Yrd.Doç.Dr. CANGİR UYARLAR(Veteriner Fakültesi)
E-posta Adresi cuyarlar@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hayvan Besleme, Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2000-2005
Yüksek Lisans : -
Doktora : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENST. 2005-2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of Oregano (Oregano Onites) on Performance, Hatchability and Egg Quality Parameters of Laying Quails (Coturnix Coturnix Japonica), Italian Journal of Animal Science, 8, 467-477, 2009(Çetingül IS, Bayram I, Yardımcı M, Sahin EH, Sengor E, Akkaya AB, ile birlikte)
2Affects of boron administration on serum Ca, Mg and P for peripartum cows, Archiv Tierzucht., 56(23), , 2013(Kabu M, Birdane FM, Civelek T, ile birlikte)
3The effects of borax on milk yield and selected metabolic parameters in Austrian Simmental (Fleckvieh) cows, Veterinarni Medicina, 60 (4), 175-180, 2015(Kabu M, ile birlikte)
4The role of boron in animal health, Journal of Elementology, 20(2), 535-541, 2015(Kabu M, Zarczynska K, Milewska W, Sobiech P, ile birlikte)
5The Use of Peppermint (Mentha Piperita) in the Diets of Laying Quail (Coturnix Coturnix Japonica) (2): The Effects of Peppermint on Carcass Yield, Meat Taste, Heart Weight, Liver Weight and Some Blood Parameters (in press), , , , 2015(Cetingul IS, Bayram I, Kucukkurt I, Akkaya AB, Yardımcı M, Gultepe EE, Rahman A, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Utilisation of Oregano (Origanum vulgaris) in Laying Quails (Coturnix coturnix japonica) (2): The Effects of Oregano on Performance, Carcass Yield, Liver and some blood parameters, Archiva Zootechnica, 1, 52-59, 2007(Çetingül IS, Bayram I, Akkaya AB, Yardımcı M, Sahin EH, Sengor E, ile birlikte)
2Effects of Aniseed (Pimpinella anisum L.), on Egg Production, Quality, Cholesterol Levels, Hatching Results and the Antibody Values in Blood of Laying Quails (Coturnix coturnix japonica), Archiva Zootechnica, 10, 67-70, 2007(Çetingül IS, Bayram I, Akkaya AB, ile birlikte)
3Effects of Bacterial Xylanase on Egg Production in the Laying Quail (Coturnix coturnix japonica) Diets Based on Corn and Soybean Meal, Archiva Zootechnica, 11(3), 69-74, 2008(Bayram I, Çetingül IS, Akkaya AB, ile birlikte)
4Effect of Peppermint (Mentha Piperita) on Performance, Hatchability and Egg Quality Parameters of Laying Quails (Coturnix coturnix japonica), Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(11), 1489-1494, 2008(Çetingül IS, Bayram I, Akkaya AB, Yardımcı M,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects of Poppy Seed Oil Supplementation in Diets on Egg Production Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens, Kocatepe Veterinary Journal, 1(1), 37-41, 2008(Bayram I, Çetingül IS, Yardımcı M, Sahın EH, Akkaya AB, ile birlikte)
2Effects of Supplementation of Aniseed (Pimpinella anisum L.) at various amounts to diets on lipid peroxidation antioxidant activity and some biochemical parameters in laying quails (Coturnix coturnix japonica) , Kocatepe Veterinary Journal, 2(1), 1-5, 2009(Küçükkurt I, Avcı G, Eryavuz A, Bayram I, Cetingul IS, Akkaya AB, ile birlikte)
3Mikotoksinlerin Süt Sığırlarının Beslenmesindeki Yeri ve Önemi, Kocatepe Veteriner Dergisi, 6(2), 57-69, 2013(Çankırı B, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Effect of peppermint (Mentha piperita) on performance, hatchability and egg quality parameters of laying quails (Coturnix coturnix japonica), 5th International Poultry Conference, 10-13.03.2009, 135, 2009(Cetingul IS, Bayram I, Akkaya AB; Yardımcı M, ile birlikte)
2Effect of oregano (Oregano onites) on performance, hatchability and egg quality parameters of laying quails (Coturnix coturnix japonica), 5th International Poultry Conference, 10-13.03.2009, 136, 2009(Çetingül IS, Bayram I, Akkaya AB, Yardımcı M, Sahin EH, Sengor E, ile birlikte)
3Effects of bacterial xylanase on egg production in the laying quail (Coturnix coturnix japonica) diets based on corn and soybean meal, 7 th International Symposium of Animal Biology and, 25-26.09.2008, 12, 2008(Bayram I, Çetingül IS, Akkaya AB, ile birlikte)
4Effects of poppy seed and poppy seed oil on egg production egg quality egg cholesterol levels and some blood parameters in laying hens, 1 st Mediterranean Summit of Worlds Poultry Scien, 7-10.05.2008, 43, 2008(Çetingül IS, Bayram I, Akkaya AB, Yardımcı M, Sahin EH, Sengor E, ile birlikte)
5Effect of supplementation of aniseed (Pimpinella Anisum L.) at various amounts to diets on lipid peroxidation antioxidant activity and some biochemical parameters in laying quails (Coturnix coturnix japonica), 1 st Mediterranean Summit of Worlds Poultry Scien, 7-10.05.2008, 45, 2008(Küçükkurt I, Avcı G, Eryavuz A, Bayram I, Cetingul IS, Akkaya AB, ile birlikte)
6The use of peppermint (Mentha piperina) in laying quails (Coturnix coturnix japonica) (2): The effect of peppermint on carcass yield liver and some blood parameters, 2.International Congress on Food and Nutrition, 24-26.10.2007, 39, 2007(Bayram I, Çetingül IS, Akkaya AB, Kucukkurt I, ile birlikte)
7The use of oregano (Origanum vulgaris) in laying quails (Coturnix coturnix japonica) (2): The effects of oregano on performance, carcass yield, liver and some blood parameters, 6 th International Symposium of Animal Biology and, 27-28.09.2007, 9, 2007(Çetingül IS, Bayram I, Akkaya AB, Yardımcı M, Sahin EH, Sengor E, ile birlikte)
8Effects of Aniseed (Pimpinella anisum L.), on egg production, quality, cholesterol levels, hatching results and the antibody values in blood of laying quails (Coturnix coturnix japonica), 6 th International Symposium of Animal Biology and, 27-28.09.2007, 7, 2007(Bayram I, Çetingül IS, Akkaya AB, ile birlikte)
9Blood sialic acid content and its relevance to scours in pre-weaned calves, 15. International Conference on Production Disease, 24-28 June, 114, 2013(Cengiz S, Karapehlivan M, Hayırlı A, ile birlikte)
10The Effect of Borax on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Austrian Simmental (Fleckveih) Cows, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 Ekim, 210, 2013(Kabu M, ile birlikte)
11The Effects of Boron, Propylene Glycol, Rumen Protected Methionine, Rumen Protected Lysine, Rumen Protected Choline and Niacine on Metabolic Profile in Dairy Cows at Transition Period, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 Ekim, 209, 2013(Kabu M, ile birlikte)
12What is the Effect of Boron?, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 Ekim, 292, 2013(Kabu M, ile birlikte)
13Affects of Boron Administration on Serum Ca, Mg and P for Peripartum Cows, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 Ekim, 310, 2013(Birdane FM, Civelek T, Kabu M, ile birlikte)
14Effects of Ig Y Supplementation to Colostrum Having Insufficient Antibodies on Calves Metabolism and Costs, 17th Int. Conf. on Anim. and Dairy Sci., , , 2015(Gültepe EE, Kabu M, Çelik HA, ile birlikte)
15Effects of supplementing organic mineral mixture together with milk on some immune and blood parameters in newborn Holstein and Simmental calves, 1st World Conf. on Innovative Anim. Nut. and Feedi, , , 2015(Bayram I, Çetingül IS, Gültepe EE, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Hiperlipidemik kedi ve köpeklerde saponin içeriği yüksek bitkilerin kullanılabilirliği, 4. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran, 493, 2007(Fidan AF, ile birlikte)
2Soya küspesi ve mısıra dayalı yumurtacı bıldırcın rasyonlarında (Coturnix coturnix japonica) bakteriyel xylanase (Nutrase Xyla) enzimi kullanılmasının yumurta verimi ve kalitesi il enerji yararlanımı üzerine etkisi, 4. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran, 282, 2007(Bayram I, Çetingül IS, Akkaya AB, ile birlikte)
3Yenidoğan buzağılara ilave olarak verilen boraks'ın bazı kan parametreleri üzerine etkisi, 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-30 Haziran, 77, 2013(Gultepe EE, Cankırı B, Kabu M, ile birlikte)
4Avusturya Simentali (Fleckvieh) gebe düvelerde uzun süreli nakil sonrasında uygulanan selenyum+Vitamin E+Vitamin B1, Vitamin C ve Levamizol'ün bazı lipid metabolizması parametreleri üzerine etkileri, 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-30 Haziran, 82, 2013(Kabu M, ile birlikte)
5İshalli buzağılarda tedavi öncesi ve sonrası oksidatif durum ve oksidatif DNA hasar düzeylerinin belirlenmesi, 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-30 Haziran, 91, 2013(Ciğerci IH, Kabu M, Çelik HA, ile birlikte)
6Geçiş Dönemindeki Süt İneklerine Rasyona İlave Olarak Verilen Niasin, Kolin ve Biotinin Bazı Kan ve Süt Parametreleri Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 26-27 Eylül , 67, 2013(Çetingül, İS, ile birlikte)
7Süt Sığırlarının Beslenmesinde Mikotoksinlerin Önemi , VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 26-27 Eylül , 299, 2013(Çankırı B, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kocatepe Veteriner Dergisi
2Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
3Turkish Journal of Veterinary and Animal Science
4Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Sütten Kesim Holstein Buzağılarda Organik Krom, Organik Çinko ve Organik Selenyum'un Zamana Bağlı Kana Geçiş Düzeylerinin Belirlenmesi , Mahmut Emir Demircioğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Erken Laktasyon Dönemdeki Süt İneklerine İlave Olarak Verilen Propilen Glikol ve Organik Krom'un Bazı Kan ve Süt Parametreleri Üzerine Etkisi
2Sütten Kesim Holstein Buzağılarda Organik Krom, Organik Çinko ve Organik Selenyum'un Zamana Bağlı Kana Geçiş Düzeylerinin Belirlenmesi
3Yeni Doğan Holstein ve Simental Irkı Buzağılarda Süte İlave Olarak Verilen Organik Mineal Karışımının (Krom, Selenyum, Çinko) Bazı Bağışıklık ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
4Geçiş Dönemindeki Süt İneklerine Rasyona İlaveten Organik Çinko Verilmesinin Bazı Verim ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
5Erken laktasyon dönemdeki Simental ırkı ineklere ilave olarak verilen organik mineral karışımının (Krom, Selenyum, Çinko) bazı kan ve süt parametreleri üzerine etkisi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Effects of Aniseed (Pimpinella anisum L.), on egg production, quality, cholesterol levels, hatching results and the antibody values in blood of laying quails (Coturnix coturnix japonica)
2Affects of boron administration on serum Ca, Mg and P ofperipartum Cows
3Effect of Peppermint (Mentha piperita) on Performance, Hatchability and Egg Quality Parameters of Laying Quails (Coturnix coturnix japonica)
4Effects of bacterial xylanase on egg production in the laying quail (Coturnix coturnix japonica) diets based on corn and soybean meal
5Effects of oregano (Oregano Onites) on performance, hatchability and egg quality parameters of laying quails (Coturnix coturnix japonica)
Diğer Bilgiler :