Doç. Dr. TAMER BAYBURA(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi tbaybura@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ÖLÇME TEKNİĞİ, GEÇKİ GEOMETRİSİ TASARIMI
Yabancı Dili : ALMANCA
Lisans : SELÇUK ÜNİ. MÜH.MİM.FAK JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 1991
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.FEN BİL.ENS.JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 1994
Doktora : İST.TEK.ÜNİ.FEN BİL.ENS.JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 2001
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri MühBölüm Başkan Yardımcılığı20002007
Mühendislik Fakültesi, Makine MühendisliğiBölüm Başkanı20032007
Mühendislik Fakültesi, Harita MühendisliğiBölüm Başkanı2007 
Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Yönetim Kurulu Üyeliği20062009
Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Kurul Üyeliği2007 
Mühendislik Fakültesi, Harita MühendisliğiAnabilim Dalı Başkanlığı2000 
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı2010 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Geographical information systems aided traffic accident analysis system case study: city of Afyonkarahisar, Accident Analysis & Prevention, 40(1), 174-181, 2008(Erdogan S , Yilmaz I , Güllü M, ile birlikte)
2Monitoring of deformations along Burdur Fethiye Fault Zone with GPS, Journal of Earthquake Engineering, 12(S2), 109–118, 2008(Erdoğan S., Sahin M., Yavaşoğlu H., Tiryakioğlu I., Erden T., Karaman H., Tari E., Bilgi S., Tuysuz O., Güllü M., Taktak F., Telli AK., Yılmaz I., Gökalp E., Boz Y.,, ile birlikte)
3The investigation of long-term sea level variations at Antalya-I (1935-1977) and Antalya-II (1985-2005) Tide Gauge Stations (Turkey), Scientific Research and Essays, 5(10), 1100-1110, 2010(Erdinç Sezen, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Tectonic Activity Inferred From Velocity Field of GNSS Measurements in Southwest of Turkey, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 48 (2), 109-121, 2013(Gülal E, Tiryakioğlu İ, Erdoğan S, Aykut N C, Akpınar B, Telli A K, Ata E, Gümüş K, Taktak F, Yılmaz İ, Öcalan T, Kalyoncuoğlu Ü Y, Dolmaz M N, Elitok Ö, Erdoğan H, Soycan M, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar merkezindeki dört farklı doneme ait camilerin RTK ile kıble doğrultu hassasiyetlerinin araştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 45-49, 2007(Güllü M., Yılmaz İ., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ, ile birlikte)
2Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Afyon Örneği, Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergis, 91, 29-33, 2004(Erdoğan S., ile birlikte)
3Renk uzayları ve renk dönüşüm programı (RDP), Fen Bilimleri dergisi, 2, 19, 2003(İ. Yılmaz, M.Güllü, A.O. Erdoğan, ile birlikte)
4Coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla trafik kazalarının analizi, Fen Bilimleri dergisi, 7/2, 135, 2007(Erdogan S, Yılmaz İ, Güllü M, Uysal M., ile birlikte)
5Afyonkarahisar il merkezi karayolu trafik gürültü haritasının hazırlanması, Fen Bilimleri dergisi, 7/2, 151, 2007(S. Erdoğan, M.Doğan, İ. Yılmaz, M.Güllü, M. Ulu, Ö. Şişe,, ile birlikte)
6Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Dergisi, 7/1, 7-16, 2015(Tiryakioğlu İ, Özkaymak Ç, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Yılmaz M, Uysal M, Yılmaz İ, Yıldız A, Sözbilir H, Dereli M A, Yalçın M, Uğur M A, Yalım H, Ertuğrul O, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Comparing the performance of different interpolation techniques in obtaining DEMs, Modern technologies, Education and Professional, 3-4 November, 96, 2005
2Touristic information systems based on geographical information systems: the example of Afyon, Modern technologies, Education and Professional, 3-4 November, 552, 2005(Erdogan S., Sahın M., Güllü M., Tıryakıoglu I., Erdoğan O., Taktak F, ile birlikte)
3Monitoring Of Deformations Along Fethiye-Burdur Fault Zone (Turkey) With GPS, International Association of Geodesy Symposia, , 131, 2006(Erdogan S, Sahin M, Güllü M, Tiryakioğlu İ, Erdogan O, Taktak F, Yavaşoğlu H, Karaman H, Erden T, Bilgi S, Ruzgar G, Tari E, Coskun Z, Tuysuz O, ile birlikte)
4Geographical information systems aided traffic accident analysis in Afyonkarahisar, Strategic Integration of Surveying Services FIG Wo, 13-17 May, , 2007(Yılmaz İ., Erdogan S., Güllü M., Uysal M, ile birlikte)
5Monitoring of deformations along Fethiye-Burdur Fault Zone (Turkey) with GPS, Internatıonal Symposıum On Earthquake Loss Estımat, 24-26 September, 327, 2007(Erdogan S., Sahin M., Yavasoglu H., Karaman H., Erden T., Bılgı S., Ruzgar G., Tarı E., Coskun Z., Tuysuz O., Güllü M., Tiryakioglu I., Erdogan O., Taktak F., Gokalp E.,, ile birlikte)
6GPS, Remote Sensing and GIS Applications in Precision Farming, Example of Germany and Applicability to Turkey, 5 th Interntational Conference on GIS, , 865-871, 2008
7Climatic Evaluation of Eastern Anatolia by GIS, 5th International Conference on Geographic Informa, 2-5 July, 857, 2008(Olgun M., Kumlay A.M., Erdogan S., Yılmaz İ., Güllü M., , ile birlikte)
8Identificaiton of the Block Movements and Stress Zones in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements, Seismicity and Coulomb Stress Distribution, TIEMS 16 th Annual Conference, 9-11 June, 20, 2009(Gülal E, Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Şahin M, Yilmaz İ, Erdoğan H, Soycan M, Kalyoncuoğlu ÜY, Dolmaz MN, Elitok Ö, Taktak F, Telli AK, Öcalan T, Gümüş K, ile birlikte)
9Earthquake Loss Assesment For The City of Dinar, TIEMS 16 th Annual Conference, 9-11 June, 501, 2009(Erdogan S, Tiryakioğlu İ, Yılmaz İ, ile birlikte)
10Seismology of Dinar Fault and Historical Earthquakes in Dinar Region, Kelaiania – Apameia Kibotos: eine achämenidische, , 21-22 Ekim , 12, 2010(Saffet Erdoğan, ile birlikte)
11Determination of Minimum Horizontal Curve Radius Used in the Design of Transportation Structures, Depending on the Limit Value of Comfort Criterion Lateral Jerk, FIG Working Week 2012, 6-10 May 2012,Rome-Italy, 2012, 1-11, 2012(Kılınç Ahmet Sami, ile birlikte)
12Documentation of Afyonkarahisar Mevlevi Lodge by Digital Close Range Photogrammetry, FIG Working Week 2012, 6-10 May 2012,Rome-Italy, 2012, 1-9, 2012(Uysal M, Yılmaz İ, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1GPS sinyal yansımasının nokta konumlarına etkisinin araştırılması, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 23-25 Kasım, 37, 2005(İ. Tiryakioğlu, M.Güllü, S. Erdoğan, ile birlikte)
2Dinar fayı Tektonik hareketlerinin belirlenmesi, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 24-26 Ekim, 9, 2007(S. Erdoğan, M.Güllü, İ. Yılmaz, M. Uysal, İ. Tiryakioğlu, F.Taktak, A. Telli, B. Karagöz, ile birlikte)
3Sayısal arazi modeli oluşturmada ara eşyükseklik eğrilerinin önemi, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 24-26 Ekim, 289, 2007(İ. Yılmaz, M. Uysal, S. Erdoğan, M.Güllü, ile birlikte)
4GNSS Ölçümleri, Depresmsellik, Coulomb Gerilme Dağılımı ile Güneybatı Anadoludaki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti, 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 14-16 Ekim, , 2009(Gülal E, Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Yilmaz İ, Erdoğan H, Soycan M, Kalyoncuoğlu ÜY, Dolmaz MN, Elitok Ö,Aykut N.O, Taktak F, Telli AK, Öcalan T, Gümüş K, ile birlikte)
5Tarihsel Süreçte, 11–18. Yüzyılları Arasında Yapılan Büyük Camilerin Kıble Yönlerinin İrdelenmesi: Türkiye Örneği, 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 03-05 Ekim 2012, Afyonkarahisar, 2012, , 2012(Tiryakioğlu İ, ile birlikte)
6Konfor Ölçütü Sademe Sınır Değerlerine Göre En Küçük Yatay Kurp Yarıçaplarının Belirlenmesi, 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 03-05 Ekim 2012, Afyonkarahisar, 2012, , 2012(Kılınç Ahmet Sami, ile birlikte)
7Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi Ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması , 6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 03-05 Ekim 2012, Afyonkarahisar, 2012, , 2012(Tiryakioğlu, İ., Erdoğan S, Yıldız A, Sözbilir H, Özkaymak Ç, Yılmaz İ, Uysal M, Güllü M, Dereli M A, Yalçın M, Dumlupınar İ, Sandıkçıoğlu A, Yalım H, Ertuğrul O, ile birlikte)
8Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum, , 2014(Tiryakioğlu İ, Özkaymak Ç, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Yılmaz M, Uysal M, Yılmaz İ, Yıldız A, Sözbilir H, Dereli M A, Yalçın M, Uğur M A, Yalım H, Ertuğrul O, ile birlikte)
9Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum, , 2014(Solak H İ, Tiryakioğlu İ, Gülal E, Erdoğan S, Özkaymak Ç, Akpınar B, Yılmaz M, Uysal M, Aykut N O, Yılmaz İ, Dindar A A, Acar M, Dereli M A, Yalçın M, Polat N, Toprak A S, Çapadiş A , ile birlikte)
10Erzurum Abdurrahman Gazi Türbesi Yokuşu: Gizemli Yol, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum, , 2014(Kılınç A S, ile birlikte)
11Akşehir Simav Fay Zonu Afyon Bölgesi Tektonik Hareketliliğinin Radon Gazı ve GNSS Gözlemleri ile Belirlenmesi, 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Sandıkçıoğlu A, Tiryakioğlu İ, Yalım H, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültes, 187, , 1996(Cevat İnal, ile birlikte)
2Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri 1.Kitap (Bölüm 2), Uyum Ajans, 23-35, , 2014
3Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, 1.Kitap (Bölüm 4), Uyum Ajans, 55-79, , 2014
4Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, 1.Kitap (Bölüm 5), Uyum Ajans, 81-116, , 2014
5Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, 1.Kitap (Bölüm 7), Uyum Ajans, 141-157, , 2014
0Editorlük veya Hakemlikler
1Scientific Research and Essays
0Yönettiği Tezler
1Geçki Düşey Geometrisinde Modern Eğrilerin Sademe Yönünden Karşılaştırılması, Ali Kazım TELLİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
2Antalya-I (1935–1977) ve Antalya-II (1985–2005) Mareograf İstasyonlarında Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması, Erdinç SEZEN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
3Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme, Erhan UÇAKCIOĞLU, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
4Dijital ve Analog Kamera Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi, Osman SELÇUK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
5Yol Geometrik Standartlarının Trafik Kazalarına Olan Etkisinin Araştırılması: Afyonkarahisar Örneği, Umut Tuncel, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
6TUSAGA Aktif (CORS-TR) İstasyonlarından Elde Edilen Nokta Koordinat Doğruluğunun İncelenmesi, Ömer Faruk Bütün, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar Kent Bilgi Sistemi Dumlupınar Mah. Pilot Bölge Çalışması
2Afyonkarahisar Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
3Afyonkarahisar Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması
4Bir Test Ağında Elipsoidal ve Ortometrik Yüksekliklerin Karşılaştırılması
5Afyon'da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması
6GPS Sinyal Yansımasının (Multipath Hatası )Nokta Konumlarına Etkisinin Araştırılması
7Afyon İl Merkezi RS Noktalarının Güvenilirliğinin Araştırılması
8Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
9Fethiye-Burdur Fay Zonunun GPS ile Belirlenmesi
10EU, Leonardo da Vinci Programı, Hareketlilik Projesi
0Verdiği Dersler : 
1Ölçme Bilgisi 12009
2Ölçme Bilgisi 32009
3Yol Bilgisi2009
4Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Uyg.2009
5Endüstri Ölçmeleri2009
6Tez Çalışması2009
7Uzmanlık Alan Dersi2009
8Seminer2009
9Ölçme Bilgisi 12010
10Konum Ölçmeleri2010
11Yol Bilgisi2010
12Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uygulaması2010
13Hassas Yükseklik Ölçmeleri2010
14Uzmanlık Alan Dersi2010
15Tez Çalışması2010
Diğer Bilgiler :