Prof. Dr. MUSTAFA YILDIZ(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi mustafa_yildizus@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi, Stres Fizyolojisi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1990
Yüksek Lisans : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1994
Doktora : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2000
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2010
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2015


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan YardımcılığıDekan Yardımcılığı2011 
AKÜ Akademik Değer. ve Kalite Geliştirme KuruluADEK Üyesi2011 
AKÜ Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi TUAM Üyesi20112014
AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BiriKomisyon Üyesi20112015
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Fakülte Kurulu Üyesi20112014
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim KuruluFakülte Yönetim Kurulu Üyesi20112014
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BotanikBotanik ABD Başkanlığı20122015
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 20142015
AKÜ Teknoloji Uygulama ve Araştırma MerkeziTUAM Üyesi2014 
AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BiriKoordinatör2015 
AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BiriKomisyon Üyesi2015 
AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BiriAlt Komisyon Üyesi20112015
AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BirAlt Komisyon Üyesi2015 
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi2015 
AKÜ Fen Edb.Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik BölBölüm Başkanlığı2015 
AKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği2015 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Synthesis of Soluble Heat Shock Proteins in Seminal Root Tissues of Some Cultivated and Wild Wheat Genotypes, Acta Biol. Hung., 57(1), 81-95 , 2006(Terzioğlu S, ile birlikte)
2Heat Shock of Cultivated and Wild Wheats During Early Seedling Stage: Growth, Cell Viability and Heat Shock Proteins, Acta Biol. Hung., 57(2), 231-246 , 2006(Terzioğlu S, ile birlikte)
3Two-Dimensional Electrophoretic Analysis of Soluble Leaf Proteins of a Salt Sensitive (Triticum aestivum) and a Salt Tolerant (Triticum durum) Cultivar in Response to NaCl Stress, J. Integr. Plant Biol., 49(7), 975-981, 2007
4Evaluation of Acquired Thermotolerance in Wheat (Triticum aestivum and T. durum) Cultivars Grown in Turkey, Pakistan J. Bot., 40(1), 317-327, 2008(Terzi H, ile birlikte)
5Genotoxicity Testing of Quizalofop-P-Ethyl Herbicide Using the Allium cepa Anaphase-Telophase Chromosome Aberration Assay, Caryologia, 61(1), 45-52, 2008(Arıkan ES, ile birlikte)
6Effects of NaCl on Protein Profiles of Tetraploid and Hexaploid Wheat Species and Their Diploid Wild Progenitors, Plant Soil and Environment, 54(6), 227-233, 2008(Terzi H, ile birlikte)
7Small Heat Shock Protein Responses in Leaf Tissues of Wheat Cultivars with Different Heat Susceptibility, Biologia, 63(4), 521-525, 2008(Terzi H, ile birlikte)
8Effects of Salinity, Temperature, and Light on Seed Germination in Two Turkish Endemic Halophytes, Limonium iconicum and L. lilacinum (Plumbaginaceae), Seed Sci. Technol., 36(3), 646-656, 2008(Cenkci S, Kargıoğlu M., ile birlikte)
9RAPD Analyses of Some Wild Triticum L. and Aegilops L. Species and Wheat Cultivars in Turkey, Acta Biol. Cracov. Bot., 50(1), 35-42, 2008(Cenkci S, Konuk M, Eren Y, ile birlikte)
10Determination of Genotoxic Effects of Copper Sulphate and Cobalt Chloride by Chromosome Aberration and Comet Assays, Chemosphere, 75(7), 934-938, 2009(Ciğerci İH, Konuk M, Fidan AF, Terzi H, ile birlikte)
11Toxic Chemicals-Induced Genotoxicity Detected by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) in Bean (Phaseolus vulgaris L.) Seedlings, Chemosphere, 76(7), 900-906, 2009(Cenkci S, Ciğerci İH, Konuk M, Bozdağ A , ile birlikte)
12Lead Contamination Reduces Chlorophyll Biosynthesis and Genomic Template Stability in Brassica rapa L., Environ. Exp. Bot., 67(3), 467-473, 2010(Cenkci S, Ciğerci İH, Özay C, Bozdağ A, Terzi H , ile birlikte)
13Evaluation of 2,4-D and Dicamba Genotoxicity in Bean (Phaseolus vulgaris L.) Seedlings Using Comet and RAPD Assays, Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 1558-1564, 2010(Cenkci S, Ciğerci İH, Bozdağ A, Terzi H, Arıkan Terzi ES, , ile birlikte)
14Determination of Early Seedling Stage Salt Tolerance in Some Barley Cultivars Grown in Turkey, J Agric. Sci., 17, 1-9, 2011(Terzi, H., ile birlikte)
15Effect of NaCl Stress on Chlorophyll Biosynthesis, Proline, Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzymes in Leaves of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Barley Cultivars, Journal of Agricultural Sciences, 19(2), 79-88, 2013(Terzi H, ile birlikte)
16Protective role of hydrogen peroxide pretreatment on defense systems and BnMP1 gene expression in Cr(VI)-stressed canola seedlings, Ecotoxicology, 22, 1303-1312, 2013(Terzi H, Bingül N, ile birlikte)
17Variations in Chromium Tolerance and Accumulation among Canola (Brassica napus L.) Cultivars, Bull Environ Contam Toxicol, 93, 113–119, 2014(Terzi H, ile birlikte)
18Proteomic and biochemical responses of canola (Brassica napus L.) exposed to salinity stress and exogenous lipoic acid, Journal of Plant Physiology, 179, 90-99, 2015(Akçalı N, Terzi H, ile birlikte)
19Interactive effects of sulfur and chromium on antioxidative defense systems and BnMP1 gene expression in canola (Brassica napus L.) cultivars differing in Cr(VI) tolerance, Ecotoxicology, 24, 1171-1182, 2015(Terzi H, ile birlikte)
20Proteomic analysis of chromium stress and sulfur deficiency responses in leaves of two canola (Brassica napus L.) cultivars differing in Cr(VI) tolerance, Ecotox. Environ. Safety, 124, 255-266 , 2016(Terzi H., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Seed Germination of Populations of Wild Wheat Species, Ae. biuncialis and Ae. triuncialis: Effects of Salinity, Temperature and Photoperiod, Pak. J. Biol. Sci., 9(7), 1299-1305 , 2006(Terzi H, Arıkan ES, ile birlikte)
2High Temperature Responses of Aegilops biuncialis Species and Triticum durum Cultivar, Pak. J. Biol. Sci., 9(14), 2579-2585 , 2006(Terzioğlu S, Yücel M, Öktem HA, ile birlikte)
3Comparison of Germination Responses of Cultivated Wheat (Triticum) and Their Wild Relative (Aegilops) Species Under Salinity, Temperature and Light, Acta Agron. Hung., 55(4), 407-415, 2007(Kasap E, ile birlikte)
4Effect of Hexavalent Chromium [Cr(VI)] Stress in Roots of Cr-Tolerant and Cr-Sensitive Barley Cultivars, Acta Agronomica Hungarica, 60(1), 29-36, 2012(Terzi H., ile birlikte)
5Chromium(VI)-Induced Alterations in 2-D Protein Profiles and Antioxidant Defence Systems of Barley Cultivars, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 40 (3), 257-265, 2012(Terzi H, Cenkci S, Yıldız B, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yazlık ve Kışlık Buğday (Triticum aestivum L.) Varyetelerinin Embriyonal Kök Anatomisi Üzerine Farklı Sıcaklıkların Etkisi, Turkish J. Botany, 20, 31-35, 1996(Terzioğlu S, ile birlikte)
2Buğday (Triticum aestivum L.) Fide Morfolojisi Üzerine Sıcaklığın Etkisi, Turkish J. Botany, 20, 37-41, 1996(Terzioğlu S, ile birlikte)
3Yüksek Sıcaklık Stresinde Bitki Sıcaklık Şoku Proteinlerinin Rolü, Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 21-39, 2007(Terzioğlu S, ile birlikte)
4Bitkilerin Yüksek Sıcaklık Stresine Toleransının Hücre Canlılığı ve Fotosentetik Pigmentasyon Testleri ile Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Derg, 23(1-2), 47-60, 2007(Terzi H, ile birlikte)
5Effects of Salinity on Germination and Some Growth Parameters in Three Cultivars of Zea mays L., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 6(1-2), 241-260, 2007(Cenkci S, Terzi H, Konuk M, ile birlikte)
6Pestisitlerin Sitotoksik Etkileri ve Bitki Biyotestleri, Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(2), 299-311, 2007(Arıkan ES, ile birlikte)
7Bitkilerde Tuzluluğa Toleransın Fizyolojik ve Biyokimyasal Markörleri, Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 1-33, 2011(Terzi H, Cenkci S, Arıkan Terzi ES, Uruşak B, , ile birlikte)
8Bitkilerde Krom Toksisitesi ve Hücresel Cevaplar, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Derg, 27(2), 163-176 , 2011(Terzi H, Uruşak B, ile birlikte)
9Türkiye’de Ekimi Yapılan Bazı Arpa Çeşitlerinin Erken Fide Evresinde Krom(VI) Toleransı Üzerine Bir Ön Çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-10, 2010(Uruşak B, Terzi H,, ile birlikte)
10“Tuzluluk, Sıcaklık ve Işığın Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1-2), 241-260 , 2007(Kasap E, Konuk M,, ile birlikte)
11Ağır Metaller ve Fitoremediasyon: Fizyolojik ve Moleküler Mekanizmalar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Derigisi, 11(1), 1-22, 2011(Terzi H., ile birlikte)
12Fitoşelatinler ve Metallotiyoneinler: Moleküler Yaklaşımlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 12(1), 1-16, 2012(Cenkci S, Terzi H, ile birlikte)
13Afyonkarahisar Endemiği Thermopsis turcica: Dünü, Bugünü ve Ekonomiye Kazandırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 12(2), 23-26, 2012(Cenkci S, Terzi H, ile birlikte)
14Bitkilerde Ağır Metal Toksisitesi: Proteomik Yaklaşım, AKÜ FEMÜBİD, 13, 1-21, 2013(Terzi H, ile birlikte)
15Tuz Stresi Altındaki Bitkilerin Metabolik Yollarındaki Proteom Değişimleri, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 81-93, 2014(Terzi H, Akçalı N, ile birlikte)
16Ağır Metal Toleransında Kükürt Metabolizmasının Önemi, Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2), 105-125 , 2013(Terzi H, ile birlikte)
17Bitki Tuz Stresi Toleransında Salisilik Asit ve Poliaminler, AKÜFEMÜBİD, 14(2), 7-22, 2014(Terzi H, Akçalı N, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Effects of Different Temperatures on the Seminal Root Anatomy in Spring and Winter Wheat Varieties, 5th Int. Wheat Conference, , 345, 1996(Terzioğlu S, ile birlikte)
2High Temperature Stress in Some Tetraploid Aegilops L. Species and Triticum L. Cultivars Grown in Turkey, NATO Advanced Research Workshop, , , 1999(Terzioğlu S, Ekmekçi Y, ile birlikte)
3Low Temperature Stress in Some Tetraploid Aegilops L. Species and Triticum L. Cultivars Grown in Turkey, NATO Advanced Research Workshop, , , 1999(Terzioğlu S, Ekmekçi Y, ile birlikte)
4Genetic Variability for Heat-shock Proteins in Tetraploid Triticum L. Cultivars and Aegilops L. Species, NATO Advanced Research Workshop, , , 1999(Terzioğlu S, Ekmekçi Y, ile birlikte)
5Synthesis of Stress Proteins in Cold Shock Treatments in Root of Tetraploid Aegilops L. Species and Triticum durum L. Cultivar, 6th Int. Wheat Conference, , 328, 2000(Terzioğlu S, Ekmekçi Y, ile birlikte)
6Changes in the Electrophoretic Patterns of the Plumule Soluble Proteins of Wild and Cultivated Wheats Following Cold Acclimation and Freezing Stress, 6th Int. Wheat Conference, , 330, 2000(Ekmekçi Y, Terzioğlu S, ile birlikte)
7The Effects of NaCl Stress on the Soluble Protein Profiles in Leaf Tissues of Triticum aestivum L. cv. Ceyhan-99 and Triticum durum Desf. cv. Fırat-93, II. Int. Environmental Protection Symposium, , 116, 2005
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Ae. biuncialis ve Ae. triuncialis’in Farklı Populasyonlarına Ait Tohumların Çimlenmesi Üzerine Bazı Abiyotik Faktörlerin Etkisi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, , 109, 2005(Terzi H, Arıkan ES, ile birlikte)
2Mısırın (Zea mays L.) Üç Çeşidinde Bazı Fizyolojik Büyüme Parametreleri Üzerine NaCl Tuzluluğunun Etkisi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, , 215, 2005(Cenkci S, Terzi H, Konuk M, ile birlikte)
3Bazı Ekmeklik, “Makarnalık ve Yabani Buğday Genotiplerinde Tuzluluk, Sıcaklık ve Fotoperiyot Etkileşimlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkisi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, , 180, 2005
4Endemik ve Tehlike Altındaki Thermopsis turcica’nın Kallus Oluşumu ve Bitki Rejenerasyonu, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, , 477, 2005(Cenkci S, Dayan S, Kargıoğlu M, Konuk M, ile birlikte)
5Kültür ve Yabani Buğdayın Bazı Genotiplerinin Koleoptil Dokusunda Çözünebilir Yüksek Sıcaklık Şoku Proteinlerinin Elektroforetik Profilleri, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 15, 2006(Terzioğlu S, ile birlikte)
6Skarifiye Edilen Bakla (Vicia cracca L. subsp. stenophylla Vel.) Tohumlarında Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun Etkisi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 144, 2006(Terzi H, Arıkan ES, ile birlikte)
7Kültür ve Yabani Buğdayın Bazı Genotiplerinde Termal Toleransın Fide Büyümesi ve Canlılık Testi ile Belirlenmesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 146, 2006(Terzioğlu, ile birlikte)
8Farklı Kimyasal Maddelerin Etkili Konsantrasyonlarının Allium Kök İnhibisyon Testi ile Belirlenmesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 155, 2006(Arıkan ES, Terzi H, ile birlikte)
9Aegilops L.’un Bazı Türleri ve Triticum L.’un Bazı Çeşitlerinin Embriyonal Köklerinde Yüksek Sıcaklık Şoku Proteinlerinin Analizi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 159, 2006(Terzioğlu S, ile birlikte)
10Bazı Yabani Buğday Türlerinin (Aegilops L. ve Triticum L.) RAPD Tekniği ile Genetik Karakterizasyonu, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 253, 2006(Cenkci S, Eren Y, Konuk M, ile birlikte)
11Bazı ekmeklik (Triticum aestivum L.) ve Makarnalık (Triticum durum Desf.) Buğday Çeşitlerinin RAPD Tekniği ile Genetik Karakterizasyonu, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılım, , 261, 2006(Cenkci S, Eren Y, Konuk M,, ile birlikte)
12Allium cepa Anafaz?Telofaz Kromozom Aberasyon Testi Kullanılarak Quizalofop-P-Etil Herbisitinin Genotoksisitesinin Test Edilmesi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 159, 2007(Arıkan ES, ile birlikte)
13Bor Stresinin Bazı Ekmeklik (Triticum aestivum L.) ve Makarnalık (Triticum durum Desf.) Buğday Kültürlerinde Kallus Uyarımı ve Sıcaklığa Bağlı Olarak Çimlenme Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 290, 2007(Cenkci S, Tetik V, ile birlikte)
14Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Termal Tolerans: Hücre Canlılığı ve Klorofil Birikimi Testleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , 413, 2008(Terzi H, ile birlikte)
15Türkiye Endemiği İki Halofit Türün, Limonium iconicum ve L. lilacinum (Plumbaginaceae), Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklık ve Işığın Etkileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , 149, 2008(Cenkci S, Kargıoğlu M, ile birlikte)
16Triticum aestivum ve T. durum’un Termal Toleranslı ve Termal Duyarlı Çeşitlerinin Yapraklarında Sıcaklık Şoku Proteinleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , 154, 2008(Terzi H, ile birlikte)
17Türkiye Endemiği Halofitik Limonium effusum’un (Plumbaginaceae) Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklık ve Işığın Etkisi, Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, , 138, 2008(Cenkci S, Bozdağ A, Yeşilbaş S, Kargıoğlu M, ile birlikte)
18Tetraploid ve Hekzaploid Buğday Türleri ve Diploid Yabani Ebeveynlerinin Protein Profilleri Üzerine NaCl Tuzluluğunun Etkisi, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 52, 2008(Terzi H, ile birlikte)
19Bakır Sülfat ve Kobalt Klorürün Genotoksik Etkileri: Komet ve Kromozom Aberasyon Testlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 73, 2008(Ciğerci İH, Konuk M, Fidan AF, ile birlikte)
20İnorganik Genotoksinlerle Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Fidelerinde Teşvik Edilen DNA Değişikliklerinin RAPD ile Analizi, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 55, 2008(Cenkci S, Bozdağ A, ile birlikte)
21Ökaryotik Hücrelerde DNA Hasar Tespitinin Belirlenmesinde Komet Testi, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 39, 2008(Ciğerci İH, Fidan AF, Cenkci S, ile birlikte)
22Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Kök Büyümesi ve Prolin İçeriği Üzerine Tuzluluğun Etkisi, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 129, 2008(Terzi H, Gürkaya Y, ile birlikte)
23Brassica rapa L.’da Klorofil Sentezi ve Genomik Kalıp Kararlılığı Üzerine Kurşun Kirliliğinin Etkisi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 71, 2009(Cenkci S, Ciğerci İH, Özay C, Bozdağ A, Terzi H, ile birlikte)
24Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Fidelerinde 2,4-D ve Dicamba Herbisitlerinin Genotoksik Etkilerinin Comet ve RAPD Assayleriyle Belirlenmesi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, , 72, 2009(Cenkci S, Ciğerci İH, Bozdağ A, Terzi H, ile birlikte)
25Bazı Elit Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Krom Toleransının Belirlenmesi, Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 111, 2010(Cenkci S, Terzi H, Uruşak B, Arıkan Terzi ES , ile birlikte)
262,4-Diklorofenoksi Asetik Asit Herbisitinin Dimetil Amin Tuzu ve İzooktil Ester Formlarının Allium Kök İnhibisyon Testi ile Toksisitelerinin Karşılaştırılması, Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 132, 2010(Arıkan Terzi ES, Terzi H, ile birlikte)
27Arpa (Hordeum vulgare) Çeşitlerinde Cr(VI) Ağır Metalinin Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012, 541, 2012(Terzi H, Cenkci S, Yıldız B, ile birlikte)
28Tuza Toleransta Farklılık Gösteren Arpa (Hordeum vulgare, Poaceae) Çeşitleri Üzerine NaCl Stresinin Etkisi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012, 530, 2012(Terzi H, ile birlikte)
29Krom Stresine Maruz Bırakılan Kanola (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Fitoremediasyon Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, --, 493, 2014(Terzi H, ile birlikte)
30Tuz Stresi Altındaki Kanola (Brassica napus L.) Fidelerinin Tuza Toleransında Lipoik Asidin Etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, , 593, 2014(Terzi H, Akçalı N, ile birlikte)
31Kanola (Brassica napus L.) Fidelerinde Krom Toksisitesi Üzerine Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 404, , 2014(Terzi H, Bingül N , ile birlikte)
32Kanola (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklık ve Fotoperiyodun Etkileri, 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, , 545, 2014(Terzi H, Akçalı N, Pehlivan E, ile birlikte)
33Krom (VI) Stresi ve Kükürt Eksikliğine Maruz Bırakılan Kanola (Brassica napus L.) Çeşitlerinde Proteomik Analizler, I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, 58, 2015(Terzi H., ile birlikte)
34Kanola (Brassica napus L.) Fidelerinde NaCl-Teşvikli Poteomik Değişimler Üzerine Dışsal Lipoik Asidin Etkisi, I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, 66, 2015(Akçalı N, Terzi H, ile birlikte)
35Türkiye Endemiği Thermopsis turcica (Fabaceae)'da Çiçek Gelişiminin Karşılaştırmalı Proteomik Analizleri, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 31 Ağustos-03 Eylül 2016, 45, 2016(Pehlivan E, Terzi H, ile birlikte)
36Mısır Fidelerinde Kadmiyum Stresinin Oksidatif Etkilerinin Araştırılması, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 31 Ağustos-03 Eylül 2016, 101, 2016(Terzi H, Sakartepe E, Pehlivan E, Kaya F, ile birlikte)
37Krom Stresi Koşullarında Kanola (Brassica napus L.) Fidelerinde Kükürt Kullanılabilirliğinin Etkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, 72, 2016(Terzi H, ile birlikte)
38Halofitik Salsola crassa (Amaranthaceae)’da Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklık ve Fotoperiyodun Etkileri, 23. Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, 271, 2016(Terzi H, Altuğ Ü, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Biyolojide Laboratuvar Teknikleri ve Uygulamaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayın No: 48, 149 s, 2003(Yıldız SH, ile birlikte)
2"Lavanta" TABÇAG El Kitapları-1, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 20, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
3"Kekik" TABÇAG El Kitapları-2, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 23, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
4"Nane" TABÇAG El Kitapları-3, Orman Genel Müdürülüğü, 23, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
5"Kurt Üzümü" TABÇAG El Kitapları-4, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 26, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
6"Sarı Kantaron" TABÇAG El Kitapları-5, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 19, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
7"Keçiboynuzu" TABÇAG El Kitapları-6, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 24, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
8"Ekinezya" TABÇAG El Kitapları-7, Orman Genel Müdürlüğü, 20, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
9"Çörek Otu" TABÇAG El Kitapları-8, Orman Genel Müdürlüğü, 28, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
10"Defne" TABÇAG El Kitapları-9, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 20, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
11"Biberiye" TABÇAG El Kitapları-10, Orman Genel Müdürülüğü Yayınevi, 19, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
12"Kimyon" TABÇAG El Kitapları-11, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 24, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
13"Adaçayı" TABÇAG El Kitapları, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 20, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
14"Anason" TABÇAG El Kitapları-13, Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, 19, , 2016(Solak M, Erol İ, Dıraman H, Duman E, Terzi H, Soltanbeigi A, Uslu B, Sakartepe E, ile birlikte)
0Çeviriler
1Moleküler Biyolojide Önemli Notlar
2Bitki Biyokimyası "Bölüm 10 Nitrat Özümlenmesi Organik Madde Sentezi İçin Gereklidir"
0Yönettiği Tezler
1"Bazı Triticum L. Türlerine Ait Çeşitler ve Aegilops L. Türlerinde Tuzluluk, Sıcaklık ve Fotoperiyot Etkileşimlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkisi ve Fide Evresinde Tuz Stresi Proteinlerinin İncelenmesi", Elvan Kasap, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
2"Triticum aestivum L. ve Triticum durum Desf.’un Bazı Çeşitlerinde Fotosentetik Pigment Birikimi, Hücre Canlılığı ve Yüksek Sıcaklık Şoku Proteinlerinin Sentezi Üzerine Yüksek Sıcaklığın Etkisi", Hakan Terzi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
3"Quizalofop-P-Etil Herbisitinin Allium cepa L. Kök Meristem Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkileri", Evrim Suna Arıkan , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
4"Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Hekzavalent Krom Stresine Karşı Toleransının Belirlenmesi", Behiye Uruşak, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
5"Krom Stresine Maruz Kalan Kolza (Brassica napus L.) Fidelerinde Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Koruyucu Rolünün Araştırılması", Nagihan Bingül, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
6"Tuz Stresi Altındaki Kanola Fidelerinde Lipoik Asit ve Salisilik Asit Uygulamalarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Proteom Değişimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Nermin Akçalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
7"Kanola (Brassica napus L.) Fidelerinde Krom(VI) Toleransı ve Proteom Değişimleri Üzerine Krom(VI) ve Sülfatın Rolünün Araştırılması", Hakan Terzi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
8"Türkiye Endemiği Thermopsis turcica'da Farklı Gelişim Evrelerindeki Çiçeklerin Karşılaştırmalı Proteomik Analizleri" , Emre Pehlivan, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Aegilops L.’un Bazı Türleri ve Triticum L. (Buğday)’un Bazı Çeşitlerinde Yüksek ve Düşük Sıcaklık Şok Proteinlerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK-Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi, TOGTAG-1679, Yardımcı Araştırmacı, 1999
2“Aegilops L.’un Bazı Türleri ve Triticum L. (Buğday)’un Bazı Çeşitlerinde Yüksek ve Düşük Sıcaklık Şok Proteinleri ve Toleransın Belirlenmesi”, DPT Projesi, 97-K- 121290, Yardımcı Araştırmacı,1999
3“Triticum L.’un Bazı Çeşitleri ve Aegilops L.’un Bazı Türlerinde Yüksek Sıcaklığa Toleransın Belirlenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Projesi, 99 T 12 604 001, Doktora Tez Projesi Yürütücüsü, 2000.
4"Bazı Triticum L. Türlerine Ait Çeşitler ve Aegilops L. Türlerinde Tuzluluk, Sıcaklık ve Fotoperiyot Etkileşimlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkisi ve Fide Evresinde Tuz Stresi Proteinlerinin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 022.FENED.15, Proje Yürütücüsü, 2005.
5“Yabani Buğday (Aegilops L.) Türleri ve Kültür Buğday (Triticum L.) Çeşitlerinin RAPD Tekniği ile Moleküler Düzeyde Tanımlanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 022.FENED.16, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
6“Afyon Endemik Türlerinden Thermopsis turcica’nın Bitki Doku Kültür Yöntemleri ile Mikroçoğaltımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 042.FENED.04, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
7“Quizalofop-P-Etil Herbisitinin Allium cepa L. Kök Meristem Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 06.FENED.18, Proje Yürütücüsü, 2007.
8“Elektroforez Teknikleri ve Uygulamaları Çalıştayı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 08.FENED.18, Yardımcı Araştırmacı, 2009.
9“Türkiye’de Ekimi Yapılan Arpa Çeşitlerinde Tuzluluğun Etkileri ve Tuz Toleransının Taranması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 06.FENED.01, Proje Yürütücüsü, 2009.
10Brassica napus L.’de Krom Birikimi ve Toleransı Üzerine Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Etkisinin Araştırılması
11"Hekzavalent Krom Stresine Maruz Kalan Kolza (Brassica napus L.) Fidelerinde Metallotiyonein Protein 1 Geninin (MP1) Eş-Zamanlı Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Analizi"11.FENED.02
12"Brassica napus L.’de Krom Birikimi ve Toleransı Üzerine Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Etkisinin Araştırılması" 12.HIZ.DES.24
13"Biyoloji Bölümü Laboratuvarlarının Altyapısının Geliştirilmesi" 12.FENED.ALTY.01
14"Brassica Napus L. Çeşitlerinde Cr(VI)-Teşvikli Proteom Değişimleri Üzerine Sülfat Kullanılabilirliğinin Araştırılması" TÜBİTAK 1002 Projesi (212T225), Proje Yürütücüsü
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Toxic chemicals-induced genotoxicity detected by random amplified polymorphic DNA (RAPD) in bean (Phaseolus vulgaris L.) seedlings
2Determination of genotoxic effects of copper sulphate and cobalt chloride in Allium cepa root cells by chromosome aberration and comet assays
3Small heat shock protein responses in leaf tissues of wheat cultivars with different heat susceptibility
4Evaluation of acquired thermotolerance in wheat (Triticum aestivum and T-durum) cultivars grown in Turkey
5RAPD ANALYSES OF SOME WILD TRITICUM L. AND AEGILOPS L. SPECIES AND WHEAT CULTIVARS IN TURKEY
6Two-dimensional electrophoretic analysis of soluble leaf proteins of a salt-sensitive (Triticum aestivum) and a salt-tolerant (T-Durum) cultivar in response to NaCl stress
7Genotoxicity testing of quizalofop-P-ethyl herbicide using the Allium cepa anaphase-telophase chromosome aberration assay
8Effects of salinity, temperature, and light on seed germination in two Turkish endemic halophytes, Limonium iconicum and L. lilacinum (Plumbaginaceae)
9Evaluation of 2,4-D and Dicamba genotoxicity in bean seedlings using comet and RAPD assays
10Heat shock of cultivated and wild wheats during early seedling stage: Growth, cell viability and heat shock proteins
11Lead contamination reduces chlorophyll biosynthesis and genomic template stability in Brassica rapa L.
12Effects of NaCl on protein profiles of tetraploid and hexaploid wheat species and their diploid wild progenitors
0Diğer Etkinlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü tarafından 09-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Elektroforez Teknikleri ve Uygulamaları” Çalıştayı
2Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 22-26 Haziran 1998 tarihleri arasında düzenlenen “Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri” konulu seminer.
3Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından 19-20 Ocak 2006 tarihleri arasında düzenlenen “DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanımı Kursu”
4Atatürk Üniversitesi ile Tokyo Üniversitesi’nin 4-9 Temmuz 2011 tarihleri arasında birlikte düzenlediği “Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu”na katılmış bulunmaktayım.
0Ödüller :
1TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü
0Verdiği Dersler : 
1Bitki Fizyolojisi I2014
2Bitki Fizyolojisi II 2015
3Çimlenme Fizyolojisi2014
4Bitki Büyüme Regülatörleri2014
5Genel Biyoloji I2014
6Genel Biyoloji II2015
7Hücre Siklusu ve Apoptozis2015
8Poliaminler ve Kanser 2015
9Bitkilerde Proteomik ve Genomik2014
Diğer Bilgiler :