MURAT SIRRI AKOSMAN(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi akosmans@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Veteriner Anatomi, Stereoloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : --
Yüksek Lisans : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2002
Doktora : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2009
Doçentlik : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Estimation of Purkinje cell quantification and volumetry in the cerebellum using a stereological technique., Folia Morphol (Warsz). , 70(4), 240-244, 2011(Gocmen-Mas N, Karabekir HS., ile birlikte)
2Unbiased Estimate of the Epithelial Cell Number and Epithelial Cell Nuclear Volume in the Bulbourethral (Cowper) Glands of Holstein Bulls - A Stereological Study, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (1), 13-18, 2013(Ozdemir V, Demirel HH, Andersen JM, ile birlikte)
3Biological Effects of Boron, Reviews of Environmental Contamination and Toxicol, 225, 57-75, 2013(Kabu M, ile birlikte)
4Renal expression and functions of AQP1 and AQP4 in cattle, Biotechnic and Histochemistry, 88(6), 350-355, 2013(Altunbaş K, Demirkan AÇ, Akkaya ÖÖ, ile birlikte)
5SUBGROSS AND MACROSCOPIC INVESTIGATION OF THE CELIAC ARTERY IN THE CHINCHILLA (CHINCHILLA LANIGERA), Folia Morphologica, 72 (3), 258–262, 2013(Özdemir V, Çevik Demirkan A., ile birlikte)
6Effect of Photoperiod and Melatonin on Volume and Cellular Parameters of Testis in Pinealectomized Rats, International Journal of Morphology, in press, , 2013(Özdemir V, Taşkıran N, Akalan MA, Bülbül A, ile birlikte)
7MORPHOLOGICAL, STEREOLOGICAL AND HISTOMETRICAL ASSESSMENT OF THE TESTICULAR PARAMETERS BETWEEN HOLSTEIN AND SIMMENTAL BULLS, International Journal of Morphology, , , 2013(Lenger OF, Demirel HH, ile birlikte)
8Volume estimation of the rabbit thalamus. Stereological microanatomical study, Neurosciences, 18 (4), 7-8, 2013(Karabekir HS, Gocmen-Mas N, Lenger OF, Aksu F, Turkmenoglu I, ile birlikte)
9The Volume Prediction on the Experimental Design Hippocampus Using Stereological Method, Journal of Craniofacial Surgery, 25(4), 1501-1503, 2014(Gocmen-Mas N., Karabekir S., Ahmet T., Mas R., Aksu F. , ile birlikte)
10The volume of experimental design cerebellum: Stereological microanatomic study, Journal of Craniofacial Surgery, 25(4), 1492-1494 , 2014(Karabekir H.S., Gocmen-Mas N., Aksu F., Lenger O.F., Turkmenoglu I. , ile birlikte)
11Effect of dietary sodium nitroprusside and NG-nitro-L-arginine methyl ester supplementation on growth performance, and ovarian primordial and primary follicles in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica), British Poultry Science, 56-1, 113-120, 2015(Bulbul T., Ozdemir V., Bulbul A., Ulutas E. , ile birlikte)
12Biphasic effect of nitric oxide on development of ovarian primordial and primary follicles in laying quail, European Poultry Science (EPS), 79, , 2015(A. Bulbul , Tuba Bulbul, V. Ozdemir, Elmas Ulutas, O. Yilmaz, ile birlikte)
13Histological evaluation of the effects of Borax obtained from different sources in different rat organs, International Journal of Morphology, 33(1), 255-261, 2015(Kabu M., Tosun M., Elitok B., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Arterial Vascularization of the Penis in the Chinchilla (Chinchilla lanigera), Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 12(2), 155-158, 2006(Demirkan A, Özdemir V, Türkmenoğlu İ. , ile birlikte)
2Şinşilla'da (Chinchilla lanigera) Testis, Epididimis ve Ductus Deferens'in Arteriyel Vaskularizasyonu, Vet. Bil. Derg., 23,1, 61-65, 2007(Demirkan A, Özdemir V, Türkmenoğlu İ. , ile birlikte)
3Volumetric analysis of the total and subcomponents of the chinchilla kidneys, Eurasian J. Vet. Sci., 29/4, , 2013(Basaran E, Demirkan AC, ile birlikte)
4Evaluation of the volume ratios of the goose and duck liver components by stereological methods., Harran Üniv Vet Fak Derg, 4 (2) , 80-83, 2015(Akbulut Y, Demiraslan Y, Yılmaz B, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şinşillada Plexus Lumbosacralis'in Makroanatomik İncelenmesi, Kocatepe Veterinary Journal, 3, 13-18, 2010(Türkmenoğlu İ, Özdemir V, Demirkan A, ile birlikte)
2Köpek testislerinde hacim hesaplaması için Cavalieri metodu uygulanabilirliği, Eurasian J. Vet. Sci., 26/2, 63,67, 2010(Özdemir V., ile birlikte)
3An Urological Model: Volume Estimation Of The Bovine Renal Parenchyma, BJAS, 19(4), 848-853, 2013(Lenger OF, ile birlikte)
4Recent developments and the importance of the volume estimation in biomedical sciences., Open Access Anatomy, 1(3), 27, 2013
5The Morphometric Values of the Native Duck and Gooses' Heads: A Computed Tomography Study, Animal and Veterinary Sciences, 2(6), 175-178, 2014(Dayan MO., Demiraslan Y., Akbulut Y., Duymuş M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The volume of the rabbit cerebellum: stereological microanatomical study, 6. International Balkan Animal Conference BALNIMAL, 3-5 October 2013 , , 2013(Karabekir H.S., Gocmen-Mas N., Aksu F., Edizer M., Lenger O.F., Turkmenoglu I. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Şinşillalarda Koroner Arterlerin Subgross ve Makroanatomisinin İncelenmesi, IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 13.09.2006, 17.09.2006, 2006(Özdemir V, Demirkan A, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
2Şinşillada Plexus Lumbosacralis'in Makroanatomik İncelenmesi, V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi , 2008, 32-33, 2008(Türkmenoğlu İ, Özdemir V, Çevik Demirkan A, ile birlikte)
3Köpek testislerinde hacim hesaplaması için Cavalieri metodu uygulanabilirliği, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, 2011, 27-29, 2011(Özdemir V, ile birlikte)
4Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Bor Bileşiklerinin Rat Organları Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin Histolojik ve Biyokimyasal Değerlendirmesi, 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Mersin (Ul, 28-31/06/2013, , 2013(Kabu M, Tosun M, Elitok B, ile birlikte)
5Tavşan thalamusunda hacim tahmini: Stereolojik mikroanatomik bir çalışma, . Ulusal Anatomi Kongresi, 2013, , 2013(Karabekir H.S., Gocmen-Mas N., Lenger O.F., Aksu F., Turkmenoglu I., ile birlikte)
6Bıldırcın rasyonlarına sodyum nitroprussit ve n-nitro-l-arjinin metil ester ilavesinin besi performansı, ovaryum primer ve primordial folliküller üzerine etkisi, 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Ka, 26-27 Eylül 2013, , 2013(Bulbul T., Ozdemir V., Bulbul A., Ulutas E. , ile birlikte)
7Yumurtacı Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Sodyum Nitroprussit ve N-Nitro-L-Arjinin Metil Ester’in Performans ve Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014 -Uluslararas, 2014, , 2014(Bulbul T., Ulutas E., Ozdemir V., Bulbul A. , ile birlikte)
0Çeviriler
1Veteriner Anatomi (Evcil Memeli Hayvanlar)
0Editorlük veya Hakemlikler
1International Research Journal of Public and Environmental Health
2Kocatepe Veterinary Journal
3Archiv Tierzucht / Archives Animal Breeding
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Şinşilla'da Plexus Lumbosacralis'inin Makroanatomik İncelenmesi
2Şinşilla'da Koroner Damarların Subgross Morfolojisinin İncelenmesi
3Yeni Zelanda Tavşanında Laydig Hücrelerinin Sayısının Stereolojik Metodlarla Hesaplanması
4BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN SNP VE L-NAMENİN BESİ PERFORMANSI, YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE OVARYUM PRİMER VE PRİMORDİYAL FOLİKÜLLER ÜZERİNE ETKİSİ
5AQP1 ve AQP4'ün sığır böbrek dokusunda lokalizasyonu ve idrar oluşum mekanizmasındaki rolü
6MANDA KALBİNDEKİ SİNİR DÜĞÜMLERİNİN MAKROANATOMİK, SUBGROSS VE STEREOLOJİK İNCELENMESİ
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Renal expression and functions of AQP1 and AQP4 in cattle
2Estimation of Purkinje cell quantification and volumetry in the cerebellum using a stereological technique
3An urological model: Volume estimation of the bovine renal parenchyma
4Unbiased estimate of the epithelial cell number and epithelial cell nuclear volume in the bulbourethral (cowper) glands of holstein bulls - A stereological study
5Köpek testislerinde hacim hesaplaması için Cavalieri metodu uygulanabilirliği
6Biological effects of boron
7Subgross and macroscopic investigation of the celiac artery in the chinchilla (chinchilla lanigera)
0Diğer Etkinlikler
101 Ağustos 2008- 30 Kasım 2008 tarihleri arasında Erasmus Programı dahilinde AB Hayat Boyu Öğrenme Doktora Staj Programı (LLP) çerçevesinde Danimarka/Aarhus Üniversitesi Elektronmikroskop ve Stereoloji Laboratuarında görevli.
2VI. Veteriner Anatomi Kongresinde Görevli
3Stereoloji Kursu/Eylül-2008/Danimarka
4I. Ulusal At Ayak Anatomisi Semineri/Ağustos-2009/Konya
5Klinik ve Deneysel Çalışmalarda Stereolojik Yöntemler Kursu 27-29 Haziran 2006-Afyonkarahisar
Diğer Bilgiler :