Okutman Dr. MEHMET KOÇYİĞİT(YAB.DİL.Y.O.)
E-posta Adresi mkocyigit@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ EĞİ.FAK.YABANCI DİL. EĞİ.BÖL. İNGİLİZCE 2008
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ SOS. BİL. ENS. EĞİTİM BİLİMLERİ 2011
Doktora : ESOGÜ EĞİT.BİL.ENST,EĞİTİM YÖNET.TEFTŞ.PLN. EKON. 2017
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yabancı Diller YüksekokuluTemel İngilice Bölüm Başkan V.20122012
Yabancı Diller YüksekokuluYüksekokul Kurulu Üyeliği20122012


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Üniversite Öğrencilerinin Nedensel Yüklemeleri, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(2), 349-368, 2012(Yapıcı Ş, ile birlikte)
2Etkili İngilizce Öğretmeninin Özellikleri: Öğretim Elemanı ve Öğrenci Algıları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, 250-264, 2014(Demir, Y, ile birlikte)
3Dizi Filmler ve Bilgisayar Oyunlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Algısına Etkisi Nitel Bir Araştırma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/4, 127-142, 2015(Yörük S, Turan M, ile birlikte)
4Yükseköğretim, Neden Ve Nasıl: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Bakış, Route Educational and Social Science Journal , 2 (4), 241-256, 2015(Eğmir, E, ile birlikte)
5Etik Teorilerine Dayalı Bir “Etik Eğilimler Ölçeği” Geliştirme Çalışması, İş Ahlakı Dergisi, 9/2, 283-307, 2016(Karadağ E, ile birlikte)
6Trends in Educational Research: A Content Analysis of the Studies Published in International Journal of Instruction., International Journal of Instruction, 10(3), 277-294, 2017(Eğmir E, Erdem C, ile birlikte)
7Experiences of International Graduate and Postgraduate Students in the United Kingdom: The Problems, Expectations and Suggestions, The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 227-244, 2017(Atar C, Erdem C, ile birlikte)
8Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fak Dergisi, 18 (2), 1-17, 2017(Karadağ, E., ile birlikte)
9Öğretmenlik Mesleği Etik İlkeler Envanteri’nin Geliştirilmesi, İş Ahlakı Dergisi, 10, 247?273, 2017(Karadağ E., ile birlikte)
10The Adaptation Study of the Questionnaires of the Attitude Towards Call (A-Call), the Attitude Towards Cal (A-Cal), the Attitude Towards Foreign Language Learning (A-Fll) to Turkish Language, Turkish Online Journal of Distance Education - TOJ, 19 (1), 31-45, 2018(Erdem C, Saykılı, A, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yapılandırmacı Yaklaşım, Eğitime Bakış, 16, 46, 2009(Ocak G,Özermen E, ile birlikte)
2Modernizm, toplum ve eğitim..., Kardelen, 81, , 2014
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Algıladıkları Başarı Durumları Ve Nedensel Yüklemeleri, Internat. Symp. on Changes and New Trends in Educ., 22.11.2013, 24.11.2013, 2013(Koçyiğit Ş, Yapıcı Ş, ile birlikte)
2Developing A Learner Attitude Scale Towards Using Information And Communication Technologies In English As A Foreign Language Classes, Internat. Symp. on Changes and New Trends in Educ., 22.11.2013, 24.11.2013, 2013(Saykılı A, Erdem C, Kale G, Balkır Ş, ile birlikte)
3Okullarda Cinsel Taciz Olgusu Hakkında Akademisyen Görüşleri Ve Çözüm Önerileri, Internat. Symp. on Changes and New Trends in Educ., 22.11.2013, 24.11.2013, 2013(Eğmir, E, ile birlikte)
4Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanılmasına Yönelik Tutumları, ICEMST 2014, 16-18.05.2014, , 2014(Erdem C, Saykılı A, ile birlikte)
5Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Üniversite, Hazırlık Sınıfı, İngilizce Dersi ve İngilizce Öğretim Elemanı Hakkındaki Metaforik Algıları, EAB 7. uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, 28-31.05.2015, , 2015(Özcan M, Erdem C, ile birlikte)
6Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Sorun, Beklenti Ve Önerileri, Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015, , 2015(Erdem C, ile birlikte)
7Experiences of International Graduate and Post-Graduate Students in The United Kingdom: The Problems, Expectations and Suggestions of University Students. , International Congress on Political, Economic and , 19-22 May, 2017, , 2017(Atar C, Erdem C, ile birlikte)
8Öğretmenlerle İlgili Basında Yer Alan Haberlerin Bir Analizi, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen E, 14-16 Eylül 2017, , 2017(Karadağ, E., ile birlikte)
9Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözü İle Eğitime ve Yükseköğretime Bir Bakış, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen E, 14-16 Eylül 2017, , 2017(Eğmir E, Akçil M, ile birlikte)
10İngilizce Hazırlık Sınıfları İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik Analizi, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen E, 14-16 Eylül 2017, , 2017(Erdem C, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Dizi Filmler Ve Bilgisayar Oyunlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Algısına Etkisi, Nitel Bir Araştırma, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararas, 5-7 Eylül 2013, , 2013(Yörük, S., Turan, M., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Leadership and Organizational Outcomes, (Ed.) Engin Karadağ, içinde, The Effect of Leadership on Organizational Culture, Chapter 7 (111-122), Springer, 2015
2Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri Arı, A. (Ed.) içinde Dönüştürücü Öğrenme. (Bölüm 4), Eğitim Yayınevi, , , 2015
3The Factors Effecting Student Achievement Meta-Analysis of Empirical Studies. Karadağ, E. (Ed.) içinde The Effect of School Culture on Student Achievement (Chapter 11), Springer International Publishing, 183-197, , 2017
0Çeviriler
1Örgütler ve Yapıları (Mintzberg, H.; Çeviri Ed. Aypay, A.) (14-15. bölümler)
2Dönüştürücü Sınıf Yönetimi (Shindler, J. ;(Çev. Ed.. Arı, A.) (1. Bölüm))
0Editorlük veya Hakemlikler
1Eğitim ve Bilim - Hakem
2International Journal of Instruction / Assistant Editor
3Anatolian Journal of Education - Hakem
4Kastamonu Eğitim Dergisi - Hakem
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Kocatepe Üniversitesinde Hazırlık Sınıflarında Verilen Yabancı Dil Eğitiminin Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Ölçülmesi (Araştırmacı)
2Birleşik Krallıktaki Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerinin Deneyimleri -Üniversite Öğrencilerinin Problem Beklenti ve Önerileri. (BAP-BEK projesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Proje no:1047) Araştırmacı
0Diğer Etkinlikler
1Kütahya Eğitim Çalıştayı "Eğitimde Yeni Arayışlar" Eylül 2012 "Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri" Komisyonu
2Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Değerler Eğitimi Tanıtım Paneli” Panelist. 10.09.2013, Afyonkarahisar (Panelist)
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Yab. Dil. Y.O Hizmetiçi Eğitim Semineri -2008
4Oxford University Department For Continuing Education and Oxford University Press Teacher Training Programme 2010- Oxford Teachers’ Academy, Teaching English to Adults- 2010 (Afyonkarahisar)
5TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 16.01.2012 (Afyonkarahisar)
6Change Management (Değişim Yönetimi), Amazing Minds Conference 2012 (Antalya)
7Oxford University Department For Continuing Education English Language Teachers’ Summer Seminar 2012 22.07.2012- 04.08.2012 (Oxford, İngiltere)
8“Neden Değerler Eğitimi Konferansı” Çağrılı Konuşmacı. 17.10.2017, Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okulu), Afyonkarahisar.
0Ödüller :
1Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Koordinatörlüğü Avrupa Dil Teşvik Ödülü 2012 (BAPK projesi Yardımcı Araştırmacı)
0Toplumsal Katkılar :
1Afyonkarahisar İl Milli Eğit. Müd. 'Afyonkarahisar'da Değerlerimizi Anlatıyoruz Projesi (ADAP) Danışma Kurulu Üyesi (2013-2015)
0Verdiği Dersler : 
1Main Course2009
2Supportive Course2009
3Skills2009
4İngilizce 12009
5Supportive Course2008
6Skills2010
7Main Course2010
8Supportive Course2010
9İngilizce 12010
10Skills2009
11Main Course2009
12Supportive Course2009
13İngilizce 12012
14İngilizce II2012
15Main Course2013
16Supportive Course2013
17Skills2013
18Yabancı Dil 12015
19Yabancı Dil 22016
20İngilizce I2016
21İngilizce I2016
22İngilizce I2016
23İngilizce2016
24Yabancı Dil (İngilizce)2016
25İngilizce I2016
26İngilizce I2016
27İngilizce II2017
28İngilizce2017
29İngilizce II2017
30İngilizce II2017
31İngilizce II2017
32İngilizce II2017
33İngilizce II2017
34İngilizce I2017
35İngilizce I2017
36İngilizce I2017
37Yabancı Dil (İngilizce)2017
38İngilizce I2017
Diğer Bilgiler :