Doç. Dr. CELAL DEMİR(EĞİTİM FAKÜLTESİ ve ÇAY MYO)
E-posta Adresi cdemir@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YENİ TÜRK DİLİ V ve TÜRKÇE EĞİTİMİ
Yabancı Dili : FRANSIZCA
Lisans : ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. EĞİTİM FAK. TDE ÖĞR. 1985
Yüksek Lisans : GAZİ ÜNİ. SOS.BİL.ENS. TÜRKÇENİN EĞİT. VE ÖĞR. 1993
Doktora : GAZİ ÜNİ. SOS.BİL.ENS. TÜRKÇENİN EĞİT. VE ÖĞR. 1997
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİ. YENİ TÜRK DİLİ 2010
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üni. 2015


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiBölüm Başkanlığı20002001
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi TürkBölüm Başkanlığı2001 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi DekaDekan Yardımcılığı20032005
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek YüksekokuYüksekokul Müdürlüğü20112013
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek YüksekokulYüksekokul Müdürlüğü2014 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Öğrenci Kulüpleri KooKoordinatör20112013
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkçe Öğretimi UygulMerkez Müdürlüğü2013 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Koordinasyon Kurulu ÜyÜyelik2015 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Senato ÜyeliğiSenatör20012005
Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP İnceleme Alt KomiÜyelik2012 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitYönetim Kurulu Üyeliği20122015
Afyon kocatepe ÜniveritesiEğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği2015 
Kuramsal Eğitim Bilim DergisiYayın Kurulu Üyeliği2015 
AKÜ, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıKoordinasyon Kurulu Üyeliği2015 
AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği2015 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1"Orhan Kemal'in Eserlerinde Hapishane ve Mahkumlar", Hece (Orhan Kemal Özel Sayısı), , , 2014
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Türkçe/Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti", Milli Eğitim (Edebiyat Eğitimi Özel Sayısı), S. 169, s. 207-225, 2006
2"Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin Sözdizimsel ve Anlamsal Özellikleri", Turkish Studies , 2/4, 1135-1141, 2007
3"Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve Bir Tasnif Denemesi", Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergis, VII/I, s. 27- 54, 2007
4"Türkçede Deyimlerin Sözdizimsel Özellikleri", Türk Dili , S. 677, s. 428-444, 2008
5"Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Terminoloji Sorunu", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 2006/I, , 2009
6"Türkçede Tanım Cümleleri", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 2007/II, , 2010
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu temel Eğitimin Tarihi Gelişimi", AKÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, C. I, S. 2, s.155-170, 1999
2"Türkçe Öğretiminde Zarf Tümleçleri", Türk Bilimi Araştırmaları, Türkçenin Öğretimi Özel, Bahar, , 2003
3"Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, C. IX, S. 2, s. 187-203, 2007(Öğr. Gör. Mehmet Yapıcı, ile birlikte)
4"Köl Tigin ve Bilge Kagan Kitabelerindeki Bir Cümle Üzerine", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, S. III, Kış, s. 135-148, 2011
5Orhan Kemal'in Eserlerinde Hapishane ve Mahkumlar, Hece, S. 205, s. 235-245, , , 2014
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Ağaç Yaşken Doğrulur, Kümbet Altında, S.3, s. 27-28., 2007, 2007
2Türk Şiirinde Şahadet, Kümbet Altında, , S. 52, s. 11-13., 2013
3Nasrettin Hoca Komik mi? , Kümbet Altında, S. 55, s.9-10., 2013, 2013
4Kara Gözlüm Efkarlanma Gül Gayri, Kümbet Altında, S. 58, s. 7-9, 2014, 2014
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"Türkçe Öğretiminde Gramer terimleriyle İlgili Bazı Düşünceler" (Zarflar ve Zarf Tümleçleri), IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , Çeşme, İZMİR, 2000
2"Divanü Lugat-it-Türk'e Göre Kaybettiğimiz Kelimeler ve Kavramlar", Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu, RİZE, , 2008
3"Fiillerde Geçişlilik-Geçişsizlik Özelliği Üzerine", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bilkent Kongre Merkezi , ANKARA, 2008
4"İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İçerik ve Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kur, Ürgüp, NEVŞEHİR, 2009
5"Türkçede Unvan Grupları ve Birleşik İsimler", III. Ululslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR, 2010
6"Yunus Emre'nin Türkçe Öğretimindeki Yeri", X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi, Bilgi Şöleni, ESKİŞEHİR, , 2010
7"Ne Zamirinin Kadı Burhanettin Divanındaki Kullanımı Üzerine", Tarihsel Gelişim İçindeki Oğuz türkçesi ve Kadı Bu, Cumhuriyet Üniversitesi , SİVAS, 2011
8"Türkçede Unvanlar, Lakaplar ve Özel Adlarla Oluşturulan Sıfat Tamlamaları Üzerine", Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi , ANKARA, 2011
9"Türkçede İşteş Özne ve Müşterek Fiiller Üzerine", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı", Bilkent Üniversitesi Kongre Merkezi , ANKARA, 2012
10"Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Metot Arayışları ve Eski Gramerler", VI. Uluslararası Dünya Dili türkçe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi , BURSA, 2013
11"İsimlerde Hal Kategorileri ve Yalın Hal Üzerine", VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İSTANBUL, 2013
12"Ana Türkçedeki Uzun Ünlülerin Türkiye Türkçesindeki Yansımaları", Dil Bilgisi toplantıları II (Türkiye Türkçesi Ses , Türk Dil Kurumu-Selçuk Üniversitesi, KONYA, 2014
13"Türkçede Zıtlık Algısı ve Zıt Anlamlılık", VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu", Fırat Üniversitesi, ELAZIĞ, 2014
14"Öğrenme Kuramları ve Terimlerin Pedagojik Yönü", Türk Dil Bilgisi Toplantıları III (Dil Bilimi ve D, Türk Dil Kurumu , ANKARA, 2015
15türkçede Unvan Belirtme Geleneği ve Dede Korkut Hikayelerinde Unvanların Kullanımı, 10.Uluslararası Büyük türk Dili Kurultayı , Bosna -Hersek/ Saraybosna, , 2015
16Türkçede Unvan Belirtme Geleneği ve Dede Korkut Hikayelerinde Unvanların Kullanımı, 10.Uluslararası Büyük türk Dili Kurultayı , Bosna -Hersek/ Saraybosna, , 2015
17Okuma Süreçleri ve Tamamlayıcı Okuma, 8. Uluslararası Dünya Dili Sempozyumu, ÇOMÜ, , 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"Afyonkarahisarlı Bilim Adamı Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisari ve Eserleri", V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 466-474, , 2000
2"Afyonkarahisar Yöresi Sözlü Folklor Ürünlerinde Pedagojik İletiler", VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 207-224, , 2002
3"Türkçe Öğretiminde Gramer Terimleri Sorunu", Afyon Kocatepe Üniversitesi I. Türk Dili Etkinlikl, , , 2004
4"Türkçe Öğretimi ve Kişisel Kelime Serveti", Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Türk Dili Etkinli, , , 2005
5"Afyonkarahisar'da Kılık Kıyafet İsimleri", VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 215, , 2005
6"Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları", Türk Dil Kurumu Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzer, 59-68, , 2009
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Türk Dili 3, Ders Kitapları A.Ş., , , 1996(Güzel, A., A. F. Bilkan, M. Çiftçi, H. Biray, M. Özbay, A. Torun, ile birlikte)
2Kompozisyon 4, Ders Kitapları A.Ş., , , 1996(A. Güzel, A.F. Bilkan, M. Özbay, M. Çifçi, A. Torun, H. Biray, ile birlikte)
3Türk Dili I, Ders Kitapları A.Ş., , , 1997(Güzel, A., A. F. Bilkan, M. Çiftçi, H. Biray, M. Özbay, A. Torun, ile birlikte)
4Türk Dili 2, Ders Kitapları A.Ş., , , 1998(Güzel, A., A. F. Bilkan, M. Çiftçi, H. Biray, M. Özbay, A. Torun, ile birlikte)
5Kompozisyon 2, Ders Kitapları A.Ş., , , 2000(Güzel, A., A. F. Bilkan, M. Çiftçi, H. Biray, M. Özbay, A. Torun, ile birlikte)
6Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, , , 2001(A. Şengül, M. Sarı, ile birlikte)
7Türk Dili 3, Ders Kitapları A.Ş., , , 2001(Güzel, A., A. F. Bilkan, M. Çiftçi, H. Biray, M. Özbay, A. Torun, ile birlikte)
8Türk Dil Bilgisi I, Öncü Kitap, , , 2006(E. Barın, ile birlikte)
9Türk Dili Bilgisi II, Öncü Kitap, , , 2008(E. Barın, ile birlikte)
10Mesnevi-han Mahmud Dede, Mürşidü't-Talibin, Elik Yayınları, , , 2008
11Dinleme Eğitimi ve Dinlemenin Kültürümüzdeki Yeri, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, 2013
12Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, lehçe ve Şiveleri, Türkçe Öğretimi El Kitabı, , 23-52, 2013(24 yazar, ile birlikte)
13İbrahim Necmi Dilmen (TDK'de baskıda), , , , 2015
14Mesnevi-han Mahmud Dede, Mürşîdü’t-talibîn (II. Kısım), , , , 2015
156. BÖLÜM (İlkokuma ve Yazma Öğretim Yöntemleri), Pegem Akademi Yayınları, 6. Bölüm, 19 sayfa, , 2015(Editör: Ömer YILAR, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuramsal Eğitimbilim
2Diyalektolog (Ağız Araştırmaları) dergisi
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4TÜBAR / Türklük Bilimi Araştırmaları dergisi
5AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
6AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
7Türk Dili Kompozisyon Bilgileri
8Dil ve Edebiyat Araştırmaları
9Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı
10Millî Eğitim
0Yönettiği Tezler
1İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Sınavlarda Yaptıkları Anlatım Bozuklukları Üzerine Bir İnceleme, Murat YİĞİT, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2Sesli ve Sessiz Okumanın Anlamaya Katkısı Üzerine Bir Araştırma, Münire AKAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
3İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Sunulan Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Ahmet Deniz BAYSAL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
4İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Sunulan Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Fahrünnisa ÇAVDAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
5İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Deyimleri Kullanma Becerisi , Handan B. NALCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
6İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Sunulan Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Muammer ÖZER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
7İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma, Songül ÇİÇEK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
8Türkiye Türkçesi Gramerlerinde Ad Tamlaması Sorunu, Ahmet TİRYAKİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
9Mihri'nin Mutavvel Sarf-ı Osmanisi, Yalçın BALKAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
10Kutadgu Bilig'de Deyimler ve Kalıplaşmış Sözler, Bayram ÇETİNKAYA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
112005 Programına Göre Hazırlanan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi, H. ERKMEN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
128. Sınıf Öğrencilerinin Düşünce Yazısı Yazma Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme" (Silifke Atatürk İlköğretim Okulu Örneği), Serdar Yörüsün, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
13 "2005 Programındaki 8. Sınıfa Yönelik Yazma Eğitimi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi" (Afyonkarahisar Örneği), Filiz Doğan, Seçiniz, 2012
14"İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazım Kurallarını Uygulama Konusundaki Sorunları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma", (Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Örneği)”, Fevzi Oğuz, Seçiniz, 2012
15“Türkçe Öğretiminde Kelime Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri" (Afyonkarahisar ili örnği), Fidan Uğur, Seçiniz, 2014
16“Yüzbaşı İhsan’ın Kavâ?id-i İmlâ ve Tahrîr’in Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi" , Umut Başar, Seçiniz, 2015
17Ortaokul (6-8. sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Okuma Yöntem ve Tekniklerinin Uygulanabilirliği ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Mustafa Enes Akgümüş, Seçiniz, 2015
18“İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Uygulama Konusundaki Sorunları ve Bunların Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Esra Koçyiğit, Seçiniz, 2015
19"Selim Sabit'in Nahv-i Osmani Adlı Eseri ve Türk Gramerciliğine Getirdiği Yenilikler", Yakup Yiğit, Seçiniz, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi
2Türkçede Unvan Belirtme Geleneği ve dede Korkut Hikayelerinde Unvanların Kullanımı
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Konuşma Dili Açısından Arapça ve Farsça Alıntı Kelimelerin Bugünkü Durumu
2Türkçe Öğretiminin Sorunları
3Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar
4Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları
5RUSÇA VE TÜRKÇEDEKİ İLGİ VE BULUNMA HALLERİNİN
6İlköğretim 6.-8. Sınıf Türkçe ders Kitaplarındaki metinlerin Anlamı bilinmeyen Sözcükler Açısından Değerlendirilmesi
0Diğer Etkinlikler
1“Türkçenin Gücü ve Dil Bilinci Çalıştayı”, Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 14 Aralık 2006, Eskişehir.
2“Yenilenen İlköğretim Programlarının Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarıyla Paylaşım Çalıştayı”, MEB, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve YÖK, 25-27 Ocak 2006, Ankara.
3“Dil Bilgisi Öğretiminde Etkinlik Üretme Çalıştayı”, MEB, 2009, Mersin.
4“Türkçe Soru Hazırlama ve Eğitimi Çalıştayı”, ÖSYM, 24-25 Aralık 2011, Ankara.
5“Türkçe Öğretim Tarihi” Semineri, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 13-18 Ocak 2012, Saraybosna.
6"Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı-III”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 12-14 Nisan 2013, Muğla.
7“2. Türkçe Çalıştayı”, Yunus Emre Enstitüsü, 19-22 Aralık 2012, Üsküp/Makedonya.
8“Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri”, Yunus Emre Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Nevşehir Eğitim Kampı, 23-28 Haziran 2012, Nevşehir.
9"Yurtdışı Göreve Uyum Semineri", “Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretim Metodolojisi”, MEB Esenköy/Çınarcık Hiçmetiçi Eğitim Enstitüsü, 28 Mayıs 2012, Yalova.
10“Ege Bölgesi Dilcileri Çalıştayı-II”, Adnan Menderes Üniversitesi, 27-28 Nisan 2012, Aydın.
11“I. Uluslararası Türkoloji Çalıştayı”, Yunus Emre Enstitüsü, Dışişleri Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organizasyonu, 19-24 Nisan 2012, WOW Otel, İstanbul.
12“Ana Dili Eğitimi ve Dil Becerileri” Semineri, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 9-14 Nisan 2012, Prizren ve Priştine/Kosova.
13“Kişilerarası İletişim, Beden Dili, Sözlü ve Yazılı Anlatım” Semineri, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı, A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Binası, 23-27 Ocak 2012, Afyonkarahisar.
14“Türkçe Öğretim Tarihi” Semineri, 13-18 Ocak 2012, Yunus Emre Kültür Merkezi, Saraybosna.
15“Türkçe Soru Hazırlama ve Eğitimi Çalıştayı”, ÖSYM, 24-25 Aralık 2011, Anadolu Oteli, Ankara.
16“Türkçe Öğretim Tarihi” Semineri, Yunus Emre Kültür Merkezi, 21-22 Aralık 2011, Kahire/Mısır.
17“Ege Bölgesi Dilcileri Çalıştayı-I”, Uşak Üniversitesi, 2-3 Aralık 2011, Uşak.
18“Türkçenin Gücü ve Geleceği”, A.K.Ü. Çay MYO Konferans Salonu, 12 Mayıs 2013, Afyonkarahisar.
19“Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi Meselesi”, Uşak Üniversitesi, 30 Nisan 2013, Uşak.
20“Türk Şiirinde Şehadet”, 16 Kasım 2012, Ç.O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, IV. Uluslararası Çanakkale Şiir Akşamları, 16-18 Kasım 2012, Çanakkale.
21“Öğretmen Okullarının Tarihçesi”, “Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 164.Yılı Etkinlikleri”, A.K.Ü. Türkçe Topluluğu Kulübü, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, 16 Mart 2012, Afyonkarahisar.
22“Balkanlarda Türk İzleri”, A.K.Ü. Türkçe Topluluğu, 27.02.2012, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Afyonkarahisar.
23Konferans “Türkçenin Bugünü ve Yarını”, A.K.Ü. Türkçe Topluluğu, 09.11.2010, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Afyonkarahisar.
24 “Geleceği Şekillendiren Usta: Öğretmen” Konulu Şiir Yarışmasında Jüri üyeliği ve Komisyon Başkanlığı, Afyonkarahisar, 29.11.2010
25Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bahar Şenlikleri Afiş Yarışmasında Jüri Üyeliği, Afyonkarahisar 2012, 2013, 2014
26"Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı-II" 27-28 Nisan 2012 Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN
27"Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı-III" 12-14 Nisan 2013 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA
28"Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı-IV" 08-09 Mayıs 2014 celal Bayar Üniversitesi, MANİSA
29Konferans: Osmanlı Türkçesi ve Alfabesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay MYO, 25 Mart 2015
30III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği (16-18 Aralık 2010, İZMİR)
31Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 15-17 Aralık 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara
32TDK Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Çalışma Grubu Üyeliği, 2005-2007
33İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği (Afyonkarahisar, 2000-2002.
3417. Milli Eğitim Şurası İl Komisyonu (Afyonkarahisar) Başkanlığı, 2006
3517. Milli Eğitim Şurası Bölge Üyeliği (Manisa), 2006
3618. Milli Eğitim Şurası İl Komisyonu (Afyonkarahisar) Başkanlığı, 2010
3718. Milli Eğitim Şurası Bölge Komisyonu Üyeliği (İzmir), 2010
38İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği (Afyonkarahisar) 2010
39Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP İnceleme Alt Komisyon Üyeliği, 2012
40VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale OMÜ.
41Ege bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı (8-9 Ekim 2015)
0Toplumsal Katkılar :
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü
2Türkçe Topluluğu Danışmanlığı
3Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği(Dünya-Der) Kurucu Üyeliği, 2015
4İLESAM üyeliği
5Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği, 2012
6Uluslararası Kültür, Dil ve Edebiyat Derneği (UKDE)Denetleme Kurulu Üyeliği, 2015
7ÖSYM Sınavların Oluşturulması ve Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi Çalışma Grubu Üyeliği, 2012
8Uluslararsı Dil Eğitimi ve Öğretimi Dergisi (IJLET) Yayın Grubu Üyeliği, 2014
9DİYALEKTOLOG Ağız Araştırmaları dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2013
10ADED (Ana Dili Eğitimi Dergisi) Danışma Kurulu Üyeliği, 2013
11VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
12Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Projesi Çalıştayı (23-24 Ekim 2015 Ankara)
0Verdiği Dersler : 
1Türk Dili-I (Ses ve Şekil Bilgisi)2001
2Türk Dil Bilgisi I (Ses Bilgisi)2006
3İlk Okuma ve Yazma Öğretimi2001
4Osmanlı Türkçesi-I2006
5Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri2006
6Anlama Teknikleri-I (Dinleme Eğitimi)2006
7Anlama Teknikleri-II (Okuma Eğitimi)2006
8Türk Dil Bilgisi-II (Yapı Belgisi)2006
9Türkçe Öğretiminde Program Geliştirme2006
10Türk Dil Bilgisi-II (Yapı Belgisi)2006
11Türk Dili-II (Cümle ve Metin Bilgisi)2001
12Türkçe Öğretimi2001
13Osmanlı Türkçesi-II2006
14Türkçe Öğretim Tarihi2006
15Anlatma Teknikleri-I (Konuşma Eğit.)2006
16Anlatma Teknikleri-II (Yazma Eğitimi)2006
Diğer Bilgiler :