Yrd.Doç.Dr. AYÇA HATİCE TÜRKAN(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi aturkan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İng-Alm
Lisans : ÇUKUROVA ÜNİ.FEN EDE.FAK.MATEMATİK BÖL. 2005
Yüksek Lisans : ÇUKUROVA ÜNİ.FEN BİL.ENS.İSTATİSTİK BÖL. 2007
Doktora : ÇUKUROVA ÜNİ.FEN BİL.ENS.İSTATİSTİK BÖL. 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1A Comparison of Linear Regression Techniques In Method Comparison Studies, Journal of Statistical Computation and Simulation, doi:10.1080/00949655.2012.673168, , 2012(Saraçlı, S, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1EM Algorithm for the Mixtures of the Marshall-Olkin Bivariate Weibull Distributions, Advances and Applications in Statistics, Volume 24, Number 1, 35-48 , 2011(Çalış N, Erişoğlu M, Erişoğlu Ü, Erol H, ile birlikte)
2Mixture Distribution Model Approximation To System Reliability, Selçuk Journal of Applied Mathematics, Special Issue of Statistics, 35-52 , 2011(Erol H, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bir Karmaşık Sistemin Güvenilirlik Blok Diyagramı İçin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Oluşturulması Ve İstatistiksel Güvenilirlik Hesaplamaları, Ç.Ü. F.B.E. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:17, Sayı:5, 66-75, 2008(Erol H, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Comparison of Linear Regression Techniques In Method Comparison Studies, International Congress in Honour of Professor H. M, Srivastava on his 70th Birth Anniversary, 18-21 August, Bursa, 138, 2010(Saraçlı S, ile birlikte)
2EM Algoritması Kullanarak Marshall-Olkin İki Değişkenli Weibull Dağılımının Karma Modelleri İçin Parametre Tahmini, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2011, 62, 2011(Çalış N, Erişoğlu M, Erişoğlu Ü, Erol H, ile birlikte)
3Comparison of Two Component Mixture Distribution Models for the Heterogeneous Survival Datasets, 8th International Symposium of Statistics, 11-13 Ekim, 2012, Eskişehir, 106, 2012(Çalış N, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sistem Güvenilirlik Analizinde Karma Dağılım Modellerinin Kullanılması, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, 27-30 Ağustos 2008, Samsun. Bildiri Tam Metinleri Kitabı, 118-126, 2009(Erol H, ile birlikte)
2Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Üç Parametreli Weibull Dağılımlarının Karmasında Parametre Tahmini, 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ana Teması İdari Kayıtlar ve İstatistik, 6-7 Mayıs, 106-119, 2010(Erişoğlu Ü, ile birlikte)
3İki Değişkenli Weibul Dağılımları İle Yaşam Verilerinin Modellenmesi, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik , 4-7 Eylül 2012, Kayseri, 38, 2012(Çalış N, Erol H, ile birlikte)
4Hastanelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik , 4-7 Eylül 2012, Kayseri, 41, 2012(Gülsevin G, ile birlikte)
0Diğer Etkinlikler
17. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 15-16 Mayıs 2010, Afyonkarahisar.
2Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB); 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (Ekim, 2006 - Ağustos, 2007).
3Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB); 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı (Ekim, 2007 - Eylül, 2011).
4VI. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 18-19 Mayıs 2009, Çukurova Üniversitesi, Adana.
58. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 14-15 Mayıs 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
0Verdiği Dersler : 
1Mühendislikte İstatistik2010
2İstatistik2010
3İstatistik I2010
4İstatistik I2010
5İstatistik II2011
6İstatistik II2011
7İstatistik2011
8Araştırma Projesi I2011
9Araştırma Projesi II2012
10Araştırma Projesi I2012
11Araştırma Yöntemleri2011
12Matematiksel İstatistik I2011
13Matematiksel İstatistik I2012
14İstatistik I2011
15İstatistik I2012
16Danışmanlık2011
17Danışmanlık2012
18Danışmanlık2012
19Mühendislikte İstatistik2011
20Uzmanlık Alan Dersi 2011
21Uzmanlık Alan Dersi 2012
22Uzmanlık Alan Dersi 2012
23İstatistik2011
24İstatistik II2012
25Seminer2012
26Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler2012
27Güvenilirlik Analizi2012
28İstatistik Paket Programları İle Veri Analizi2012
29Matematiksel İstatistik II2012
Diğer Bilgiler :