ÖZGÜR VERİM(Teknik Eğitim Fakültesi)
E-posta Adresi ozgurverim@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biomechanics, Reverse Engineering, CAD, CAM, Mechatronics
Yabancı Dili : Alm-İng.
Lisans : Akü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Resim Ve Kons 2005
Yüksek Lisans : Akü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi 2008
Doktora : Akü. Fen Bilimleri Enst. Makine Mühendisliği 2009-2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Three-Dimensional Finite Element Analysis Used to Compare Six Different Methods of Syndesmosis Fixation with 3.5 or 4.5 mm Titanium Screw: A biomechanical study, J Am Podiat Med Assn - In Press, , , 2013(Tasgetiren S., Altınel L., Er M., S., , ile birlikte)
2Anatomical evaluation and stress distribution of intact canine femur, Int J Med Robotics Comput Assist Surg - In Press, , , 2013(Tasgetiren S., Er M., S., Ozdemir V., Yuran A., F. , ile birlikte)
3Anatomical comparison and evaluation of human proximal femurs modeling via different devices and FEM analysis, Int J Med Robotics Comput Assist Surg - In Press, , , 2013(Tasgetiren S., Er M., S., Timur M., Yuran A., F., ile birlikte)
4Biomechanical Evaluation of Syndesmotic Screw Position: A finite element analysis, Journal of Orthopaedic Trauma-In Press , , , 2014(M.Serhan Er, Levent Altınel, Süleyman Taşgetiren, ile birlikte)
5Biomechanical Evaluation of Syndesmotic Screw Design via Finite Element Analysis and Taguchi’s Method, Journal of the American Podiatric Medical Associat, , , 2015(M.Serhan Er, Levent Altınel, Süleyman Taşgetiren, Mehmet Eroğlu, Barış Gökçe, ile birlikte)
6Alterations in pituitary gland volume in polycystic ovary syndrome: a structural magnetic resonance imaging study., Clin Imaging, 39(3), 449-453, 2015(Unlu E, Unlu BS, Turamanlar O, Acay MB, Kacar E, Yıldız Y, Okur N, Balcik C, Tasgetiren S, Yucel A., ile birlikte)
7Suture anchor fixation strength with or without augmentation in osteopenic and severely osteoporotic bones in rotator cuff repair: a biomechanical study on polyurethane foam model, J Orthop Surg Res, 22;9, 48, 2014(Er MS, Altinel L, Eroglu M, Demir T, Atmaca H., ile birlikte)
8Finite element analysis of the pelvis after modular hemipelvic endoprosthesis reconstruction, Int Orthop., 37(10), 2097-2098., 2013(Er MS, Eroglu M, Altinel L., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Esnek Üretim Sistemine Bir Kalite Kontrol Ünitesinin Eklenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6, 41-53, 2009(Taşgetiren S., ile birlikte)
2Bilgisayar Destekli Organ Mühendisliği Temel Yaklaşımları, Bioteknoloji Elektronik Dergisi, 1, 27-34, 2010(Süleyman TAŞGETİREN, Mustafa ÖKSÜZ, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Farklı Medikal Cihazlar ile Modellenmiş İnsan Proximal Femurların Karşılaştırılması ve FEM Analizleri, 6 th International Advanced Technologies Sympos, 16-18 May 2011, , 2011
2İnsan Tibia ve Fibula Kemiklerinin 3D Modeli ve Statik Sonlu Elemanlar Analizi, 6 th International Advanced Technologies Sympos, 16-18 May 2011, , 2011(Taşgetiren S., Songur A., Akçer S., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bir Mermer Üretim Fabrikasında Üretim Akışının Aksayan Kısmının Simülasyonu, UMES 2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eği, , , 2007(Gayretli B., Eleren A.,Dursun M.,, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Elektromekanik Ürünler İçin Bir Tasarım Sistemi Geliştirilmesi
2KARIŞIK İMALAT YAPAN ŞİRKETLER İÇİN SİMÜLASYON TABANLI BİR UZMAN SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ.
3ORTOPEDİ ALANINDA KULLANILAN DAİRESEL DIŞ SABİTLEYİCİLERİN BİYOMEKANİK OPTİMİZASYONU VE TAVŞANLAR ÜZERİNDE UYGULAMASI
Diğer Bilgiler :