Yrd.Doç.Dr. OKTAY YILMAZ(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi oktayyilmaz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : AKÜ VETERİNER FAK. 1998-2003
Yüksek Lisans : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2003-2005
Doktora : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2009
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1A diffuse uterine macro-abscess formation associated with unilateral pyometra in a Pointer bitch , Indian Vet J, 85, 309-311, 2008(Ucar M, Sahin O, Sevimli A, Demirkan I, ile birlikte)
2Effects of PCR-confirmed subclinical paratuberculosis on retinol and ß-carotene levels in dairy cattle, Arch Med Vet, 41, 281-284, 2009(Civelek T, Celik HA, Ozenc E, Avci G, Kav K, Cingi CC, ile birlikte)
3Retrieval of a retained air rifle pellet in the bursa ovarica of a bitch, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16(3), 531, 2010
4Serum Non-Esterified Fatty Acids and Beta-Hydroxybutyrate in Dairy Cows with Retained Placenta, Pak Vet J , 31(4), 341-344, 2011(Civelek T, Aydin I, Cingi CC, Kabu M, ile birlikte)
5Effect of PGF2alfa and GnRH Injections Applied Before Ovsynch on Pregnancy Rates in Cows and Heifers , Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(4): , 641-644. , 2011(Yilmaz C, Ucar M, ile birlikte)
6Measurements of Some Genital Tract Organ Size in Anatolian Water Buffalos, Kafkas Univ Vet Fak Derg , 17 (6), 1057, 2011(Yazici E, Ucar M, ile birlikte)
7Twin mummified foetuses in a Holstein Friesian cow: a case report, Veterinarni Medicina , 56(11), 573-576, (Celik HA, Yazici E, Ucar M , ile birlikte)
8Nitric oxide in the bovine oviduct: influence on contractile activity and nitric oxide synthase isoforms localization, Theriogenology , 77(7), 1312-1327, 2012(Calka J, Bukowski R, Zalecki M, Wasowicz K, Jaroszewski JJ, Markiewicz W, Bulbul A, Ucar M, ile birlikte)
9Uterine Microbiology and Histopathology in Repeat Breeder Anatolian Water Buffaloes: an abattoir study, Kafkas Univ Vet Fak Derg , 18(5), 791-798, 2012(Kuyucuoğlu Y, Sevimli A, Yazici E, Ucar M, ile birlikte)
10A research on seroprevalance of Neospora caninum in cattle, Ankara Univ Vet Fak Derg , 60, 99-102, 2013(Çelik, HA, Kozan E, Eser M, Birdane MK, Sarımehmetoğlu, HO , ile birlikte)
11The effect of dietary supplementation of nitric oxide donor and inhibitor on nNOS expression in and motility of the small intestine of broilers, J BiotechHistochem , 88(5), 258-266, 2013(Bulbul A, Bulbul T, Sevimli A, ile birlikte)
12The Effect of L-arginine on growth performance, some serum biochemical parameters and duodenal motility in broilers, Kafkas Univ Vet Fak Derg (In press), , , 2013(Bulbul T, Bozkurt Z, Ulutas E, Bulbul A , ile birlikte)
13Antibodies to Schmallenberg virus in domestic livestock in Turkey, Trop Anim Health Prod, , , 2013(Azkur AK, Albayrak H, Risvanli A, Pestil Z, Ozan E, Tonbak S, Cavunt A, Kadı H, Macun HC, Acar D, Özenç E, Alparslan S, Bulut H , ile birlikte)
14Determination of Propofol and İsoflurane Anesthesia Depth with Bispectral Index Monitorization in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy Procedure (Baskıda), , , , 2013(Sarıtaş ZK, Sarıtaş TB, Korkmaz M , ile birlikte)
15Evaluation of pre-emptive dexketoprofen trometamol effect on blood chemistry, vital signs and postoperative pain in dogs undergoing ovariohysterectomie (Baskıda), , , , 2013(Saritaş ZK, Saritaş TB, Korkmaz M, Yaprakci MV, Pamuk K, Demirkan I, ile birlikte)
16The treatment of congenitally developed fused vulva labia in a Brown-Swiss heifer (Baskıda), , , , 2013(Yazici E, Ucar M, Birdane MK, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Köpeklerde ovaryumların ultrasonografik ve postoperatif muayeneleri , Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. , 25, 1-2:1-6, 2006(Uçar M, Çelik H A, ile birlikte)
2Mandalarda mevsimsel üreme özellikleri ve folliküler dinamikler (Derleme) , Hay Araş Derg, 15(2), 24-29, 2005(Uçar M, Gündoğan M, ile birlikte)
3Kök hücre çalışmaları ve terapötik klonlama (Derleme). , Hay Araş Derg, 16 (1), 26-31, 2006(Uçar M, ile birlikte)
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği’ne 2001-2009 yılları arasında getirilen hayvanlara toplu bakış , Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 5(1), 13-20, 2010(Birdane MK , Yazıcı E, Çelik HA, Özenç E, Acar DB, Uçar M , ile birlikte)
5Unilateral ovarian papillary cystadenocarcinoma in a 14-month-old cat., Indian Vet J, 89 (7), 125-126, 2012(Ucar M, Sevimli A, Yazici E, Sahin O, ile birlikte)
6The effect of 17ß estradiol on the expression of eNOS and iNOS in ovariectomized rat uterus, Eurasian J Vet Sci , 29(2), 65-69, 2013(Yagci A, Ulutas E, Sevimli A, Altunbas K, Bulbul A, Aslan R, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Nontraumatic bilateral hernia uteri inguinalis in an Anatolian Shepherd dog, Kocatepe Vet J, 1, 59-62, 2008(Pamuk K, Sarıtaş Z K, Uçar M, Korkmaz M, ile birlikte)
2Ovsynch uygulanan ineklerde sun’i tohumlama sonrası 12. günde yapılan GnRH enjeksiyonunun gebelik oranına etkisi, Kocatepe Vet J , 2(1), 13-18, 2009(Elibol E, Uçar M, ile birlikte)
3Dişi Reprodüktif Sistemde Yeni Bir Nörotransmitter: Nitrik Oksit. , Kocatepe Vet Derg , 3(2), 65-70, 2011
4Ultrasonography of postpartum uterine involution in a bitch, Kocatepe Vet Derg , 5(2), 55-58, 2012(Uçar M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Evaluation of the Effect of Preemptive Dexketoprofen Trometamol on Postoperative Pain in Ovariohysterectomised Dogs, 17 th FECAVA Eurocongress 6th TSAVA Congress, 7-10 September, 480, 2011(Sarıtas ZK, Sarıtas TB, Pamuk K, Korkmaz M, Yaprakci VM, Demirkan I, ile birlikte)
2The effect of 17ß estradiol on the expression of eNOS and iNOS in ovariectomized rat uterus, Balkan Animal Science Conference, 3-5 October, , 2013(Yagci A, Ulutas E, Sevimli A, Altunbas K, Bulbul A, Aslan R, ile birlikte)
3The effect of dietary supplementation of nitric oxide donor and inhibitor on nNOS expression in and motility of the small intestine of broilers, Balkan Animal Science Conference, 3-5 October, , 2013(Bulbul A, Bulbul T, Sevimli A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Mandalarda mevsimsel üreme özellikleri ve folliküler dinamikler (Poster bildiri), II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya , 2-5 Kasım, 228-229, 2006(Uçar M, Gündoğan M, ile birlikte)
2Anadolu Nehir Mandalarında foliküler dinamikler (Sözlü bildiri), III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim, 32-33, 2008(Uçar M, Özenç E, Kahraman E, ile birlikte)
3Köpeklerde ovaryumların ultrasonografik ve postoperatif muayeneleri (Sözlü bildiri) , III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim, 100-101, 2008(Uçar M, Çelik HA, ile birlikte)
4Sığır oviduktunda östrüs siklusu boyunca nitrik oksit sentaz enzimlerinin belirlenmesi (Sözlü bildiri), III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim, 94-95, 2008(Uçar M, Calka J, Zalecki M, Bukowski R, Bülbül A, Jaroszewski JJ, Markiewicz W, ile birlikte)
5Ekspresja trzech izoform syntazy tlenku azotu w jajowodzıe krowy w cyklu plciowym, XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynary, 18-20 wrzesnia, 413, 2008(Bukowski R, Wasowicz K, Calka J, Zalecki M , ile birlikte)
6Pointer ırkı bir köpekte Uterus makro-absesi ile birlikte seyreden unilateral pyometra olgusu (Poster bildiri), IV. Veteriner Patoloji Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım, 67-68, 2008(Uçar M, Şahin O, Sevimli A, Demirkan İ , ile birlikte)
7Subklinik paratüberkülozlu sütçü sığırlarda serum retinol ve beta-karoten konsantrasyonları, 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-7 Eylül, , 2007(Civelek T, Çelik HA, Avcı G, Kav K, Çıngı C, Özenç E, ile birlikte)
8Dişi Bir Köpeğin Bursa Ovarikasında Kalan Havalı Tüfek Saçmasının Uzaklaştırılması, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 4-7 Kasım, , 2010
9Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2001-2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 4-7 Kasım, , 2010(Birdane MK , Yazıcı E, Çelik HA, Özenç E, Acar DB, Uçar M, ile birlikte)
10Anadolu Nehir Mandalarının Uterus Dokusunda Östrojen alfa ve Progesteron Reseptörlerinin Varlığının ve Dağılımlarının Belirlenmesi, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 4-7 Kasım, , 2010(Uçar M, Sevimli A, Altunbaş K, ile birlikte)
1114 aylık bir kedide ovaryumda tek taraflı papiller kistadenokarsinoma., V. Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, 14-18 Eylül, 89, 2010(Ucar M, Sevimli A, Sahin O, ile birlikte)
12Anadolu mandalannda bazı genital kanal organ büyüklüklerinin ölçümü, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Yazici E, Ucar M, ile birlikte)
13Repeat breeder Anadolu nehir mandalarında uterus mikrobiyolojisi ve histopatolojisi: bir mezbaha çalışması, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Kuyucuoğlu Y, Sevimli A, Yazıcı E, Uçar M , ile birlikte)
14İnek ve düvelerde Ovsynch öncesi uygulanan PGF2? ve Gnrh enjeksiyonlarının gebelik oranlarına etkisi, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Yılmaz C, Uçar M , ile birlikte)
15Holştayn Frizyan ırkı bir inekte ikiz mumifiye fötüs olgusu, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Çelik HA, Yazıcı E, Uçar M , ile birlikte)
16İsviçre esmeri bir düvede doğmasal olarak gelişen yapışık vulva labia tedavisi, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Yazıcı E, Uçar M, Birdane MK, ile birlikte)
17Ovaryum kistli sütçü ineklerde progesteronun ovsynch başarısı üzerine etkisi, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Özenç E, Çelik HA , ile birlikte)
18Sığır oviduktunda nitrik oksit: kasılım aktivitesi üzerine etkisi ve nitrik oksit sentaz izoformlarının lokalizasyonu, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Calka J, Bukowski R, Zalecki M, Wasowicz K, Jaroszewski JJ, Markiewicz W, Bülbül A, Uçar M , ile birlikte)
19Ovariohisterektomi yapılan köpeklerde fluniksin meglumin ve meloksikamın postoperatif ve oksidatif stres üzerine etkilerinin karşılaştırılması, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Korkmaz M, Jaroszewski JJ, Yazıcı E, Ulutaş E, Sarıtaş ZK , ile birlikte)
20Anadolu nehir mandalarında (Bubalus bubalis) follikül sıvısının lipid ve protein metabolizması ile lipidperoksidasyon durumu, V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-03 Kasım, , 2013(Jaroszewski JJ, Bulbul A, Uçar M , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Deney Hayvanlarından Rat: Ratlarda pinealektomi. J Clin Analitic Med (Online Kitap), DOI: 10.4328/JCAM, J Clin Analitic Med (online kitap), DOI: 10.4328/JCAM, , 2011(Bülbül A, Uçar M, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Köpeklerin genital organlarında ultrasonografik, histopatolojik ve mikrobiyojik incelemeler
2İneklerde spontan ovidukt kasılımları üzerine nitrik oksitin etkisinin in vitro olarak belirlenmesi
3Anadolu mandalarında süt laktoferrin ve somatik hücre sayılarına bakılarak meme sağlığının değerlendirilmesi
4Afyonkarahisar Yöresinde Bulunan Sığırlarda Neospora caninum Seroprevalansı
Diğer Bilgiler :