Yrd.Doç.Dr. DÜRİYE ÖZTÜRK(Afyon Kocatepe ÜTF Radyasyon O)
E-posta Adresi duriyeozturk@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi 1997
Yüksek Lisans : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Radyasyon Onkol 2009
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TıpFakultesi RadyasyonOnkoloğu2013 
 RadyasyonOnkoloğu  


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Lokalize Mide Kanseri nedeniyle Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda p53 Ekspresyonun Prognostik Önemi, Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal, 14:23-29, 0cak 2013, 2012(Mustafa Yıldırım, Evrim Duman, Arsenal Sezgin Alikanoğlu, Ayşe Yıldırım, Mustafa Yıldız, Cem Sezer, ile birlikte)
2Comparison of taxan-cisplatin combination with gemcitabine-cisplatin combination in metastatic non-small cell lung cancer, Gülhane Tıp Dergi, 2013;55, 32-35, 2013(Mustafa Yıldırım, Mustafa Yıldız, Utku Dönem Dilli, Berna Bozkurt Duman, Betül Çelik, ile birlikte)
3Gemsitabine cisplatin combination in locally advanced and metastatic non small cell lung cancer: Single center experience, HealthMed, 7(7):, 2215-2129, 2013(Mustafa Yıldırım, Mustafa Yıldız, Evrim Duman, Utku Dönem Dilli, Sevil Göktaş, Vildan Kaya, ile birlikte)
4Fantom Tümörü:Olgu Sunumu, Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal, 2014;15(2):, 188-190, 2013(Eda PARLAK, Mustafa YILDIRIM, Utku Dönem DİLLİ, Sevil GÖKTAŞ, Mert KÖROĞLU, ile birlikte)
5Radiation Safety Awareness in Medical Staff, Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2015;6(4): , 436-8, 2013(Mustafa Yıldırım, Vildan Kaya, Evrim Duman, Eda Parlak, Zeynep Akarsu, Yeşim Yalçın, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Assessment of dose prescription point for level III axillary Iymph nodes patients receiving postmastectomy radiotherapy, Radıotherapy Oncology ESTRO 23, 2004, S449, 2004(M.Garipağaoğlu, N.Tuncel, F Koseoğlu, A Toy, V, Kaya, , ile birlikte)
2Pancreatıc Cancer: The Prognostıc Sıgnıfıcance Of Dıabetes Mellıtus, Radıotherapy Oncology ESTRO 27, 2008, S230, 2008(A.F Korcum, M.G Aksu, D.Ural, M.Ozdoğan, ile birlikte)
3Treatment Results And Prognostıc Factors Of Nasopharyngeal Carcinoma : A Sıngle Instıtutıon's Experıence , Radıotherapy Oncology ESTRO 27, 2008, S274, 2008(M.G Aksu, A.F Korcu, M Özdoğan, ile birlikte)
4Treatment Results of Chemoradiotherapy in Gastric Cancer, Proceedings of the 50 th Annual ASTRO Meeting, 2011, S275, 2011(A.F Korcum, M.G Aksu, M.Ozdoğan, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Definitif Radyokemoterapi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi sonuçları ve toksisite değerlendirilmesi, 15. Ulusal Kanser Kongresi Antalya, 2003, 32, 2003(Funda Gül Köseoğlu, Mehmet Artaç, Vildan Şimşir Kaya,Ayşe Nur Demiral,Mustafa Sabur,Melehat Garipağaoğlu, ile birlikte)
2Larenks Karsinomunda Postoperatif Radyoterapi Sonuçları, Baş-Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım K, 2004, , 2005(Gamze Dalmaz Aksu, Vildan Kaya, Alper Tunga Derin, Kenan Güney, ile birlikte)
3Meme Karsinomlu Hastalarımızda Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarımız, 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2006, 149, 2006(Aylin Fidan Korcum, Vildan Kaya, Melek Gamze Aksu, ile birlikte)
4Dil Karsinomlu Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız, 16. Ulusal Kanser Kongresi, 2005, 100, 2005(Gamze Aksu, Aylin Fidan Korcum, Alper Tunga Derin, Mustafa Özdoğan, ile birlikte)
5Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Hasta özellikleri, 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2006, 119, 2006(M. Gamze Aksu, Aylin Fidan Korcum, Vildan Kaya, E. Elif Tekeli, Cenk Ahmet Şen, ile birlikte)
6Korpus Uteri Sarkomlu Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız, 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2006, 135, 2006(Aylin Fidan Korcum,Melek Gamze Aksu, ile birlikte)
7Sevixs Kanserli Hastalarımızda Radikal Radyoterapi Sonuçlarımız, 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2006, 135, 2006(Aylin Fidan Korcum,Melek Gamze Aksu, ile birlikte)
8Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Hastalarımızı Tedavi Sonuçlarımız, 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2006, 135, 2006(Aylin Fidan Korcum,Melek Gamze Aksu, ile birlikte)
9Nazofarenks Karsinomlu Hastalarda Tedavi sonuçlarımız, 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2008, 144, 2008(Melek Gamze Aksu , Aylin Fidan Korcum, Mustafa Özdoğan, Elif Özkan , ile birlikte)
10Eksternal Radyoterapi Uygulanan Pnkreas Kanserli Hastalarımızda Tedavi Sonuçlarımız, 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2008, 183, 2008(Aylin Fidan Korcum,Melek Gamze Aksu, Elif Özkan , Mustafa Özdoğan, ile birlikte)
11Küçük Hücereli Akciğer Kansinomlu Hastalarda Definitif Kemoradyoterapi Sonuçları, 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2008, 117, 2008(Melek Gamze Aksu, Aylin Fidan Korcu, Mustafa Özdoğan, Cenk Ahmet Şen, Mustafa Samur, ile birlikte)
12Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gemsitabin Sisplatin Kombinasyonu: Tek Merkez Deneyimi , 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2012, 142, 2012(Mustafa Yıldırım, Mustafa Yıldız, Evrim Duman, Utku Dönem Dilli, Sevil Göktaş, ile birlikte)
13Nörofibromatozis Tıp 1 Zemininde Gelişen Glioblastoma Multiforme : Olgu Sunumu, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2012, 161, 2012(Mustafa Yıldırım, Eda Parlak, Mustafa Yıldız, Dinç Süren, ile birlikte)
14Lokalize Mide Kanseri Nedeni İle Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda p53 Exspresyonu Prognostik Önemi, 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2012, 245, 2012(Mustafa Yıldırım, Evrim Duman, Arsenal Sezgin Alikanoğlu, Ayşe Yıldırım, Mustafa Yıldız, Cem Sezer, ile birlikte)
15Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Başvuran Kanser Hastalarının Epidemiyolojik Özellikleri, 6. Ulusal Tıbbi Onkolojisi Kongresi, 2009, 96, 2009(E.Elif Özkan, Ebru Karakaya, Ahmet Küçük, Mustafa Kemal Gül, ile birlikte)
16Radyoterapi Uygulanan Eişkin Hastalarda Hodgkın Hastalarında Tedavi Sonuçlarımız, 18. Ulusal Kanser Kongresi, 2009, 145, 2009(A.F Korcum, M.G Aksu, ile birlikte)
17Radyoterapi Uygulanan Erişkin Hodgkın Dışı Lenfomalı Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız, 18. Ulusal Kanser Kongresi, 2009, 145, 2009(A.F Korcum, M.G Aksu, ile birlikte)
18Akciğer Kanserli Hastalarımızda Vitamin D Düzeyleri , 6.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2014, P-069, 2014(Mükremin Uysal, Görkem Kaya, Tülay Köken, ile birlikte)
0Diğer Etkinlikler
1 
2 
3 
0Toplumsal Katkılar :
1 
0Verdiği Dersler : 
1  
2  
3  
4  
5  
Diğer Bilgiler :