Öğr.Grv. Dr. MUHSİN ELMAS(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi drmelmas@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Tıbbi Genetik Uzmanı
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Yüksek Lisans : AKÜ TIP FAK. 2008
Doktora : AKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Uzman Hekimi 2014
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
146,XX,der(15),t(Y;15)(q12;p11) karyotype in an azoospermic male , indian Journal of Human Genetics, volume 18, 241-245, 2014(Onrat S.T, Söylemez Z, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1A rare case of 3C disease: Ritscher – Schinzel syndrome presenting with recurrent talipes equinovarus , international Journal of Surgery Case Reports, volume 7, 130-133, 2014(Konya M.N, Erginoğlu S.E, Yeşil M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Gomez Lopez Hernandez (GLH) sendromlu olgu, 53, , , 2014(Reşit Köken, ile birlikte)
2Bilateral konjenital kataraktın eşlik ettiği inversiyon 9 (p21,q13)'lü Down sendromu olgu, 102, 103, , 2014(Saliha Handan Yıldız, Zafer Söylemez, Kuyaş Hekimler, ile birlikte)
316p 11.2 mikrodelesyon sendromlu bir olgu, 65, , , 2014(Tolga Altuğ Şen2, Evrim Gürhan Tahta2, Kanay Yararbaş3, ile birlikte)
4Silver Russel sendromlu olgu , 56, , , 2014(Serkan Kurtgöz, Mustafa Solak, ile birlikte)
5Spondilokostal Dizostozis Tip 1 sendromlu olgu, 56, , , 2014(Mehtap Beker Acay, Fatih Çelik, Burçin Elaziz, ile birlikte)
6Aynı aileden Smith Lemli Opitz sendromlu üç olgunun Genotip fenotip korelasyonu , 54, 55, , 2014(Saliha Handan Yıldız, Reşit Köken, ile birlikte)
7Fragile X sendromlu iki kardeş olgu, 52, 53, , 2014(Mustafa Solak, Serkan Kurtgöz, Reşit Köken, ile birlikte)
8Nijmegen Breakege sendromlu bir Aile sunumu, 50, 51, , 2014(Gülengül Nadirgil Köken, Ebru Elmas, Mustafa Solak, ile birlikte)
9Hipospadias'ın eşlik ettiği Williams sendromlu olgu, 50, , , 2014(Ayhan Pektaş, Mustafa Solak, ile birlikte)
10Ağır Hipoplastik sol kalp ve İskelet Displazisi’nin Eşlik Ettiği Trizomi 18 Olgusu, 103, , , 2014(Saliha Handan Yıldız, Kamuran Avcı, Zafer Söylemez, Kuyaş Hekimler, ile birlikte)
11Hemihipertrofinin eşlik ettiği Down sendromlu Bir olgu, 114, , , 2015(Ayşegül Bükülmez, Tolga Altuğ Şen, Kadir Yümlü, Reşit Köken, Ahmet Afşin Kundak, Mustafa Solak, ile birlikte)
12Nadir Görülen Goldberg Sprintzen Megakolon Sendromu olan bir Olgu , 10, , , 2015(Ayşegül Bükülmez, Tolga Altuğ Şen, Ayhan Pektaş, Didem Baskın Emblaton, Reşit Köken, Mustafa Solak, ile birlikte)
13Oral--Fasiyal--Dijital Sendromu Tip 1: Olgu Sunumu, 21, , , 2013(Ali Topak, Orhan Görükmez, ile birlikte)
14Distal Artrogripozis Tip 1A sendromlu bir olgu sunumu, 34, , , 2013(Saliha Handan Yıldız, MüjganÖzdemir Erdoğan, Ali Topak, Evrim GürhanTahta, TolgaAltuğ Şen, Ayşen Yıldırım, Kamuran Avcı,Mustafa Solak, ile birlikte)
15Yenidoğan Döneminde Saptanmış Oculo--Auriculo--Vertebral Sendromlu, 35, , , 2013(Saliha Handan Yıldız, MüjganÖzdemir Erdoğan, Tarkan Kalkan, TevhideFıstık, Mahmut Aykın, Ayşegül Bükülmez,Mustafa Solak, ile birlikte)
16Morqio (Mukopolisakkaridoz Tip Iva) Sendromlu Bir Olgu Sunumu, 123, , , 2013(Ali Topak,Tarkan Kalkan, Müjgan Erdoğan, Pervin Kurtgöz, Bilal Halıcı, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Mustafa Solak, ile birlikte)
17Di George Sendromlu bir olgu sunumu, 302, , , 2013(, ile birlikte)
1818. Metopik Sutur Sinostozu sonucu oluşan Crouzon sendromlu bir olgu sunumu, 302, , , 2013(Tarkan Kalkan, Ali Topak, Saliha Handan Yıldız, Ayşegül Bükülmez, Ebru Elmas, Mustafa Solak, ile birlikte)
0Diğer Etkinlikler
19.Tıbbi Genetik Kongresi., İstanbul
210.Tıbbi Genetik Kongresi Bursa
311. Tıbbi Genetik Kongresi. İstanbul
41.ulusal Fetal Prenatal ve Postmortem Tanı Kursu (8-10 Nisan 2010 Ankara)
51.Erişkin yaşta görülen genetik Hastalıklar sempozyumu. İstanbul
61.Nörometabolizma sempozyumu 2013 İstanbul
Diğer Bilgiler :