FATMA ÖZDEMİR(SANDIKLI M.Y.O.)
E-posta Adresi fmozdemir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi 1994-1998
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst 1999-2002
Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst 2003-..
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yığışım İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Bilişim Teknolojilerinin Etkisi: Mermer Sektörü Örneği, S.D.Ü. Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2011
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Termal İşletme Yığışımları, Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu, , , 2011
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1Resim Sergisi Etkinliği
0Verdiği Dersler : 
1İnsan Kaynakları Yönetimi 
2Yönetim ve Organizasyon 
3Genel İşletme 
4Örgütsel Davranış 
5Örgütsel İletişim 
6Kriz Yönetimi ve Stres 
7Kongre ve Fuar Organizasyonu 
8Güzel Sanatlar 
9Girişimcilik 
10Toplam Kalite Yönetimi 
11Kalite Yönetim Sistemleri 
12İşletme Yönetimi 
13E- Tcaret 
14İletişim 
15Yönlendirilmiş Çalışma 
16İşletme Becerileri Grup Çalışması 
17İnsan Kaynakları Yönetimi 
18Genel İşletme 
19İşletme Yönetimi II 
20Satış Yönetimi 
21Araştırma Yöntem ve Teknikleri 
Diğer Bilgiler :