Arş.Grv. MEHMET TAMER KAYA(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi tamer_kaya_07@hotmail.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili :
Lisans : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.EĞİ.FAK.SOS.BİL.ÖĞR. 2008
Yüksek Lisans : ABAN İZZET BAYSAL ÜNİ. EĞİT. BİL. ENST. SOS.BİL.ÖĞ 2013
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Algılarının İncelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5/4, 500-511, 2012(Çiftçi B, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012, , 2012(Çiftçi B,Yılmaz Y, ile birlikte)
2Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okullardaki Yeterlilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkındaki Görüşler, 3rd International Conference on New Trends in Educ, , 26-28 Nisan 2012, , 2012(Çiftçi B, ile birlikte)
3Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013, , 2013(Bulut R ,Çiftçi B, ile birlikte)
4Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Başan Yönelimlerine Etkisi, I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, , 2014(Meydan A, Çiftçi B, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi , VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2013, , 2013(Tahiroğlu M, Özdemir A M,Çiftçi B, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :