NALAN BAYŞU SÖZBİLİR(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi nbaysu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : BİYOKİMYA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 1988
Doktora : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK.BİYOKİMYA A.D. 1991
Doçentlik : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1996
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİ.VETERİNER FAK.BİYOKİMYA A.D. 2002


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kafkas ÜniversitesiFen-Ed. Fak. Kimya Bölüm Başk.19931999
Kafkas ÜniversitesiFen-Ed. Fak. Kurul Üyeliği.19931999
Kafkas ÜniversitesiFen-Ed. Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.19942001
Kafkas ÜniversitesiFen Bilimleri Enst. Müd. Yrd.19941996
Kafkas ÜniversitesiBeden.Egt.ve Spor Yüksek Okulu Kurul Üyeliği 19942002
Kafkas ÜniversitesiMeslek Yüksek Okulu Kurul Üyeliği19942002
Kafkas ÜniversitesiAraştırma Fonu Üyeliği19942002
Kafkas ÜniversitesiHayvancılık Araştırma ve Uyg. Mrk. Yön.Kurulu üyel19982002
Kafkas ÜniversitesiFen Bilimleri Enst. Müdürlüğü19962002
AKÜ Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölüm Başkanlığ20022003
AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı20022007
 Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği20032007
AKÜ Yurt Dışı İzleme Komisyon Başkanlığı20032007
AKÜ Rektör Yardımcılığı20032007
AKÜ Mühendislik fakültesi Dekan Vekilliği20042004
AKÜ Veteriner FakültesiBiyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı2007-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1İç Anadolu Bölgesi’nde Doğal ve Endüstriyel Florozis ve Bunun Hayvan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Tr.J.Vet.Anim.Sci., 22, 537-544, 1998(Fidancı U.R., Salmanoğlu B, Maraşlı Ş, , ile birlikte)
2Pathology of Blindness in Calves Related to Vitamin A Deficiency, Israel Journal of Veternary Medicine, 53 (1), 1-6, 1998(Haziroğlu R, Kutsal O, Haziroğlu R.M., Altıntaş A., Özgencil., Yavuz, H,, ile birlikte)
3Testesteron İçin Enzimimmunossay Tekniğinin Geliştirlmesi, Tr.J.Vet.Anim.Sci., 27, 45-50, 2003(Güven B, Özsar S, Maraşlı Ş, Özcan A,, ile birlikte)
4Changes ın The Lipid Peroxide Status Of Geese ın Chronic Corbon Tetrachloride Poisoning, The İndian Vet.J., 80, 508-510, 2003(Güven A, Kaya N, ile birlikte)
5Nephrolithiasis of Sheep in Turkey, The İndian Vet.J., , 80, 409-411, 2003(Güven A., Kamiloğlu N, ile birlikte)
6Chronıc Effects Of Fluoride In Tuj Sheep On Serum Levels Of Total Protein, Albumin, Uric Acid, And Nitric Oxide And Activities Of Lactate Dehydrogenase And Leucine Aminopeptidase, Fluoride , 38.(1), 52-56, 2005(Çenesiz S, Özcan A, Kaya N, Karabulut A., , ile birlikte)
7 Effects of Double Injections of PGF2? at Different Intervals on Some Reproductive Traits in Tuj Ewes, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 30, 207-211, 2006( Maraşlı Ş, Öztürkler Y, Uçar Ö,, ile birlikte)
8The Effects of the Dose-dependent ?-Hexachlorocyclohexane (Lindane) on Blood and Tissue Antioxidant Defense Systems, Lipid Peroxidation and Histopathological Changes in Rats, Journal of Animal and Veterinary Advances. , 7(11):, 1480-1488., 2008(Fidan AF , Ciğerci İH, Küçükkurt I., Yuksel H, Keles H. , ile birlikte)
9The Protective Potential of Yucca schidigera (Sarsaponin 30®) against Nitrite-Induced Oxidative Stress in Rats, J Nat Medicine, 63: , 311-317, 2009(Ciğerci İH, Fidan AF, Konuk M, Yüksel H, Küçükkurt İ, Eryavuz A, , ile birlikte)
10Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Plasma Homocysteine, Asymmetric dimethylarginine, Nitric Oxide Levels in Rats Constituted Hyperthyroidism, Journal of Applied Biological Sciences, 10. 5 (3), 1-5, 2011(Karabağ, F., ile birlikte)
11Effects of Matricaria chamomilla L. on lipid peroxidation, antioxidant enzyme systems, and key liver enzymes in CCl4-treated rats, Toxicological & Environmental Chemistry , Volume 94, Issue 9, 1780-1788., 2012(Aksoy L., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Antitroid Maddeler , Y.Yıl. Üni. Vet. Fak. Dergisi , 3(1-2): , 185-195, 1992
2Normal ve Florozis Belirtisi Gösteren Koyunlarda Serum Triiyodotironin (T3) ve Trioksin (T4) Düzeylerinin Araştırılması, A.Ü.Vet.Fak.Derg, 39(1-2) , 207-214, 1992
3“Farklı Düzeylerde Dietilstilbestrol Uygulanan Broylerlerde Serumda Glukoz, Serbest Yağ Asitleri, Kalsiyum, Fosfor ve Alkalen Fosfataz Değerleri, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3(1):, 23-27, 1993(Salmanoğlu B, Sel T, Kırvar E, Ergün H, , ile birlikte)
4Kars Bölgesinde Besi ve Mera Sığırlarında Rastlanan Böbrek Taşı Olguları Üzerinde Biyokimyasal ve Pathalojik Çalışmalar, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg, 1(1-2): , 25-30, 1995(Türkütanıt S, Maraşlı S, Çeliker D, , ile birlikte)
5Enzoatik Florozisli Koyunlarda Rastlanan Hipokupremi Tablosuna İlişkin İlk Rapor, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg, 1(1-2): , 79-81, 1995(Maraşlı S, Yenigün A, , ile birlikte)
6Chloramphenicol Verilen Metritisli Süt İneklerinde Biyokimyasal ve Hematolojik Çalışmalar, Biyokimya Dergisi , XX (3):, 1-16, 1995(Sel T, Karagül H, Altıntaş A, Sulu N, Kırvar E, Maraşlı S, , ile birlikte)
7“Kars ve Yakın Çevresindeki Morkaraman ve Tuj Irkı Koyunların Serumlarında T3, T4, Na, K, Ca, ve P ile İdrar ve Su Numunelerinde F Profili, T.Vet. Hay. Derg., 20(6), 449-454, 1995(Kaya N, Utlu N, Güldür T, Maraşlı Ş, , ile birlikte)
8Arpa ve “Kaz Büyütme Yemi” ile Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: I. Arpa ve Kaz Büyütme Yemi ile Beslemenin Canlı Ağırlık Artışı ve Serum Lipidleri Arasındaki ilişki Üzerine Etkileri, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 2(1): , 65-68, 1996( Maraşlı Ş, Özcan A, Utlu N, Acarer N, Çeliker D, , ile birlikte)
9 Arpa ve “Kaz Büyütme Yemi” ile Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: II. Serum Albumin, Üre, Ürik Asit, Glukoz, Ca,ve P düzeylerinin Karşılaştırılması, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 2(1): , 86-89, 1996( Maraşlı Ş, Özcan A, Utlu N, Acarer N, Çeliker D, , ile birlikte)
10Kars’ta Yetiştirilen Kazların Kan Serumlarında Total Lipid, Total Protein, Glukoz, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum ve İnorganik Fosfat Değerleri, Kafkas Üni. Fen. Bil. Derg. , 1(1-2): , 38-47, 1996(Çeliker D,, ile birlikte)
11Kars Yöresinde Halk Elindeki Sağlıklı Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: I. Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Çayır ve Arpa Yoğun Besleme Modellerine göre Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 2(1): , 96-102, 1996(Maraşlı Ş, , ile birlikte)
12 Esansiyel yağ Asidi Kaynağı Olarak Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Eklenen Ayçiçek Yağının Kazlarda Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi: I. Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Ayçiçek Yağı Eklenmiş Kazlarda Bazı Protein ve Lipid Metabolizması Parametrelerinin Araştırılması, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 6(1-2):, 17-22, 2000(Maraşlı Ş, Özcan A, Kaya N, Utlu N,, ile birlikte)
13Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar : I. Kazlarda Zorlamalı Tüy Dökümünün Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 6(1-2) , 23-27, 2000(Özcan A, Kaya N, Maraşlı Ş, Karapehlivan M, , ile birlikte)
14Esansiyel yağ Asidi Kaynağı Olarak Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Eklenen Ayçiçek Yağının Kazlarda Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi: II. Esansiyel Yağ Asidi Kaynağı Olarak farklı Düzeylerde Ayçiçek Yağı İçeren Rasyonlarla Beslenen Kazlarda Spesifik Karaciğer enzim Aktivitelerinin Araştırılması, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg, 6(1-2) , 61-65 , 2000(Maraşlı Ş, Özcan A, Kaya N, Utlu N, , ile birlikte)
15Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar : 2. Yumurtlama Dönemindeki Kazlarda Ca, P, Kolestrol, Östrojen ve Progesteron Düzeyleri, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 6(1-2), 61-65 , 2000(Özcan A, Kaya N, Maraşlı Ş, Karapehlivan M,, ile birlikte)
16Karbon Tetraklorür ve Etil Alkolün Fare Eritrosit Antioksidan ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkisi, Kafkas Üni. Vet. Fak. Derg., 9(1), 1-4, 2003(Güven A, Kaya N, , ile birlikte)
17Dietilnitrozamin Verilen Ratlarda Alfa Lipoik Asidin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, , 7:11, :11-17, 2007(Karaca, E.G.,, ile birlikte)
18Effects of supplementation of poopy seed and poopy seed oil at various quantities on oxidant-antioxidant balance in laying hens, Kocatepe Vet J, 3 (1), 01-05, 2010(Fidan, AF., Küçükkurt İ., Eryavuz A., Bayram İ., Çetingül S., Yardımcı M., , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Determination of Chloramphenicol (CAP) and other Biochemical studies in The Serum Of Cows with Metritis Given CAP, 150.Years of Veterinary Education Abstracts Book, 1991, 47, 1991(Ergun H, Sel T, Kırvar E, Sulu N, Maraşlı Ş., , ile birlikte)
2“Evaluation of The Aetiological Factors in The Blindness Calves in The Southern Turkey, XVIII. World Buatrics Congress , 1994, 1211-1214, 1994(Haziroğlu R, Haziroğlu RM, Maraşlı Ş, , ile birlikte)
3Natural and Idustrial Fluorosis in The Middle Anatolia, First İstanbul International symposium, 1995., 114, 1995(Fiancı UR, Salmanoğlu B, Maraşlı Ş, , ile birlikte)
4Establishment of Enzymoimunossay for The Determination of Testosterone”, ,, İkinci Uluslararası Biyobilim Günleri, 2000, , 2000(Güven B, Özsar S, Maraşlı Ş, Özcan A, , ile birlikte)
5P-51. The Effects of Kefir As A Probiotic On Oxidative Status and DNA Damage In Domesticated Ducks, Anas Platyrhynchos Domesticus, 9th International Comet Assay Workshop, 13-16 Eylül, 2011, 103, 2011(5. Fidan, AF., Kucukkurt, I., Cigerci, H., Ince, S., Ozdemir, A., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1 Chloramphenicol (CAP) Verilen Süt İneklerinde Biyokimyasal Çalışmalar ve Sütlerde CAP Artıklarının tayini, Biyokimya Dergisi (Özel Sayı) ., XVI(2) :, 1991, 141, 1991(Ergun H, Sel T, Kırvar E, Altıntaş A, Sulu N, Kırvar E, Maraşlı Ş, , ile birlikte)
2Kars’ta yetiştirilen Kazların Kan Serumlarında Total Lipid, Total Protein, Glukoz, Sodyum , Potasyum, Kalsiyum ve inorganik Fosfat Değerleri, I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 1997, 201-208, 1997(Çeliker D, , ile birlikte)
3Veteriner Hekimliği Eğitiminde Biyokimya Öğretimi mevcut Durumu, sorunlar ve çözüm önerileri, İkibinli Yılların Eşiğinde Biyokimya Eğitimi Sor, 1998, , 1998(Maraşlı Ş, , ile birlikte)
4Kars Yöresi Süt İneklerinde Pospartum Dönemde Süt Progesteron Ölçümü: İki Enzim İmmunoassay Tekniğinin Karşılaştırılması, I. Ulusal Buiatri Kongresi, 1999, 115-116, 1999(Özsar S, Güven B, Çolak A, Öztürkler Y, Maraşlı Ş, , ile birlikte)
5Karbon Tetraklorür ve Etil Alkolün Fare Antioksidan Sistemi ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkisi, I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya , 21-22 Haziran 2002, , 2002(Güven A, , ile birlikte)
6Florozisli Tuj Koyunlarında Lipid Peroksidasyonu ve Redükte Glutatyon Düzeyleri, , Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Der, 27-30 Mart 2003, , 2003(Güven A, Kaya N, Başaran B, , ile birlikte)
7Normal ve Gebe Tuj Irkı Koyunlarda Kan Serumundaki Östradiol Değerinin Karşılaştırılmalı Olarak Çalışılması, Ulusal Kimya Kongresi Kars, 05-09 Temmuz 2004, , 2004(Yucayurt R, , ile birlikte)
8Tuj ırkı koyunlarda farklı Aralıklarla Çift Doz PGF2? Enjeksyonunun Bazı Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri , II. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası K, 2-5 Kasım 2006, , 2006(Maraşlı Ş, Öztürkler Y, Uçar Ö, , ile birlikte)
9Ratlarda gamma-Hexachlorocyclohexane nin (Lindan) Doza Bağlı Olarak Kan ve Doku Antioksidan Savunma Sistemleri ve Lipit Peroksidasyonuna Etkileri ile Histopatolojik Değişiklikler. , IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya, , , 2009(AF Fidan, İH Ciğerci, İ Küçükkurt, H. Yüksel, H Keleş., ile birlikte)
10 Evcil Kazlarda (Anser anser) Kefirin DNA Hasarı, Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemlerine Olan Etkisi., IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimy, , , 2009(AF Fidan, A. Koçyiğit, İ Küçükkurt, İH Ciğerci, , ile birlikte)
11Mentha spicata L. Tozu İle Farklı Ekstraktlarının Sağlıklı Ratlarda Dna Hasarı Üzerine Etkileri, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (2009) , İ, 34(özel sayı):159. , , 2009(Ozdemır A. ,Fıdan , A.F.,, Küpelı Akkol E.,, Kucukkurt I., ile birlikte)
12Deneysel Olarak Hipertiroidizm Oluşturulan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester'in Plazma Homosistein, Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrik Oksit ve Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Araştırılması, XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi,, 27-30 Ekim,2010 Eskişehir, , 2010(Karabağ, F., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1AKÜ Bilimsel Etkinlikler Bülteni Editörlüğü
0Yönettiği Tezler
1Kars’ta Yetişen Kazların Kan Serumlarında Total Lipid, Total Protein, Glukoz, Na, K, Ca, ve İnorganik Fosfat Değerleri, Çeliker, D., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993
2Normal ve Gebe Tuj Irkı Koyunların Kan Seromunda ki Östradiol Değerlerinin karşılaştırmalı Olarak Araştırılması, Rahşan Yucayurt , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001
3Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Tuj Irkı Koyunlarda Serum Ca, Zn, Fe, ve Cu Değerleri, Dilek Çelikler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001
4Dietilnitrozamin Verilen Ratlarda ?-lipoik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, Gülçin Karaca, Seçiniz, 2007
5Karbon Tetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Matricaria chamomilla L. nin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, LAÇİNE TÜR AKSOY, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
6Ratlara farklı çözücülerde hazırlanarak verilen Mentha Spicata Labiatea nane ekstreleri ile kuru tozunun kanda, Beta karoten, A, C vitaminleri, Katalaz, Glutatyon peroksidaz, Glutatyon redüktaz , Malondialdehid, Superoksid dismutaz enzimleri ve total antioksidan kapasite üzerine etkilerinin araştırılması , Ayşe ÖZDEMİR, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Niğde, Aksaray İlleri ve Çevresinde Buzağılarda Görülen Amaurosis Olaylarında Patalojik Bulgular
2Kars ve Yakın Çevresindeki Morkaraman ve Tuj Irkı Koyunların Serumlarında T3, T4, Na, K, Ca, ve P ile İdrar ve Su Numunelerinde F Profili
3Anadolu Bölgesi’nde doğal ve Endüstriyel Florozis ve Bunun hayvan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
4Chloramphenicol (CAP) Verilen Süt İneklerinde Biyokimyasal Çalışmalar ve Sütlerde CAP Artıklarının tayini”, Biyokimya Dergisi
5Kars Bölgesinde Besi ve Mera Sığırlarında Rastlanan Böbrek Taşı Olguları Üzerinde Biyokimyasal ve Patolojik Çalışmalar
6Arpa ve “Kaz Büyütme Yemi” ile Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Yönde Araştırılması
7Esansiyel yağ Asidi Kaynağı Olarak Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Eklenen Ayçiçek Yağının Kazlarda Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi
8Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar
9estesteron İçin Enzimimmunossay Tekniğinin Geliştirlmesi
10Kars Yöresi Simental Süt Sığırlarında İnfertilite Sorunlarının Progesteron-EIA Tekniği ile Araştırılması
11Tuj Koyunlarda PGF2 İle Östrus Senkronizasyonu ve Fertilite Kontrolü: Enjeksyon Artıklarının Araştırılması
12Dietilnitrozamin Verilen Ratlarda ?-lipoik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
13Ratlara farklı çözücülerde hazırlanarak verilen Mentha spicata labiatea nane ekstreleri ile kuru tozunun kanda Beta karoten, A,C vitaminleri, katalaz, glutatyon peroksidaz, Glutatyon redüktaz, malondialdehid, superoksid dismutaz enzimleri vetotal antioksidan kapasite üzerine etkilerinin araştırılması
14Yüksek yağ diyeti ile beslenen farelerde Yucca schidigera bitkisinden elde edilen ektrelerin plazma leptin, ghrelin, adiponektin ve insulin hormonları ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin araştırılması
0Diğer Etkinlikler
1 
2II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
0Verdiği Dersler : 
1Biyokimya2001
2LAB Method ve uygulamaları2001
3Temel Lab Bilgisi2001
4Genel Biyokimya2001
5Biyokimya2001
6Klinik Biyokimya2001
7İntörn Egitimi (Biyokimya)2001
8Biyokimya II2002
9Genel Biyokimya2002
10Biyokimya I2002
11İntörn Egitimi (Biyokimya)2002
12Genel Kimya2002
13Biyokimya II2003
14Biyokimya I2003
15İntörn Egitimi (Biyokimya)2003
16Genel Kimya2003
17Biyokimya II2004
18Biyokimya I2004
19İntörn Egitimi (Biyokimya)2004
20Genel Kimya2004
21Kanda Organik Madde Tayini2003
22Kanda Mineral Madde Tayini2003
23Lipid Metabolizması2003
24Kanda Organik Madde Tayini 2004
25Kanda Organik Madde Tayini 2004
26Kanda Mineral Madde Tayini 2004
27Kanda Mineral Madde Tayini2004
28İdrar Analizleri2004
29Aminoasit ve Protein Biyokimyası 2012
30Aminoasit metabolizması2012
31Anorganik Metabolizma2012
32Nükleik Asitler ve Metabolizması2012
33Lipoproteinler ve Klinik Önemi2012
Diğer Bilgiler :