Prof. Dr. AHMET YILDIZ(Jeoloji Mühendisliği Bölümü)
E-posta Adresi ayildiz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Maden Yatakları ve Jeokimya
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. MÜH.MİM.FAK.JEOLOJİ MÜH. 1994
Yüksek Lisans : AKÜ FEN BİL. ENSTİTÜSÜ SERAMİK MÜH. ABD 1997
Doktora : SDÜ FEN BİL.ENSTİTÜSÜ. JEOLOJİ MÜH.ABD. 2002
Doçentlik : YER BİLİMLERİ VE MÜH. MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA 2011
Profesörlük : MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA 2017


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Fen Bilimleri EnstitüsüMüdür Yardımcısı20072011
AKÜ Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden KaynaklarıMüdür 2009---
Jeoloji Mühendisliği BölümüBölüm Başkanı2010---
Mühendislik FakültesiYönetim Kurulu Üyeliği20132017
Dinar Uygulamalı Bilimler YüksekokuluYüksekokul Müdürlüğü2017 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of Afyon diatomite addition on the properties of fired clay brick., Silicates Industriels , 71, 53-57, 2006(Demir, İ., Başpınar, S., Kumlutaş, D., ile birlikte)
2Investigation of properties of low-strength lightweight concrete for thermal insulation., Building and Environment, 42, 584-590 , 2007(Ünal, O., Uygunoğlu, T. , ile birlikte)
3Mineralogy, chemistry and physical properties of bentonites from Başören, Kütahya, W-Anatolia, Clay Minerals, 42, 403-418, 2007(Kuşcu, M. , ile birlikte)
4Petrology and Geochemistry of the Günyüzü Pluton, Tavşanlı Zone (northwest Anatolia, Turkey), International Geology Review, 50, 931-947, 2008(Kibici, Y., N., İlbeyli, and M., Bağcı, ile birlikte)
5Mineralogy and Geochemical Affinities of Bentonites from Kapıkaya (Eskişehir, W Turkey), Clay Minerals, 44, 341-360, 2009(Dumlupunar İ., ile birlikte)
6Modeling and optimization of hydrocyclone processing of low grade bentonites, Applied Clay Science, 46, 305-313, 2009(Özgen S, Çalışkan A, and Sabah E,, ile birlikte)
7The origin of Başören (Kütahya, W-Turkey) bentonite deposits, Clay Minerals, 39, 219-231, 2004(Kuscu, M, , ile birlikte)
8The determination of the mineralogical alteration index and the investigation of the efficiency of the hydrothermal alteration on physico-mechanical properties in volcanic rocks from Köprülü, Afyonkarahisar, W Turkey, Bulletin of Engineering Geology and the Environmen, 69, 51-61, 2010(Kuscu, M., Dumlupunar, İ., Arıtan, A.E., and Bağcı, M., ile birlikte)
9Application of box–behnken design to modeling the effect of Smectite content on swelling to hydrocyclone processing of Bentonites with various geologic Properties, Clays and Clay Minerals, , , 2010(Özgen, S., ile birlikte)
10Geochemical constraints on the genesis of the Sarıcakaya intrusive rocks, Turkey: Late Paleozoic crustal melting in the central Sakarya Zone, Chemie der Erde-Geochemistry, , , 2010(Kibici, Y., Ilbeyli, N., Bağcı, M., ile birlikte)
11Petrographical and geochemical investigation of the Triassic marbles associated with Menderes Massif Metamorphics, Kavaklıdere, Muğla, SW Turkey, Journal of Geochemical Exploration, 107, 39-55, 2010(Bağcı, M., Kibici, Y., Akıncı, Ö., , ile birlikte)
12Determination of the relationship between radon anomalies and earthquakes in well waters on the Akşehir-Simav Fault System in Afyonkarahisar province, Turkey, Journal of Environmental Radioactivity, 110, 7-12, 2012(Yalım, H.A., Sandıkçıoğlu, A., Ertuğrul, O., ile birlikte)
13Mineralogical and physicochemical properties of talc from Emirdağ, Afyonkarahisar, Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 22, 632-644, 2013(Ersoy, B., Dikmen, S., Gören, R., Elitok, Ö., ile birlikte)
14Effect of mineralogical and microstructural properties on surface roughness and gloss of some ornamental marbles subjected to polishing process, X-Ray Spectrometry, 43, 70-78, 2013(Gürcan, S., Göktan, R.M., ile birlikte)
15The genesis and characterization of Paleocene Pelagic marbles from the southern part of the Menderes massif, , , , 2014(Bağcı, M., Kibici, Y., Elitok, Ö., Akıncı, Ö.,, ile birlikte)
16The genesis and characterization of Paleocene Pelagic marbles from the southern part of the Menderes massif, Arab J. Geosci, 8, 7667-7689, 2015(Bağcı, M., Kibici, Y., Elitok, Ö., Akıncı, Ö.,, ile birlikte)
17Petrogenesis of the Post-collisional Eocene volcanic rocks from the Central Sakarya Zone (Northwestern Anatolia, Turkey): Implications for source characteristics, magma evolution, and tectonic setting, Arab J. Geosci, 8, 11239–11260, 2015(Kibici, Y., Bağcı, M., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Arıtan, A.E., ile birlikte)
18Sediment-Hosted Kaolin Deposit from Çakmaktepe (Uşak, Turkey): Its Mineralogy, Geochemistry and Genesis, Clays and Clay Minerals, 63, 235-261, 2015(Başaran , C., ile birlikte)
19Luminous transmittance of carbonate based natural stones, Materials Testing , 58, 575-584, 2016(Ersoy, M. Turgut, V. , ile birlikte)
20The Mineralogy, Geochemistry and Suitability for Ceramic Applications of Akharım (Afyonkarahisar, W Turkey) Kaolinitic Clay, Arabian Journal of Geosciences , 9, 1-17, 2016(Kuşcu, M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Seydiler (Afyon) diyatomit yatağının izolasyon tuğlası olarak kullanılabilirliğinin araştırılması., A.K.Ü. Fen Bil. Dergisi, 1, 65-77, 1999(Emrullahoğlu, Ö.F., ile birlikte)
2Başören (Kütahya) bentonit yataklarının jeokimyasal özellikleri. , KİBİTED, 1, 27-41., 2006
3Farklı jeolojik özellikli kayaçların sıcak karışım asfalt agregası olarak mühendislik özelliklerinin araştırılması, Teknolojik Araştırmalar, Yapı Teknolojileri Elektr, 1, 25-36, 2005(Akbulut H, Gürer C., ile birlikte)
4Sarıcakaya Bentonitik ve Kaolinitik Killerin Mineralojik ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 139-146, 2009(Arıtan E., Dumlupınar İ., Kocabaş C., Kibici A., Bağcı M., Kibici Y., ve Çoban F.,, ile birlikte)
5Orta Sakarya havzasındaki çarpışma sonrası kalko alkalen volkanizmanın, mineralojik ve petrografik özellikleri, (Sarıcakaya - Eskişehir), Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü De, 30, 65-73, 2013(Kibici, Y., Bağcı, M., Çoban, F., Dumlupunar, İ., ile birlikte)
6Afyonkarahisar ve çevresinin depremselliği, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 12, 1-7, 2012(Dumlupunar, İ. Bağcı, M., Ulutürk, Y., Başaran, C., Erdoğan, E.,, ile birlikte)
7Afyonkarahisar ilinin seramik sektörü hammadde potansiyeli, A.K.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 553, 564, 2014(Bağcı, M., Dumlupunar, İ., Başaran, C.,, ile birlikte)
8Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7/1, 7-16, 2015(Tiryakioğlu İ, Baybura T, Sözbilir H, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Yılmaz İ, Uysal M, Yılmaz M, Dereli M.A, Yalçın M, Dumlupınar İ, Yalım H.A, Ertuğrul O, ile birlikte)
9Kızılkaya (Sevinçli / Aksaray) ignimbiritinin jeolojisi ve yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Erciyes Ü. Fen Bilimleri Dergisi , 30/1, 1-8, 2014(Yıldız, M., Kahya, A., Gürcan, S., ile birlikte)
10Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7, 7-16, 2015(Tiryakioğlu İ, Baybura T, Sözbilir H, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Yılmaz İ, Uysal M, Yılmaz M, Dereli M.A, Yalçın M, Dumlupınar İ, Yalım H.A, Ertuğrul O, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Büyük Karabağ (Afyon) mermerlerinin petrografisi ve fiziko-mekanik özellikleri:Ön çalışma. , Mermer Dergisi, 6, 92-98, 2000(Kibici,Y.,Bağcı, M., Kavas, T., ile birlikte)
2Burdur-Yeşilova mermerlerinin petrografik özelliklerinin, fiziko-mekanik özelliklerine etkisi. , Mermer Dergisi, 18, 129-134, 2000
3Sandıkli (Afyon) yöresinin jeolojisi, mermer potansiyelinin araştırılması., İzmir Taş Dünyası, 19, 112-124, 2001
4Muğla – Yatağan (Karaltı) yöresinde yer alan mermer ocaklarının jeolojisi ve ekonomik potansiyeli, İzmir mermer dergisi, 31, 128-132, 2002(Kibici, Y. Bağcı, M., Yeşilkaya, L., ve Ercan, M., ile birlikte)
5Doğal nanomateryal: Diyatomit, SDUGEO e-dergisi, 3, 14-20, 2012
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Geological and technological properties of Başören (Kütahya, W-Turkey) bentonite deposits, 4th International Symposium On Eastern Mediterrane, 2002, 295, 2002(Kuşcu M, ile birlikte)
2Diyatomit katkının yapı tuğlası üretiminde kullanılması, 11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 2002, 119, 2002(Demir İ, Evcin A., ile birlikte)
3Pomza hammaddesinin tuğla üretiminde kullanılması, 4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası katılıml, 2002, 803, 2002(Demir İ, Kibici Y., ile birlikte)
4Investigation of Ağın andesite as a building stone (İscehisar- Afyon, W-Turkey), International Symposium on Industrial Minerals and, 2003, 243, 2003(Kuşcu M, Bağcı M., ile birlikte)
5Sarıcakaya Bentonitik ve Kaolinitik Killerin Mineralojik ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 2008, , 2008(Arıtan, E., İ., Dumlupunar, Kocabaş, C., Kibici, A., Bağcı, M., Kibici, Y., ve Çoban, F., ile birlikte)
6Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojik ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Hidrosiklonla İyileştirilmesi, 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 2009, 30, 2009(Özgen, S., A., Dumlupunar, İ., Arıtan, A.E., ve Sabah, E., ile birlikte)
7Menderes Masifi Güney Kesimindeki (Milas-Muğla) Ege Bordo Mermerlerinde Gözlenen Süreksizliklerin Blok Boyutuna Etkisinin Araştırılması, 21. Ulusararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 2009, 145, 2009(Bağcı, M.,, ile birlikte)
8Afyonkarahisar'da Jeotermal Enerjinin Geleceği , 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu, , , 2011(Ulutürk, Y., Bağcı, M., Başaran, C., Türker, E. , ile birlikte)
9The Mineralogy and Geochemistry of Hydrothermal Alteration in Ömer-Gecek Geothermal Area , Euroclay2011, , , 2011(Başaran, C., Bağcı M., Ulutürk, Y., Türker, E., Çonkar, F.E. , ile birlikte)
10The investigation of mineralogical and chemical alteration indices in Karacaören (Sivrihisar, Eskişehir) granites, Euroclay2011, , , 2011(Bağcı, M., Demirbilek, M., Dumlupunar, İ., Kibici, Y., İlbeyli, N. and Gürcan, S. , ile birlikte)
11Afyonkarahisar İlinin Seramik Sektörü Hammadde Potansiyeli, VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 22-24.11.2012, , 2012(Bağcı, M., Dumlupunar, İ., Başaran, C., ile birlikte)
12Upper Cretaceous marbles along the southern flank of the Menderes Massif, SW Turkey: Geology, petrography and geochemistry, Asmosia X, 21.05.2012, 39, 2012(Bağcı, M., Kibici, Y., Akıncı, Ö.T., ile birlikte)
13Geology, geochemistry and provenance of kaolinitic clay from Akharım (Afyonkarahisar, W-Anatolia), SGEM2012, 17.06.2012, 115, 2012(Kuşcu, M., ile birlikte)
14Geochemical and geochronological (Rb/Sr) propertıes of the Günyüzü granıtoid (Sivrihisar, Eskişehir), SGEM2012, 17.06.2012, 303, 2012(Bağcı, M., Demirbilek, M., Dumlupunar, İ., Kibici, Y., Gürcan, S. and İlbeyli, N. , ile birlikte)
15Investigation of alteration in Gunyuzu (Eskisehir -Turkey) granite using mineralogical-petrographical and physique-mechanical methods, SGEM2012, 17.06.2012, 303, 2012(Bağcı, M., Demirbilek, M., Dumlupunar, İ., Kibici, Y., Gürcan, S. and İlbeyli, N., ile birlikte)
16Petrographical And Geochemical Properties Of The Paleocene Aged And Bordeaux - Red Colored Marbles From Menderes Massif, IESCA2012, 01.10.2012, 161, 2012(Bağcı, M., Kibici, Y. , ile birlikte)
17Petrology and geochemistry of the Late Paleozoic granites in the central Sakarya Zone, IESCA2012, 01.10.2012, 198, 2012(İlbeyli, N., Bağcı, M., Kibici, Y.,, ile birlikte)
18The Comparison of Hydrogeochemical Properties in Ömer-Gecek and Heybeli (Afyonkarahisar) Geothermal Waters, IESCA2012, 01.10.2012, 223, 2012(Başaran, C., Gökgöz, A., Bağcı, M., Ulutürk, Y. , ile birlikte)
19İscehisar mermer ocak ve fabrikalarında oluşan artıkların agrega olarak kullanılmasının araştırılması, VIII. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozy, 29.11.2012, , 2012(Bağcı, M., Başaran, C., , ile birlikte)
20Kozağaç Bölgesindeki (Muğla, B Türkiye) Üst Kretase Yaşlı Platform Tip Mermerlerin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, VIII. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, 13.12.2012, , 2012(Bağcı, M., Kibici, Y., Akıncı, Ö.T. , ile birlikte)
21Afyonkarahisar ilinin Türkiye jeotermal enerji potansiyelindeki konumu üzerine güncel veriler, XIth Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 73, 80, 2014(Başaran, C., Bağcı, M., Ulutürk, Y. , ile birlikte)
22Jeotermal sistemin yüzey belirtilerinin jeokimyasal ve fiziksel yöntemlerle ölçülmesi-örnek çalışma: Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) jeotermal sahası, 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, , , 2014(Bağcı, M., Başaran, C., Ulutürk, Y. Yalım, H.A., Sandıkçıoğlu, A., Çonkar, F., ile birlikte)
23Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasında Radon, Karbondioksit Gazları ve Sıcaklık Ölçümleri ile Jeotermal Sistemin Yüzey Aktivitelerinin Belirlenmesi, 31. Uluslararası Fizik Kongres, , , 2014(Sandıkçıoğlu, A., Yalım, H.A., Bağcı, M., Başaran, C.,, ile birlikte)
24Kalsinasyonun Seydiler diyatomitinin özelliklerine etkisi, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2015(Ersoy, B., Evcin, A., Çardak, E., ile birlikte)
25İscehisar ve Erkmen (Afyonkarahisar) bölgelerindeki volkanik kayaçların agrega özelliklerinin araştırılması, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2015(, ile birlikte)
26Şuhut (Afyonkarahisar) ve çevresindeki volkanik kayaçların agrega özelliklerinin araştırılması, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, , , 2015(Bağcı, M., Abi, E., Hantaş, E.,, ile birlikte)
27Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fluids in Afyon-Aksehir Graben (Akarcay Basin) and the Sustainability of Geothermal System in Omer-Gecek Geothermal Basin, World Geothermal Congress 2015, 1, 8, 2015(Basaran, C., Ulutürk, Y., Bağcı, M.,, ile birlikte)
28The Relationship of the Regional Geological Structure with the Radon Concentration in Soil Gas in Afyonkarahisar City Center, 9th International Physics Conference of the Balkan, 78, , 2015(Sandıkcıoğlu A., İlhan M. Z.,Yalım H.A., Bağcı M., Başaran C., ile birlikte)
29Mineralogical, and petrographical properties of the volcanic activities in the Sakarya Contınent –Turkey, DAJEO’ 2015 Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Je, , , 2015(Kibici, Y., İlbeyli, N., Bağcı, M., Demirbilek, M., ve Hatipoğlu, M., ile birlikte)
30The examination of geothermal residental heating system of Afyonkarahisar province, 8th International Ege Energy Symposium&Exhibition, , 50, 2016(Düzağaç, S., ile birlikte)
31Hydraulic fracturing methods used ın hot dry rock geothermal systems, 8th International Ege Energy Symposium&Exhibition, , 211, 2016(Çonkar, F.E., ile birlikte)
32., Ömer-Gecek jeotermal alanındaki (Afyonkarahisar) AF-24 sondaj kuyusunun kuyu jeolojisi, alterasyon mineralojisi ve jeokimyası, 7. Jeokimya Sempozyumu, , 211, 2016(Başaran, C., Bağcı, M., Ulutürk, Y., Demirkapı, M., Sucu, E., , ile birlikte)
33Afyonkarahisar ve yakın çevresinde yüzeylenen volkanik kayaçların mineralojik ve petrografik özellikleri, Uluslararası Katılımlı 7 Jeokimya Sempozyumu, , 272, 2016(Arat, İ., Kibici, Y., İlbeyli, N., Yanık, G. , ile birlikte)
34Tuz buharı uygulamasının ignimbiritlerin fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi, IV. Uluslararası Taş Kongresi, , 91-92, 2017(Bağcı, M., Çetintaş, S., Yıldız, M., Başaran, C., , ile birlikte)
35Islatma-kurutma deneyi yardımıyla ignimbiritlerin bozunma durumlarının araştırılması, IV. Uluslararası Taş Kongresi, , 93-94, 2017(Yıldız, M., Bağcı, M., Çetintaş, S., ve Başaran, C., , ile birlikte)
36İgnimbiritlerin aşınma özelliklerinin incelenmesi, IV. Uluslararası Taş Kongresi, , 97-98, 2016(Çetintaş, S., Bağcı, M., Yıldız, M., Başaran, C., , ile birlikte)
37İscehisar Boğaz mevkii (Afyonkarahisar) mermerlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özellikleri, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 154-155, 2017(Bağcı, M., Kozak, M., Başaran, C., ile birlikte)
38Seydiler (Afyonkarahisar) ve çevresinin jeoturizm potansiyelinin belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurulta, , 224-225, 2017(Özkaymak, Ç., Özkaymak, A., Bağcı, M., Başaran, C., Altay, T., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Seydiler (Afyon) diyatomit yatağının jeolojisi ve mineralojisi, 1. Batı Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyumu (BA, 1999, 96, 1999(Kibici, Y., ve Emrullahoğlu, Ö.F., ile birlikte)
2Köprülü (Afyon) trakiandezitinin yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu , 1999, 193, 1999(Kuşcu, M., ve Bağcı, M., ile birlikte)
3Afyon mermer endüstrisi ve Türkiye mermer sektöründeki konumu, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 2001, 361, 2001(Kuşcu, M., Bağcı, M., ve Yıldız, A., ile birlikte)
4Ayazini (Afyon) tüflerinin yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 2001, 85, 2001(Kuşcu, M., ile birlikte)
5Başören (Kütahya) bentonit yataklarının mineralojisi ve teknolojik özellikleri, 10. Ulusal Kil Sempozyumu, 2001, 269, 2001(Kuşcu M., ile birlikte)
6Riyolitik ve riyodasit-dasitik bileşimli tüflerin alterasyonuyla oluşan bentonitler; Akyokuş (Kütahya), Demirli (Eskişehir) ve Seklice-Sarıöküz (Eskişehir) yatakları, 11. Ulusal Kil Sempozyumu, 2003, 1, 2003(Kuşcu M., ile birlikte)
7Seydiler ve Bayat (Afyon) Yörelerindeki Yarı Kıymetli Süstaşlarının Jeolojisi, I. Gemoloji Sempozyumu, 2003, 60, 2003(Bağcı, M., ve Kibici, Y., ile birlikte)
8Kalorifer külü kullanılarak yapı bloğu üretilmesinin araştırılması, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 2004, 97, 2004(Demir.İ., Başpınar, S., ve Kibici Y., ile birlikte)
9Bazik pomzanın (Osmaniye-Ceyhan Yöresi) yapı tuğlası üretiminde kullanılması, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 2004, 89, 2004(Demir İ, Kibici Y., ile birlikte)
10Pomza ve diyatomitle üretilen hafif betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 2005, 211, 2005(Ünal, O., ve Uygunoğlu, T., ile birlikte)
11İscehisar andezitlerinin yol üst yapı kırmataşı olarak fiziksel özelliklerinin araştırılması, Türkiye V. Mermer Sempozyumu, 2006, 183, 2006(Akbulut, H, ve Gürer C., ile birlikte)
12Konarı (İscehisar-Afyon) traki-andezitlerinin yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 2006, 281, 2006(Kuşcu, M., ve Bağcı, M., ile birlikte)
13Ana kayaç türünün bentonitlerin mineralojik ve jeokimyasal bileşimi üzerine etkisi, 13. Ulusal Kil Sempozyumu, 2007, , 2007(Dumlupınar, İ., Bağcı, M., Arıtan, A.E., Kocabaş, C., Kibici, Y., ve Çoban, F., ile birlikte)
14Bir turgutlu yöresi tuğla kilinin bir yer karosu massesinde kullanımının teknik özellikler üzerindeki etkilerinin araştırılması, 13. Ulusal Kil Sempozyumu, 2007, , 2007(Günyel, A., ve Kartal, A., ile birlikte)
15Orta Sakarya vadisi (Eskişehir) Bentonit oluşumlarının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özellikleri, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2007, 36, 2007(Dumlupunar, İ., C., Kocabaş, E., Arıtan, M., Bağcı, A., Yıldız, F., Çoban, ve Y., Kibici, Y., ile birlikte)
16Menderes Masifi Güney Kesimimde (Kavaklıdere-Kestanecik) Yer alan Mermer Yataklarının Jeokimyasal Özellikleri, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2007, , 2007(Bağcı, M., Akıncı, Ö., ve Kibici, Y., ile birlikte)
17Menderes Masifi (GB Türkiye)’nin güney kanadındaki “Ege Bordo Mermerleri” nin jeokimyasal ve izotopik (C, O) özellikleri - öncü çalışma, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2007, , 2007(Bağcı, M., Akıncı, Ö., Kibici, Y., Aydoğan, M.S., ve Yıldız, A., ile birlikte)
18Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008, , 2008(Arıtan, A.E., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Evcin, A., Uçar, M., Bağcı, M., Çoban, F., ve Kibici, Y., ile birlikte)
19Aktive Edilmiş Sarıcakaya (Eskişehir) Bentoniti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Uzaklaştırılması, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008, , 2008(Uçar, S., Uçar, M., Yıldız, A., ve Çoban, F., ile birlikte)
20Orta Sakarya Vadisi’nde (Eskişehir) Asit Sülfat Alterasyonu, III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 2008, , 2008(Çoban, F., Bağcı, M., Kibici, Y., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Arıtan, A.E., ile birlikte)
21Doğal ve Zenginleştirilmiş Bentonitlerin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu Ve Ağartma Performansının İncelenmesi, 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 2009, 744, 2009(Özgen, S., Bağcı, M., ve Yıldırım, M., ile birlikte)
22Hallaçlar (Banaz, Uşak) Kaolen Yatağının Jeokimyası ve Kökeni, 4. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, , 19-20, 2010(Başaran, C., ile birlikte)
23Menderes Masifi’nin (Muğla) Güneyindeki Mermer Yataklarının Jeolojisi ve İzotop (Sr, C ve O) Jeokimyası, 4. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, , 25-26, 2010(Bağcı, M., Kibici, Y., ve Akıncı, Ö., ile birlikte)
24Günyüzü granitoyidinin petrografik, jeokimyasal ve jeokronolojik (Rb/Sr) Özellikleri (Sivrihisar, Eskişehir), 5. Jeokimya Sempozyumu, 23.05.2012, , 2012(Bağcı M., Kibici Y., Demirbilek M., İlbeyli N., ile birlikte)
25Heybeli (Kızılkirse) jeotermal sahasının hidrojeokimyasal özellikleri üzerine ön bulgular, 5. Jeokimya Sempozyumu, 23.05.2012, , 2012(Başaran, C., Gökgöz, A. , ile birlikte)
26Mermerlerin parlatılmasında mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerin etkisi, 5. Jeokimya Sempozyumu, 23.05.2012, , 2012(Gürcan, S., Göktan, M. , ile birlikte)
27Akharım (Afyonkarahisar) kaolinitik kilinin jeolojisi, mineralojisi ve pişme özellikleri, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19.09.2012, 389, 2012(Kuşcu, M., ile birlikte)
28Hallaçlar (Banaz-Uşak) kaolenlerinin seramik sektöründe kullanılabilirliğinin araştırılması, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19.09.2012, , 2012(Başaran, C., ile birlikte)
29Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Bölgesinde Yeraltı sularının kullanılabilirlik özelliklerinin araştırılması, 1 Yer Bilimleri Sempozyumu, 18.10.2012, 75, 2012(Başaran, C., Gökgöz, A., Bağcı, M. , ile birlikte)
30Fethibey-Çayırbağ (Afyon) Bölgesi Yeraltısularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri, 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 4-6 Aralık 2013, 160, 2013(Başaran, C., Altınkale, Demer, S., Ulutürk, Y., Elitok, Ö., Bağcı, M., Memiş Ü.,, ile birlikte)
31Afyonkarahisar’daki bazı konutlarda bina içi radon konsantrasyonlarının tayin edilmesi, ADIM Fizik Günleri III, 50, , 2014(Açil, D., Yalım, H.A., Sandıkçıoğlu, A., Ünal, R., Uzun, S., Demiröz, I., ile birlikte)
32Afyonkarahisar’daki bazı kaplıca ortamlarındaki radon konsantrasyonunun belirlenmesi, ADIM Fizik Günleri III, 113, , 2014(Akkuş, İ., Yalım, H.A., Sandıkçıoğlu, A., Ünal, R., Uzun, S., Demiröz, I., ile birlikte)
33Afyonkarahisar’daki bazı işyerlerinde bina içi radon konsantrasyonlarının belirlenmesi, ADIM Fizik Günleri III, , , 2014(Özçelik, M., Yalım, H.A., Sandıkçıoğlu, A., Ünal, R., Uzun, S., Demiröz, I., ile birlikte)
34Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar, HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Mühend, 1, , 2014(iryakioğlu İ, Baybura T, Sandıkçıoğlu A, Erdoğan S, Yılmaz İ, Uysal M, Yılmaz M, Sözbilir H, Dereli M.A, Yalçın M, Uğur M.A, Yalım H, Ertuğrul O., ile birlikte)
35Seydiler (Afyonkarahisar) yöresindeki opal oluşumları ve yarı kıymetli süstaşı olarak değerlendirilmesi, Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 126, 133, 2015(Çoban, E., Hatipoğlu, M., Kibici, Y., Bağcı, M., , ile birlikte)
36Landsat 8 uydu verilerinin jeotermal saha araştırmalarında kullanılması: Gazlıgöl (Afyonkarahisar) çalışması, TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu Türkiye Ulusal Fotogr, , 27-29, 2017(Bağcı, M., Başaran, C., Çonkar, F.E. ve Ayday, C., ile birlikte)
37Eskişehir ili jeotermal kaynakları; mevcut durum, sahaların geliştirilebilirliği ve kaynakların etkin kullanımı, Eskişehir Kent Sempozyumu, , 9, 2017(Başaran, C., Bağcı, M., Çonkar, F.E., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Clay Minerals
2SDU Fen Bilimleri Dergisi
3Teknolojik Araştırmalar
4Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi
5Applied Clay Science
6AKÜ Fen Bilimleri Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Kapıkaya (Eskişehir) bölgesindeki bentonit oluşumlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, İbrahim DUMLUPUNAR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
2Hallaçlar (Banaz-Uşak) Kaolen yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması, Can BAŞARAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
3Metamorfik kökenli mermerlerin parlatılmasında mineralojik ve petrografik etkilerin incelenmesi, Sevgi GÜRCAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
4Afyonkarahisar ili jeotermal konut ısıtma sisteminin irdelenmesi, Serhat DÜZAĞAÇ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
5Isparta-Keçiborlu Amorf Silis Yataklarının Tarım Teknolojileri Alanında Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi, Ömer Güneş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon bölgesi tüflerinin tuğla yapımında kullanılması
2Şuhut (Afyon) – Çay (Afyon), Akşehir (Konya) arasında kalan bölgenin jeolojisi, mermer açısından değerlendirilmesi ve yörenin bitki örtüsü – toprak ilişkisinin incelenmesi
3Afyon ve yöresindeki kıymetli ve yarı kıymetli süs taşlarının araştırılması ve değerlendirilmesi
4Başören (Kütahya), Demirli (Eskişehir) ve Çevresindeki Bentonit Yataklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
5Afyon ve çevresindeki hafif agregalarla üretilen blok elemanlarının fiziko-mekanik ve ısı iletkenlik özelliklerinin belirlenmesi
6Mihalgazi (Eskişehir) bentonit yatağının kökensel incelemesi
7Sarıcakaya (Eskişehir) bölgesindeki mika minerallerinin jeolojisi ve inşaat sanayisinde değerlendirilmesi
8Mihalgazi (Eskişehir) bentonitinin jeolojik özelliklerinin incelenmesi ve bentonitin endüstriyel hammadde olarak değerlendirilmesi
9Kozağaç-Kavaklıdere (Muğla) yöresinde bulunan mermer yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri yardımıyla oluşum koşullarının belirlenmesi
10Hallaçlar (Banaz-Uşak) kaolen yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması
11Afyonkarahisar ili Değirmendere, Gözsüzlü Köyleri ile Çobanlar ilçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Alan Etüdü
12Kütahya Seramik Porselen A.Ş.’ne ait Erkmen Kasabası (Afyonkarahisar)’nda Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Araştırılması
13Afyonkarahisar ili Güneyköy Kasabası ile Sinanpaşa İlçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Yapısının Jeoloji ve Jeofizik Çalışmalarla Araştırılması
14Afyonkarahisar ili Sinanpaşa İlçesi, Tazlar Köyünde Bulunan Tazlar Tarım Ve Gıda Ürünleri San. ve Tic.. A.Ş.’ne ait Ruhsatlı Alanda Soğuk Su Aramaya Yönelik Olarak Yapılmış Hidrojeolojik Etüdü
15Nuh Acar İnşaat Enerji A.Ş.’ne ait Aydın ili Söke ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
16Kayen Gama Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ne ait Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi Gedik Köyünde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
17Afyon ili jeotermal kaynakların incelenmesi
18Mermerlerin parlatılmasında mineralojik ve petrografik özelliklerin incelenmesi
19HASPAK Tarım Gıda ve Paketleme Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ne ait Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
20Aydın ili, Balta Köyü’nde bulunan ruhsat alanında jeotermal suyun aranmasına yönelik manyetotellürik (MT) ölçümü projesi
21Afjet A.Ş.’ne ait Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Fethibey, Çayırbağ Kasabaları ve Erenler Köyü arasında bulunan 138 nolu ruhsat alanında jeotermal su aramaya yönelik jeolojik ve jeofizik projesi
22Sülümenli Belediyesi’ne ait Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Beldesi’nde bulunan ruhsat alanında jeotermal su aramaya yönelik rezistivite ve manyetotellürik (MT) ölçüm projesi
23tipte mineral katkı içeren kendiliğinden yerleşen harçların ısıl (termal) performanslarının belirlenmesi
24Jeotermal suların varlığını işaret eden yüzey aktivitelerinin incelenmesi: İsmailköy-Saraydüzü-Fethibey-Çayırbağ bölgesi pilot çalışması
25Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünün bulunduğu bölgenin jeotermal potansiyelinin araştırılması
26Sultandağı Fayının batı kısmı tektonik hareketlerinin GNSS gözlemleri ile belirlenmesi ve paleostres verileriyle karşılaştırılması
27Kırşehir ili, Sevdiğin Köyü’nde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması
28İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe köyü sınırları içinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
29Farklı tipte mineral katkı içeren kendiliğinden yerleşen harçların ısıl (termal) performanslarının belirlenmesi
30Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Alanyurt Köyü’nde bulunan kil yatağının rezervinin belirlenmesine yönelik olarak jeolojik etüt projesi
31Kırşehir ili, Sevdiğin Köyü’nde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması
32Kırşehir ili, şehir merkezinde bulunan bölgenin jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması
33Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Karlık Köyü sınırları içinde bulunan Şuhut Belediyesi’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
34Jeotermal Suyun Yüzey Suyuna Deşarjı ve Reenjeksiyonuyla İlgili Olarak Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt Projesi
35Jeotermal suların varlığını işaret eden yüzey aktivitelerinin incelenmesi: İsmailköy-Saraydüzü-Fethibey-Çayırbağ bölgesi pilot çalışması.
36Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünün bulunduğu bölgenin jeotermal potansiyelinin araştırılması
37Denizli ili, Buldan ilçesi, Doğanköy, Bölmekaya ve Sazak köyleri arasında bulunan Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
38201200185 Numaralı ruhsat sahası ve çevresinin hidrojeolojik etüt projesi
39Frigya Vadisi (Afyonkarahisar) ignimbiritlerinin jeolojisi, mineralojik-petrografik ve doğalyapıtaşı özelliklerinin araştırılması
40Manisa ili, Salihli-Gölmarmara ilçeleri sınırları içinde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması
41Sultandağı Fayının batı kısmı tektonik hareketlerinin GNSS gözlemleri ile belirlenmesi ve paleostres verileriyle karşılaştırılması
42Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi sınırları içinde bulunan Dinar Belediye Başkanlığı’na ait ruhsat alanının kuzey bölümünün jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik (Doğru Akım Özdirenç) yöntemlerle araştırılması
43Buldan (Denizli) İlçesindeki Feldspat Yatağının Jeolojisi ve Seramik Hammaddesi Olarak Değerlendirilebilirliği
44Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasındaki AF-24 Sondajının Kuyu Jeolojisi, Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyası
45Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi sınırları içinde bulunan İhsaniye Belediye Başkanlığı’na ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik (doğru akım özdirenç) yöntemlerle araştırılması
46Afyonkarahisar İlinde Seramik Sektörü İçin Uygun Özelliklerde Kil Yatağının Araştırılması
47Seydiler Kasabası Hisar Kalesi ve çevresinde, kaya düşme tehlikesi olan alanların jeolojik ve jeomorfolojik olarak araştırılması
48Manisa İli, Sarıgöl ilçesi, Cebertarar-Çimentepe Köyünde bulunan İSTAŞ İstanbul Taş ve Mermer Sanayi Ltd. Şti.’ne ait ruhsatlı sahanın jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemiyle araştırılması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Petrogenesis of the post-collisional Eocene volcanic rocks from the Central Sakarya Zone (Northwestern Anatolia, Turkey): Implications for source characteristics, magma evolution, and tectonic setting
2The origin of Başören (Kütahya, W-Turkey) bentonite deposits.
3Mineralogy, chemistry and physical properties of bentonites from Basoren, Kutahya, W Anatolia, Turkey
4Geochemical constraints on the genesis of the Gunyuzu pluton, northwest Anatolia, Turkey
5Modeling and optimization of hydrocyclone processing of low grade bentonites
6Effect of mineralogical and microstructural properties on surface roughness and gloss of someornamental marbles subjected to polishing process
7Investigation of properties of low-strength lightweight concrete for thermal insulation
8Effect of Afyon diatomite addition on the properties of fired clay brick
9Determination of the relationship between radon anomalies and earthquakes in well waters on the Aksehir-Simav Fault System in Afyonkarahisar province, Turkey
10 Application of Box-Behnken Design to Modelling The Effect of Smectite Content on Swelling to Hydrocyclone Processing of Bentonites with Various Geologic Properties
11 Petrographical and geochemical investigation of the Triassic marbles associated with Menderes massif metamorphics, Kavaklidere, Mugla, SW Turkey
12Mineralogy and geochemical affinities of bentonites from Kapikaya (Eskisehir, western Turkey)
13Geochemical constraints on the genesis of the Saricakaya intrusive rocks, Turkey: Late Paleozoic crustal melting in the central Sakarya Zone
14The determination of the mineralogical alteration index and the investigation of the efficiency of the hydrothermal alteration on physico-mechanical properties in volcanic rocks from Koprulu, Afyonkarahisar, West Turkey
15Mineralogical and physicochemical properties of talc from Emirdag, Afyonkarahisar, Turkey
0Diğer Etkinlikler
13. Uluslararası Kış Okulu
2Sandıklı Jeotermal Çalıştayı
0Toplumsal Katkılar :
1TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilci Yardımcılığı
0Verdiği Dersler : 
1Mineraloji2010
2Jeoloji2009
3Maden Yatakları2010
4Jeolojik ve Topoğrafik Harita Bilgisi2010
5Maden Hukuku1997
6Sondaj Bilgisi1995
7Genel Jeoloji2010
8Endüstriyel Hammaddeler2010
9Jeolojik Harita Bilgisi2010
10Mineraloji2009
11Endüstriyel Hammaddeler Yatakları ve Değerlendiril2010
12Endüstriyel Hammadelere Uygulanan Mineralojik Anal2010
13Kil Minerallerinin Endüstride Kullanım Alanları ve2006
14Petrografi2010
15Genel Jeoloji2010
16Endüstriyel Hammaddeler2010
17Petrografi2010
18Maden Yatakları2010
19Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Değerlendirilmes2010
20Topoğrafya ve Jeolojik Harita Bilgisi 2011
21Jeolojik Harita Bilgisi 2011
22Mineraloji2011
23Endüstriyel Hammaddelere Uygulanan Mineralojik Ana2011
24Genel Jeoloji2011
25Endüstriyel Hammaddeler2011
26Mineraloji2012
27Genel Jeoloji2012
28Endüstriyel Hammaddeler2012
29Mineraloji2012
30Genel Jeoloji2013
31Jeotermal Enerji Sistemleri2013
32Endüstriyel Hammaddeler2013
33Jeotermal Enerjinin Aranması ve Kullanım Alanları2013
34Endüstriyel Hammaddeler Yatakları ve Değerlendiril2014
35Jeotermal Enerji Sistemleri2014
36Endüstriyel Hammaddelere Uyg. Mineralojik An. Yönt2014
37Jeotermal Enerjinin Aranması ve Kullanım Alanları2014
38Jeokimya2014
39Endüstriyel Hammaddeler2014
40Endüstriyel Hammaddeler 2015
41Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım 2015
42Jeotermal Enerji Sistemleri 2015
43Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Değerlendirilmes2015
44Jeokimya2016
45Endüstriyel Hammaddeler 2016
46Maden Arama Yöntemleri 2016
47Aletsel Analiz Yöntemleri 2016
48Jeoloji Mühendisliği Uygulamaları 2016
49Jeotermal Enerjinin Aranması ve Kullanım Alanları 2016
50Endüstriyel Hammaddelere Uygulanan Mineralojik Ana2016
51Endüstriyel Hammaddeler 2016
52Jeotermal Enerji Sistemleri 2016
53Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Değerlendirilmes2016
54Jeotermal Jeolojisi 2016
55Jeotermal Su Kimyası 2016
56Jeokimya2017
57Endüstriyel Hammaddeler 2017
58Maden Arama Yöntemleri 2017
59Aletsel Analiz Yöntemleri 2017
60Endüstriyel Hammaddelere Uygulanan Mineralojik Ana2017
61Jeotermal Saha Araştırma Yöntemleri 2017
62Hidrojeolojide Bilgisayar Uygulamaları 2017
Diğer Bilgiler :