Yrd.Doç.Dr. DENİZ YENİ(VETERİNER FAK.)
E-posta Adresi dyeni@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2002
Doktora : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Reproductive Seasonality in Sheep (Review article)., Acta Agric. Scand. Sec. A Anim, 53, 175-179, 2003(Gündoğan M, Baki D, ile birlikte)
2Relationships Between Some Reproductive Parameters and Biochemical Properties of Blood Serum in Rams, Arch. Androl., 50 (6), 387-390, 2004(Gündoğan M, Uçar M, Özenç E, ile birlikte)
3Seasonal Variation of Oxidative Stress Parameters In Ram Seminal Plasma, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(1), 49-54, 2010(Gündoğan M, Ciğerci IH, Avdatek F, Fidan AF, ile birlikte)
4Functional Tests in Semen Quality Determination, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9/5, 862-871, 2010(Avdatek F, Gündoğan M, ile birlikte)
5The effect of raffinose and methionine on frozen/thawed Angora buck (Capra hircus ancryrensis) semen quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities, Cryobiology, 61, 89-93, 2010(Tuncer PB, Bucak MN, Sarıözkan S, Sakin F, Avdatek F, Ciğerci İH, Ateşşahin A, Gündoğan M, Büyükleblebici O, ile birlikte)
6Influence of sperm concentration on the motility,morphology, membrane and DNA integrity along with oxidative stress parameters of ram sperm during liquid storage, Animal Reproduction Science, 122/3-4, 200-207, 2010(M Gündoğan, F Avdatek, A F Fidan, ile birlikte)
7Effect of ?-lipoic acid on sperm quality, reproductive tract measures in thinner exposed rats, Andrologia , DOI: 10.1111/j.1439-0272.2010.01140.x, , 2010(Fidan AF ,Ciğerci İH ,Konuk M , Avdatek F, Gündoğan M , ile birlikte)
8The effect of cysteine and glutathione on sperm and oxidative stress parameters of post-thawed bull semen, Cryobiology, 61, 303-307, 2010(Tuncer PB, Bucak MN, Büyükleblebici S, Sarıözkan S, Eken A, Akalın PP, Kinet H, Avdatek F, Fidan AF, Gündoğan M, ile birlikte)
9Effect of extenders on the changes in motility, morphology and osmotic resistance parameters of ram sperm during liquid storage, Revue de Médecine Vétérinaire, 162, 546-551, 2011(Gündogan M, Avdatek F, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Possible Association Between Age and Reproductive Parameters in Akkaraman Rams During Breeding Season, Hay. Araş. Derg., 13, 13-18, 2003(Gündoğan M, Uçar M, Tekerli M, ile birlikte)
2Spermatozoon’da Tek Hücre Jel Elektroforezi (SCGE) ile DNA Hasarı Tespiti (Derleme), F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 24(3), 167-173, 2010(Fidan AF, Gündoğan M, ile birlikte)
3An Investigation on Certain Andrological and Biochemical Parameters in Rams Under Afyonkarahisar Conditions, Kocatepe Vet J,, 3/2, 1-6, 2010(Gündogan M, Avdatek F, ile birlikte)
4Fertility compairing with respect to oestrus signs at the time of artificial insemination in cows, KVJ, 4-1, , 2011(Avdatek F, Baki Acar D, Gündoğan M, ile birlikte)
5DNA Damage of Cumulus Cells in a Cow with Brucellosis (Case Report), KVJ, 4-1, , 2011(Baki Acar D, Avdatek F, Gündoğan M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Age-related Changes in Reproductive Parameters and Testosterone Levels of Akkaraman Rams During Breeding Season under the Continental Climate Conditions, Proc. 3rd International Symposion on Testosterone:, 2003, 17, 2003(Gündoğan M, ile birlikte)
2Comparison of Oestrus Signs Effect on Non-Return Rate During Artificial Insemination Time in Spontaneously Oestrus Signed Cows, IV Internatıonal Conference Balnımalcon 2009, 14-16 May 2009, 127, 2009(Gündoğan M, Avdatek F, ile birlikte)
3The Effect of Extenders on Daily Motility of Ram Spermatozoa During Storage at 5 Degrees C, IV Internatıonal Conference Balnımalcon 2009, 14-16 May 2009, 123, 2009(Gündoğan M, Avdatek F, ile birlikte)
4Evalution of Pregnancy Ratio with Respect to Oestrus Symptoms and Dominant Follicle Location at Artificial Insemination Time in Cows., The 38th International Scientific Communications , 04-06 November 2009, 149 Bucharest, Romania, 2009(Gundogan M, Avdatek F , ile birlikte)
5The Effect of Raffinose and Methionine on Frozen/Thawed Angora Buck (Capra hircus ancryrensis) Semen Quality, Lipid Peroxidation,and Antioxidant Enzyme Activities, SSR 43rd Annual Meeting Milwaukee, Wisconsin, 30 July–3 August 2010, 111, 2010(Bucak MN, Tuncer BP, Sariozkan S, Atessahin A, Avdatek F, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Anadolu Mandalarında İlk Fertil Östrus Yaşı Üzerine İklimin Etkisi., I. Türk Veteriner Jinekoloji Kong. , 4-6 Eylül, 188, 2003(Gündoğan M, Uçar M, ile birlikte)
2Koyunlarda Mevsimsel Üreme., III. Ulusal Reprod. ve Sun’i Toh. Kong., 30 Eylül-2 Ekim, 112, 2004(Gündoğan M, ile birlikte)
3Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametrelerin ve Seminal Plazma Bileşenlerinin Mevsimle İlişkisi., IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 25-28 Ekim, -, 2007(Gündoğan M, ile birlikte)
4Spermanın Uterusta Taşınımı, V.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 01-04.10.2009, 194, 2009(Avdatek F, Yüksel H, Gündoğan M, ile birlikte)
5İneklerde Tohumlama Esnasındaki Bazı Östrus Belirtilerinin Gebe Kalma ve Yaşla İlişkisi, V.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 01-04.10.2009, 152, 2009(Gündoğan M, Avdatek F , ile birlikte)
6Afyonkarahisar Koşullarında Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametreler ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Bir Araştırma, V.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 01-04.10.2009, 124, 2009(Avdatek F, Gündoğan M , ile birlikte)
7Spermatozoon’da Tek Hücre Jel Elektroforezi (SCGE) ile DNA Hasarı Tespiti, V.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, 01-04.10.2009, 32, 2009(Fidan AF, Gündoğan M, ile birlikte)
8Tinere Maruz Bırakılmış Ratlarda Alfa-Lipoik Asitin Sperma Kalitesi ve Bazı Reprodüktif Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi , VI.Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim K, 18-22 Mayıs 2011, 182, 2011(Fidan A.F., Ciğerci İ.H., Konuk M., Avdatek F Gündoğan M, ile birlikte)
9Fonksiyonel Sperma Kalite Testleri, VI.Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim K, 18-22 MAYIS 2011, 112, 2011(Avdatek F, Gündoğan M, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kocatepe Veteriner Dergisi
2Andrologia
3Journal of Pediatric Surgery
4Small Ruminant Research
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Koçlarda bazı androlojikal parametrelerin ve biyokimyasal özelliklerin mevsimle ilişkisi.
0Ödüller :
1Fatih AVDATEK, Deniz YENİ, Mustafa GÜNDOĞAN Afyonkarahisar Koşullarında Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametreler ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Bir Araştırma V.ULUSAL REPRODÜKSİYON ve SUNİ TOHUMLAMA KONGRESİ EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ
Diğer Bilgiler :