Okutman CAHİT ERDEM(YAB.DİL.Y.O.)
E-posta Adresi cahiterdem@gmail.com
Uzmanlık Alanı : ELT, Eğitim Programları ve Öğretim, Medya Okuryazarlığı
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : BOĞAZİÇİ ÜNİ.EĞİ.FAK.YAB.DİL.EĞİ.İNG.ÖĞR. 2009
Yüksek Lisans :
Doktora : Anadolu Üniversitesi.Eğitim Programları ve Öğretim Devam
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Development of a media Literacy skills scale, Contemporary Educational Technology, 8 (3), , 2017(ERİŞTİ B., ile birlikte)
2Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-42, 2017
3Trends in Educational Research: A Content Analysis of the Studies Published in International Journal of Instruction, Internatioanal Journal of Instruction, 10 (3), 277-294, 2017(Eğmir E, Koçyiğit M, ile birlikte)
4Experiences of International Graduate and Postgraduate Students in The United Kingdom: Problems, Expectations And Suggestions, The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 227-244, 2017(Atar, C., Koçyiğit, M., ile birlikte)
5THE ADAPTATION STUDY OF THE QUESTIONNAIRES OF THE ATTITUDE TOWARDS CALL (A-CALL), THE ATTITUDE TOWARDS CAL (A-CAL), THE ATTITUDE TOWARDS FOREIGN LANGUAGE LEARNING (A-FLL) TO TURKISH LANGUAGE, The Turkish Online Journal of Distance Education, 19/1, 31-45, 2018(Saykılı A, Koçyiğit, M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Developing A Learner Attitude Scale Towards Using Information And Communication Technologies In English As A Foreign Language Classes, Int. Symp. on Changes and New Trends in Education, , , 2013(Saykılı, A., Koçyiğit, M., Kale, G., Balkır, Ş., ile birlikte)
2Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanılmasına Yönelik Tutumları, ICEMST2014, , , 2014(Koçyiğit, M., Saykılı, A. , ile birlikte)
3Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Üniversite, Hazırlık Sınıfı, İngilizce Dersi ve İngilizce Öğretim Elemanı Hakkındaki Metaforik Algıları, EAB, 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, , , 2015(Özcan, M., Koçyiğit, M, ile birlikte)
4Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Sorun, Beklenti Ve Önerileri,, Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım, 2015, , 2015(Koçyiğit, M., ile birlikte)
5Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması, International Teacher Education and Accreditation , 19-21 Mayıs 2017, 83-84, 2017(ERİŞTİ B., ile birlikte)
6Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi, International Teacher Education and Accreditation , 19-21 Mayıs 2017, 81-82, 2017(ERİŞTİ B., ile birlikte)
7The Attitudes Towards Geordie and RP among Turkish L2 Speakers of English, An International Conference on Teaching and Learni, 14-17 Nisan 2016, , 2016(Atar, C. , ile birlikte)
8Experiences of International Graduate and Post-Graduate Students in The United Kingdom: The Problems, Expectations and Suggestions of University Students., International Congress on Political, Economic and , Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA, , 2017(Atar, C., Koçyiğit, M. , ile birlikte)
9İngilizce Hazırlık Sınıfları İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik Analizi, 1st International Education Research and Teacher E, 14-16 Eylül, 2017, , 2017(Koçyiğit, M. , ile birlikte)
10Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Becerileri Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, 1st International Education Research and Teacher E, 14-16 Eylül, 2017, , 2017(ERİŞTİ B., ile birlikte)
11Medya Okuryazarlığı Alanındaki Eğilimler: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi, 1st International Education Research and Teacher E, 14-16 Eylül, 2017, , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerindeki Eğitsel Yönlendirme Sistemleri ve Bu Sistemler Doğrultusunda Türkiye’deki Eğitsel Yönlendirme Sistemine Yönelik Çıkarsamalar, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-28.09.2012, 123-125, 2012(Sağlam M, Ergunay O, Uysal D, Tuken G, Güner H,, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Kocatepe Üniversitesinde Hazırlık Sınıflarında Verilen Yabancı Dil Eğitiminin Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Ölçülmesi
2Birleşik Krallıktaki Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerinin Deneyimleri -Üniversite Öğrencilerinin Problem Beklenti ve Önerileri ( S-BEK-2017-1047)
0Diğer Etkinlikler
1Oxford University Department For Continuing Education and Oxford University Press Teacher Training Programme 2010- Oxford Teachers’ Academy, Teaching English to Adults- 2010 (Afyonkarahisar)
2TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri 16.01.2012 (Afyonkarahisar)
3ERASMUS personel hareketliliği programı,Volkshochschule Braunschweig, vhs international, Brauscheweig, Almanya, 2012
4Technology Assisted Language Learning:Smarter (TL SM 2014), Norwich Institute for Language Education,İngiltere
0Ödüller :
1Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Koordinatörlüğü Avrupa Dil Teşvik Ödülü 2012 (BAPK projesi Yardımcı Araştırmacı)
0Verdiği Dersler : 
1Main Course2010
2Skills2010
3Main Course2013
4Skills2013
5İngilizce 12013
6İngilizce 12012
7İngilizce 22013
8İngilizce 22012
9İngilizce 12010
10İngilizce 22011
11İngilizce 22011
12Main Course2011
13Skills2011
14Main Course2012
15Skills2012
16Main Course2013
17Skills2013
Diğer Bilgiler :