Doç. Dr. ERHAN ÖZENÇ(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi erhanankara@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : VETERİNER DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ. VETERİNER FAK. 1999
Doktora : ANKARA ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS. 2005
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİ. VETERİNER FAK. 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Relationship between some reproductive parameters and biochemical properties of blood serum in rams, Archives of Andrology , 50, 387-390, 2004(Gündoğan, M., Yeni, D., Uçar, M., ile birlikte)
2Uterine seröse Einschlusszysten beim Hund: Pathologische und immunhistochemische Befunde, Kleintierpraxis, 49, 375-377, 2004(Vural, S.A., Halıgür, M., ile birlikte)
3A case of mammary neoplasm in a male cat, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 54, 139-140, 2007(Baştan, A., Anadol, E., Özenç, E., Yardımcı, B., ile birlikte)
4The evaluation of subclinical mastitis during lactation in Anatolian buffaloes, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32(5), 359-368 , 2008(Vural MR, Şeker E, Uçar M, ile birlikte)
5Ultrasonographic examinations of embryonic-fetal growth in pregnant Akkaraman ewes fed selenium supply and dietary selenium restriction, Revue Méd. Vét., 159(12), 623-628 , 2008(Vural, M.R., Sel, T., Karagul, H., Orman, M., Izgur, H., Kuplulu, S., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Use of early conception factor test (ecf) for determining pregnancy and embryonic mortality status of dairy cows, Med. Weter., 63, 670-673, 2007(Baştan, A., Macun, H.C., Acar, D.B., Güngör Ö, ile birlikte)
2Değişik ırk koyunlarda progesteron+ecg ile östrusların senkronize edilmesi ve hayvanlarda kolesterol ile progesteron seviyelerinin araştırılması, Vet. Bil. Derg., 18, 79-85, 2002(Uçar, M., Gündoğan, M., Özdemir, M., Tekerli, M., Eryavuz, A., Saban, E., ile birlikte)
3Bir kedide meme hipertrofisi olgusu, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 51, 159-160, 2004(Baştan, A., Yağcı, İ.P., Beceriklisoy, H.B., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sağım makinalarının kaliteli süt üretimindeki rolü., Hasad Hayvancılık Dergisi, 245, 24-29, 2005(Köker, A., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Echostrukturanalyse und Farbdopplersonographie beim Mammatumor der Hündin. (B-mode echo texture analysis and Color Doppler sonography in canine mammary tumors.), 39. Jahrestagung über Physiologie und Pathologie d, 16. und 17. February 2006, 14, 2006(Beceriklisoy H.B., Kaya M., Bumin, A., Kanca H., MZ Yıldırım, M.Z., Kutsal, O., Kiossis, E., Bollwein, H., Aslan, S, ile birlikte)
2Pyometra-Cystic Endometrial Hyperplasie Complex in Bitch, International Science Conference, 01-02 June 2006, , 2006(Vural, S.A., Özenç, E., Halıgür, M., ile birlikte)
3Use of early conception factor test (ECF) for determining pregnancy and embryonic mortality status of dairy cows, XXIV World Buiatrics Congress, 15-19 Oct 2006, , 2006(Bastan A., Özenç, E., Macun, H.C., Acar, D.B., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sağım ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu, II.Ulusal Buiatri Kongresi, 2001, , 2001(Vural, R., ile birlikte)
2Farklı ırk koyunlarda aşım sezonunda Florogeston Asetat-PMSG ile östrusların senkronizasyonu ve bazı fertilite parametrelerinin araştırılması, II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 4-6 Eylül 2002, , 2002(Uçar, M., Gündoğan, M., Tekerli, M., ile birlikte)
3Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda, aşım sezonu öncesi, esnası ve sonrasında testislerin morfometrik ölçümleri ile spermatolojik özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması, II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 4-6 Eylül 2002, , 2002(Gündoğan, M., Uçar, M., Tekerli, M., ile birlikte)
4Uterusun serozal inkluzyon kistleri: Patomorfolojik ve immunhistolojik bulgular, I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-6 Eylül 2003, , 2003(Vural, S.A., Halıgür, M., ile birlikte)
5Anadolu Mandalarında Laktasyon Sürecinde Subklinik Mastitis Olgularının Değerlendirilmesi, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2006, , 2006(Vural, M.R., Şeker, E., Uçar, M., ile birlikte)
6İneklerde puerperal metritislerin sistemik ceftiofur ile tedavisi, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2006, , 2006(A. Baştan, Ö. Güngör, D. B. Acar, H. A. Çelik, M. Cengiz., ile birlikte)
7Sütçü ineklerde ‘ECF test’ kitlerinin erken dönem gebelik ve embriyonik ölüm tanısında kullanılması, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2006, , 2006(Baştan, A., H.C. Macun, D.B. Acar., ile birlikte)
8Subklinik paratüberkülozlu sütçü sığırlarda serum retinol ve beta-karoten konsantrasyonları, 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-7 Eylül, , 2007(Civelek, T., Çelik, H.A., Avcı, G., Kav K, Çıngı, C., Yılmaz, O., ile birlikte)
9Köpek meme tümörlerinde B-mode ekostruktur analizi ve renkli doppler ultrasonografinin uygulanması, III. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 23-26 Ekim, , 2008(Kaya, M., Bümin, A., Beceriklisoy, H.B., Yıldırım, M.Z., Kutsal, O., Emre, B., Gültiken, N., Kaya, D., Bollwein, H., Kiossis, E., Aslan, S. , ile birlikte)
10Anadolu nehir mandalarında foliküller dinamikler, III. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 23-26 Ekim, , 2008(Uçar, M., Yılmaz, O., Kahraman, A. , ile birlikte)
11Pırlak ırkı bir koyunda ikizlerden birinde görülen fötal mumifikasyon olgusu., III. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 23-26 Ekim, , 2008(Birdane, K., Çelik, H.A., Uçar, M., Tekerli, M., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Bölgesi Mandalarında laktasyon sürecinde subklinik mastitis olgularının değerlendirilmesi.
2Afyon Bölgesi Holstein ırkı ineklerde ultrasonografinin reprodüktif kullanımı. I. Postpartum dönemde ovaryum fizyolojisi.
Diğer Bilgiler :