Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN ULU(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi drsahinulu@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Kulak Burun Boğaz
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Gazi Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi 2001
Doktora : Ankara Onkoloji Eğt. Arş Hastanesi 2005
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Mean platelet volume: a novel predictor in idiopathic sudden hearing loss, Eur Arch Otorhinolaryngol., Epub ahead of print, , 2013(ULU S, Ahsen A,Yücedağ F, Ayçiçek A, Çelik S, ile birlikte)
2Paralysis of cranial nerve and striking prognosis of cervical necrotizing fasciitis., J Craniofac Surg., 23(6):, 1812-4, 2012(Ulu SM, Oz G, Kacar E, Yucedag F, Aycicek A, ile birlikte)
3Is impaired sleep quality responsible for a nondipping pattern even in normotensive individuals?, Blood Press Monit., 18(4), 183-7, 2013(Ulu SM, Ulaslı SS, Yaman G, Ahsen A, Ozkececi G, Yüksel S, ile birlikte)
4Response to "Letter to the Editor" by Balta et al. entitled "Other inflammatory markers ought to be kept in mind when assessing the mean platelet volume in clinical practice"., Eur Arch Otorhinolaryngol., 270(8), 2377, 2013
5Response to "Letter to the Editor" by Antonio Pirodda entitled "Idiopathic sudden hearing loss: another kind of circulatory risk should not be neglected"., Eur Arch Otorhinolaryngol., 270(8), 2375, 2013
6Oral and intralesional steroid therapy in giant cell granuloma., Acta Otolaryngol., 126(6), 664-6, 2006(Cömert E, Turanlı M, ile birlikte)
7Akut Decenden Nekrotizan Mediastinit , türkiye klınikleri, 6:1, 46-50, 2013(Aycicek A, ile birlikte)
8The Relationship Between Arterial Stiffness and Cochlear Functions in Adult Familial Mediterranean Fever Patients, The Journal of International Advanced Otology, 9:2, 186-192, 2013(Bucak A, Ulu SM, Yılmaz F, Yücedağ F, Ayçiçek A, Solak M, ile birlikte)
9Different navigation of the hypoglossal nerve in the same patient: in the light of the literature., J Craniofac Surg., 24(4), 393-4, 2013(Bucak A, Gonul Y, Guzel H, Tekin MS., ile birlikte)
10Association of Chiari I malformation and cerebellar ectopia with sensorineural hearing loss., J Craniofac Surg., 24(4), 1153-5, 2013(Haktanir A, Yücedağ F, Kaçar E, Gültekin MA, Unlü E, Bucak A, Ayçiçek A., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İnternal Juguler Venin Duplikasyon Anomalisi, ACTA Oncologica Turcica, 37, 1-2, 2004(Cömert E, Turanlı M, ile birlikte)
2Selektif Boyun Diseksiyonu ve Etkinliği. , Kocatepe Tıp Dergisi , 14, 115-120, 2012
3Larenks Cerrahisi Sırasında İnsidental Olarak Saptanan Tiroid Karsinomlarının Değerlendirilmesi, Kocatepe Tıp Dergisi , 13, 9-12, 2012(Bucak A, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Analysis of Surgical Specimens after Laryngectomy for Advenced Supraglottic Carcinoma., 3. İtalyan-Türk Larengoloji Kongresi , 2004, , 2004(Turanlı M, Pak I, Comert E , ile birlikte)
2Quantitative Analyses of draınage ın Different neck dissections, XVIII. IFOS World Congress Rome, 2005, , 2005(Turanlı M, Comert E , ile birlikte)
3. Incidentally Determined Thyroid Carcinoma During Laryngeal Tumor Surgery., XVIII. IFOS World Congress Rome, 2005, , 2005(Turanlı M, Comert E , ile birlikte)
4Prevalence of Chiari I malformation and cerebellar ectopia in patients with Sensorial Hearing Loss, European Society of Head and Neck Radiology(oral p, , , 2012(Haktanır A, Yücedağ F, Ayçicek A, Kaçar E, Gültekin MA , ile birlikte)
5Endoscopic Treatment of Intracerebral and Intraorbital Abcess Occuring 20 Years After Travma , 3rd INTERNATIONAL LEVANTIN FORUM’’Advances in Neur, , , 2012(Karavelioğlu E, Ayçiçek A,Eser O, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Preauriculer Bölgede Yerleşim Gösteren Sebasöz Karsinom Olgusu, 27. Türk Ulusal Otarinolaringoloji ve Baş Boyun Ce, , , 2003(E.Cömert, M. Turanlı, D. Güçlü, D. Öğün, ile birlikte)
2Kafa Tabanına Uzanan Lenfanjioma Olgusu, 27. Türk Ulusal Otarinolaringoloji ve Baş Boyun Ce, , , 2003(M. Turanlı, E.Cömert, D. Öğün, ile birlikte)
3Maksillanın Giant Cell Granulomunun Tedavisinde Preoperatif Kortikosteroid Kullanımı., 27. Türk Ulusal Otarinolaringoloji ve Baş Boyun Ce, , , 2003(M. Turanlı, E.Cömert, G. Paksoy, D. Öğün, ile birlikte)
4Idiopatik Ani Isitme Kaybinda Yeni Bir Belirtec Mi? , 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012(ULU SM, Ahsen A,Yücedağ F, Ayçiçek A, Çelik S, ile birlikte)
5Dev Parafarengeal Pleomorfik Adenom Olgusu, 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012( Haktanir H, Kahveci O,Tekin MS, Kacar E, Aycicek A, ile birlikte)
6Agiza Regurjite Olan Hipofarenks Dev Fibrovaskuler Polibi , 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012( Aycicek A, Okur E, Isikli H, Sevinc S, Duran A, ile birlikte)
7Fatal Derin Boyun Enfeksiyonu: Nekrotizan Faciitis, 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012(Ulu MS, Oz G, Kacar E, Yucedag F, Aycicek A, ile birlikte)
8Bilateral Vokal Kord Paralizisiyle Prezente Olan Plonjan Guatr, 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Yaşlılarda KBB hastalıkları , İstanbul Tıp Kitapevi , 175-180, , 2013(Aycicek A, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Otology & Rhinology
2 Kocatepe Tıp Dergisi
0Verdiği Dersler : 
1Burun anatomisi ve fizyolojisi2012
2Burun - Sinüs Hastalıkları2012
3Alerjik Rinit2012
4Epistaksis2012
5Burun Tıkanıklığı2012
6Farinks ve Waldeyer Halkası Hastalıkları2012
7Koku ve Tad Bozuklukları2012
8KBB Acilleri2012
Diğer Bilgiler :