Doç. Dr. MEVLÜT GÜLLÜ(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi mgullu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dengeleme, GPS, Jeodezi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ.MÜH.MİM.FAK. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 1991
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.FEN BİL.ENS.JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 1993
Doktora : SELÇUK ÜNİ.FEN BİL.ENS.JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 1998
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK 2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Mühendislik fakültesiBölüm Başkanlığı19992007
Mühendislik fakültesiDekan Yardımcılığı20002007


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Geographical information systems aided traffic accident analysis system case study: city of Afyonkarahisar., Accident Analysis & Prevention, 40(1), 174-181, 2008(Erdogan S., Yilmaz I., Baybura T., ile birlikte)
2Monitoring of deformations along Burdur Fethiye Fault Zone with GPS, Journal of Earthquake Engineering, 12(S2), 109–118, 2008(Erdoğan S., Sahin M., Yavaşoğlu H., Tiryakioğlu I., Erden T., Karaman H., Tari E., Bilgi S., Tuysuz O., Baybura T., Taktak F., Telli AK., Yılmaz I., Gökalp E., Boz Y., ile birlikte)
3Outlier detection for geodetic nets using ADALINE learning algorithm, Scientific Research and Essays, 5, 440-447, 2010(İbrahim Yılmaz, ile birlikte)
4Evaluation of recent global geopotential models based on GPS/levelling data over Afyonkarahisar (Turkey), Scientific Research and Essays, 5, 484-493, 2010(Ibrahim Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Bayram Turgut, ile birlikte)
5COMPASS ROSES ON THE BOOK OF NAVIGATION (KITAB-I BAHRIYE): DECLINATION DATA SOURCE FOR GEOMAGNETIC FIELD MODELS , Physics of the Earth and Planetary Interiors, 181, 170-174, 2010(Ibrahim Yilmaz, Mustafa Yilmaz and Mehmet A. Dereli, ile birlikte)
6Coordinate transformation by radial basis function neural network, Scientific Research and Essays, 5, 3141-3146, 2010
7An alternative model for estimating densification point velocity based on back propagation artificial neural networks, Studia geophysica & geodetica, 55, 73-86, 2011(İ. yılmaz, M.Yılmaz, B.turgut, ile birlikte)
8Georeferencing of Historical Maps Using Back Propagation Artificial Neural Network, , Experimental Techniques , 36, 15-19, 2012(İbrahim YILMAZ, ile birlikte)
9A comparative study for the estimation of geodetic point velocity by artificial neural networks, Journal of Earth System Science, 123, 791-808, 2014(mustafa yılmaz, ile birlikte)
10Georeferencing of historical maps using back propagation artificial neural network, Experimental Techniques, 36/5, 15-19, 2011(İbrahim Yılmaz, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Jeodezik Koordinat Dönüşümünde Esnek Hesaplama Modeli, AKÜ FEMÜBİD, 16/3, 655-659, 2016
2Jeoid Yüksekliklerinin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Kriging Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, AKÜ FEMÜBİD, 16/3, 674-678, 2016(Bayram Turgut, Tamer Baybura, ile birlikte)
3Yapay Sinir Ağları ile Jeodezik Nokta Hız Kestirimi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4/2, 42-50, 2012(Mustafa Yılmaz, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar merkezindeki dört farklı doneme ait camilerin RTK ile kıble doğrultu hassasiyetlerinin araştırılması., Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 45-49, 2007(Baybura T., Yılmaz İ., Erdoğan S., Tiryakioğlu İ., ile birlikte)
2Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Afyon Örneği, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 91, 29-33, 2004(Erdoğan S., ile birlikte)
3Renk uzayları ve renk dönüşüm programı (RDP), Fen Bilimleri dergisi, 2, 19, 2003(İ. yılmaz, T. Baybura, A.O. Erdoğan, ile birlikte)
4Coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla trafik kazalarının analizi, Fen Bilimleri dergisi, 7, 135-150, 2007(İ. yılmaz, S. erdoğan, T. Baybura, M. uysal, ile birlikte)
5Afyonkarahisar il merkezi karayolu trafik gürültü haritasının hazırlanması, Fen Bilimleri dergisi, 2, 151-164, 2007(S. Erdoğan, M.doğan, i. Yılmaz,t. Baybura, M. ulu, Ö. Şişe, ile birlikte)
6Afyonkarahisar'da GPS gözlemleri ve nivelman ölçüleri yardımıyla yerel jeoid profilinin çıkarılması, Fen Bilimleri dergisi, 7, 165-180, 2007(fatih TAKTAK, ile birlikte)
7Tremolit türü asbest oluşumlarının aster görüntüsü kullanarak belirlenmesi:Denizli Örneği, Harita teknolojileri elektronik dergisi, 1, 1, 2009(Mustafa Eğri , Yahya Özpınar, ile birlikte)
8EVALUATION OF RECENT GLOBAL GEOPOTENTIAL MODELS BY GNSS/LEVELLING DATA: INTERNAL AEGEAN REGION , International Journal of Engineering and Geoscienc, 1/1, 15-19, 2016(Mustafa yılmaz, Bayram Turgut, İbrahim Yılmaz, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Monitoring Of Deformations Along Fethiye-Burdur Fault Zone (Turkey) With GPS, International Association of Geodesy Symposia, 2006, 131, 2006(Erdogan, S., Sahin, M., Baybura, T., Tiryakioğlu, İ., Erdogan, O., Taktak, F., Yavaşoğlu, H., Karaman, H., Erden, T., Bilgi, S., Ruzgar, G., Tari, E., Coskun, Z., Tuysuz, O., ile birlikte)
2Climatic Evaluation of Eastern Anatolia by GIS, 5th International Conference on Geographic Informa, 2-5 July, 857, 2008(Olgun M., Kumlay, AM., Erdogan S., Yılmaz İ., Baybura T., ile birlikte)
3Monitoring of deformations along Fethiye-Burdur Fault Zone (Turkey) with GPS, Internatıonal Symposıum On Earthquake Loss Estımatıon For Turkey, Internatıonal Symposıum On Earthquake Loss Estımat, 24-26 September, 327, 2007(Erdogan S., Sahin M., Yavasoglu H., Karaman H., Erden T., Bılgı S., Ruzgar G., Tarı E., Coskun Z., Tuysuz O., Baybura T., Tıryakıoglu I., Erdogan O., Taktak F., Gokalp E, ile birlikte)
4Geographical information system aided traffic accident analysis in Afyonkarahisar, Strategic Integration of Surveying Services FIG Wo, 13-17 May, , 2007(Yılmaz İ., Erdogan S., Baybura T., Uysal M, ile birlikte)
5Comparing the performance of different interpolation techniques in obtaining DEMs., Modern technologies, Education and Professional, P, 3-4 November, 96, 2005(Erdogan S., Sahın M., Baybura T., Tıryakıoglu I., Yavasoglu H, ile birlikte)
6Touristic information systems based on geographical information systems: the example of Afyon., Modern technologies, Education and Professional, P, 3-4 November, 552, 2005(Erdogan S., Sahın M., Baybura T., Tıryakıoglu I., Erdoğan O., Taktak F, ile birlikte)
7Determining tremolite asbestos occurences located at the northeastern of Denizli province(Westhern Anatolia, Turkey) using aster image, international symposium on engineering and archite, 22-24 october 2009, , 2009(Mustafa Eğri , Yahya Özpınar, ile birlikte)
8Evaluation of Recent Global Geopotential Models by GNSS/LEVELLING Data: Internal Eagean Region, SELÇUK ISCAS 2016, 27/09/2016, 158-163, 2016(Mustafa yılmaz, Bayram Turgut, İbrahim Yılmaz, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1GPS sinyal yansımasının nokta konumlarına etkisinin araştırılması, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 23-25 Kasım, 37, 2005(İ. Tiryakioğlu, T. Baybura S. Erdoğan, ile birlikte)
2Dinar fayı Tektonik hareketlerinin belirlenmesi, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 24-26 Ekim, 9, 2007(S. Erdoğan, T. baybura, İ. Yılmaz, M. uysal, İ. Tiryakioğlu, F.Taktak, A. Telli, B. Karagöz, ile birlikte)
3Sayısal arazi modeli oluşturmada ara eşyükseklik eğrilerinin önemi, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 24-26 Ekim, 289, 2007(İ. Yılmaz, M. Uysal, S. Erdoğan, T. Baybura, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Jeodezik Ağ Tasarımı, AKÜ yayınları, 153, , 2003(i.yılmaz, A. O. Erdoğan, ile birlikte)
2Dengeleme Hesabı Problemleri ve çözümleri, Express yayınları, 167, , 1995(A. Barışkaner, B. Turgut, ile birlikte)
3Dengeleme Hesabı 2, Seçuk Üniversitesi yayınları, 191, , 1996(A. Barışkaner, B. Turgut, ile birlikte)
4HATALAR BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTREMLERİ VE DÖNÜŞÜMLER, , 15, , 2014(Turgut B., ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1GPS/Nivelman yöntemiyle helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi , Savaş Şahin Özkan, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
2Aftonkarahisar'da GPS gözlemleri ve nivelman ölçüleri yardımıyla yerel jeoid profilinin çıkarılması , Fatih Taktak, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
3GPS sinyal yansımasının nokta konumlarına etkisinin araştırılması , İbrahim Tiryakioğlu , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
4Bir test ağında ortometrik yükseklikler ile elipsoidal yüksekliklerin karşılaştırılması , Atalay Okan Erdoğan, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
5Afyonkarahisar il merkezindeki RS noktalarının güvenilirliğinin araştırılması , Füsun Çetintaş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
6Denizli ilindeki çevresel asbest oluşumlarının uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, Mustafa Eğri, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar kent bilgi sisitemi Dumlupınar Mah. Pilot bölge çalışması
2Afyonkarahisar Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
3Afyonkarahisar Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması
4Bir Test Ağında Elipsoidal ve Ortometrik Yüksekliklerin Karşılaştırılması
5Afyon'da GPS Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması
6GPS Sinyal Yansımasının (Multipath Hatası )Nokta Konumlarına Etkisinin Arş.
7Afyon İl Merkezi RS Noktalarının Güvenilirliğinin Araş
8Selçuk Üniversitesi Kampüs GPS Test Ağı
9Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
10Fethiye-Burdur fay zonunun GPS ile belirlenmesi
11Geçki Düşey Geometrisinde Modern Eğrilerin Yanal Sademe Yönünden Karşılaştırılması
12Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri ile Belirlenmesi
0Verdiği Dersler : 
1Dengeleme Hesabı I2007
2Jeodezik Ağ Tasarımı2007
3Mühendislik ölçmeleri2007
4Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uygulaması2007
5Dengeleme Hesabı 22007
6Olasılık İstatistik2007
7Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uygulaması2007
8Dengeleme Hesabı I2008
9Mühendislik ölçmeleri2008
10Jeodezik Ağ Tasarımı2008
11Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uygulaması2008
12jeodezik Ağların Optimizasyonu2007
13jeodezik Ağların Optimizasyonu2008
14İleri Mühendislik Ölçmeleri2008
Diğer Bilgiler :