Arş.Grv NEZAHAT HAMİDEN KARACA(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi nhamiden@hotmail.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : Celal Bayar Üni.Eği.Fak.İlköğretim Sınıf Öğretmenl 2004
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim 2008
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Görüşleri, ilköğretim_online.org.tr, , , 2007(Yapıcı M, ile birlikte)
2Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Ögretmen Görüslerine Göre Degerlendirilmesi (Afyonkarahisar li Örneklemi), kuramsal eğitim bilim , 4, 108-125, 2011(gürbüz ocak, ile birlikte)
3Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Davranısının İncelenmesi, Kuramsal Egitimbilim,, 4 (2), 65-76, 2011(Gündüz A, Aral N, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Uluslararası 5. Balkan Eğitim Kongresi, 1-3 ekim 2009, , 2009(Çelik L, Gündüz A, Karaca L, ile birlikte)
24-11 Yaş Çocukları İçin Televizyon Programları Nasıl Hazırlanmalıdır?, Uluslararası Katılımlı 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitim, 7-9 Ekim 2009, , 2009(Çelik L, Ulu B, Gündüz A, ile birlikte)
3okul öncesi öğretmenliği bölümü derslerine giren öğretim elemanlarının beden dilini kullanma düzeyleri ile ilgili öğrenci görüşleri, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve S, 16-18 Mayıs 2010, , 2010(GÜNDÜZ A, KARACA L, ile birlikte)
4Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemler, The International Conference on New Trends in Educ, 27.04.2011, , 2011(Aral N., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Çeşitleri ve Bölüm Puan Türleri Arasındaki İlişki, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, 989-994, 2005(Ocak İ,Ocak G, ile birlikte)
2Bitişik Eğik Yazı Yazmada İlköğretim Birinci Sınıf Öğerncilerinin Zorlandıkları Harfler Üzerine Bir Değerlendirme, VI: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, , 2007(Ocak G, Ertürk A İ, ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi2013
2Etkili İletişim2014
3Çocuk Ruh Sağlığı2014
Diğer Bilgiler :