Öğr.Grv. HAKAN ERGUN(GÜZEL SANATLAR FAK.)
E-posta Adresi hakanergun0@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : Seramik
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : A.K.Ü.GÜZ.SAN.FAK.SERAMİK 2005
Yüksek Lisans : A.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ASD. 2009
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
A.K.Ü. GSF. Seramik BölümüBölüm Başkan Yardımcısı20092012
AKÜ. GSF. Seramik BölümüBölüm Başkan Yardımcısı2013-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Utilisation of Andesite as a Ceramic Design material, CERAMICS-TECHNICAL, 34, 40-43, 2012(Çakı M, ile birlikte)
2Usage of marble wastes in traditional artistic stoneware clay body, Ceramics International, 12, 8912-8921, 2017(YEŞİLAY S, ÇAKI M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Doğaltaş (Andezit) Üzerine Seramik Sır Uygulamaları, Fen Bilimleri Dergisi Özel Sayı, , 209-216, 2009((Sarıışık, A., Ersoy, B., Görkem, Ö, Gürel Ak, C.Sarıışık, G., Ergün, M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Andezitlere Seramik Sır Tekniklerinin Uygulanması, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008, , 2008(Sarıışık A,Ersoy B,Görkem Ö,Gürel Ak C,Sarıışık G,Ergun M, ile birlikte)
2Afyonkarahisar Andezitinin Stoneware Bünyelerde Kullanımı, , , , 2010(Çakı M., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyon Bölgesi Andezitlerine Seramik Sır Tekniklerinin Uygulanması ve Endüstriyel Yeni Ürün Geliştirme, Mersem 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozy, 26-27 Haziran 2008, 107, 2008(Sarısık A,Demirel Ş,Görkem Ö, Gürel Ak C,Ergun M, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar Bölgesi Andezitlerine Seramik Sır, Dekor Tekniklerinin Uygulanarak İç ve Dış Mekânlarda Sanatsal Dekoratif Amaçlı Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 06.SANAT.01
2Medeniyetler Köprüsü / A Bridge of Civilisations, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,Gençlik Programı, TR–1.1–57–2007-R1
3Andezit-Bazaltlarda Seramik Sırlama Tekniği İle Yeni Ürün Geliştirme, TUBİTAK 1507 Projesi, Proje No: TEYDEP 7080228
4Volkanik Doğaltaşlarda, Seramik Sır Teknikleri Uygulanarak İç ve Dış Mekânlarda Kullanılmasının Araştırılması ve Yeni Ürün Olarak Uluslararası Standartlara Göre Değerlendirilmesi, TUBİTAK 1001 2008 I. Dönem Projesi, TÜBİTAK 108M027
5Dinar Duvar Resim Uygulamaları
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Afyonkarahisar Bölgesi Andezitlerinin Seramik Sır ve Çamur Bünyelerinde Değerlendirilmesi
2Usage of marble wastes in traditional artistic stoneware clay body
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1Uluslararası VII. Seramik Kongresi Jürili Seramik Sergisi
22008 Uluslararası Muammer ÇAKI Jürili Seramik Yarışması Sergisi
315. Plemenitas Uluslararası Raku Çalıştayı-HIRVATİSTAN
4II. Uluslararası Palanca Uygulamalı Seramik Çalıştayı (2. International Ceramic-Plainair Palanca 2009 - Moldova
5Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kentle Buluşma Sergisi- Uşak - 2009
6Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Seramik Sergisi, Eskişehir 2008
7Bindallı Sanat Galerisi Karma Sergi, İstanbul 2008
8Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Sergi, Eskişehir - 2007
9Gustav Lübcke Muzesi Karma Seramik Sergisi, Almanya - 2007
10Bahariye Sanat Galerisi Karma Seramik Sergisi, İSTANBUL - 2007
11Adnan Franko Sanat Galerisi Karma Seramik Sergisi İZMİR - 2007
12Uşak Üniversitesi, “Kadınlar Günü Anısına Sanat Buluşması”, Karma Sergi (2010)
132009 "Uzak-Yakın Buluşmalar" Karma Sergi,Afyonkarahisar
14Bayburt Üniversitesi Karma Sergi 2010
15Kocatepe'de Türk Sanatı Buluşması Sergisi Afyonkarahisar -2010
16elit-tile 2010 FOURTH INTERNATIONAL CERAMIC TILE TRIENNIAL- DOMİNİK CUMHURİYETİ
172011 Kentle Buluşma-III Uluslararası Karma Sergi, UŞAK
18''Knidos'un sırrı seramik , cam , çini festivali ve açık hava sergisi'' Datça- MUĞLA 2011
19Kocatepe'de Sanat Buluşması V, Karma Sergi. Atatürk Kültür Merkezi Ömer Faruk Atabek Sergi Salonu,2011 AFYONKARAHİSAR
20Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi Karma Sergi,Atatürk Kongre Merkezi AFYONKARAHİSAR -2012
21''Kocatepe Sanat Buluşması VI '' Karma Sergi Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonu AFYONKARAHİSAR - 2012
22''Kocatepe Seramik Sergisi''6. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Karma Seramik Sergisi ESKİŞEHİR - 2012
23VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Karma Seramik Sergisi, Korel Termal Otel,AFYONKARAHİSAR,2012
24Güney-Batı Neofit Rilski Üniversitesi -Öğrenci Sanat Festivali Bulgaristan - Türk Çini Sanatı-
25'' Sanat Aşkı'' Karma Sergi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, 2013 UŞAK
26''Dumlupınar'da'' Uluslararası Karma Sergi,Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Sanat Galerisi,2013 Kütahya
27“Kadın Gözüyle Erkek - Erkek Gözüyle Kadın”, Jürili Karma Sergi,Akdeniz Üniversitesi,ANTALYA, 2014
28V. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali''Seramiğin Sesi'' Karma Sergi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, AFYONKARAHİSAR, 2014
291.Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı, ''Miras'' Seramik Sergisi, BİLECİK, 2014
30 “Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi” Çamurdam Sanat Atölyesi,ESKİŞEHİR, 2015
31VI.Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali ''Seramiğin Sesi'' Karma Sergi, Dinar, AFYONKARAHİSAR,2015
32VII. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali '' Seramiğin Sesi'' Uluslararası Katılımlı Seramik Sergisi, , Dinar, AFYONKARAHİSAR,2016
33''Renkler'' Karma Seramik Sergisi, Bodrum- MUĞLA,2016
34 Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, MUĞLA,2016
3514. ALTIN TESTİ SERAMİK YARIŞMASI SERGİSİ, İZMİR,2016
36III. Tüsgad ''GENÇLERLE BİRLİKTE'' Ankara Sanat Buluşması, Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA,2016
37Afyonkarahisar Görsel Sanatlar Öğretmenleri Çalıştayı, ''Karma Sergisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, AFYONKARAHİSAR,2016
0Diğer Etkinlikler
1II. Uluslararası Dokimeon Mermer Heykel Sempozyumu Düzenleme kurulu Üyeliği
2VII: Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi - Yürütme Kurulu Üyeliği
32008 - Tübitak 1001 '' Volkanik Doğal Taşlarda Seramik Sır Teknikleri Uygulanarak İç ve Dış Mekanlarda Kullanılmasının Araştırılması ve Yeni Ürün Olarak Uluslararası Standartlara Göre Değerlendirilmesi'' (Tubitak Bursu)
4Geleneksel Türk Çini Sanatı ve Tasarım Sorunları
5 Büyük Zafer'in 90. yılı anısına ''90 Sanatçı, 90 eser '' ''Kocatepe' de Sanat Buluşması VI'' Sergi Düzenleme Kurulu 2012
6V. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Seramik Sergisi, Düzenleme Kurulu 2014
7VI.Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali 'Seramiğin Sesi'' Düzenleme Kurulu, Dinar, AFYONKARAHİSAR, 2015
8 IX. Seramik Kongresi Seramik Sergisi Yürütme Kurulu Üyeliği, Korel Termal Otel AFYONKARAHİSAR, 2015
9 7. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Sergi Düzenleme Kurulu, Dinar- AFYONKARAHİSAR, 2016
10 Afyonkarahisar Görsel Sanatlar Öğretmenleri Çalıştayı Yürütme Kurulu Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR, 2016
11Afyonkarahisar Görsel Sanatlar Öğretmenleri Çalıştayı Yürütme Kurulu Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR, 2016
0Ödüller :
1İzmir Rotary Altın Testi Seramik yarışması özel ödül 2010
2Tübitak Yayın Teşvik Ödülü Başvuru no: 277865. Yayın Tipi: A1 Yayın: Utilisation of Andesite as a Ceramic Design material, CERAMICS-TECHNICAL, 34, 40-43, Aralık 2012
34. Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması,Mansiyon, 2013
44. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması TÜPRAG “Altın Sanat” Ödülü, 2014
5İzmir Rotary Altın Testi Seramik Yarışması ''özel ödül'' 2016
0Toplumsal Katkılar :
1Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile seramik atölye çalışması,2016,AFYONKARAHİSAR
2Özel Değişim Anaokulu ‘’ Çamura İlk Dokunuş’’ atölye çalışması, 2012, AFYONKARAHİSAR
0Verdiği Dersler : 
1Seramik Sırları II2009
2Seramik Sırları IV2009
3Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2009
4Seramik Teknolojisi II2009
5Seramik Teknolojisi I2009
6Seramik Sırları I2009
7Seramik Sırları III2009
8Güzel Sanatlar2009
9Seramik Sırları III2010
10Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I2010
11Seramik Teknolojisi I2010
12Seramik Teknolojisi III2010
13Güzel Sanatlar 2010
14Seramik Hammadde Bilgisi ve Teknolojisi2011
15Genel Kimya2011
16Seramik Astar ve Boyaları2011
17Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2011
18Seramik Teknolojisi II2011
19Seramik Sırları II2011
20Seramik Teknolojisi IV2011
21Seramik Sırları IV2011
22Seramik Teknolojisi ve Uygulaması I2011
23Güzel Sanatlar2011
24Seramik Teknolojisi I2011
25Seramik Teknolojisi III2011
26Seramik Sırları I2011
27Seramik Sırları III2011
28Sır Teknolojisi I2011
29Seramik Hammadde Bilgisi ve Teknolojisi 2012
30Seramik Teknolojisi ve Uygulaması II2012
31Seramik Teknolojisi II2012
32Seramik Teknolojisi IV2012
33Seramik Sırları II2012
34Seramik Sırları IV2012
35Sır Teknolojisi II2012
36Seramik Astar ve Boyaları2012
37Güzel Sanatlar2012
38Temel Sanat Eğitimi I2012
39Serbest Seramik Tasarımı I2012
40Seramik Teknolojisi III2012
41Temel Sanat Eğitimi II2013
42Serbest Seramik Tasarımı II Proje- Sanat2013
43Seramik Teknolojisi IV2013
44Artistik Seramik Sırları II2013
45Temel Sanat Eğitimi II2014
46Seramik Sırları II 2014
47Seramik Teknolojisi II 2014
48Serbest Seramik Tasarımı II2014
Diğer Bilgiler :