Doç. Dr. NEŞE DEMİRTÜRK(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi ndemirturk@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yabancı Dili : İMGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ULUDAĞ ÜNİ.TIP FAK. 1995
Doktora : OSMANGAZİ ÜNİ.TIP FAK.KLİNİK BAK.VE İNF.HAS. 2001
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLAR 2009
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları veKl. Mik ADAnabilim Dalı Başkanlığı20012011
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları veKl Mik ADAnabilim Dalı Başkanlığı2013 
Rektörlük Uygulama ve Araştırma HastanesiBaşhekim Yardımcılığı20072009
Tıp FakültesiFakülte Yönetim Kurulu üyeliği20062009
Rektörlük Uygulama ve Araştırma Hastanesiİnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı2005 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Comparison of different treatment combinations for chronic hepatitis B infection. Journal of Chemotherapy , Journal of Chemotherapy , 14, 285-289, 2002(Usluer G, Ozgunes I, Colak H, Kartal ED, Dinçer S. , ile birlikte)
2Alopecia universalis: A rarely side effect seen on chronic hepatitis C treatment with peg-IFN and ribavirin. , European Journal of Dermatology , 16, 579-80, 2006(Aykın N, Demirdal T, Cevik F. , ile birlikte)
3Investigation of effect of training program to hospital cleaning staff for prevention to hospital infection. , Infection Control and Hospital Epidemiology , 27, 1410-12, 2006(Demirdal T, ile birlikte)
4Hepatitis B and C virus in west-central Turkey: Seroprevalence in healthy individuals admitted to a university hospital for routine health checks., Turkish J Gastroenterol , 17, 267-72, 2006(Demirdal T, Toprak D, Altındis M, Aktepe OC. , ile birlikte)
5Anti-HCV positivity in sexual partners and offspring of patient with chronic hepatitis C. , Scand J Infect Dis, 40, 533-7, 2008(Aykin N, Cevik F, , Demirdal T, Orhan S, Naz H. , ile birlikte)
6Brucellosis: A retrospective evaluation of 99 cases and review of brucellosis treatment. , Tropical Doctor , 38, 59-62, 2008(Demirdal T, Erben N, Demir S, Asci Z, Kilit TP, Kartal ED , ile birlikte)
7Lamivudin resistance mutations in patients infected with hepatitis B virus genotype D. , . World Journal of Gastroenterology, 17, 4987-4992, 2011(20. Yıldız O, Aygen B, Demirdal T, İnan D, Yıldırmak T, Kantürk A, Tütüncü E, Hepatitis B Study Group., ile birlikte)
8Causative agents of nosocomial bloodstream infections and their antimicrobial susceptibility patterns. , The Souteast Asian Journal of Tropical Medicine an, 44, 1036-1042, 2013(Demirdal T, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Case report and literature review: Autoimmune thrombocytopenia induced by Peg-IFN alpha plus ribavirin in hepatitis C. , Platelets, 17, 340-3, 2006(Cevik F, Demirdal T, Aykın N, Aslan V. , ile birlikte)
2Serum neopterin levels in patients with HBV infection at various stages., Hepatogastroenterology , 54, 903-5, 2007(Demirdal T, Aktepe OC, Aykin N, Orhan S, Cevik F. , ile birlikte)
3Evaluation of bacteremias in a Turkish university hospital: Three-year outcomes. , Advances in Therapy , 24, 8451, 2007(Cetinkaya Z, Demirturk N, Tufan G, ile birlikte)
4Hemodiyaliz hastalarının gizli hepatit B varlığı yönünden araştırılması, Mikrobiyol Bült , 41, 227-233, 2007(Altındiş M, Uslan İ, Çetinkaya Z, Yüksel Ş, Çiftçi İH, Özdemir M, Arslan F, Aktepe OC., ile birlikte)
5Effect of parasitosis on allergic sensitization in rats sensitized with ovalbumin. , Advances in Therapy , 24, 1287-1295, 2007(Kozan E, Demirdal T, Fidan F, Aktepe OC, Unlu M, Asci Z. , ile birlikte)
6Seroprevalence of rubella among Turkish women and children in Afyonkarahisar, , Turk J Pediatr , 51, 534-8, 2009(Demirdal T, Toprak D, Aktepe OC, Aşci Z, ile birlikte)
7Genotype distribution of chronic hepatitis B and hepatitis C patients and investigation of the resistance patterns in hepatitis B cases., Mikrobiyol Bul , 44, 237-43, 2010(18. Kalaycı R, Altındis M, Gülamber G, Akcan Y, Demirdal T, ile birlikte)
8Antibiotic Resistance Study Group of Turkish Association of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Evaluation of the therapeutic use of antibiotics in Aegean Region hospitals of Turkey: A multicentric study. , Indian J Med Microbiol , 29, 124-9, 2011(19. Ozgenc O, Genc VE, Ari AA, Sibel EL, Sacar S, Ozunlu H, Akgul A, Cetin CB, Sungur M, Coskuner SA, Avci M, Ergonul O, ile birlikte)
9Kronik viral hepatitli hastalarda serum fibrozis belirleyicilerinin (endoglin, leptin ve immunglobulinler) karaciğer histopatolojisi ile uyumu., Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 6, 1569-75, 2012(22. Aşcı Z,, Demirdal T, Acartürk G, Aktepe OC, Doğan N, Dilek FH. , ile birlikte)
10Comparative efficacy of pegylated interferon alpha-2a and 2b in the treatment of HBeAg negative chronic hepatitis B infection., . Eur J Gastroenterol Hepatol, 24, 1296-1301, 2012(24. Karabay O, N Tuna, Ş. Esen ve PEG-HBV Study Group (S. Akhan, H. Bodur, B. Ceylan, K. Demirdağ, T. Demirdal, N. Erol, Ö. Evirgen, F. Geyik, A. Gündüz, MK Karahocagil, ÖF Kökoğlu, R. Özaras, D. Özdemir, N. Özgüneş, F. Sargın, E. Tütüncü), ile birlikte)
11Inactive HBsAg carriers and intrafamilial transmission: results of a 10- year study. , Clinical and Molecular Hepatology, 20, 87-91, 2014(Demirdal T, ile birlikte)
12İnterferon-alfa2a kullanımına bağlı gelişen iki impotans olgusu. İnfeksiyon Dergisi , İnfeksiyon Dergisi 12(1):109-11., , , 1998(1. Usluer G, Özgüneş İ, Çolak H, , ile birlikte)
13Hastane kaynaklı bir akut hepatit C olgusu. , İnfeksiyon Dergisi; 17, 491-3., , 2003
14Yeni milenyumda kronik aktif hepatit B tedavisi. , Türkiye Klinikleri Gastrohepatoloji Dergisi;14, 107-113., , 2003
15Bruselloz: Komplikasyonlu iki olgu sunumu. , Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji-Enfeksiyon Dergis, 17-20., , 2003(Karaaslan T, Şamlı M. , ile birlikte)
16Interferon-alpha2a induced persistent dry cough in a patients with chronic active hepatitis B (A case report). , İnfeksiyon Dergisi;18 , 365-7. , , 2004(Orman A, Ünlü M, ile birlikte)
17Cerrahların ve diş hekimlerinin hepatit B ve C bilgi düzeyleri., Hastane İnfeksiyonları Dergisi , 8, 304-9, 2004(Aykın N, Eldemir H, Demirdal T. , ile birlikte)
18Bayat Mimar Sinan ve Atatürk İlköğretim okullarında barsak parazitozlarının dağılımı., Türk Parazitoloji Dergisi , 28, 215-217. , 2004(Çiftçi İH, Çetinkaya Z, Demirdal T, Kıyıldı N, Altındiş M, ile birlikte)
19Kısa rapor: Farklı yaş gruplarında orofarengeal A grubu beta hemolitik streptokok taşıyıcılığı. , FLORA, 4, 215-216, 2006(Toprak D, Aktepe OC, Demirdal T, Çetinkaya Z., ile birlikte)
20İzole anti-HBc IgG pozitifliği olan hastalarda “Occult hepatit B” sıklığı. , FLORA , 12, 135-140., 2007(Demirdal T, Çetinkaya Z, Badur S, Fidan H, Önel D, Orhan S. , ile birlikte)
21HIV ile infekte kişilerde immunizasyon. , Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Özel , 1, 74-78. , 2008
22Cilt antisepsisinde yenilikler, Hastane İnfeksiyonları Dergisi , 14, 334-9. , 2010
23Gram-negatif bakterilerde antibiyotik direnci: Epidemiyoloji ve tedavi seçenekleri. , FLORA , 16, 8-14., 2011
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Treatment of chronic hepatitis B virus infections, Antibiotics for Clinicians , 7, 191-195, 2003(Usluer G, ile birlikte)
2A multicenter point-prevalence study: antimicrobial prescription frequencies in hospitalized patients in Turkey., . Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobia, 4, 1-5, 2005(3. Usluer G, Ozgunes I, Leblebicioglu H, The Turkish Antibiotic Utilization Study Group. , ile birlikte)
3Acute encephalitis complicating rubella, Case Rep Clin Pract Rev , 7, 186-9, 2006(Demirdal T, Orhan S, Yardimci OF, ile birlikte)
4A rare presentation on EBV hepatitis, Eur J Gen Med , 4, 34-36, 2007(Demirdal T, ile birlikte)
5Laboratory-acquired brucellosis. , Annals Academy of Medıcıne Sıngapore, 37, 86-87, 2008(Demirdal T, ile birlikte)
6Spontaneous splenic rupture with hematoma in an patiennts with brucellosis. , Chang Gung Med, 34, 52-55, 2011(21. Demirdal T, Okur N, , ile birlikte)
7Prognostic significance of transforming growth factor-beta-1 in chronic hepatitis C virus infection. , African Journal of Microbiology Research , 6, 4013-4016, 2012(23. Deveci O, Agalar C, Demirdal T, Yula E, Tekin A, Kaygusuz S, Kılıç D. , ile birlikte)
8Predictors of response to pegylated interferon treatment in HBeAg-negative patients with chronic hepatitis B, . J Infect Dev Ctries , 8, 1601-8. , 2014(27. Guclu E, Tuna N, Karabay O, Akhan S, Bodur H, Bahadır C, Demirdal T, Demirdağ K, Erol S, Esen Ş, Evirgen Ö, Geyik MF, Gündüz A, Karahocagil K, Kökoğlu ÖF, Özdemir D, Özgüneş N, Sargın F, Tosun S, Tütüncü E., ile birlikte)
9Hastane infeksiyonu kontrolü. , Sendrom ;14 , 111-113. , , 2002
10Kronik hepatit B patogenezi , Sendrom ;14, 127-129., , 2002
11Akut bakteriyel menenjit., Kocatepe Tıp Dergisi; 2, 93-100., , 2002(Demirkırkan MK, ile birlikte)
12Akut ishalli olguların değerlendirilmesi: 2 yıllık izlem. , ANKEM Dergisi ;18, 24-27. , , 2004
13Yatılı okullarda okullarda hepatit B ve C infeksiyonları: Bir okul taramasının sonuçları., KLİMİK Dergisi, 17, 191-192, 2004(Demirdal T, Altındiş M, Aktepe OC, ile birlikte)
14Antibiyotiklerde direnç sorunu., Kocatepe Tıp Dergisi , 5, 17-21., 2005(Demirdal T, ile birlikte)
15Amibik kolit: Nasıl tedavi edelim? , Göztepe Tıp Dergisi , 19, 242-4. , 2004(Demirdal T, ile birlikte)
16Brusella orşiti: Aynı aileden iki olgu sunumu. , ANKEM Dergisi , 18, 117-9, 2004(Demirdal T, Demirbaş M, ile birlikte)
17İdrar kültürlerinden izole edilen bakterilerde antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması. , Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 35, 275-8., 2005(Demirdal T, Eldemir H, İnce R, Altındiş M. , ile birlikte)
18Hastane personelinde nazal S aureus taşıyıcılığı, KLİMİK Dergisi 2006; 19 (1): 25-27. , 19, 25-27, 2006(Demirdal T, Altındiş M, ile birlikte)
19Bir üniversite hastanesinde uygunsuz antibiyotik kullanımı. , KLİMİK Dergisi , 19, 18-21, 2006(Demirdal T, Kuyucuoğlu N. , ile birlikte)
20Afyonkarahisar ilinde süt ve süt ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bruselloz seroprevalansı. , Genel Tıp Derg , 17, 43-6, 2007(Demirdal T, ile birlikte)
21Hepatit C virusu ile infekte hastalarda hepatit A ve B virus serolojileri. , Ege Tıp Dergisi , 46, 97-100, 2007(Demirdal T, Aşçı Z, Altındiş M., ile birlikte)
22Hekimlerin hastane infeksiyonları konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi., MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi , 2, 91-94, 2007(Demirdal T, ile birlikte)
23Aile hekimliği polikliniğine kronik yorgunluk şikayeti ile başvuran hastaların değerlendirilmesi., MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi , 2, 137-142. , 2007(Toprak D, ile birlikte)
24Bir üniversitede saptanan besin zehirlenmelerinin değerlendirilmesi., Trakya Üniv Tıp Fak Derg , 24, 205-8, 2007(Demirdal T, Aktepe OC, ile birlikte)
25Bir üniversite hastanesinde çalışanlarda el yıkama uygulamalarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi”., Kocatepe Tıp Dergisi , 8, 39-43. , 2007(Demirdal T,Uyar S, ile birlikte)
26Sağlıklı okul çocuklarında nazofarinkste A grubu beta hemolitik streptokok taşıyıcılığı. , Düzce Tıp Fakültesi Dergisi , 2, 26-29. , 2008(Toprak D, Demirdal T, Aşçı Z, Orhan S, Çetinkaya Z, ile birlikte)
27Afyonkarahisar ilinde hepatit delta virusu seroprevalansı. , Viral Hepatit Dergisi 2009, 14, 104-7, 2009(Demirdal T, Aşcı Z, ile birlikte)
28Fiziksel tıp ve rehabilitasyon servisinde saptanan hastane enfeksiyonları: Altı yıllık veriler, Bakırköy Tıp Dergisi , 6, 109-112., 2010(Demirdal T, Demirdal S, ile birlikte)
29Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tespit edilen cerrahi alan infeksiyonlarının değerlendirilmesi: 2 yıllık veriler. , SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 18, 12-15, 2011(Demirdal T, ile birlikte)
30Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda saptanan peritonit ataklarının değerlendirilmesi, Tıp Araştırmaları Dergisi , 9, 97-100. , 2011(Demir S, Demirdal T, Ulu S. , ile birlikte)
31Yüksek genetik bariyerli antivirallerle tedavi edilen kronik hepatit B hastalarında gözlenen yan etkiler. , Yeni Tıp Dergisi , 28, 146-9. , 2011(Demirdal T, ile birlikte)
32Safra kesesi ve safra kanallarında mikrobiyolojik yanıt. , Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Dergisi Cerrahi S, 4, 34-36. , 2011
33Kronik hepatit C tedavisinde yeni seçenekler. , Genel Tıp Dergisi;, 21, 163-168. , 2011
34Acinetobacter infeksiyonlarında dirençle ilgili değişen tanımlamalar ve tedavide güncel durum. , Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , 4, 123-126. , 2012(Tünay H, Demirdal T, ile birlikte)
35Afyonkarahisar ilinde farklı yaş gruplarında hepatit A seroprevalansı. , Göztepe Tıp Dergisi , 29, 94-98. , 2014(Aşcı Z, Akgün S, Keşli R, ile birlikte)
36Beta-2 microglobulin as a prognostic factor in chronic hepatitis B treatment., Boğaziçi Tıp Dergisi , 1, 96-100. , 2014(42. Günbay SS, Deveci Ö, Ağalar C, Demirdal T, Kaygusuz S, Kılıç D. , ile birlikte)
37Erişkin Still Hastalığı: 12 olgunun değerlendirilmesi, Fırat Tıp Dergisi , 19, 79-82. , 2014(Demirdal ÜS, Demirdal T, ile birlikte)
38Hepatit B virusu ile infekte hastalarda hepatit A serolojisinin araştırılması., Bakırköy Tıp Dergisi , 11, 116-119, 2015(Türkoğlu E, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1IFN-alpha 2a plus hepatitis-B recombinant vaccine therapy in the treatment of chronic hepatitis B infection., 10th Europen Congress of Clinical Nicrobiology and, 55, , 2000(1. Usluer G, Colak H, Ozgunes I, Doyuk E, , ile birlikte)
2Antibiotic prescription rate in hospitalised patients: a multicenter prevalance study. , 13th Europen Congress of Clinical Nicrobiology and, 2122, , 2003(2. Usluer G, Ozgunes I, Leblebicioglu H, Turkish Study Group (Akalın H, Ayaz C, Baykam N, Çaylan R, Şardan YÇ, Erden I, Ergin F, Erol S, Esen S, Gündes S, Koksal I, Oncul O, Ozturk R, Sırmatel F, Sencan I, Tasova Y, Ulusoy S, Unal S, Vahapoglu H, Yam, ile birlikte)
3Results of influenza vaccination in elderly nursing home., September 3-7 200511th Conference of the European , 345, , 2005(Toprak D, Demirdal T., ile birlikte)
4The prevalance of infections among hospitalized daibetic patients., 12th International Congress on Infectious Disease,, 567, , 2006(4. Demirdal T, Yuksel S, Tufan G, Ozmen Yardimci F, Demir S. , ile birlikte)
5Serum levels of TNF-Alpha, IL-10 and total IgE in asthma models generated in rats infected with Syphacia muris or Aspicularis tetraptera. , . 12th International Congress on Infectious Diseas, 571, , 2006(Demirdal T, Kozan E, Fidan F, Aktepe O, Ascı Z, Unlu M, ile birlikte)
6Neopterin levels in patients who are in different phases of hepatitis B virus infection. , International Symposium on Viral Hepatitis and Liv, 478, , 2006(Demirdal T, Aktepe OC, Aykin N, Orhan S, Cevik F. , ile birlikte)
7Hospital infections in a Turkish University Hospital in 2005. , The first international Congress of Central Asia I, , , 2006(Demirdal T, Altındis M, Solak O. , ile birlikte)
8Cardiomyopathy in patients with chronic hepatitis C virus. , 17th European Congress of Clinical Microbiology an, , , 2007(8. Demirdal T, Saglam H, Asci Z., ile birlikte)
9Seroprevalence of hepatitis E virus antibody in 15–40 year-old Turkish women. , 17th European Congress of Clinical Microbiology an, , , 2007(Demirdal T, Toprak D, Aktepe O, Orhan S. , ile birlikte)
10Nosocomial infections in a Turkish University hospital 2007. , 18th European Congress of Clinical Microbiology an, , , 2008(Demirdal T, Sara N, Uyar S., ile birlikte)
11Carbapenem-resistant P Aeruginosa and Acinetobacter spp isolates rates in a Turkish University hospital: 4 years outcomes. , The 3rd Eurasia Congress of Infectious Disease. 1-, , , 2009(Demirdal T, ile birlikte)
12Tularemia, The 4th Eurasia Congress of Infectious Disease. 1, , , 2011(Demirdal T, ile birlikte)
13Doripenem: E test evaluation, The 4th Eurasia Congress of Infectious Disease. 1, , , 2011(Demirdal T, ile birlikte)
14Lamivudine resistance mutations in patients infected with Hepatitis B Virus Genotype D. , APASL Liver Week, 6-10 June, 2013, Singapore. , , , 2013( 15. Yıldız O, Aygen B, Demirdal T, İnan D, Yıldırmak T, Kantürk A, Tütüncü E, Hepatitis B Study Group., ile birlikte)
15Determination of seroprevelance rates of hepatitis A virus infection in province of Afyonkarahisar in different age groups. , The 4th Southeast European Conference on Chemother, , , 2013(16. Ascı Z, Akgün S, Kasli R, ile birlikte)
16An evaluation study on the effectivenes training activities provided by the Infection Control Committee. , The 14th World Sterilization Congress & 8th Nation, , , 2013(Sara N, ile birlikte)
17HCV NS3 inhibitors resistance mutations in the telaprevir started Turkish patients with chronic HCV. , In: 16th International Congress on Infectious Dise, 83., , 2014(19. Sayan M, Akhan SC, Aygen B, Tekin Koruk S, Mıstık R,Ural O., ile birlikte)
18Evaluation of renal function in patients trated with colistin: nephrotoxicity ıf colistin., 24th European Congress of Clinical Microbiology an, , , 2014(Demir S, Ascı N, Dogan N. , ile birlikte)
19Serum concentration of asymmetric dimethyl arginine in chronic hepatitis B patients. , 24th Annual Conference of APASL, March 12-15, İsta, 224, , 2015(Asci Z, Demir S, Koca B, Dogan N. , ile birlikte)
20Effect of IL28 B polymorphisms on the natural course of HBV infections. , 24th Annual Conference of APASL, March 12-15, İsta, 214, , 2015(Aykin N, Cevik F, Koca B, Dogan N, Koken T, ile birlikte)
21An unusual of presentation of Brucellosis with acute hepatitis: A case report. , Eurasia Congress of Infectious Disease, , 132, 243, 2015(Aydın G, Konya PS, Turkoglu E, Colak NB, Ascı Z. , ile birlikte)
22A rhinocerebral mucormycosis: a case report. , Eurasia Congress of Infectious Disease, , 132, 201, 2015(Asık G, Bucak A, Ulu Ş, Keşli R, Aycicek A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Süzme ile sterilizasyon sağlanabilir mi? Süzgeç çeşitleri nelerdir? Etkinliği nasıl ölçülür? Hangi amaçlarla nasıl kullanılırlar? 4. , Ulusal Sterilzasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre , 20-24 Nisan 2005, 634-39, 2005
2Immun yetmezliklilerde aşılama: Hücresel immun yetmezlikler. , EKMUD Bilimsel Platformu Kongre Kitabı. , 5-8 Ekim 2006, 43-50, 2006
3Dezenfektan ve antiseptiklerin sterilizasyon amacı ile kullanımı (Perasetik asit, formaldehid, Klorhekzidin, H2O2). , 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Ko, 4-8 Nisan 2007, , 111-119, 2007
4Yanık ünitelerinde infeksiyon kontrolü, Hastane İnfeksiyonları Kongresi, , 1-4 Nisan 2010, ANTALYA. , 44, 2010
5Kronik hepatit B enfeksiyonunda interferon tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. , Türkiye 3. EKMUD Kongresi , 12-16 Mayıs 2010, , 78, 2010(Demirdal T, ile birlikte)
6Uzmanlık alanımızın sorunları: Akademisyen gözüyle. , . Türkiye 3. EKMUD Kongresi , 12-16 Mayıs 2010, 67, 2010
7Kronik Hepatit B’de İnterferon Tedavisi. VHÇG KLİMİK Hepatit Akademisi. , Hepatit Akademisi, 24-26 Ocak 2013, 15, 2013
8Toplum kökenli yumuşak doku infeksiyonlarında güncel durum, . XVI Türk KLİMİK Kongresi, 13-17 Mart 2013, 45, 2013
9HIV/HBV koinfeksiyonlu hastalarda immunopatogenez ve yönetim. , III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. , 24-26 Mayıs, 2013, 34, 2015
10Erişkin bağışıklama şeması., I Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu , 18-19 Ocak 2014,, , 2015
11Diyabetik ayak infeksiyonlarında ayaktan tedavi edilecek hastalar ve izlemi, III Ulusal Diyabetik Ayak Simpozyumu , 8-10 Mayıs 2014, , 2014
12Genotip 2 ve 3 infeksiyonlarında üçlü tedaviler: Proteaz inhibitörleri, VHÇG HEPATÖLYE: Hepatit C infeksiyonunun tedaisind, 12-14 Aralık, , 2014
13Göz ardı edilen konak, gebe: Aşılar. , XVII KLİMİK Kongresi, 26-29 Mart 2015, , 2015
14Yaşlılarda Pnömoni ve Korunma. , 5 EKMUD Bilimsel Platformu, 01-04 Nisan 2015, , 2015
15Ciddi seyirli yumuşak doku enfeksiyonu olgusu. , III Ulusal Diyabetik Ayak Simpozyumu, 8-10 Mayıs ,2014, 212, 2014(Pamukcuoğlu S, Tünay H,Şarlak-Konya P, Türkoğlu E, ile birlikte)
16Son üç yılda kliniğimizde izlenen hospitalize diyabetik ayak infeksiyonlarının değerlendirilmesi. , III Ulusal Diyabetik Ayak Simpozyumu, 8-10 Mayıs ,2014, 227, 2014(Konya PŞ, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri, Dilek ON (ed). İlk Yardım Ders Kitabı, 1. baskı, A, 143-154., , 2003
2Viral hepatitlerde klinik. , Dilek ON (ed). Karaciğer Volüm 2, 1. baskı, Ankara, 467-488., , 2003
3Viral hepatitlerdetedavi., Dilek ON (ed). Karaciğer Volüm 2, 1. baskı, Ankara, 511-536., , 2003
4Viral hepatitlerde korunma, Dilek ON (ed). Karaciğer Volüm 2, 1. baskı, Ankara, 537-552., , 2003
5Sinüzitler, Arman D, Ulusoy S (ed). İnfeksiyon Hastalıkları Te, 51-58., , 2003(Usluer G, ile birlikte)
6Bölüm 4: Endoskopik Cerrahide İnfeksiyon Riski, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon., Polat C (ed). Laparaskopik Cerrahi. 1. baskı, Nobe, , s:23-30., , 2008(Demirdal T, ile birlikte)
7Kolera, Kurt H, Gündeş S, Geyik MF (ed). Enfeksiyon Hastal, s:295-7., , 2013
8Antibiyotikle ilişkili ishal. , Leblebicioglu H, Ulusoy S, Usluer G (ed). Güncel B, S:312-331. , , 2015
0Yönettiği Tezler
1Kronik viral hepatitli hastalarda serum fibrozis belirleyicilerinin (endoglin, leptin ve immunglobulinler) karaciğer histopatolojisi ile uyumu, Zerrin AŞÇI, Seçiniz, 2010
2Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması., Derya KORKMAZ, Seçiniz, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon ilinde süt ve süt ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bruselloz seroprevalansı
2Syphacia muris ve Aspicularis tetraptera ile infekte ratlarda yaratılan astım modelinde serum TNF-alfa ve IL-10 ile total IgE düzeylerinin ölçülmesi,
3Sağlıklı okul çocuklarında orofarenkste bakteriyel patojenlerin taşıyıcılığı,
4Afyonkarahisar İli Sağlık Taraması ve Çevre Faktörlerinin Sağlığa Etkilerinin Değerlendirilmesi.
5Kronik viral hepatitli hastalarda serum fibrozis belirleyicilerinin (endoglin, leptin ve immunglobulinler) karaciğer histopatolojisi ile uyumu
6Hospitalize kandidürili hastalarda risk faktörlerinin araştırılması.
0Verdiği Dersler : 
1Ateş fizyopatolojisi ve tipleri2006
2NBA2006
3Bruselloz2006
4Bruselloz2007
5Ateş fizyopatolojisi ve tipleri2007
6Tetanoz2006
7Tetanoz2007
8Ateş fizyopatolojisi ve tipleri2015
9Bruselloz2015
10HIV infeksiyonu2015
11Antibiyotikler ve klinik kullanımları2015
12Sıtma2015
13SSS infeksiyonları2015
14Ekstrapulmoner tüberküloz2015
15İntestinal parazitozlar2015
16Akut viral hepatitler2015
17Kronik viral hepatitler2015
18Sepsis sendromu2015
19Hastane infeksiyonları2006
20Hastane infeksiyonlrından korunma2006
21Ekstrapulmoner tüberküloz2006
22Akut viral hepatitler2006
23Kronik viral hepatitler2006
Diğer Bilgiler :