Öğr.Grv. NURSEL ÇİTİL(SANDIKLI M.Y.O.)
E-posta Adresi ncitil@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ.HUKUK FAK. 1988
Yüksek Lisans : KOCAELİ ÜNİ.SOS.BİL.ENS.ÖZEL HUKUK 2000
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Turizm ve Hukuku, Lisans Yayıncılık, , , 2009
2Hak ve Kişilik Kavramları, Lisans Yayıncılık, 23, , 2007(Kurt.N,YıldızA, TangörN, İlbeyiS,Söylemiş T,Akın,Z, ile birlikte)
3Bireysel İş Hukuku, Lisans Yayıncılık, 23, , 2008(Yüce M, Gündüz S,Turpçu M, Uyar S:B, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1 
0Verdiği Dersler : 
1İş ve Sosyal güvenlik2012
2Turizm Mevzuatı2012
3Vergi Hukuku2012
4Türk Vergi Sistemi2012
5Taşınmaz Huk.2012
6 Temel Hukuk2012
7Ticaret Hukuku2012
8kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri2012
9hızlı yazma ve okuma teknikleri2012
Diğer Bilgiler :