Doç. Dr. İSMAİL HAKKI NAKİLCİOĞLU (GÜZEL SANATLAR FAK.)
E-posta Adresi inakilci@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : İLETİŞİM - BİLİŞİM - İNTERNET - YAYINCILIK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİV. SİYASAL BİLGİLER FAK. İKT. VE MALİYE 1973
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİV. İLETİŞİM FAK. + MARMARA ÜNİ. İSKAR 1990
Doktora : İSTANBUL ÜNİV. İLETİŞİM FAK. İLETİŞİM-BİLGİSAYAR 1999
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİV. 2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
RektörlükBilgi İşlem Dairesi Başkanlığı19951998
RektörlükAKÜ Haber Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği19941997
AMYO BYS Program Sorumlusu19971999
AMYO BDY Program Sorumlusu19992002
AMYO RTV Program Sorumlusu20022007
Güzel Sanatlar FakültesiFakülte Kurulu Üyesi2010 
Güzel Sanatlar FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyesi2010 
Güzel Sanatlar FakültesiDekan Yardımcısı20112012
AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı ve Grafik Bölüm Başkanlığı2011 
Gelecek Araş.-Stratejileri G. U. Araştırma MerkeziKurucu Üyelik ve Müdür Yardımcılığı2012 
AKÜ Bilimsel Araştırma ProjeleriAlt Komisyon Üyeliği20122013
Ahmed Ş. Karahisari Sanat Uyg. Araştırma MerkeziKurucu Üyelik2012 
Sultan Dîvâni Uyg. Araştırma MerkeziKurucu Üyelik2012 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İnternet’te ‘Risk Sermayesi’ Kavramı, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt II, , 2001
2E-Ticarette Kullanılan Sanal Ödeme Araçları ve Yöntemleri, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt IV, , 2002
3Bilgi ve Teknoloji Açısından Müşteri İlişkileri Yönetimi, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt V, Sayı 2, 2004
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İnternet Ortamında Elektronik Ticaret, Afyon Ekonomi (Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Od, Yıl: 2, Sayı: 6, Ekim, 1999, 1999
2İnternet’in Getirdiği Sayısal Ekonomi Düzeni, Ekoborsa (Afyonkarahisar Ticaret Borsası Dergisi), Yıl: 1, Sayı: 5, Aralık 1999, , 1999
3İnternet Ekonomisinde Risk Sermayesi Uygulamaları, Ekoborsa, Mayıs 2001, , 2001
4TBD Afyon Temsilciliği Etkinlikleri, TBD Bilişim Dergisi, Yıl: 32, Sayı: 87, Eylül 2003, , 2003
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“E-Öğrenme Sürecinde Bilgisayar Yetkinlik Belgeleri,” II. International Educational Technology Conference, Sakarya University, MEB Egitek, Ohio University, Iowa State University, Adapazarı, 2002., , , , 2002
2“Information Literacy, Standardization and Certification”, First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, Istanbul, October 26-27, 2004, , , , 2004
3“Web Belgeleriyle İlgili Dipnot ve Kaynakçaların Bilimsel Metinlerde Kullanım Standartları ve Öneriler”, Second International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, Istanbul, March 27-29, 2008., , , , 2008
4“Blogs as a Digital Information Resource and a Social Communication Tool”, Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning, Istanbul, May 10-14, 2010., , , , 2010
5Mevlâna Felsefesinde Bireysel ve Toplumsal İletişim, 2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempoz, 01-02 Haziran 2012, , 2012
6Text Usage and Typography as Visual Communication Tools in e-Learning Content, 4th International Conference on Innovations in Lea, November 14-16, 2012, 664, 2012
7The Effects of Font Type Choosing on Visual Perception and Visual Communication, International Conference on Communication, Media, , Famagusta, North Cyprus., May 02-04, 2013,
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Bilgiye Dayalı Organizasyonda Veri Güvenliği”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 06-08 Mayıs 2002., , , , 2002
2“Ağ ve İnternet Tabanlı Eğitimde Bilgi Güvenliği”, Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, ODTÜ, Ankara, 20-22 Mayıs 2002., , , , 2002
3“Bilişim Okur-Yazarlığının Belgelendirilmesi ve ECDL / ICDL Sertifikaları”, 19. Bilişim Kurultayı, İstanbul, 3-6 Eylül 2002., , , , 2002
4“İntranetlerin Çağdaş Bilişim Teknolojileri İçindeki Yeri ve Kurumsal Yapı Üzerindeki Etkileri”, VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı inet-tr’2002, İstanbul, 19-21 Aralık 2002., , , , 2002
5“Büro Yönetiminde İntranetten Yararlanma”, 3. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 17-18 Nisan 2003., , , , 2003
6“Geleneksel Yayıncılık ile Web Yayıncılığının Karşılaştırmalı Analizi”, 20. Bilişim Kurultayı, İstanbul, 2-5 Eylül 2003., , , , 2003
7“Bilişimde Kariyer ve Sertifika Uygulamaları”, Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, ODTÜ, Ankara, 20-22 Mayıs 2004., , , , 2004
8“Eğitimde e-Dönüşüm: Bilişim Toplumu için Eğitimcilerin Eğitimi”, TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, ODTÜ, Ankara, 4-6 Ekim 2004., , , , 2004
9“Eğitsel Araştırmalarda Arama Motorları Nasıl Kullanılmalı?”, TBD 22. Ulusal Bilişim Kurultayı, Sheraton-Ankara, 6-11 Kasım 2005., , , , 2005
10“Ulusal Bilişim Toplumu Stratejisi Oluşturmada İnternetin Katkısı”, 23. Ulusal Bilişim Kurultayı, Sheraton Oteli, Ankara, 8-10 Kasım 2006., , , , 2006
11“İletişimden Bilişime: İnternet Kültüründen Kesitler”, Akademik Bilişim 2007 Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya, 31 Ocak - 2 Şubat 2007., , , , 2007
12“Çokluortam Formatları ve Standartları”, Bilişim ’07, 24. Ulusal Bilişim Kurultayı, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara, 14-16 Kasım 2007., , , , 2007
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Resimli Türkçe Sözlük, Çağdaş Eğitim Yayınları, İstanbul, 1979., , , , 1979
2Bilgilik Ansiklopedisi (26 Cilt) içerisinde yer alan makaleler, (First Books Franklin Watts Inc., New York), MEAGTAŞ Yay., İstanbul, 1983., , , , 1983
3Afyonkarahisar’da Bilişim ve İnternet, KOBİ’lerde Bilgi Teknolojileri ve Web Kullanımı Araştırması, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007., , , , 2007
0Editorlük veya Hakemlikler
1“Yazılar Yazgılar Gibidir Silinmez” Kitabı Editörlüğü ve Takdim yazısı
2Journal of Sociological Research
3The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
4Turkish Studies
0Yönettiği Tezler
1Akademik Kurumlarda Bilişim Sistemleri Yardımıyla Bilgi Yönetiminin Gerçekleştirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Ahmet Yurdadur, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
2Web 2.0’ın Tasarıma GetirdiğiYeni Yaklaşımlar Doğrultusunda, Web Standartlarına Uygun Uzaktan Eğitim Portalı Tasarımı, Özgür Çini, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
3Bedensel Engellilerin Uzaktan Eğitim Sisteminden Yararlandırılması, Basri Şen, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
4Uzaktan Eğitimde Sanal Laboratuvar Uygulaması, Mualla Diker, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
5Neuro Fuzzy Yaklaşımıyla .NET Programlama Çerçevesinde Öğrenci Başarısının Denetimi, Ali İbrahim Ayşakar, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
6Geleneksel Gazete ve Sanal Gazete Ortamlarında Haber Sunumunun Farklılığı Konusunda Bir Araştırma: Milliyet, Sabah, Zaman, Cumhuriyet Gazeteleri, Haluk Birsen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
7Yapı Sektöründe Elektronik İş Yönetimi, Erdinç Abi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
8İnternet Bankacılığı ve Türkiye Uygulaması, Melih Bayram İlko, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1“Afyon Ticaret ve Sanayi Sektöründe İnternet Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri Altyapısı”, AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Destekli Proje Yöneticisi, 2005.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Yerel Alan Ağları (LAN) ile İnternete Bağlanmak
2Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama
3Emniyet Teşkilatı Personelinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerine İlişkin Görüşleri (Gaziantep İli Örneği)
4İlköğretim Öğrencilerinin İnterneti ve Arama Motorlarını Kullanım Durumları (The Use Levels of Internet and Searching Engineesof Primary School Students)
5Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerindeki Etkileri
6İnternet (Genel Ağ) Ortamında Türkçenin Kullanımına İlişkin Bir Çözümleme (An Analysis About The Use of Turkish on the Internet Environment)
7Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri
8Video Blog ve Youtube
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1“Üniversitemizden Yansımalar”, Kişisel Fotoğraf Sergisi, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 17-28 Aralık 2007.
2“Uzak-Yakın Buluşmalar”, Sergi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Fotoğraf, Resim, Seramik Karma Sergisi, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, 2-19 Haziran 2009.
3“Dünden Bugüne Afyon Lisesi”, Fotoğraf Sergisi, Afyon Lisesi Sergi Salonu, 8-30 Haziran 2010.
4“Üniversitemizden Yansımalar”, Kişisel Fotoğraf Sergileri, AKÜ Ahmet Necdet Sezer ve Ali Çetinkaya Kampüsleri Ocak-Nisan 2008.
5“Üniversitemizden Yansımalar”, Kişisel Fotoğraf Sergisi, Zeyland Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 10-22 Mart 2008.
6“Frig Vadileri 2. Fotoğraf Yarışması ve Fotomaratonu” Sergisi, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir Valilikleri, FRİGKÜM, EFSAD, TFSF, AFOD Etkinliği, 01-05 Temmuz 2011.
7“Kocatepe Sanat Günleri” Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanları Fotoğraf, Resim, Seramik Karma Sergisi, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, 25-31 Ağustos 2011.
8“Türkiye Fotoğraflarla AB Yolunda” Çağlayan Eğitimciler Derneği “Turkish Culture in Frames” AB Projesi Fotoğraf Sergisi, Afyonkarahisar, 1-5 Ekim 2011.
9“Türkiye Fotoğraflarla AB Yolunda” Çağlayan Eğitimciler Derneği “Turkish Culture in Frames” AB Projesi Fotoğraf Sergisi, Prag, Çek Cumhuriyeti, 15-19 Ekim 2011.
10“Büyük Buluşma 2011”, Sakarya Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 02-29 Aralık 2011.
11“Karma Fotoğraf Sergisi”, Afyon Fotoğraf Sanatçıları Derneği Sergi Salonu, 10 Şubat 2012.
12“Kocatepe’de Sanat Buluşması-6”, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi “90. Yıl 90 Sanatçı, Karma Sergi”, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, 25 Ağustos 2012.
13“Kariyer için Bilişim”, konferans duyurusu afiş tasarımı, 2007.
14“Web” Future Learning poster tasarımı, 2008.
15“AKÜ Satranç Turnuvası” afiş tasarımı, 2008.
16“Gazete 3” logo tasarımı, 2008.
17“Dilde Bilişim” konferans duyurusu afiş tasarımı, 2008.
18“Üniversiteden Yansımalar” fotoğraf sergisi afiş tasarımı, 2008.
19“İletişim ama Nasıl” konferans duyurusu afiş tasarımı, 2008.
20“İnternet Ufkumuz” panel duyurusu afiş tasarımı, 2008.
21“İnternet Yaşamdır” İnternet Haftası Etkinlikleri afiş tasarımı, 2009.
22 “Dünden Bugüne Afyon Lisesi” fotoğraf sergisi afiş tasarımı, 2010.
23 “Flore Home” firması logo tasarımı, 2010.
24 “Blogs” Future Learning poster tasarımı, 2010.
25 “Ahmed Şemseddin Karahisarî Sanat Günleri Kataloğu” kapak tasarımı, 2011.
26 “Ahmed Şemseddin Karahisarî Sanat Günleri Kataloğu” tasarımı, 2011.
27 “Typography” Future Learning poster tasarımı, 2012.
28 “Evren Mucizesi” konferans duyurusu afiş tasarımı, 2012.
0Diğer Etkinlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi “Bir Kampüs Hikâyesi” Kısa Film Senaryo Yarışması, Jüri Üyeliği, 20 Mayıs 2009.
2Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Öğretim Elemanları Temel Bilgisayar Eğitimi Semineri, Mart-Nisan 1993.
3“İnternet ve Geleneksel Gazetecilikte Haber”, Habercilik Eğitimi ve Medyada Haber Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fak., Eskişehir, 4-6 Nisan 2000.
4“İnternet Gazeteciliği”, Elektronik Medya Paneli, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İnternet Haftası Etkinlikleri, 14 Nisan 2000.
5“Bilişim Teknolojileri Kullanımı”, Afyonkarahisar Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Semineri, 2-3 Mayıs 2000.
6“Bilgi Edinmede Teknolojinin Yeri”, Seminer, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, 8-12 Ekim 2001.
7“İnternet’te Bilgi Güvenliği”, İnternet’te Verimlilik Paneli, İnternet Haftası Etkinlikleri, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, 8 Nisan 2002.
8“İnternet ve İş Dünyası”, KOSGEB, KÜGEM, ATSO Paneli, İnternet Haftası Etkinlikleri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 18 Nisan 2002.
9“E-Türkiye / Niçin ve Nasıl”, Türkiye Bilişim Derneği Paneli, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, Afyonkarahisar, 27 Mayıs 2002.
10“Bilimsel Araştırmalarda İnternet’ten Yararlanma Araçları ve Yöntemleri”, Eğitim Semineri, TBD, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 11 Haziran 2002.
11“Yazılı Basın ile İnternet Gazeteciliğinin Karşılaştırılması”, İnternet Çağında Gazetecilik Paneli, AKÜ, Rıza Çerçel Kültür Merkezi, Afyonkarahisar 17 Nisan 2003.
12“Dış Ticarette İnternet’ten Nasıl Yararlanmalı?”, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası Ortak Semineri, ATSO Toplantı Salonu, Afyonkarahisar, 18 Nisan 2003.
13“İnternet’te Kariyer ve Sertifika Programları”, AKÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Semineri, Afyonkarahisar, 16 Nisan 2004.
14“Türkiye Bilişim Derneği Ulusal ve Uluslararası Etkinlikleri” AKÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Konferansı, Afyonkarahisar, 21 Nisan 2004.
15"Haber Nedir? Habercilik Nedir?", Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 8 Mayıs 2004.
16"Haber Kaynakları Nelerdir? Haber Çeşitleri Nelerdir?", Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 15 Mayıs 2004.
17“Haber Nasıl Hazırlanır? Haber Dili Nedir?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 22 Mayıs 2004.
18“Haberin Yapısı Nasıl Olmalıdır?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 29 Mayıs 2004.
19“Türkçe’yi Nasıl Kullanmalıyız?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 5 Haziran 2004.
20“Yazılı - Sözlü - Görüntülü Yayıncılık Özellikleri Nelerdir?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 12 Haziran 2004.
21“Yayında İçerik Nasıl Zenginleştirilir?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 19 Haziran 2004.
22“Estetik Güzellik Nasıl Sağlanır?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 26 Haziran 2004.
23“İnternet Yayıncılığı Nedir?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 3 Temmuz 2004.
24“Yayıncılık Etik Kuralları Nelerdir?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 10 Temmuz 2004.
25“Yayıncılık Hataları Nasıl Önlenir?”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 17 Temmuz 2004.
26“Genel Değerlendirme ve Sertifika”, Medya Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz 2004.
27“Mevlana’nın Evrensel Mesajı”, Mevlana Haftası Paneli, AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 10 Aralık 2005.
28“Medyanın Güncel Sorunları”, Panel, AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 7 Ocak 2006.
29“Bilgi Güvenliği”, AKÜ Enformatik Bölümü Eğitim Seminerleri, 3 Şubat 2006.
30“İnteraktif Ortamda Bilgisayar Okuryazarlığının Yaygınlaştırılması”, AKÜ Enformatik Bölümü Projesi, Eğitim Seminerleri, 6-10 Şubat 2006.
31“Günlük Yaşamda Bilim ve Teknoloji”, Panel, AKÜ Ali Çetinkaya Kampüsü, 10 Mart 2006.
32“e-Yayın, e-Kitap”, Konferans, AKÜ ANS Kampüsü Prof. Bektöre Salonu, 29 Mart 2006.
33“e-Devlet”, e-Türkiye Paneli, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 13 Nisan 2006.
34“İnternet, Hayatımızda Neyi Değiştirdi, Daha Neyi Değiştirecek?”, Konferans, AKÜ ANS Kampüsü 1. Eğitim Binası Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 14 Nisan 2006.
35“Sivil Toplum Örgütleri ve İnternet”, Panel Yöneticisi, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 15 Nisan 2006.
36“Bilişimden ve İnternetten Beklediklerimiz” e-Bilişim Paneli, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 19 Nisan 2006.
37“Bilişimden Nasıl Yararlanmalıyız?” Konferans, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 6 Mayıs 2006.
38“Gazeteciler ve Basın Bayramı”, Konferans, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 25 Temmuz 2006.
39“Basın Bayramı ve Yerel Medyanın Sorunları”, Seminer, Afyonkarahisar Kitap Kulübü, 25 Temmuz 2006.
40“Mevlana’da Bilim Felsefesi” Konferans, Mevlana Haftası, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 14 Aralık 2006.
41“Medya-Polis İlişkileri: Doğrular ve Yanlışlar”, Konferans, Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu, 10 Ocak 2007.
42“Bilişimin Yeni Kaynağı: e-Kitap”, Kütüphaneler Haftası, AKÜ-ANS, 28 Mart 2007.
43“e-Türkiye’nin Neresindeyiz?” İnternet Haftası, AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 11 Nisan 2007.
44“Bilginin ve İnternetin Lokomotifi: Türkiye Bilişim Derneği”, İnternet Haftası, AKÜ-ANS, 18 Nisan 2007.
45“Aile İçinde İletişim”, Aile Haftası, AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 9 Mayıs 2007.
46“Afyonkarahisar’da e-Devlet Uygulamaları”, İnternet Haftası, AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 14 Nisan 2007.
47“Mevlana’nın Gözüyle Evren, Yaşam, Bilim, İnsan”, UNESCO Mevlana Yılı Konferansı, Süleyman Demirel Fen Lisesi, 19 Aralık 2007.
48“Sağlık Sektöründe İletişim”, Seminer, Tıp Bayramı, AKÜ ANS Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 14 Mart 2008.
49“İnternet Eğitimi” Seminer, İnternet Haftası, AKÜ - TED Afyon Koleji, AKÜ ANS Kampüsü, 14 Nisan 2008.
50“İnternet Devrimi”, Konferans, İnternet Haftası, AKÜ Sabri Bektöre Konferans Salonu, 16 Nisan 2008.
51“İnternetle Yaşamak”, Seminer, Afyonkarahisar Kitap Kulübü, 22 Nisan 2008.
52“İnternet Ufkumuz”, Panel, İnternet Haftası, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 30 Nisan 2008.
53“Dilde Bilişim”, Konferans, Bilişim Haftası, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 7 Mayıs 2008.
54“Aile İçinde İletişim”, Seminer, Aile Haftası, AKÜ Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 9 Mayıs 2007.
55“İletişim ama Nasıl?”, Konferans, İletişim Haftası, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 21 Mayıs 2008.
56“Bireysel ve Kurumsal İletişim”, Megabirlik Medya A.Ş. Hizmetiçi Eğitim Semineri, Gazete 3 Eğıtim Salonu Afyonkarahisar, 25 Ekim - 15 Kasım 2008.
57“İletişimde Başarı”, Konferans, Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği Liderlik Okulu, Çakmak Marble Hotel, 1 Kasım 2008.
58“Beden Dili ve İletişim”, Konferans, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi “3 Aylık Eğitim Planı”, Hastane Eğitim Salonu, 7 Ocak 2009.
59“Medikal İletişim”, Konferans, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi “3 Aylık Eğitim Planı”, Hastane Eğitim Salonu, 9 Ocak 2009.
60“Sağlıkta ve Sağlıklı İletişim”, Konferans, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi “3 Aylık Eğitim Planı”, Hastane Eğitim Salonu, 4 Şubat 2009.
61“Afyonkarahisar’da KOBİ’lerin Bilişim Altyapısı”, Konferans, AKÜ Bilgisayar Kulübü “Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı”, Atatürk Kültür Merkezi, 11 Şubat 2009.
62“Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İnternet Kullanımı”, Konferans, AKÜ Bilgisayar Kulübü “Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı”, Atatürk Kültür Merkezi, 13 Şubat 2009.
63“Mermercilikte Bilişim ve İnovasyon”, Konferans, AKÜ Bilgisayar Kulübü “Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı”, Atatürk Kültür Merkezi, 14 Şubat 2009.
64“Mermercinin e-Ticaret Silahı”, Konferans, AKÜ Bilgisayar Kulübü “Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı”, Atatürk Kültür Merkezi, 15 Şubat 2009.
65“Biyolojik ve Psikolojik Medikal İletişim”, Konferans, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu, 3 Mart 2009.
66“Başarılı Sunum Teknikleri”, Konferans, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu, 1 Nisan 2009.
67“Etkili İletişim ve Beden Dili”, Seminer, Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü “Kişisel Gelişim Eğitimi”, Atatürk Kültür Merkezi, 18 Nisan 2009.
68“Diksiyon, Etkili Konuşma ve Dinleme”, Seminer, Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü “Kişisel Gelişim Eğitimi”, Atatürk Kültür Merkezi, 19 Nisan 2009.
69“İnterneti Nasıl Anlamalıyız?”, Konferans, İnternet Haftası Etkinlikleri, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 22 Nisan 2009.
70“16. Yılında Türkiye İnterneti”, Panel Yöneticiliği, İnternet Haftası Etkinlikleri, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 29 Nisan 2009.
71“İnternetin Yeni İletişim Kanalı: Bloglar”, Konferans, İnternet Haftası Etkinlikleri, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 29 Nisan 2009.
72“Bilişim Kılavuzu Olarak İnternet”, Seminer, İnternet Haftası Etkinlikleri, AKÜ ANS Sabri Bektöre Salonu, 30 Nisan 2009.
73“İletişimden Ne Anlıyoruz?”, Seminer, Afyonkarahisar Göğüs Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Semineri, Hastane Eğitim Salonu, 5 Haziran 2009.
74“Davranış Kuralları ve İletişim”, Seminer, Afyonkarahisar Valiliği Yönetim Birimleri Hizmetiçi Eğitim Semineri, İl Sivil Savunma Müdürlüğü Konferans Salonu, 11 Haziran 2009.
75“Korunan Alanlar Kapsamındaki Kişi ve Kurumlarla İletişim”, Konferans, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu Eğitim Programı, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 30 Temmuz 2009.
76“Ekip Ruhu”, Konferans, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu Eğitim Programı, Dumlupınar Müzesi Salonu, 14 Ağustos 2009.
77NetWare 3.1x Installation and Configuration Workshop Standard Course, Novell Education Certificate, 20 January, 1995.
78CISCO Basic Router Configuration Semineri ve Başarı Belgesi, 10-11 Nisan 1997.
79Hewlett Packard HP Star Networked Systems Professional Certificate, 1997.
80Hewlett Packard HP Star Network System Professional Modules Certificate, 1997.
81Hewlett Packard HP Star Networked Systems Sales Professional Certificate, 1998.
82Hewlett Packard HP Star PC & Mobile Systems Sales Professional Certificate, 1998.
83Hewlett Packard HP Star Networked Systems Professional Certificate, 1998.
84Hewlett Packard HP Star Document Systems Sales Professional Certificate, 1998.
85Hewlett Packard HP Star Storage Management Sales Professional Certificate, 1998.
86Hewlett Packard HP NetServer Systems Technical Professional Update Certificate, 1999.
87“Habercilik (Haber Tekniği ve Kaynakları)”, AKÜ Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yerel Medya Eğitim Semineri, Atatürk Kültür Merkezi, 12 Aralık 2009.
88BİMEL Network-I Eğitim Semineri Katılım ve Başarı Belgesi, 9 Nisan 1997.
89Link Klasik Ticari Paket Programları Eğitimi ve Sınavı + Yeterlilik Sertifikası, 18 Temmuz 2000.
90Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Mimarlar Odasınca düzenlenen Afyonkarahisar Mimarlık Yaz Okulu, Katılım ve Teşekkür Belgesi, 13 Ağustos 2001.
91European Computer Driving Licence Test Sorumlusu Eğitimi ve TR 0013 No.lu Test Merkezi Test Sorumlusu Yetki Sertifikası, 26 Temmuz 2002.
92Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi Katılım Belgesi, 6-8 Mayıs 2002.
93Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı BTIE 2002 Katkı Belgesi, 20-22 Mayıs 2002.
94TBD 19. Bilişim Kurultayı Katılım ve Teşekkür Belgesi, 3-6 Eylül 2002.
95III. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Katılım Sertifikası, 17-18 Nisan 2003.
96Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB İdaresi Başkanlığı, “İnternet Etkinlikleri” Teşekkür Belgesi, 24 Nisan 2003.
97AFFAIRS 2003, 11. Afyonkarahisar Uluslararası Sanayi ve Ticaret Fuarı TBD Afyonkarahisar Temsilciliği adına Katılım ve Teşekkür Belgesi, 20-30 Ağustos 2003.
98Bilişim’03 Türkiye Bilişim Haftası Katkı ve Teşekkür Belgesi, 1-7 Eylül 2003.
99International Educational Technology Conference, Katılım ve Teşekkür Belgesi, 16-18 Ekim 2002.
100AKÜ Enformatik Bölümü "İnteraktif Ortamda Bilgisayar Okuryazarlığının Yaygınlaştırılması" Projesi ECDL Başarı Sertifikası, Şubat 2006.
101AKÜ Enformatik Bölümü "İnteraktif Ortamda Bilgisayar Okuryazarlığının Yaygınlaştırılması" Projesi, Kurs Eğitmenliği Teşekkür Belgesi. Şubat 2006.
102Future-Learning “Innovations in Learning for the Future: e-Learning” Conference, Attendance Certificate, Istanbul, October 2004.
103Akademik Bilişim 2007 Konferansı bildiri sunum ve katılım belgesi, Ocak 2007.
104Türkiye Bilişim Kurultayları, İstanbul, Ankara, 1983-2008.
105Türkiye’de İnternet Konferansları (inet-tr), 1995-2005.
106Bilişim Fuarları, İstanbul, 1985-2000.
107Uluslararası Cebit Bilişim Fuarları, İstanbul, 2001-2007.
108TBD Bilgi İşlem Yöneticileri (Kamu-BİM) Semineri, Ankara, 1996.
109Arena Bilgisayar Bilgi Teknolojileri Semineri, İzmir Büyük Efes Oteli, 3 Şubat 2000.
110“Bilgisayar Çevre Birimleri ve Tüketim Ürünleri” Despec ve HP Semineri, Antalya, 11 Şubat 2000.
111“Ticari Yazılımlar” Link Bilgisayar Semineri, Kuşadası, 29 Eylül – 1 Ekim 2000.
112Türk Eğitim Derneği (TED) 2. Eğitim Kurultayı, Ankara, 30-31 Ocak 2001.
113“Bilişim Çağının Telekomünikasyon Hizmetleri: ADSL-ISDN” ATSO-Türk Telekom Semineri, 16 Ekim 2001.
114Türk Dil Kurumu Seri Konferansları, Belediye Kültür Merkezi, Afyonkarahisar, 18 Ekim 2001.
115“İş Ağı ile Dünyaya Açılan Türkiye”, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,Gartner Group, Alcatel, Arena Eğitim Semineri, İkbal Thermal Otel Afyonkarahisar, 14 Kasım 2001.
116“Bilgi Teknolojileri Destekli Bakım Yönetim Semineri” ve “Rapor ve Doküman Hazırlama Teknikleri Semineri”, Milli Prodüktivite Merkezi Eğitim Seminerleri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 2002.
117Linux Eğitim Semineri, Linux Kullanıcıları Derneği, AKÜ AKM, 20-21 Nisan 2002.
118Microsoft Eğitim Semineri, İkbal Thermal Otel, 28 Mayıs 2002.
119Microsoft Eğitim Semineri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 18 Eylül 2002.
120“Mesleki ve Teknik Eğitim Sorunları”, AKÜ Meslek Yüksekokulları Hizmet İçi Eğitim Programı, Afyonkarahisar, 5-7 Şubat 2003.
121“ADSL ve İnternet” Türk Telekom Semineri, Afyonkarahisar, 08 Nisan 2003.
122Fahri Trafik Müfettişliği Eğitim ve Bilgilendirme Seminerleri, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 1997-2012.
123İnternet Haftası Etkinlikleri Organizasyonu, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 14-18 Nisan 2008.
124AKÜ Bilgisayar Kulübü, Bilişim Kampı Etkinlikleri, AKÜ ANS Enformatik Laboratuvarları, 10-11 Mayıs 2008.
125AKÜ Bilgisayar Kulübü, 2. Gençlik Çalıştayı Etkinlikleri, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 13 Mayıs 2008.
126AKÜ Bilgisayar Kulübü, Bilişim Çadırı Etkinlikleri, AKÜ Ali Çetinkaya Kampüsü, 2-6 Haziran 2008.
127Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitimi çalışmaları, (Çevre ve Orman Bakanlığı, Afyonkarahisar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kütahya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Afyonkarahisar Valiliği, Afyon Kocatepe ve Dumlupınar Üniversiteleri, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Başkomutan Milli Parkı Alanları (Afyonkarahisar, Kütahya), 27 Temmuz - 26 Ağustos 2009.
128Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Web Sitesi Tasarımı, Ocak 2004.
129“Medyada Türkçe Kullanımı”, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yerel Medya Eğitim Semineri, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 6 Şubat 2010.
130“Ailede İletişim ve İletişimsizlik”, Aile Okulu Eğitim Semineri, Atatürk Kültür Merkezi, 7 Mart 2010.
131“Vergi Dünyasında İletişim, Maliye-Mükellef İlişkileri-1”, Afyon Defterdarlığı İl ve İlçe Birimleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Defterdarlık Konferans Salonu, 13 Mart 2010.
132“Vergi Dünyasında İletişim, Maliye-Mükellef İlişkileri-2”, Afyon Defterdarlığı İl ve İlçe Birimleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Defterdarlık Konferans Salonu, 20 Mart 2010.
133“Vergi Dünyasında İletişim, Maliye-Mükellef İlişkileri-3”, Afyon Defterdarlığı İl ve İlçe Birimleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Defterdarlık Konferans Salonu, 27 Mart 2010.
134“Vergi Dünyasında İletişim, Maliye-Mükellef İlişkileri-4”, Afyon Defterdarlığı İl ve İlçe Birimleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Defterdarlık Konferans Salonu, 3 Nisan 2010.
135“İz Bırakan İki Eğitimci: Edip Âli Baki ve Haluk Nur Baki”, Afyon Liseli Gençler Tarihi ile Buluşuyor Sempozyumu, Afyon Lisesi Konferans Salonu, 10 Haziran 2010.
136“Aile İçi İletişim”, Konferans, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Çeşme-İzmir, 13 Ağustos 2010.
137“Etkili İletişim ve Beden Dili”, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Eğitim Semineri, Çakmak Marble Hotel, 14 Ekim 2010.
138“Hizmet İşletmesi Çalışanlarında İletişim Becerisi”, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Eğitim Semineri, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 11 Kasım 2010.
139Türk Eğitim Derneği Afyon Koleji Bülteni, Haziran 2001.
140Afyon Liseli Gençler Tarihi ile Buluşuyor Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyeliği, Afyon Lisesi Konferans Salonu, 10-11 Haziran 2010.
141“Tarihi Dokusu Korunmuş Yavaş (Sakin) Kent” Çalıştayı Yöneticiliği, AKÜ 4. Kent Kurultayı, Atatürk Kongre Merkezi, 18 Haziran 2010.
142AKÜ Devlet Konservatuvarı Sanatçısı Öğr. Gör. Burhan Kul Fotoğraf Albümü Çalışması, 10 Kasım 2010.
143I. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu Etkinlikleri, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, 27-29 Mayıs 2010.
144AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi “Kocatepe Öğrenci Filmleri Festivali ve Yarışması” Organizasyon Komitesi Üyeliği, 29-30 Nisan 2010.
145“Dil ve İletişim Sorunları”, Üniversite ve Gençlik Paneli, Çeşme-İzmir, 13 Ağustos 2010.
146Bilişim 2010, 27. Ulusal Bilişim Kurultayı, Rixos Grand Hotel, Ankara, 22 Eylül 2010.
147Deviantart Grafik Sitesi Üyeliği
148Flickr Fotoğraf Sitesi Üyeliği
149Worth1000 Grafik Sitesi Üyeliği
150FOTONO1 Fotoğraf Sitesi Üyeliği
151Fotooptimum Fotoğraf Sitesi Üyeliği
152“Bilgisayara Giriş”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 09 Şubat 2004.
153“Bilgisayar Donanım Yapısı”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 10 Şubat 2004.
154“Bilgisayar Yazılımları”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 11 Şubat 2004.
155“İşletim Sistemleri”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 12 Şubat 2004.
156“Windows’un Temelleri”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 13 Şubat 2004.
157“Kelime İşlemci Uygulamaları”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 16 Şubat 2004.
158“Word Kullanımı”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 17 Şubat 2004.
159“Belge Oluşturma ve Düzenleme”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 18 Şubat 2004.
160“Hesap Tablosu ile Çalışma”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 19 Şubat 2004.
161“Excel Uygulamaları”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 20 Şubat 2004.
162“Excel Çalışma Sayfası Düzenleme”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 23 Şubat 2004.
163“Sunu Programları”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 24 Şubat 2004.
164“PowerPoint Kullanımı”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 25 Şubat 2004.
165“Çevre Birimleri ve Yazıcı Kullanımı”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 26 Şubat 2004.
166“Sistem Güvenliği”, Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Temel Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Semineri, 27 Şubat 2004.
167“Kariyer için Bilişim”, Konferans, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 7 Mart 2007.
168“Web Tasarımında Estetik-1”, Seminer, AKÜ Bilişim Kampı Etkinlikleri, ANS Enformatik Laboratuvarı, 10 Mayıs 2008.
169“Web Tasarımında Estetik-2”, Seminer, AKÜ Bilişim Kampı Etkinlikleri, ANS Enformatik Laboratuvarı, 11 Mayıs 2008.
170“Web Tasarımında Estetik-2”, Seminer, AKÜ Bilişim Kampı Etkinlikleri, ANS Enformatik Laboratuvarı, 11 Mayıs 2008.
171“Web Tasarımında Estetik-2”, Seminer, AKÜ Bilişim Kampı Etkinlikleri, ANS Enformatik Laboratuvarı, 11 Mayıs 2008.
172“Habercilik, Haber Kaynakları ve Haber Teknikleri”, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yerel Medya Eğitim Semineri, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 12 Aralık 2009.
173“Hat Sanatının Güneşi Ahmed Şemseddin Karahisarî”, Konferans, Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi (AYTAM), 10 Aralık 2010.
174“Mevlâna’nın Torunu Sultan Divanî ve Afyonkarahisar’da Mevlevî Kültürü”, Konferans, Süleyman Demirel Fen Lisesi Konferans Salonu, Afyonkarahisar, 22 Aralık 2010.
175“Aile İçinde İletişim Nasıl Olmalı?”, Konferans, Aile Okulu 4. Dönem Etkinlikleri, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 08 Ocak 2011.
176“Alternatif Öğrenme Teknikleri”, Seminer, Evciler İlçesi Gökçek Kasabası Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 14 Nisan 2011.
177“Ailenin Öğrenciden Beklentileri”, Seminer, Evciler İlçesi Gökçek Kasabası Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 14 Nisan 2011.
178“Aktif Öğrenme”, Seminer, Evciler İlçesi Madenler Köyü İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 21 Nisan 2011.
179“Ailenin Öğrenciden Beklentileri”, Seminer, Evciler İlçesi Madenler Köyü İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 21 Nisan 2011.
180“Aktif Öğrenme Eğitimi”, Seminer, Evciler İlçesi Baraklı Köyü Şehit Ali Serttaş İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 21 Nisan 2011.
181“Ailenin Öğrenciden Beklentileri”, Seminer, Evciler İlçesi Baraklı Köyü Şehit Ali Serttaş İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 21 Nisan 2011.
182“Etkili Öğretim Teknikleri”, Seminer, Evciler İlçesi Nedim Turan İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 28 Nisan 2011.
183“Yaratıcılık Geliştirme”, Seminer, Evciler İlçesi Nedim Turan İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 28 Nisan 2011.
184“Ailenin Öğrenciden Beklentileri”, Seminer, Evciler İlçesi Nedim Turan İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 28 Nisan 2011.
185“Etkili Öğretim Teknikleri”, Seminer, Evciler İlçesi Şehit Hüdayi Çınar İlköğretim Okulu, Afyonkarahisar, 05 Mayıs 2011.
186“Geleceğinizi Bugünden Hazırlayın”, Konferans, AKÜ İscehisar Meslek Yüksekokulu Kariyer Eğitimi, İscehisar Belediye Düğün Salonu, Afyonkarahisar, 10 Mayıs 2011.
187“Etkili Öğrenme Teknikleri”, Seminer, Evciler İlçesi Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül Çok Programlı Lisesi, Afyonkarahisar, 12 Mayıs 2011.
188“Fotoğrafçılık Tekniği”, Seminer, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği “Gençler Ahi Evran Esnaf Geleneğini Yaşatıyor” Avrupa Birliği Projesi Etkinliği, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Eğitim Salonu, 18 Temmuz 2011.
189“Kişisel Gelişim ve İletişim”, Konferans, Sevgi Toplumu Buluşması, Çeşme-İzmir, 03 Ağustos 2011.
190“Cezaevlerinde İletişim”, Konferans, Afyonkarahisar E-Tipi Kapalı Cezaevi Konferans Salonu, 24 Eylül 2011.
191“Sendikal İletişim ve Beden Dili”, Türk Sağlık-Sen Hizmetiçi Eğitim Semineri, Sandıklı, 24 Aralık 2011.
192“İstiklal Marşı’nın Ruhu”, Seminer, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Yılı Etkinlikleri, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 28 Aralık 2011.
193“İstiklal Marşı’nı Anlamak”, Seminer, Mehmet Akif’i Anma Etkinlikleri, AKÜ Fen-Edebiyat Fak., Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 12 Mart 2012.
194“Çanakkale Savaşı ve Atatürk”, Seminer, AKÜ Tarih Kulübü, Erdal Akar Konferans Salonu, 21 Mart 2012.
195“Halkla İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi-1”, Seminer, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Programı, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 23 Mart 2012.
196“Haberleşme (İletişim)”, Seminer, Afyonkarahisar Valiliği Aday Memurların Temel Eğitimi Programı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Salonu, 26 Mart 2012.
197“Halkla İlişkiler”, Seminer, Afyonkarahisar Valiliği Aday Memurların Temel Eğitimi Programı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Salonu, 26 Mart 2012.
198“Halkla İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi-2”, Seminer, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Programı, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 30 Mart 2012.
199“Halkla İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi-3”, Seminer, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Programı, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 06 Nisan 2012.
200“Beden Dili ve İletişim” Seminer, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Kişisel Gelişim Seminerleri, Çeşmeli Konak - Afyonkarahisar, 08 Nisan 2012.
201“Hat Sanatının Güneşi Ahmed Şemseddin Karahisarî”, Konferans, Afyonkarahisar Gelişim Platformu, Afyonkarahisar Konağı, 17 Nisan 2012.
202“Kişilerarası Sağlıklı İletişim”, Panel, AKÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Uzmanlık Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Araştırma Görevlisi Temel Eğitim Kursu-5, AKÜ Tıp Fakültesi, 19 Nisan 2012.
203“Afyonkarahisar Kültürü”, Seminer, “İhvan-ı Musiki”, Beşinci 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği”, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, Afyonkarahisar, 21 Nisan 2012.
204“Beden Dili ve İletişim”, Konferans, Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu, 27 Nisan 2012.
205“Geleceğinizi Planlayın”, Konferans, “YURTKUR Kariyer Günleri”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Tınaztepe Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu, 02 Mayıs 2012.
206“Geleceğe Hazırlanmak”, Konferans, “YURTKUR Kariyer Günleri”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü Bolvadin Yurt Müdürlüğü Kız Bloğu Çalışma Salonu, 03 Mayıs 2012.
207“Kariyer, ama Nasıl?” Konferans, “YURTKUR Kariyer Günleri”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü Emirdağ Yurt Müdürlüğü Salonu, 08 Mayıs 2012.
208“Kariyer Yolculuğu”, Konferans, “YURTKUR Kariyer Günleri”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Kız Yurdu Salonu, 11 Mayıs 2012.
209“İletişim Kurmak” Seminer, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Kişisel Gelişim Seminerleri, Çeşmeli Konak, Afyonkarahisar, 13 Mayıs 2012.
210“Yesterday and Today of Afyonkarahisar”, Seminar, Zafer Development Agency “Explore TR33 Region” Activity, Gural Afyon Wellness & Convention Center, 26 Mayıs 2012.
211“Yerel Medyanın, Marka Vizyonu ve Turizm İlişkileri”, Panel Yöneticiliği, Afyonkarahisar Gelişim Platformu “Afyonkarahisar Buluşması”, Korel Termal Hotel, 02 Haziran 2012.
212“Mevlana Felsefesinde Bireysel ve Toplumsal İletişim”, Mevlevilik ve Toplum İlişkisi Paneli, 2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, Afyonkarahisar, 02 Haziran 2012.
213”Sağlıklı İletişim - Sağlıkta İletişim-1”, Konferans, Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Programı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 11 Haziran 2012.
214”Sağlıklı İletişim - Sağlıkta İletişim-2”, Konferans, Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Programı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 12 Haziran 2012.
215”Sağlıklı İletişim - Sağlıkta İletişim-3”, Konferans, Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Programı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 13 Haziran 2012.
216”Sağlıklı İletişim - Sağlıkta İletişim-4”, Konferans, Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Programı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 26 Haziran 2012.
217”Sağlıklı İletişim - Sağlıkta İletişim-5”, Konferans, Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Programı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu, 27 Haziran 2012.
218“Kamuda İletişim ve Beden Dili-1”, Seminer, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimi, Korel Thermal Resort Afyonkarahisar, 11 Temmuz 2012.
219“Kamuda İletişim ve Beden Dili-2”, Seminer, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimi, Korel Thermal Resort Afyonkarahisar, 11 Temmuz 2012.
220“Afyonkarahisar'da Geleneksel El Sanatları ve Günümüze Uyarlanması”, Konferans, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) “Gençler Ahi Evran Geleneğini Yaşatıyor” Avrupa Birliği Projesi Etkinliği, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 12 Temmuz 2011.
221“Bilim Işığında Evren Mucizesi”, Konferans, Anadolu Vakfı “Sevgi Toplumu Buluşması”, Çeşme-İzmir, 22 Temmuz 2012.
222“Evreni Anlamak”, Konferans, Millet Derneği Programı, Afyon Konağı, 11 Ağustos 2012.
223“Sağlıklı İletişim”, Konferans, AKÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 01 Ekim 2012.
224“Sanat ve Teknoloji”, AKÜ Kariyer Danışmanlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bemar Kariyer Okulu Afyon Şubesi “Sanat, Grafik ve Yayıncılık Semineri”, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Konferans Salonu, 15 Ekim 2012.
225“Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi (AYTAM)” Fotoğraf Albümü Çalışması, Eylül 2008.
226“Mirimoğlu Firması” Fotoğraf Kataloğu Çalışması, Afyonkarahisar, 2010.
227“İstanbul-2010” Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri Fotoğraf Yarışması, 14 Mayıs 2010.
228“Mihrioğlu Konağı” Fotoğraf Kataloğu Çalışması ve Web Sitesi Tasarımı, Afyonkarahisar, Temmuz 2011.
229“Benim Kampüs Kare’m” AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Yarışması Organizasyon Komitesi ve Seçici Kurul Üyelikleri, Nisan 2011.
230“2. Frig Vadileri Fotoğraf Yarışması ve Fotomaratonu” Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir Valilikleri, FRİGKÜM, EFSAD, TFSF, AFOD Etkinliği, 01-05 Temmuz 2011.
231“Türkiye Fotoğraflarla AB Yolunda”, Çağlayan Eğitimciler Derneği Fotoğraf Yarışması, Afyonkarahisar, 01-08 Ekim 2011.
232“Ruhun Dansı”, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Türk Tasavvuf ve Gösteri Sanatları Topluluğu Dans Gösterisi Projesi Fotoğraf Yönetmenliği, Kasım 2012.
233“Merhum Gazeteci İbrahim Küçükkurt'u Anma Programı”, Panel Yöneticiliği, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi, 05 Ocak 2013.
234Future-Learning “Innovations in Learning for the Future: e-Learning” Conference, Attendance Certificate, Istanbul, March 2008.
235Future-Learning “Innovations in Learning for the Future: e-Learning” Conference, Attendance Certificate, Istanbul, March 2008.
236Future-Learning “Innovations in Learning for the Future: e-Learning” Conference, Attendance Certificate, Istanbul, May 2010.
237Future-Learning “Innovations in Learning for the Future: e-Learning” Conference, Attendance Certificate, Istanbul, November 2012.
238“AKÜ Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Kullanımı”, Seminer, AKÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 15 Eylül 2011.
239“English Conversation Hours-1”, AKÜ and Fulbright The School of Foreign Languages, 19th September 2011 - 23rd December 2012.
240“Eğiticilerin Eğitimi Programı”, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Konferans Salonu, 23-27 Ocak 2012.
241“English Conversation Hours-2”, AKÜ and Fulbright The School of Foreign Languages, 13rd February 2012 - 25th May 2012.
242İnternet Haftası Etkinlikleri Organizasyonu, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 22-29 Nisan 2009.
243“Medyanın Sorunları”, TV Açık Oturum Programı, Çalışan Gazeteciler Bayramı Etkinliği, 11. Köyden, Kanal 3 Televizyonu, Afyonkarahisar, 10 Ocak 2012.
244“Afyonkarahisar Gelişim Platformu (AGP)”, TV Açık Oturum Programı, 11. Köyden, Kanal 3 Televizyonu, Afyonkarahisar, 03 Haziran 2012.
245“Afyonkarahisar Yerel Medya Başarı Ödülleri”, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü, AKÜ Rektörlüğü, Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği “Medya Yarışması” Seçici Kurul Başkanlığı, Haziran-Temmuz 2012.
246Bilişim 2009, 26. Ulusal Bilişim Kurultayı, Rixos Grand Hotel, Ankara, 18-20 Kasım 2009.
247Bilişim 2010, 27. Ulusal Bilişim Kurultayı, Rixos Grand Hotel, Ankara, 22-25 Eylül 2010.
248Bilişim 2011, 28. Ulusal Bilişim Kurultayı, Rixos Grand Hotel, Ankara, 26-29 Ekim 2011.
249Anadolu Markaları 2012” Toplantısı, Türkiye Finans Katılım Bankası, Capital ve Ekonomist Dergileri, Güral Afyon Wellnes & Convention, 4 Haziran 2012.
250“Göller Bölgesi Etkileşim Planı”, Çekül Vakfı 2. Bölge Çalıştayı, Korel Termal Hotel, Afyonkarahisar, 12 Ekim 2012.
251“VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi”, Korel Termal Hotel, Afyonkarahisar, 22-24 Kasım 2012.
252"Dil - Kültür - İletişim", Konferans, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, Ankara, 20 Nisan 2013.
253“Gelecek Günü (Gelecek Sizi Çağırıyor)”, AKÜ Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Fütüristler Derneği ortak etkinliği (Panel ve Future Talks), AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, 17 Mayıs 2013.
0Ödüller :
1İstanbul-2010 Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü, 2010.
2ECDL (European Computer Drivig Licence) Sertifikası (Türkiye’de ilk sertifika), 2002.
32. Frig Vadileri Fotoğraf Yarışması ve Fotomaratonu Sergileme Ödülü, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) Afyon, Kütahya, Eskişehir, 01-03 Temmuz 2011.
4“Türkiye Fotoğraflarla AB Yolunda”, Çağlayan Eğitimciler Derneği Avrupa Birliği Projesi Fotoğraf Yarışması Sergileme Ödülü, 25 Eylül 2011.
0Toplumsal Katkılar :
1Türkiye Bilişim Derneği Afyonkarahisar İl Temsilcisi
2Mülkiyeliler Birliği Afyonkarahisar İl Temsilcisi
3Basın Konseyi Okuyucu Temsilcileri (Ombudsmanlar) Kurulu Üyesi
4Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Başkanı
5Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Sistemleri Güvenliği Çalışma Grubu Üyesi
6Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi (AYTAM) Yürütme Kurulu Üyesi
7AKÜ Bilişim Kulübü Başkanı
8Megabirlik Medya A.Ş. Genel Koordinatörü
9Gazete 3 Genel Yayın Koordinatörü
10Sarı Basın Kartı sahibi olarak çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik, yazarlık ve yayın yönetmenliği, 1974-1993
11Afyon Ekonomi (Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi) Danışma Kurulu Üyesi
12ECDL (European Computer Drivig Licence) Yetkili Test Merkezi Yöneticisi
13Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale, araştırma ve inceleme yazısı, İstanbul, 1968-1992.
14“Einstein Deli miydi, Dâhi miydi?”, Gazete 3 (Çevre sorunlarıyla ilgili makale), 26 Ağustos 2008.
15“Suya, Sabuna Dokunalım”, Odak Gazetesi (Çevre sorunlarıyla ilgili makale), 26 Ağustos 2008.
16“İnternet ve Bilişim”, Röportaj, İnternet Haftası Etkinlikleri, “Bilişim Pusulası”, TRT Bilişim Rüzgârı Programı, Kanal 3 Televizyonu, 29 Nisan 2009.
17Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu Eğitimi Tanıtım Kılavuzu Kitapçığı Hazırlanması, 12 Ağustos 2009.
18Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları - Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GASGUAM) Kuruluşu ve Çalışmaları, 2010-2012.
19“Enine - Boyuna”, Dünden Bugüne Afyon Kocatepe Üniversitesi, Belgesel Video Film Çalışması, AKÜ GSF Sinema ve Televizyon Bölümü ile AKÜ AMYO Radyo Televizyon Yayımcılığı Bölümü Ortak Yapımı, Haziran 2008.
20Megabirlik A. Ş. Yayın Kurulu Üyeliği, Gazete 3 ve Kanal 3 Genel Yayın Koordinatörlüğü Çalışmaları, Ağustos - Ekim 2008.
21Türkiye Bilişim Derneği 38. kuruluş yıl dönümünü Afyonkarahisar İl Temsilciliği Etkinlikleri, 22 Nisan 2009.
22Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Riski Azaltma Projesi Personel Alımı Komisyon Başkanlığı
23Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Bilgisayar Sistemi Satınalma Komisyon Üyeliği
24Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılım ve Teknik Servis İhalesi Muayene Kabul Komisyonu Üyeliği
25Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bilişim ve Elektronik Ticaret Bilirkişi Komisyonu Başkanı
26Afyonkarahisar Valiliği Kültür Konseyi Üyeliği
27“Fotoğrafçılık” Televizyon Röportajı, “Cine Kamera” Programı, Yapmcı: Hakan Yılmaz, Kanal 3 Televizyonu, 18 Şubat 2010.
28Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitimi Sınav Komisyonu Üyeliği, 2009.
29İLAD İletişim Araştırmaları Derneği Üyeliği
30Macİstanbul Macintosh Kullanıcıları Derneği Üyeliği
31AKÜ Öğretim Elemanları Derneği Üyeliği
32Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Yerel Tarih Kurulu” Üyeliği, 2010.
33“Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Geleneksel Ebru Sergisi”, Görüntüleme, Sunum ve Tanıtım Çalışmaları, Zeyland Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Nisan 2008.
34Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi (AYTAM) Etkinlikleri, 2008-2010.
35Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Üyeliği
36Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği Üyeliği
37Afyonkarahisar Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFOD) Üyesi
38Türkiye Satranç Federasyonu İl Hakem Kurulu Başkanlığı
39Afyonkarahisar Gelişim Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği
40Afyonkarahisar Gelişim Platformu Sanat Kurulu Başkanlığı
41Üniversitelerarası Bilgisayar Ağına Dayalı Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Yönetmelik Taslağı’na İlişkin Görüş ve Öneriler (AKÜ’nün görüşü olarak YÖK Başkanlığı’na gönderilen rapor), 1999.
42Bilgisayar Sistemlerinde 2000 Yılı Sorunu ve Çözüm Yolları (Akademik konferans metni), AKÜ, 1999.
43Türk Eğitim Derneği Afyon Koleji Bülteni, Haziran 2001.
44AKÜ Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyo-TV Yayımcılığı Bölümü kurulmasına ilişkin ön çalışma raporu, Haziran 2001.
45“İz Bırakan İki Eğitimci: Edip Ali Baki ve Haluk Nur Baki”, Makale, Taşpınar Dergisi, sayı 2, 2010.
46“Elveda” (Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucularından Dr. İbrahim Küçükkurt'un Anısına), Makale, Kocatepe Gazetesi, 02 Ocak 2012.
47“Mimarlık Yaz Okulu”, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Mimarlar Odasınca düzenlenen Y. Mim. Müh. Cengiz Bektaş yönetimindeki “Millet Hamamı, Taşhan, Kentsel Sit Alanı Rölöve Çalışmaları” bilgisayar ve dokümantasyon hizmetleri. Afyonkarahisar, 04-13 Ağustos 2001.
48“Afyon Liseli Gençler Tarihi ile Buluşuyor Sempozyumu”, Televizyon Röportajı, “Özel Gündem” Programı, Yapmcı: Rıfat Yağmur, Kanal 3 Televizyonu, 09 Haziran 2010.
49“Ahmed Şemseddin Karahisarî Sanat Günleri”, Etkinlik Organizasyonu, Kasım 2011.
50“Afyonkarahisar Gelişim Platformu” Sanat Kurulu Çalışmaları, 2012.
51“Çanakkale Zaferi”, AKÜ Yönetim ve Siyaset Kulübü Fotoğraf Sergisi Çalışması, 16 Mart 2012.
52“Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Türk Müziği Topluluğu” Koro Çalışmaları, Nisan-Aralık 2012.
53“Vefatının 20. Yılında Yesari Asım Arsoy Eserleri” Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Türk Müziği Topluluğu Konseri Koro Üyeliği, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi, Afyonkarahisar, 17 Temmuz 2012.
54Uluslararası Future-Learning Konferansı fotoğraf ve görüntüleme çalışmaları, İstanbul, 14-16 Kasım 2012.
55Türkiye Bilişim Derneği İl Temsilciliği Belgesi, 2005-2006.
56AKÜ Bahar Şenlikleri Bireysel Satranç Turnuvası, AKÜ Satranç Kulübü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği, Organizatörlük ve Hakemlik, ANS Öğrenci Vadisi, 10 Mayıs 2006.
5719 Mayıs Satranç Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Afyon Satranç Eğitim Merkezi (AFSEM), 16-17 Mayıs 2009.
5829 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Afyon Satranç Eğitim Merkezi (AFSEM), 24-25 Ekim 2009.
59Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi (AYTAM) İl Temsilciliği Etkinlikleri, 2008-2012.
60İnternet Haftası Etkinlikleri Organizasyonu, AKÜ Prof. Dr. Sabri Bektöre Salonu, 14-18 Nisan 2008.
61AKÜ Bilgisayar Kulübü, Bilişim Kampı Etkinlikleri, AKÜ ANS Enformatik Laboratuvarları, 10-11 Mayıs 2008.
62AKÜ Bilgisayar Kulübü, 2. Gençlik Çalıştayı Etkinlikleri, AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi, 13 Mayıs 2008.
63AKÜ Bilgisayar Kulübü, Bilişim Çadırı Etkinlikleri, AKÜ Ali Çetinkaya Kampüsü, 02-06 Haziran 2008.
64Megabirlik A. Ş. Yayın Kurulu Üyeliği, Gazete 3 ve Kanal 3 Genel Yayın Koordinatörlüğü Çalışmaları, Ağustos - Ekim 2008.
65Türkiye Bilişim Derneği 38. kuruluş yıl dönümünü Afyonkarahisar İl Temsilciliği Etkinlikleri, 22 Nisan 2009.
66“İnternet ve Sosyal Medya”, Anadolu Ajansı Röportajı, 02 Şubat 2011.
67Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Osmanlıca Kursu Eğitmenliği ve Yöneticiliği 2012.
68Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Kişisel Gelişim Kursu Eğitmenliği 2012.
69“Afyonkarahisar Buluşması”, Afyonkarahisar Gelişim Platformu Organizasyonu, Korel Termal Hotel, Güral Afyon Wellnes & Convention, 2-3 Haziran 2012.
70“Satranç Turnuvası Birincilik Ödülü”, Zeyland Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 19 Mayıs 2008.
0Verdiği Dersler : 
1Temel Bilgi Teknolojileri2006
2İletişim2006
3Veri Tabanı Yönetim Sistemi2006
4Bilgisayarlı Grafik Tasarımı2006
5Haber Tekniği-I2006
6Genel ve Teknik İletişim2006
7İnternet Programcılığı2006
8Yönetim Bilişim Sistemleri2006
9İnternet Yayıncılığı2006
10Grafik ve Animasyon2006
11Sunu Teknikleri2006
12Haber Tekniği-II2006
13Haber Araştırma Teknikleri2006
14Bilgisayar Paket Programları2006
15Temel Bilgi Teknolojileri2007
16Bilgisayarlı Grafik Tasarımı 2007
17İletişim2007
18Genel ve Teknik İletişim2007
19Görüntü İşleme Teknikleri 2007
20Bilişim Sistemleri 2007
21Haber Tekniği-I2007
22İnternet Programcılığı-22007
23İnternet Yayıncılığı2007
24Yönetim Bilişim Sistemleri2007
25Grafik ve Animasyon2007
26Haber Tekniği-22007
27Haber Araştırma Teknikleri2007
28Sunu Teknikleri2007
29Çokluortam Uygulamaları 2007
30Bilgisayar Paket Programları2007
31Genel ve Teknik İletişim2009
32Haber Tekniği-I2009
33Genel ve Teknik İletişim2008
34Genel ve Teknik İletişim2008
35Haber Tekniği-I2008
36Haber Tekniği-I2008
37Bilgisayarlı Grafik Tasarım2008
38Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım2008
39Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım2008
40Bilgisayar Destekli Grafik ve Animasyon2008
41Bilgisayar Destekli Grafik ve Animasyon2008
42Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım2009
43Bilgisayar Destekli Grafik ve Animasyon2009
44Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım2007
45Bilimsel Araştırma Teknikleri2007
46Temel Bilgi Teknolojileri2008
47Bilişim Sistemleri2008
48İnternet Yayıncılığı2008
49Yönetim Bilişim Sistemleri2008
50Haber Araştırma Teknikleri2008
51Sunu Teknikleri2008
52Çokluortam Uygulamaları2008
53Bilgisayar Paket Programları2008
54Bilimsel Araştırma Yöntemleri2010
55Bilgisayar Dest. Grafik Tasarım2010
56Temel Bilgi Teknolojileri2010
57Web Tasarımı2010
58Temel Bilgi Teknolojileri2010
59Haber Tekniği-I2010
60Genel ve Teknik İletişim2010
61Yönetim Bilişim Sistemleri2010
62İnternet Yayıncılığı2010
63Grafik ve Animasyon2010
64Sunu Teknikleri2010
65Haber Tekniği-II2010
66Haber Araştırma Teknikleri2010
67Bilgisayar Paket Programları2010
68Temel Bilgi Teknolojileri2011
69Bilgisayar Dest. Grafik Tasarım2011
70Web Tasarımı2011
71Masaüstü Yayıncılık (Yüksek Lisans)2011
72İnsan-Bilgisayar Etkileşimi2011
73Yönetim Bilişim Sistemleri2011
74Grafik ve Animasyon2011
75Sunu Teknikleri2011
76Bilgisayar Dest. Grafik Tasarım-II2011
77Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)2011
78Bilgisayar Dest. Grafik Tasarım-I2012
79Web Tasarımı2012
80Temel Bilgi Teknolojileri2012
81Kitle İletişim Sistemleri2012
82İnternet Yayıncılığı2012
83Uzmanlık Alan Dersi2007
84Uzmanlık Alan Dersi2007
85Uzmanlık Alan Dersi2008
86Uzmanlık Alan Dersi2008
87Uzmanlık Alan Dersi2009
88Uzmanlık Alan Dersi2009
89Uzmanlık Alan Dersi2010
90Uzmanlık Alan Dersi2010
91Uzmanlık Alan Dersi2011
92Uzmanlık Alan Dersi2011
93Uzmanlık Alan Dersi2012
94Tez Çalışması2007
95Tez Çalışması2007
96Tez Çalışması2008
97Tez Çalışması2008
98Tez Çalışması2009
99Tez Çalışması2009
100Tez Çalışması2010
101Tez Çalışması2010
102Tez Çalışması2011
103Tez Çalışması2011
104Tez Çalışması2012
Diğer Bilgiler :