Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN ULU(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi drsahinulu@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Kulak Burun Boğaz
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Gazi Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi 2001
Doktora : Ankara Onkoloji Eğt. Arş Hastanesi 2005
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Paralysis of cranial nerve and striking prognosis of cervical necrotizing fasciitis., J Craniofac Surg., 23(6):, 1812-4, 2012(Ulu SM, Oz G, Kacar E, Yucedag F, Aycicek A, ile birlikte)
2Oral and intralesional steroid therapy in giant cell granuloma., Acta Otolaryngol., 126(6), 664-6, 2006(Cömert E, Turanlı M, ile birlikte)
3Different navigation of the hypoglossal nerve in the same patient: in the light of the literature., J Craniofac Surg., 24(4), 393-4, 2013(Bucak A, Gonul Y, Guzel H, Tekin MS., ile birlikte)
4Association of Chiari I malformation and cerebellar ectopia with sensorineural hearing loss., J Craniofac Surg., 24(4), 1153-5, 2013(Haktanir A, Yücedağ F, Kaçar E, Gültekin MA, Unlü E, Bucak A, Ayçiçek A., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İnternal Juguler Venin Duplikasyon Anomalisi, ACTA Oncologica Turcica, 37, 1-2, 2004(Cömert E, Turanlı M, ile birlikte)
2Selektif Boyun Diseksiyonu ve Etkinliği. , Kocatepe Tıp Dergisi , 14, 115-120, 2012
3Larenks Cerrahisi Sırasında İnsidental Olarak Saptanan Tiroid Karsinomlarının Değerlendirilmesi, Kocatepe Tıp Dergisi , 13, 9-12, 2012(Bucak A, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Analysis of Surgical Specimens after Laryngectomy for Advenced Supraglottic Carcinoma., 3. İtalyan-Türk Larengoloji Kongresi , 2004, , 2004(Turanlı M, Pak I, Comert E , ile birlikte)
2Quantitative Analyses of draınage ın Different neck dissections, XVIII. IFOS World Congress Rome, 2005, , 2005(Turanlı M, Comert E , ile birlikte)
3. Incidentally Determined Thyroid Carcinoma During Laryngeal Tumor Surgery., XVIII. IFOS World Congress Rome, 2005, , 2005(Turanlı M, Comert E , ile birlikte)
4Prevalence of Chiari I malformation and cerebellar ectopia in patients with Sensorial Hearing Loss, European Society of Head and Neck Radiology(oral p, , , 2012(Haktanır A, Yücedağ F, Ayçicek A, Kaçar E, Gültekin MA , ile birlikte)
5Endoscopic Treatment of Intracerebral and Intraorbital Abcess Occuring 20 Years After Travma , 3rd INTERNATIONAL LEVANTIN FORUM’’Advances in Neur, , , 2012(Karavelioğlu E, Ayçiçek A,Eser O, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Preauriculer Bölgede Yerleşim Gösteren Sebasöz Karsinom Olgusu, 27. Türk Ulusal Otarinolaringoloji ve Baş Boyun Ce, , , 2003(E.Cömert, M. Turanlı, D. Güçlü, D. Öğün, ile birlikte)
2Kafa Tabanına Uzanan Lenfanjioma Olgusu, 27. Türk Ulusal Otarinolaringoloji ve Baş Boyun Ce, , , 2003(M. Turanlı, E.Cömert, D. Öğün, ile birlikte)
3Maksillanın Giant Cell Granulomunun Tedavisinde Preoperatif Kortikosteroid Kullanımı., 27. Türk Ulusal Otarinolaringoloji ve Baş Boyun Ce, , , 2003(M. Turanlı, E.Cömert, G. Paksoy, D. Öğün, ile birlikte)
4Idiopatik Ani Isitme Kaybinda Yeni Bir Belirtec Mi? , 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012(ULU SM, Ahsen A,Yücedağ F, Ayçiçek A, Çelik S, ile birlikte)
5Dev Parafarengeal Pleomorfik Adenom Olgusu, 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012( Haktanir H, Kahveci O,Tekin MS, Kacar E, Aycicek A, ile birlikte)
6Agiza Regurjite Olan Hipofarenks Dev Fibrovaskuler Polibi , 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012( Aycicek A, Okur E, Isikli H, Sevinc S, Duran A, ile birlikte)
7Fatal Derin Boyun Enfeksiyonu: Nekrotizan Faciitis, 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012(Ulu MS, Oz G, Kacar E, Yucedag F, Aycicek A, ile birlikte)
8Bilateral Vokal Kord Paralizisiyle Prezente Olan Plonjan Guatr, 34. Turk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer, , , 2012
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Yaşlılarda KBB hastalıkları , İstanbul Tıp Kitapevi , 175-180, , 2013(Aycicek A, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Otology & Rhinology
2 Kocatepe Tıp Dergisi
0Verdiği Dersler : 
1Burun anatomisi ve fizyolojisi2012
2Burun - Sinüs Hastalıkları2012
3Alerjik Rinit2012
4Epistaksis2012
5Burun Tıkanıklığı2012
6Farinks ve Waldeyer Halkası Hastalıkları2012
7Koku ve Tad Bozuklukları2012
8KBB Acilleri2012
Diğer Bilgiler :