Öğr.Grv. ABDİ ATILGAN(Afyon MYO)
E-posta Adresi atilgan03@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mobilya Endüstri Makinaları, Mobilyada Üstyüzey İşlemleri, İş Güvenliği
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 2007
Yüksek Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2009
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1 Effects of different impregnation chemicals on combustion characteristics and decay resistance, International Journal of Physical Sciences , Vol. 7(47), 6149-6157, 2012(Peker H, ULUSOY H, ile birlikte)
2Possibilities of using preservatives in environmentally friendly furniture industry, Scientific Research and Essays , Vol. 7(40), 3336-3347, 2012(Tan H, Bayraktar D.K, Peker H, ile birlikte)
3The effects of heat treatment on some mechanical properties of laminated black pine (Pinus nigra), International Journal of Physical Sciences, 8(19), 1029-1035, 2013(Ordu M, Özalp M, Peker H, ile birlikte)
4The effects of adding the aluminum sulfate to the urea formaldehyde adhesive applied on plywood, International Journal of Physical Sciences , 8(19), 1017-1021, 2013(Özalp M, Kabak H, Peker H., ile birlikte)
5Usage opportunities of the natural dye extracted from acorn (Quercus ithaburensis Decaisne) in the furniture industry upper surface treatment, International Journal of Physical Sciences, Vol. 7(40), 5552-5558, 2012(Peker H, Ulusoy H, Göktaş O, ile birlikte)
6THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BEECH (FAGUS ORIENTALIS LIPSKY) WOOD, WOOD RESEARCH, 61 (3): 2016, 443-456, 2016(Osman PERÇİN, Hüseyin PEKER, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Mobilya ve Tasarım, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergis, 70(15), 1-16, 2013(Ulusoy H, Peker H, ile birlikte)
2Atık Çayların Odun Koruma Endüstrisinde Kullanım Olanakları, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 278-285, 2013(Peker H, Ersen N, ile birlikte)
3Konut Mutfak Dolaplarında Tercih Edilen Kapak Modelleri: Artvin İli Örneği, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 13(2), 158-169, 2012(Kayahan K, Bayraktar D.K, Ersen N, ile birlikte)
4Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 12 (2), 139-147, 2011(Göktaş O, Peker H, ile birlikte)
5The Possibilities of Using Boron Compounds in Environmentally Friendly Furniture Industry, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 12(2), 126-138, 2011(Peker H, Tan H, Bakır D, ile birlikte)
6Atık Çay Ekstraktından Elde Edilen Boyanın Ağaç Malzemede Renklendirme Olanaklarının Araştırılması, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 268-277, 2013(Peker H, Ersen N, ile birlikte)
7Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 13(1), 67-78, 2012(Peker H, ile birlikte)
8Kontrplaklarda Eğilme Direncine Tutkal Türünün Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü De, 18, 99-104, 2009(Özalp M, Esen Z, Kaya S, ile birlikte)
9Doğal Bir Enerji Kaynağı Odun: Yanma Özelliği ve Koruma Yöntemleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil, 15(2), 1-12, 2015(Hüseyin PEKER, ile birlikte)
10Laminat Parkelerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması: Artvin İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, Özel Sayı, 652-663, 2015(ERSEN NADİR,AKYÜZ İLKER, ile birlikte)
11Atık Çay Ekstrakt Boyasının Vernikle Ahşapta Kullanımı Ve Dinamik (Şok) Eğilme Direnci Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, Özel Sayı, 644-651, 2015(Hüseyin PEKER, ile birlikte)
12Türkiye Mobilya Sanayinde İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesine İlişkin Tavsiyeler, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, Özel Sayı, 664-683, 2015(ERSEN NADİR,PEKER HÜSEYİN,KAHRAMAN NECMİ , ile birlikte)
13Türkiye’nin Mutfak Mobilyası Üretim Ve Dış Ticaret Miktarları Üzerine Bir Araştırma., Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, Özel Sayı, 684-695, 2015(ERSEN NADİR,AKYÜZ İLKER, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Possibility of Using Wood Protection -Furniture Industry Waste Teas and Effect on Gloss, Artvin Coruh University International Caucasian Fo, 1, 911-916, 2013(Ersen N, Ulusoy H, Bardak S, Peker H, ile birlikte)
2Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Çevre Sempozyu, 1, 1-16, 2013(Ulusoy H, Peker H, Ersen N, Bardak S, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Türkiye Mobilya Sanayinde İş Kazası Meslek Hastalıklarının Önlenmesine İlişkin Tavisiyeler , III. Ulusal Mobilya Kongresi Bidiri Kitabı, , ISBN:978-975-448-208-9, 2015(Nadir ERSEN, Necmi KAHRAMAN, Hüseyin PEKER, ile birlikte)
2Atık Çay Ekstrakt Boyasının Vernikle Ahşapta Kullanımı ve Dinamik (Şok) Eğilme Direnci Üzerine Etkisi , 3.ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, ISBN:978-975-448-208-9, 150-155, 2015(Hüseyin PEKER, ile birlikte)
3Laminat Parkerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması: Artvin İli Örneği , III. Ulusal Mobilya Kongresi Bidiri Kitabı, ISBN:978-975-448-208-9, 156-162, 2015(Nadir ERSEN, İlker AKYÜZ, ile birlikte)
4Türkiyenin Mutfak Mobilyası Üretimi ve Dış Ticaret Miktarları Üzerine Bir Araştırma, 3.ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, ISBN:978-975-448-208-9, 203-209, 2015(Nadir ERSEN, İlker AKYÜZ, ile birlikte)
5Mobilya Endüstrisinde Üretim Planlama Süreci, 3.ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, ISBN:978-975-448-208-9, 64-76, 2015(Hüseyin PEKER, Hasan Ali KOCAAĞA, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Çay Bitki Ekstraktının Koruma(emprenye) ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları
2Afyon MYO Mobilya ve Dekorasyon Programının Araştırma Altyapısının iyileştirme Projesi
0Ödüller :
1Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)-1
2Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)-2
3Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)-3
41602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
0Verdiği Dersler : 
1Ahşap Levha Üretimi2011
2Bilgisayar Destekli Çizim- I2013
3Bilgisayar Destekli Çizim- II2013
4Mobilya İmalat Temel İşlemleri 2013
5Panel Mobilya İmalatı2013
6Döşeme Yapımı2013
7Sistem Analizi ve Tasarımı2013
8Üstyüzey İşlemleri2013
9Tasarım-I2012
10Tasarım-II2012
11Proje2012
12Bitirme Çalışması 2013
13Bilgisayar Destekli Tasarım2013
14Peyzajda Bilgisayar Uygulamaları2013
15İnce Yapı2014
16Ahşap İşleme Makineleri2014
17Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları-II2014
18Ahşap Malzeme Uygulamaları2014
19İşci Sağlığı ve İş Güvenliği2014
20Meslek Resmi2014
21Estetik ve Tasarım Psikolojisi2014
22Mobilya Maliyet Analizi2014
23Üst Yüzey İşlemleri 2014
24Masif Mobilya2014
25Ahşap İşleme Makinaları2015
26Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları-II2015
27İşci Sağlığı ve İş Güvenliği2015
28Ahşap Malzeme Uygulamaları2015
29Meslek Resmi2015
30Mobilya İmalatında Temel İşlemler2015
31Rölöve-I2015
32Estetik ve Tasarım2015
33Üstyüzey İşlemleri2015
34Mobilya Maliyet Analizi2015
35İnce Yapı2015
Diğer Bilgiler :