Arş.Grv.Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE(Veteriner Fakültesi)
E-posta Adresi egultepe@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hayvan Besleme
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2005-2010
Yüksek Lisans : -
Doktora : AKÜ Sağ. Bil. Ens. Hay. Bes. ve Bes. Hast. A.D. 2010-2016
Doçentlik : -
Profesörlük : -


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of peppermint (Mentha piperita) supplementation on carcass yield, meat taste, heart weight, liver weight and some blood parameters in laying quail (Coturnix Coturnix Japonica) (2), Indian J Anim Res, , , 2015(Cetingul IS, Bayram I, Kucukkurt I, Akkaya AB, Uyarlar C, Yardımcı M, Rahman A, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effect of Mentha piperita on some morphological characteristics of intestine in Japanese quails (Coturnix coturnix japoica), Archiva Zootechnica, 18(2), 53-60, 2015(Cetingul IS, Rahman A, Ulucan A, Keles H, Bayram I, Uyarlar C, ile birlikte)
2Effect of Mentha Piperita (Peppermint) Extract and its Juice on Egg Quality Traits During Different Storage Time in Laying Hens, Kocatepe Veterinary Journal, in press, , 2017(Rahman A, Uyarlar C, Çetingül İS, Iqbal A, Bayram İ, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Main feedstuffs in Bulgaria and Turkey – comparison in the nutrient composition, Scientific Conference with International Participa, , 11, 2013(Petkova M, Bayram İ, ile birlikte)
2The Effects of Yeast (Saccharomyces cerevisiae) and Clinoptilolite Administration on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Early Lactation Dairy Cows, 6. International Balkan Animal Conference, 3-5 October 2013, , 2013(Uyarlar C, Akkaya AB, ile birlikte)
3Effects of Ig Y Supplementation to Colostrum Having Insufficient Antibodies on Calves Metabolism and Costs, 17th International Conference on Animal and Dairy , 21 Mayıs, , 2015(Uyarlar C, Kabu M, Celik HA, ile birlikte)
4Effects of Organic Chromium and Propylene Glycol on Milk Yield and Some Serum Biochemical Parameters of Early Lactation Dairy Cows, 17th Int. Conf. on Anim. and Vet. Med., , , 2015(Uyarlar C, Bayram I, Cetingul IS, Kabu M, ile birlikte)
5Effects of supplementing organic mineral mixture (chromium, selenium, zinc) given in addition to milk to newborn Holstein and Simmental calves on various immune and blood parameters, 1st World Conf. on Innovative Anim. Nut. and Feed., , , 2015(Bayram I, Çetingül IS, Uyarlar C, ile birlikte)
6Effect of Mentha piperita on some morphological characteristics of intestine in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica), 13th International Symposium of Animal Biology and, 15 Ekim 2015, 12, 2015(Rahman A, Cetingul IS, Bayram I, Uyarlar C, Keles H, Ulucan A, ile birlikte)
7Effect of Supplementation of Oregano (Origanum Onites) Dried Leaves on The Intestinal Properties in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica), International Poultry Nutrition Conference & Expo, 2015, 36, 2015(Rahman A, Cetingul IS, Bayram I, Uyarlar C, Keles H, Ulucan A, Naveed S, Ditta Allah Y, ile birlikte)
8Atlarda Glisemik İndeks, International Conference on Natural Science and En, 19-20 Mart, , 2016(Bayram I, Cetingul IS, Uyarlar C, ile birlikte)
9Effects of Subclinical and Clinical Ketosis on the Incidence of Mastitis and Metritis, Culling Rate and Some Hematological Parameters in Dairy Cows, ICAVST, 2016, 62, 2016(Çetingül İS, Uyarlar C, Rahman A, Bayram İ, ile birlikte)
10The Effect of Addition of Digestarom Dairy to Dairy Cows During Dry Period on the Immunity of Calf, ICAVST, 2016, 57, 2016(Bayram İ, Çetingül İS, Uyarlar C, Rahman A, ile birlikte)
11Effects of Rubber Flooring on Feeding and Lying Behaviour in Free Stall Barn Housed Water Buffalo and Dairy Cows, International Congress on Veterinary and Animal Sc, 2016, 14, 2016(Çetingül İS, Bayram İ, Kandır EH, Kenar B, Bülbül T, Uyarlar C, Özçınar Ü, ile birlikte)
12Effects of Supplemented Organic Chromium Throughout Dry Period on Early Lactation Milk Yield, Some Haematological and Immunological Parameters of Cows, International Congress on Veterinary and Animal Sc, 2016, 9, 2016(Bayram İ, Uyarlar C, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sindirim Denemelerinde Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Kese Yöntemi, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 30 Haziran-1 Temmuz, , 2011(Bayram İ, ile birlikte)
2Yeni Doğan Buzağılara İlave Olarak Verilen Boraks'ın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-30 Haziran, , 2013(Uyarlar C, Kabu M, Çankırı B, ile birlikte)
3Süt İneklerinin Konsantre Yemlerine Kuru Dönem Boyunca Farklı Düzeylerde TKİ Hümas (Potasyum Humat) İlavesinin Ana ve Buzağı Bağışıklığı ile Süt Verimi Üzerine Etkileri, III. Ulusal Humik Madde Kongresi, 2016, , 2016(Bayram İ, Uyarlar C, Çetingül İS, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Süt İneklerine Kuru Dönem Boyunca Digestarom Dairy® İlavesi Yapılmasının Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri (Yardımcı Araştırmacı)
2Süt İneklerine Kuru Dönem Boyunca Organik Krom İlavesi Yapılmasının Erken Laktasyon Süt Verimi ile Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri (Yardımcı Araştırmacı)
3Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuarında ICP-MS ve LC-MSMS Analizlerini Daha Güvenli, Doğru ve Hızlı Yapmak İçin Gerekli Altyapı İhtiyaçlarının Karşılanması (Yardımcı Araştırmacı)
4Süt İneklerinin Konsantre Yemlerine Kuru Dönem Boyunca Farklı Düzeylerde TKİ HUMAS (Potasyum Humat) İlavesi Yapılmasının Erken Laktasyon Verim Parametreleri ile Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri (Yardımcı Araştırmacı) (Devam Ediyor)
5Erken Laktasyon Dönemdeki Süt İneklerine İlave Olarak Verilen Propilen Glikol ve Organik Krom’un Bazı Kan ve Süt Parametreleri Üzerine Etkisi (Yardımcı Araştırmacı)
6Yeni Doğan Holstein ve Simental Irkı Buzağılarda Süte İlave Olarak Verilen Organik Mineral Karışımının (Krom, Selenyum, Çinko) Bazı Bağışıklık ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi (Yardımcı Araştırmacı)
7Veteriner Fakültesi Uygulama Araştırma Çiftliğinde Modern Mandacılık Tesisinde Hayvan Refahı Şartlarının İyileştirilmesi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Atlarda Glisemik İndeks
0Toplumsal Katkılar :
1AKÜ Müzik Topluluğu Danışmanı
2UN Online Volunteering Service üyeliği
Diğer Bilgiler :