Doç.Dr SİBEL GÜR(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi sibelgr@yahoo.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans :
Yüksek Lisans : FIRAT ÜNİ.VETERİNER FAK. 1996
Doktora : ANKARA ÜNİ.SAĞ.BİL.ENST. 2003
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner FakYrd.Doç.Dr.2003-


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1A study on investigation of occurence of some virus infection in Buffaloes in Turkey. , Revue De Veterinaire Medecine, 155 (5), 268-271, 2004(Akça Y, Burgu İ, Dağalp S.B., ile birlikte)
2Synthesis, cytotoxic activity on MCF cell line and mutagenic activity of platinum (II) complexes with 2-substituted benzimidazole ligands., European Journal of Medicinal Chemistry, 38, 473-480, 2003(Gümüş F, Algül Ö, Eren G, Eroğlu H, Diril N, Özkul A., ile birlikte)
3Synthesis, characterisation and in vitro cytotoxic, mutagenic and antimicrobial activity of platinum(II) complexes with substituted benzimidazole ligands., Journal of Inorganic Biochemistry, 94, 255-262, 2003(Gümüş F, Pamuk İ, Özden T, Yıldız S, Diril N, Öksüzoğlu E, Özkul A., ile birlikte)
4Synthesis, in vitro cytotoxic and antiviral activity of cis- ( Pt(R(-) and S(+)-2-alfa- hydroxybenzylbenzimidazole)2CL2 ) complexes., European Journal of Medicinal Chemistry, 40, 135-141, 2005(Gökçe M, Utku S, Özkul A, Gümüş F., ile birlikte)
5Aydın Bölgesinde sığırlarda Bovine enterovirus tip 1 ve 2'nin serolojik olarak araştırılması., Pendik Veteriner Mikrobiyoloji dergisi, 35, 1-2, 2004(Tan M.T, Özgünlük İ, ile birlikte)
6Türkiye'de mandalarda Bovine enterovirus tip-1'in serolojik olarak araştırılması., Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. , 53, 191-194, 2006(Akça Y, Burgu İ, ile birlikte)
7Afyon ili sokak köpeklerinde Canine Hepesvirus-1'in (CHV-1) enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılması., Fırat Üniv. Vet. Fak. Derg., 21(1), 37-40, 2007(Acar A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Mandalarda bazı viral enfeksiyonların seroepidemiyolojisi. The seroepidemiology of some viral infections in Buffaloes., II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası katılıml, 11-13 Ekim 2001, Bursa, 2001(Akça Y, Burgu İ, Dağalp S.B, ile birlikte)
2Türkiye'de mandalarda PPR enfeksiyonunun tespiti. The detection of PPR infections in Buffaloes in Türkey., VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 14-16 Eylül 2004, Elazığ, 2004(Akça Y, Burgu İ, ile birlikte)
3Türkiye'de mandalarda Mavidil enfeksiyonunun (Tip 4-9-16) seroepidemiyolojisi. Seroepidemiological investigation of Bluetongue (Type 4-9-16) infection in Buffaloes in Türkey., VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 14-16 Eylül 2004, Elazığ, 2004(Özgünlük İ, Akça Y, Butgu İ, ile birlikte)
4Türkiye'de mandalarda BEV-1 enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi. Seroepidemiological investigation of Bovine Enterovirus Type- 1infection in Buffaloes in Turkey., VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 14-16 Eylül 2004, Elazığ, 2004(Özgünlük İ, Akça Y, Burgu İ, ile birlikte)
5Aydın Yöresindeki Sığırlarda Mavi Dil Virus (BTV), Ibaraki Virus (IBAV) ve Akabane Virus (AKAV) enfeksiyonlarının seroprevalansları.Investigation on Bluetongue Virus (BTV Type 4-9-16), Ibaraki Virus (IBAV) and Akabane Virus (AKAV) infections in Cattle in Aydın Province., VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 14-16 Eylül 2005, Elazığ, 2004(Özgünlük İ, Tan M.T, Yıldırım Y, ile birlikte)
6Aydın yöresindeki sığırcılık işletmelerinde Parainfluenza-3 (PI-3) ve Sığır Adenovirus (BAV) infeksiyonları üzerine serolojik araştırma.A serologic study on Parainfluenza-3 (PI-3)and Sığır Adenovirus (BAV) infections in Dairy Cow enterprices in Aydın Province., VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 14-16 Eylül 2005, Elazığ, 2004(Erol N, Tan M.T, Yıldırım Y, ile birlikte)
7Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda Bovine Lökemi Virus ve Adenovirus enfeksiyonlarının seroprevalansı. The seroprevalances of Bovine Leukemia Virus (BLV) infection and Bovine Adenovirus Types 1,2,3 infections in cattle housed in private farms in South Eastern Anatolia Project (GAP) area., VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulusl, 14-16 Eylül 2004, Elazığ, 2004(Özgünlük İ, Yıldırım Y, Alkan F, ile birlikte)
8Kangal (Türk Çoban) köpeklerinde Canine Herpesvirus-1'in (CHV-1) araştırılması. Investigation on Canine Herpesvirus-1(CHV-1) in Kangal (Turkish Shepherd) dogs. , VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulus, 26-28 Eylül 2006, Side-Antalya, 2006(Acar A, Doğan İ, Akça Y, ile birlikte)
9Bir deri formu Sığır Löykoz vakası. A skin form of Bovine Leukosis case., VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulus, 26-28 Eylül 2006, Side-Antalya, 2006(Birdane F, Yapkıç O, ile birlikte)
10Urfa ilinde sığır, koyun ve kursaklı ceylanlarda (Gazella subgutturosa subgutturosa) Mavi Dil virus enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılması. A serologic investigation of Blue Tongue (BTV) infection in cattle, sheep and Goitred Gazelle (Gazella subgutturosa subgutturosa) in Urfa province., VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Ulus, 26-28 Eylül 2006, Side-Antalya, 2006
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Mandalarda Bovine Respiratory Syncitial Virus (BRSV), Parainfluenza-3 (PI-3), Enfeksiyöz Bovine Löykoz (EBL) ve Bovine Adenovirus 1-2-3 enfeksiyonlarının seroprevalansı.
2Afyon Bölgesinde Abort yapan koyunlarda BVD ve Mavi Dil enfeksiyonlarının araştırılması.
3Kangal Köpeklerinde Canin Herpesvirus-1'in (CHV-1) serolojik olarak araştırılması.
Diğer Bilgiler :