Arş.Grv. ERHAN AKDAĞ(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi erhanakdag@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YENİ TÜRK EDEBİYATI, ÇOCUK EDEBİYATI
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİV. DTCF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2004
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİV. SOS.BİL.ENST. TÜRKÇE EĞİTİMİ 2012
Doktora : GAZİ ÜNİV. EĞİT.BİL.ENST. TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Deyimlerin Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Etkisi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1, 46-54, 2013(Murat ÖZBAY, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Gezerek Gördüklerim'de Siyasal ve Toplumsal Gözlem, Hece, Gezi Yazısı Özel Sayısı, 174/175/176, 339, 2011
2Filmin Ağlanacak Yeri, Hece Öykü, 48, 174, 2011
3Kemal Tahir'in Romanlarında Toprak ve Ağalık Sorunu, Hece, Kemal Tahir Özel Sayısı, 181, 244-252, 2012
4İbn Haldun'un Medeniyet Anlayışı, Hece, Medeniyet Özel Sayısı, 186/187/188, 428-436, 2012
5İslâm Medeniyeti Açısından Sömürgecilik, Hece, İslam Medeniyeti Özel Sayısı, 198-199-200, 493-502, 2013
6Orhan Kemal'in Roman ve Öykülerinde Göç ve Gurbet, Hece, Orhan Kemal Özel Sayısı, 205, 225-235, 2014
7Binbir Gece'den Decameron'a, Hay Bin Yakzan'dan Robinson ve Postmodern Edebiyata, Batı Hikâye ve Romanı, Hece, Batı Medeniyeti Özel Sayısı, 210-211-212, 458-468, 2014
8Peyami Safa'nın Çocuk Edebiyatı Yazarlığı, Hece, Peyami Safa Özel Sayısı, 217, 253-265, 2015
9Ahmet Oktay'ın Günlük Dünyasına Gece Defteri'nden Bakış, Hece, Günlük Özel Sayısı, 222-223-224, 289-299, 2015
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Türkçe Deyimlerde Ahenk Unsurları, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Aralık, 31-40, 2010
2Türk Atasözlerinde İktisadi Düşünceler, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık, 777-784, 2011
3Türkçe Yazım Kılavuzları ve Yazımda Sağlanamayan Birlik, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık, , 2012
4Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yansılamanın Alfabe Öğretimi ve Yazma Çalışmaları Üzerine Etkisi, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurulta, 19-21 Haziran, , 2014
5Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal ve Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Çocuk, 3 Ülke 3 Düşünür Mehmet Akif Ersoy, Muhammet Ikba, 16-17 Ekim, , 2014
6Türk Dilinin İlk Argo Sözlüğü: Lugat-ı Garîbe, Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 26-28 Kasım, , 2014
7Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yayımlanan "Ali'nin Bayramı" Adlı Çocuk Öyküsünde Balkan Göçlerine ve Çocuğa Bakış, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, 15-17 Mayıs, 1023-1029, 2015
8Lemia Balı'nın Öksüz Adlı Eserinin Polisiye Çocuk Romanı Çerçevesinde İncelenmesi, 2. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sem, 23-24 Ekim, , 2015
9Türkçe Sözlük'te Temel Anlama Dayalı Olumsuz Algılar Üzerine, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 3-4 Kasım, , 2016(Prof. Dr. Celal DEMİR, ile birlikte)
10Sevimli Mecmua’da Savaş, Göç ve Sokak Çocukları, III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempo, 21-22 Ekim, , 2016
11Savunma Mekanizmaları Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkralarında Psikoloji, I.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler S, 11-14 Mayıs 2017, , 2017(Prof. Dr. Hilmi Uçan, ile birlikte)
12Fantastik-Gerçek-Ölüm Üçgeninde Ördek, Ölüm ve Lale, II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, , 2017
13Feridun Oral’ın Benekli Faremi Gördünüz mü? Adlı Masal Kitabının Metinler Arasılık ve Okuma Eğitimi Açısından İncelenmesi, IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempoz, 20-21 Ekim, , 2017
14Sevimli Mecmua Adlı Eski Harfli Çocuk Dergisinde Çocuğa ve Eğitime Bakış, 6. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi, 26-28 Ekim, , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Halikarnas Balıkçısı’nın Yol Ver Deniz Adlı Eserinde Türkçenin Ahenk Özellikleri, Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu Bildiri Kit, , 191-197, 2013
2Nur İçözü'nün Çocuk Öykülerinde Animizm (Canlıcılık), VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yaza, 16-18 Nisan, 286-291, 2014
3Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlık Çerçevesinde Fatih Erdoğan’ın Hamburgere Dönüşen Anne ve Annem Bıyık Bıraktı Adlı Çocuk Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Çukurova Üniv. VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çocuk , 11-13 Mayıs, , 2016
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Türkçe-Edebiyat Konu Anlatımlı Ders Kitabı, İTK Yayınları, 490, , 2008(Bilgin M., Gündüz M.Z., Andiç I., Köklü M.A., Şahin N., ile birlikte)
2Geçmiş ve Gelecek Karşısında Namık Kemal'in Tarih Anlayışı, Namık Kemal, 197-207, , 2012
3Lugat-ı Garîbe (A.Fikri), Kocatepe, 85, , 2014
4Yabancılara Türkçe Öğretimi (A1-A2), A.K.Ü. TÖMER, 85, , 2014
5Yabancılara Türkçe Öğretimi (B1-B2), A.K.Ü. TÖMER, 100, , 2014
6Konuşma Becerisinin Gelişiminde Algının Yeri ve Önemi, Akçağ, 143-155, , 2016
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1T.C. Afyonkarahisar Valiliği-İl Millî Eğitim Müdürlüğü-Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortak Projesi (Afyonkarahisar İlinde TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Başarısını Etkileyen Faktörlerin Tespiti ve Gerekli Çözüm Önerilerinin Sunulması)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1"Türkçe Deyimlerde Ahenk Unsurları"
2"Sevimli Mecmua Adlı Çocuk Dergisi (Çeviriyazı-İnceleme)"
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1"Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 164. Yıldönümü Etkinliği-TSM Konseri" (16.03.2012, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
2Tarihte Çocuk Dergileri "Çocuk Bahçesi", (Radyo Programı), Program Yapımcısı: Funda Yaşar, TRT Ankara Radyosu, 12 Eylül 2014.
3Tarihte Çocuk Dergileri "Hür Çocuk", (Radyo Programı), Program Yapımcısı: Funda Yaşar, TRT Ankara Radyosu, 10 Ekim 2014.
4Tarihte Çocuk Dergileri "Sevimli Mecmua", (Radyo Programı), Program Yapımcısı: Funda Yaşar, TRT Ankara Radyosu, 24 Ekim 2014.
5"Çocuk Edebiyatı Materyalleri Sergisi", (12.12.2017 A.K.Ü. Eğitim Fakültesi Binası)
0Diğer Etkinlikler
1"Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lügati't-Türk" (17.10.2011, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
2"Orhun Abideleri" (05.03.2012, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
3"Çanakkale Geçilmez" (18.03.2011, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
4"Harflerin Dili Olsa" (07.05.2012, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
5"Osmanlı Türkçesinde Farsçanın İzdüşümleri" (20.02.2012, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
6"Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Batı Değerleri Karmaşası" (27.02.2013, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
7"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü" (12.03.2013, A.K.Ü. Çay MYO Konferans Salonu)
8Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı III, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 10-12 Nisan 2013.
9"Türkçenin Zenginliği" (26.12.2013 A.K.Ü. Çay MYO Konferans Salonu)
10"Çocuk Edebiyatın Neresinde?" (27.12.2013, Edebiyat Sohbetleri, Taş Medrese, Afyonkarahisar)
11"Yedi Güzel Adamdan Biri: Rasim Özdenören" (17.01.2014, Söyleşi, Altındağ Belediyesi, Ankara)
12"Mehmet Akif'i Anlamak", (12.03.2014, Konferans, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Konferans Salonu)
13Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı IV, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 8-10 Mayıs 2014.
14OHSAS İç Denetçilik Eğitim ve Sertifika Programı, 13-15 Mart 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi, Afyonkarahisar.
15TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu, 2013.
16TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu, 2014.
17TÜBİTAK Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 27-29 Ağustos 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
18"Eski Harfli Çocuk Dergilerimizden Sevimli Mecmua" (28.10.2014, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
19"Yazım Kılavuzu Vademecum Olabilir mi?" (26.03.2015, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
20"Türk ve Dünya Kültüründe Bez Bebek" (29.04.2015, A.K.Ü. Erdal Akar Konferans Salonu)
21TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu, 2015.
22Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı V, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 8-9 Ekim 2015.
23"Çocuğun Edebiyatı Bir Mağduriyet Beyanatı mı?" (21.10.2015, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
24"21. Yüzyılda Mehmet Akif'i Okumak" (09.03.2016, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
25"Nitelikli Okur Yazarlık ve Seçkin Okur" (30.11.2017, A.K.Ü. Abdullah Kaptan Konferans Salonu)
0Verdiği Dersler : 
1Yazılı Anlatım 12012
2Sözlü Anlatım 12012
3Dünya Edebiyatı2012
4Çağdaş Türk Edebiyatı2012
5Drama2013
6Öğretmenlik Uygulaması 12012
7Dil ve Kültür2013
8Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi2013
9Sözlü Anlatım 22013
10Yazılı Anlatım 22013
11Öğretmenlik Uygulaması 22013
12Seçmeli 2: Edebiyat ve Toplum2013
13Yazma Eğitimi (TÖMER)2013
14Yabancılara Türkçe Öğretimi2014
15Sözlü Anlatım 12015
16Çocuk Edebiyatı2016
Diğer Bilgiler :