Prof.Dr İSA SAĞBAŞ(İ.İ.B.F.)
E-posta Adresi sagbas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MALİYE TEORİSİ, YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ. SİYASAL BİL.FAK. MALİYE 1991
Yüksek Lisans : UNI. OF BIRMINGHAM MALİYE 1996
Doktora : UNI. OF BIRMINGHAM MALİYE 2000
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Impact of Population Changes on Local Expenditures in Turkey, Yapı Kredi Economic Review, 11, , 2000
2Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Analizi: 1975-2007, Maliye Dergisi, s.158, ss.103-123, maliye dergisi, 103-123, , 2010(Hüseyin Şen, Abdullah Keskin, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Ekonomik krizin bütçeye yansımaları, Çerçeve, 50, 68-71, 2009
2Ekonomik Krizin Bütçeye Yansımaları, Çerçeve, sayı:50, ss.68-71, çerçeve dergisi 50, 68-71, , 2009
3Türkiye'de Vergi Adaleti ve Etkinlik, aljeezera.com.tr, , , 2014
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Belediyeler için nüfus esaslı gelir paylaşım yöntemine alternatif bir model geliştirilmesi, Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ekim 2008, , 2008(Bostancı, B, ile birlikte)
2Kamu Harcamalarının bölgesel dağılımı: mekansal ekonometri yaklaşımı, 24. Maliye Sempozyumu, Mayıs 2009, , 2009(Kaya, A, ile birlikte)
3Türkiye’de Bölgesel Vergi Yüküne ‘Formül Yöntemiyle Vergi Tahsisi’ ile Farklı bir Bakış, 29. Maliye Sempozyumu, , , 2014(Saruç T, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Avrupa Birliği Bölgesel Politikası, Beta Yayıncılık, 261-279, , 2003
2 Bütçe Açıkları Teori ve Türkiye Uygulaması, Şeçkin, 212, , 2004(Şen H, ile birlikte)
3Local Government Finance in Turkey, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 168, , 2003(Bağdigen M, ile birlikte)
4Vergi Teorisi, Ece, 2004, , 2007
5Merkezden yerel yönetimlere mali transferlerde yeni döneme ilişkin gözlemler, seçkin, 143-152, , 2009
6Avrupa Birliği Bölgesel Politikası, içinde Kar, M. (Editör) Avrupa Bütünleş¬mesi ve Türkiye, Ekin Yayıncılık, İstanbul, ss.217-240., Ekin Yayıncılık, 217-240, , 2010(Mustafa Fişne, ile birlikte)
7Merkezden Yerel Yönetimlere Mali Transferlerde Yeni Döneme İlişkin Göz¬lemler, içinde Falay, N. vd. (Editörler) Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.143-152., seçkin yayıncılık, 143-152, , 2009
0Editorlük veya Hakemlikler
1maliye dergisi
0Yönettiği Tezler
1Belediye ve il özel idareleri stratejik planlarının karşılaştırılması, Habibe çetin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2İl özel idarelerinin performans etkinliğinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, , Mehmet Zakir Erin , Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
3Afyonkarahisar il merkezinde gelir dağılımı dengesizliğinin ölçülmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, , Esra Durmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
4İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 132 Sayfa. , Adem Başoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
5Belediyelerin Mali Performansı ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 110 Sayfa. , İbrahim Akdoğan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1“Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Performans Endeksi Geliştirilmesi”, baş¬lıklı 106K128 no’lu 70.000 TL bütçeli TÜBİTAK Projesi, (başlama 01.09.2006 – bitiş 01.05.2008), Proje Yürütücüsü
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, 10.000 TL bütçeli BAPK Projesi, Afyonkarahisar İl Merkezi İçin Gini Katsayısının Ölçülmesi, Proje Yürütücüsü, 2008 (başlama 01.01.2008 – bitiş 30.6.2008).
0Ödüller :
1Hesap Uzmanları Vakfının 2010 Yılında Düzenlediği “Devlet Yardımlarının Sektörel ve Bölge¬sel Ekonomik Etkileri” Konulu Yarışmada İkincilik Ödülü (Hüseyin Şen ve Ayşe Kaya ile Birlikte)
Diğer Bilgiler :