Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR CENGİZ(GÜZEL SANATLAR FAK.)
E-posta Adresi ocengiz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Seramik Malzemeler
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2003
Yüksek Lisans :
Doktora : Anadolu Üniversitesi 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik BölümüBölüm Başkanlığı2012 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik BölümüSeramik Anasanat Dalı Başkanlığı2012 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Tek pişirim duvar karosu bünyelerinde Borik Asit ilavesinin sinterleme davranışına etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 29-35, 2009(Kara A, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Use of anorthite in wall tile bodies , ICC2-International Congress on Ceramics, 29,06-04,07/2008, , 2008(Kara A, ile birlikte)
2Effect of wollastonite addition on sintering behaviour of monoporosa wall tile bodies, MS&T'10-Materials Science and Technology Conferenc, 17-21/10/2010, 268, 2010(Kara A, ile birlikte)
3Effect of alkaline earth oxides on firing behaviour of monoporosa wall tiles, CIMTEC-International Conferences on Modern Materia, 6-11/07/2010, 118, 2010(Kara A, ile birlikte)
4Development of ceramic wall tile body compositions for energy saving and eco-friendly production, ECERS XII-12th Conference of the European Ceramic , 19-23/06/2011, 246, 2011(Kara A, ile birlikte)
5Influence of pyrophyllite on firing behaviour and technological properties of wall tile bodies, SERES'11-II.International Ceramic,Glass, Porcelai, 10-12/10/2011, 60-61, 2011(Kara A, ile birlikte)
6Development of new body formulations in ceramic tile production for zero carbondioxide emission, ICC4-4th International Congress on Ceramics, 15-19/07/2012, 61, 2012(Kara A, ile birlikte)
7The effect of Boric Acid addition on sintering kinetics of ceramic tiles, 2nd International Conference on Competitive Materi, 08-12/10/2012, 204, 2012(Kara A, ile birlikte)
8Mineralogical transformations of illitic clays from Afyon, Turkey used in the manufacturing of ceramic tiles, XV.International Clay Conference, 07-11/07/2013, 934, 2013
9A detailed investigation on Sintering Behaviour and Microstructure evolution of boron incorporated ceramic tiles, MS&T'13-Materials Science and Technology'13, 27-31/10/2013, , 2013(A.Kara, ile birlikte)
10Evaluation of local clays of Afyonkarahisar and its region, Turkey and investigation of their application in ceramic wall tile industry, 4th International Advances in Applied Physics and , , 1089, 2014
11Low-cost and Energy-saving formulations in the manufacturing of ceramic tiles, Junior Euromat 2014-FEMS (The Federation of Europe, 21-25/07/2014, 55, 2014
12Sintering kinetics of ceramic tiles incorporated with magnesium-rich clays, ICC5-5th International Congress on Ceramics, 17-21/08/2014, 55, 2014
13Mid-Anatolian clays used in the manufacturing of ceramic wall and floor tiles, 7th Mid-European Clay Conference, 15-19/09/2014, , 2014
14The use of Afyonkarahisar region clays in Traditional Ceramics, 8.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu-, 05-20/09/2014, 91-110, 2014
15Effect of zeolite addition on physical and microstructural properties of porcelain tiles, SERES'14-III.International Ceramic, Glass, Enamel,, 15-17/10/2014, 60, 2014(Bayer Öztürk,Z., ile birlikte)
16Evaluation of bentonites of Turkey and an investigation of their utilization in ceramic tile manufacturing, EUROCLAY-International Conference on Clay Science , 05-10/07/2015, 389, 2015
17Effect of Afyonkarahisar-Sandıklı (Turkey) region tuffs on microstructural and technological properties of ceramic porcelain tiles, ECerS XIV Conference (14th International Conferenc, 21-25/06/2015, , 2015
18A Review on Carbon Dioxide (CO2) Emissions And Energy Consumption in Ceramic Manufacturing Industry, Turkey And An Experimental Research In Ceramic Tile Production, 1st International Conference on Environmental Scie, 09-13/09/2015, 89, 2015
19Sintering kinetics and phase evolution of ceramic tiles incorporated with volcanic tuffs from Afyon, Turkey, 5th ICSSST 2015-5th International Conference on So, 13-15/12/2015, 164, 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Effect of magnezite incorporation in wall tile compositions on physical properties and microstructure, VII.Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 22-24/11/2012, 107, 2012(Kara A, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon çevresi İllitik Killerinin Mineralojik Dönüşümleri ve Seramik Karo Üretiminde Kullanılabilirliklerinin araştırılması (Mineralogical transformations of illitic clays from Afyon, Turkey used in the manufacturing of ceramic tiles)
2Seramik karo üretiminde düşük maliyetli ve enerji kazanımlı formülasyonlar (Low-cost and Energy-saving formulations in the manufacturing of ceramic tiles)
3Sandıklı (Afyonkarahisar, Türkiye) yöresi volkanik tüfleri katkılı seramik karo kompozisyonlarının sinterleme kinetikleri ve faz değişiminin incelenmesi (An investigation on Sintering Kinetics and Phase Evolution of Ceramic Tiles incorporated with Volcanic Tuffs from Sandikli district-Afyonkarahisar, Turkey)
0Diğer Etkinlikler
1ACERS (American Ceramic Society) Basic Science Division Young Professionals Scholarship-Amerika Seramik Derneği Temel Bilimler Bölümü Genç Profesyonel Bilim İnsanları destek bursu
2Devlet Planlama Teşkilatı destekli Türk Seramik Federasyonu Lisans Sonrası Doktora eğitimi bursu
3AIPEA School for Young Scientists-ASYS: Magnesian Clays, Characterization, Origin and Applications (July 7-11 2013, Brazil)/ AIPEA Genç Bilim İnsanları Kil Okulu: Magnezyum Oksitli Killer, Karakterizasyonu, Kaynağı ve Uygulamaları
43Mes-Materials and Metallurgical Engineering Education Symposium, Eskisehir, Turkey, 2013
5Materials Selection Course (Granta Design Cambridge, Anadolu University) Eskisehir, Turkey, 2013
6I.International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES'09, Eskisehir, Turkey, 2009
7"Bor Kimyasallarının Yeni Uygulama Alanları" Paneli (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası-Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskisehir, 2009
8VII.International Participated Ceramic Congress (Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi), Afyonkarahisar, Turkey, 2008
9"Thermal Analysis Systems" Seminar (Setaram Instrumentation,Terra), Ankara, Turkey, 2008
10"Uzman Gözüyle Termodinamik ve Uygulamaları" Kursu (Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu), Eskisehir, 2008
11Workshop on "Improvement of Novel Technology for Ceramic Production" (Anadolu University, Ceramic Research Center, Forgea International, 18-20 th November), Eskisehir, 2013
12International Balkan University-Afyon Kocatepe University Mevlana Academic Staff Exchange Programme-Instructor (Uluslararası Balkan Universitesi-Afyon Kocatepe Universitesi Mevlana Akademik Personel Değişim Programı-Ders verme hareketliliği (13-17/04/2015).
139th International Ceramic Congress 2015, Afyonkarahisar, Turkey; A member of the Working Committee (9.Seramik Kongresi 2015, Afyonkarahisar, Türkiye; Çalışma Kurulu üyesi)
14Project Proposal Evaluation Process Training (Proje Teklifi Değerlendirme Süreci Eğitimi); Association of the EU Experts (Avrupa Birliği Uzmanları Derneği), Ankara, 9-10/04/2011
15Project Cycle Management (PCM) Training (Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Programı); Association of the EU Experts (Avrupa Birliği Uzmanları Derneği), Ankara, 26-27/02/2011
16Tübitak-ARDEB; Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (MAG), Ankara, 26/02/2014
0Verdiği Dersler : 
1Artistik Seramik Sırları I2012
2Seramik Sırları III2012
3Sır Teknolojisi I2012
4Seramik Sırları I2012
5Seramik Teknolojisi I2012
6Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları I2012
7Seramik Teknolojisi II2012
8Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları II2012
9Seramik Sırları II2012
10Seramik Teknolojisi II2012
11Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları I2013
12Seramik Teknolojisi I2013
13Seramik Sırları I2013
14Seramik Sırları II2014
15Seramik Teknolojisi II2014
16Malzeme ve Yöntem Araştırmaları 12014
17Yabancı Dil I (İngilizce)2014
18Yabancı Dil II(İngilizce)2015
19Malzeme ve Yöntem Araştırmaları 22015
20Uzmanlık Alan Dersi2014
21Uzmanlık Alan Dersi2014
22Tez Çalışması2014
23Tez Çalışması2014
24Tez Hazırlık Çalışması (S)2014
25Uzmanlık Alan Dersi (S)2014
26Tez Hazırlık Çalışması (S)2014
27Uzmanlık Alan Dersi (S)2014
28Malzeme ve Yöntem Araştırmaları 12015
29Seramik Teknolojisi I2015
30Seramik Teknolojisi III2015
31Uzmanlık Alan Dersi2015
32Tez Çalışması2015
Diğer Bilgiler :