonları2017
5Kartografya'da Çoğaltma Teknikleri2017
6Tematik Kartografya2017
Diğer Bilgiler :