Doç.Dr DİDEM BASKIN EMBLETON(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi didem.baskin.embleton@gmail.com
Uzmanlık Alanı : ÇOCUK CERRAHİSİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : HACETTEPE ÜNİ.TIP FAK. 1983
Doktora : SAĞ.BAK.DR.SAMİ ULUS ÇOCUK HAST. 1991
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Retrosternal hernia (Morgagni) with colonic perforation due to incarceration, Pediatr Surg Int , 5, 274-275 , 1990(Çakmak Ö, Pektaş O, ile birlikte)
2Operative complications of hernia repair in childhood, Pediatr Surg Int , 13, 160-161, 1997(Tiryaki T, Bulut M, ile birlikte)
3A very unusual foreign body in the bowel lumen causing obstruction in a neonate, Journal of Pediatr Surg., 34, 1289-1290 , 1999(Tander B, Mutlu G, Sever N, Bulut M, ile birlikte)
4Division of the genitofemoral nerve and late orchiectomy: their effects on the contralateral testis in ipsilateral torsion, Pediatr Surg Int , 14, 14-16, 1999(Tander B, Sarıca K, Abbasoğlu L, Sakız D, Bulut M, ile birlikte)
5A case of incomplete Currarino triad malignantly transformed, Pediat Surg Int. , 15, 409-410, 1999(Tander B, Bulut M, ile birlikte)
6Lymphomatoid granulomatosis in a boy with long-term follow-up, Pediatric Hematology and Oncology, 18, 377-382, 2001(Güven A, ile birlikte)
7Martius repair in urethrovaginal defects, J Pediatr Surg , 40, 1489-1491, 2005(Tatlıdede S, Hacıkerim Karşıdağ S, ile birlikte)
8A standardized protocol for the acute management of corrosive ingestion in children , Pediat Surg Int., 20, 824-828, 2004(Urgancı N, Abbasoğlu L, Alkım C, Yalçın M, Karadağ ÇA, Sever N , ile birlikte)
9Local bleomycin injection in the treatment of lymphangioma, European Journal of Pediatric Surgery, 15, 383-386, 2005(Tander B, Bankaoğlu M, ile birlikte)
10Early effects of laparotomy and laparoscopy on bacterial behaviour and proinflammatory cytokines on bacterial peritonitis in rats I: Escherichia Coli, J Pediatr Surg, 43, 1494-1501, 2008(Baskın H, Yılmaz O, Baskın Y, Gökmen N, Tanık C, ile birlikte)
11Virtual bronchoscopy as a dynamic modality in diagnosis and treatment of suspected foreign body aspiration, Eur J Pediatr Surg., 18, 398-401, 2008(Cevizci N, Dokucu Aİ, Karadağ ÇA, Sever N, Yalçın M, Bahadır E, Başak M, ile birlikte)
12Diagnosis in childhood abdominal Burkitt's lymphoma, Ann Surg Oncol, 17, 2476-2479, 2010(Vural S, Doğan Ö, Polat N, Çalışkan C, Urgancı N, KAraman S, ile birlikte)
13Laryngeal fracture due to blunt trauma presenting with pneumothorax and pneumomediastinum, ORL, 73, 246-248, 2011(Narcı A, Ayçiçek A, Yücedağ F, Çetinkurşun S, ile birlikte)
14Ultrasound guided reduction of intussusception with saline and comparison with operative treatment, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 13, 288-293, 2007(Tander B, Candan M, Başak M, Bankaoğlu M, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Very early reduction of gastroschisis: Report of a case, Gazi Medical Journal, 13, 101-103, 2002
2İnvajinasyona neden olan ileal adenomiyom, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 40, 47-49, 2006(Tanık C, Saygılı G, Öğüt HE, Sakız D, Kabukçuoğlu F, Sever N, ile birlikte)
3Çocuklarda Abdominal Nöroblastom: Şişli Etfal Deneyimi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 42, 18-21, 2008(Aydın AF, Vural S, Tanık C, Yalçın M, Karadağ ÇA, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
4Meckel Divertikülü: 34 Olgunun klinikopatolojik değerlendirmesi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 44, 52-55, 2010(Torun P, Tanık C, Kabukçuoğlu F, Sever N, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kötü risk grubundaki özefagus atrezili ve trakeoözefagiyal fistüllü hastalarda transabdominal yoldan fistülün kapatılması, Pediyatrik Cerrahi Dergisi , 3, 15-19, 1989(Çakmak Ö, Bernay F, Pektaş O, ile birlikte)
2Nekrotizan enterokolit : 3 Yıllık deneyim, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 6, 19-24, 1992(Çakmak Ö, Pektaş O, Koçyiğit C., ile birlikte)
3Çocuklarda akut skrotum, Türk Üroloji Dergisi, 21, 157-159, 1995(Tander B, Yiğit Ü, Candan M, Sever N, Bulut M., ile birlikte)
4Çocukluk çağı invajinasyonlarının US eşliğinde hidrostatik redüksiyonu, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 4, 285-288, 1998(Başak M, Bankaoğlu M, Aksu SA, ile birlikte)
5Çocuk istismarı iddialarının değerlendirilmesinde çocuk cerrahının rolü, Pediyatrik Cerrahi Dergisi, 14, 126-129, 2000(Yalbaz İ, Evciler H, Serim S, Çevik M, Gaffarizonoz E, ile birlikte)
6Duhamel operasyonundan sonra görülen barsak sorunları, Pediyatrik Cerrahi Dergisi, 16, 107-111, 2002(Kabul E, Tander B, Karadağ ÇA, Yalçın M, ile birlikte)
7Üretrovajinal defektlerde Martius onarımı, Pediyatrik Cerrahi dergisi, 17, 41-44, 2003(Tatlıdede S, Hacıkerim Karşıdağ , ile birlikte)
8Çocuklarda renal tümörler: 15 yıllık deneyim., Çocuk Cerrahisi Dergisi , 20, 123-128, 2006(Vural S, Tanık C, Kebudi R, Tokuç G, Sever N, Karadağ Ç, Yalçın M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
9Künt travmalar sonrasında oluşan üriner sistem yaralanmaları ve erken klinik yaklaşımımız, Çocuk Cerrahisi Dergisi , 20, 52-57, 2006(Karadağ ÇA, Yalçın M, Tander B, Çevik M, ile birlikte)
10Yenidoğanlarda ameliyat stresinin postoperatif enfeksiyonlara etkisi., İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi , 45, 85-88, 2007(Çakmak Ö, ile birlikte)
11Konjenital pulmoner havayolu malformasyonları: klinik sorunlar ve malignite, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, 129-133, 2007(Yalçin M, Sakiz D, Tanik C, Dokucu Aİ, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Delayed repair with gastrostomy and Nissen fundoplication is an alternative treatment of choice for poor risk esophageal atresia and tracheoesophageal fistula, Societa Italiana di Chirurgia Pediatrica, Internat, Eylül 1990, , 1990(Çakmak Ö, Pektaş O, ile birlikte)
2A case of incomplete Currarino syndrome treated with posteriosagittal rectoplasty , 13. Semaine Medicale Balkanique, İstanbul, , 1994, 42, 1994(Tander B, Candan M, Bulut M., ile birlikte)
3Operative complications of inguinal hernia repair in childhood., 1st European Congress of Paediatric Surgery, Graz,, 4-6 Mayıs, Part 2, 25, 1995(Tiryaki T, Bulut M., ile birlikte)
4The surgical complications of Wilms' tumor resection. Experience with 102 consecutive cases 1979 1992, The South African Pediatric Congress, 73, Eastern , 1996, 73, 1996(Millar AJW, Rode H, Brown R, Cywes S, ile birlikte)
5Division of the genitofemoral nerve and late orchiectomy: Their effects on the contralateral testes in unilateral torsion, British Association of Paediatric Surgeons, XLIV A, 22-25 Temmuz, A87, 1997(Tander B, Sarıca K, Pektaş O, Bulut M, ile birlikte)
6Management of pediatric empyema thoracis, 1st World congress of the Pediatric Thoracic Disci, 20-22 Nisan 2000, 73, 2000(Yalçın M, Tander B, Karadağ ÇA, Evciler H, Başak M, ile birlikte)
7Ultrasound guided reduction of intussusception with saline: Watch and wait?, British Association of Paediatric Surgeons Annual , 18-21 Temmuz 2000, A40, 2000(Tander B, Candan M, Başak M, Bankoğlu M, ile birlikte)
8Surgically managed lung abscess in children (poster)., 1st World Congress of the Pediatric Thoracic Disci, 2000, 62, 2000(Yalçın M, Tander B, Karadağ ÇA, ile birlikte)
9Bilateral pheochromocytoma in two siblings (poster), 4th Congress of Mediaterranean Association of Pedi, 5-8 Haziran 2002, 99, 2002(Memioğlu N, Çevik M, Yalçın M, Karadağ ÇA, Sever N, ile birlikte)
10Problems in management of child sexual abuse in a state hospital , 3rd European Academy of Forensic Science Meeting,, 2003, Forensic Science International. Vol 136 Suppl 1, 4, 2003
11Sphincter problems after definitive surgery for Hirschsprung’s disease (tartışmalı poster)., International Colorectal Surgery Symposium and Wor, 28-30 Nisan 2005, 37, 2005(Karadağ ÇA, Yalçın M, Sever N, Kuzdan Ö, Cevizci N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
12Place of Virtual bronchoscopy as a dynamic modality in diagnosis and treatment of suspected foreign body aspiration, European Congress of Paediatric Surgery, İstanbul, 18-21 Haziran 2008, 50, 2008(Cevizci N, Dokucu Aİ, Karadağ ÇA, Sever N, Yalçın M, Bahadır E, Başak M, ile birlikte)
13Minimal Access surgical treatment of hydatid disease. A simplified approach, 7th Congress of the Mediterranean Association of P, 9-11 Ekim 2008, 60, 2008(Güvenç BH, Dokucu AI, Yalçın M, Sever N, Karadağ ÇA, Ekingen G, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Nekrotizan enterokolit: 3 yıllık deneyim., 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1991, 45, 1991(Çakmak Ö, Pektaş O, Koçyiğit C, ile birlikte)
20-2 Yaş grubunda operasyonun immün sisteme etkileri, 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1991, 51, 1991(Ö Çakmak, ile birlikte)
3Çocuklarda inguinal lenfadenit ve tedavisi. (poster), ANKEM Kongresi. Ankem Dergisi, 1992, 6:124, 1992(Sever N, Bulut M., ile birlikte)
4Çocuklarda akut skrotum, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 12.Kurultayı, 1993, 166-167, 1993(Tander B, Yiğit Ü, Candan M, Bulut M, ile birlikte)
5Konjenital duodenal obstrüksiyonlar, 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1994, 28, 1994(Sarıca K, Candan M, Yiğit Ü, Bulut M, ile birlikte)
6Çocuklarda travmalı hastaya yaklaşım, Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi, 1994, 60-62, 1994(Mutlu G, Tiryaki T, Candan M, Yiğit Ü, Bulut M, ile birlikte)
7Çocukluk çağında teratomlar, Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi, 1994, 57-59, 1994(Buyru Y, Tander B, Yiğit Ü, Candan M, Bulut M, ile birlikte)
8Çocuklarda korozif özefajit, Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi, 1994, 369-371, 1994(Demirali O, Tander B, Candan M, Bulut M, ile birlikte)
9Konjenital lober amfizemin tanısı ve tedavisinin değerlendirilmesinde radyolojik incelemelerin yeri, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, , 1994, 59, 1994(Tander B, Başak M, Bayramoğlu S, Bulut M, ile birlikte)
10Nekrotizan enterokolit olgularında radyolojik bulguların değerlendirilmesi, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, , 1994, 60, 1994(Bankaoğlu M, Bayramoğlu S, Başak M, Yıldız AC, ile birlikte)
11Çocukluk yaş grubunda Askin tümörleri. (poster), 8.Pediyatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler Kongresi, 1994, 21, 1994(Tander B, Ayan İ, Kebudi R, Bulut M, ile birlikte)
12Çocukluk çağında subdermal apselerde antibiyoterapi. (poster), 10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Ank, 1995, 9:152, 1995(Tander B, Gündoğdu H, Bulut, M, ile birlikte)
13Necrotizing enterocolitis: Can mortality be reduced?, 14.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1995, 38, 1995(Pektaş O, Candan M, Yiğit Ü, Sever N, Abbasoğlu L, Bulut M, ile birlikte)
14Yenidoğanda periferik intravenöz kateter komplikasyonları., Anne ve Bebek Sağlık Vakfı Neonatoloji Kongresi, 1996, 0, 1996(Tander B, Çürük M, Pektaş O, ile birlikte)
15Yenidoğanın incebarsak obstrüksiyonlarında total parenteral beslenmenin yeri. (poster), Anne ve Bebek Sağlık Vakfı Neonatoloji Kongresi, 1996, 0, 1996(Tander B, Pektaş O, ile birlikte)
16Özefagus atrezisinde respiratör tedavisinin yeri. (poster) , Anne ve Bebek Sağlık Vakfı Neonatoloji Kongresi, 1996, 0, 1996(Abbasoğlu L, Tander B, Sever N, Pektaş O, ile birlikte)
17Occurrence of intestinal neuronal dysplasia in Hirschsprung's disease., 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1997, 87, 1997(Sakız D, Koşumcu İ, Tander B, Bulut M, ile birlikte)
18Tuberculosis: the great mimicker. (poster), 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1997, 8, 1997(Sarıca K, Karadağ Ç, Mutlu G, Bulut M, ile birlikte)
19H-type anorectal malformations. (tartışmalı poster), 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1998, 11, 1998(Pektaş O, Bulut M, ile birlikte)
20Association of anorectal malformations with congenital pouch colon: A report of six cases. (tartışmalı poster), 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1998, 10, 1998(Pektaş O, Bulut M, ile birlikte)
21Konjenital lober amfizemde tanı sorunları. (Kongre poster ödülü aldı), 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1999, 162, 1999(Tander B, Yalçın M, Yılmaz B, Bulut M, ile birlikte)
22A case of VACTERL syndrome associated with complete penil and urethral agenesis and annular pancreas. (poster), 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 1999, 86, 1999(Yalçın M, Tander B, ile birlikte)
23Çocuklarda cinsel ve fiziksel taciz., 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1999, 87, 1999(Yalbaz İ, Evciler H, Serim S, Çevik M, Gaffarizonoz E, ile birlikte)
24Gastroşiziste Bianchi redüksiyonu: Çok merkezli değerlendirme., 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1999, 39, 1999(Bernay F, Arıtürk E, Tekant G, Sarımurat N, Erdoğan E, Melikoğlu M, Boneval C, Bulut M, Candan M, Aktuğ T, Başaklar C, ile birlikte)
25Urogenital abnormalities in children with anorectal malformations., Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 1999, 62, 1999(Tander B, Çevik M, Yalçın M, ile birlikte)
26Çocuklarda rektal prolapsusun sklerozan madde enjeksiyonu ile tedavisi. (poster), 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2000, 140, 2000(Sever N, Çevik M, ile birlikte)
27Kistik higroma sağaltımında yerel bleomisin uygulaması. (tartışmalı poster), 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2000, 3, 2000(Tander B, ile birlikte)
28Duhamel operasyonundan sonra görülen barsak sorunları., 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Cer, 2001, 15:37, 2001(Kabul E, Tander B, Karadağ ÇA, Yalçın M, ile birlikte)
29Üretrovajinal defektlerde Martius onarımı: erken sonuçlar. (poster), 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Cer, 2001, 15:174, 2001(Tatlıdede S, ile birlikte)
30Ultrasonografi eşliğinde serum fizyolojik ile hidrostatik invajinasyon redüksiyonu., 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Cer, 2001, 15:39, 2001(Tander B, Candan M, Bankoğlu M, Başak M, ile birlikte)
31Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda rijid bronkoskopi. (poster), 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Cer, 2001, 15:233, 2001(Tander B, Yalçın M, Çevik M, ile birlikte)
32Çocukluk çağı postpnömonik ampiyemlerinde cerrahi yaklaşım. (poster), 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Cer, 2001, 15:217, 2001(Yalçın M, Tander B, Karadağ ÇA, Sever N, ile birlikte)
33İmperfore anüsle birlikte bulunan kız tipi bir üretral duplikasyon olgusu. (poster), 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Cer, 2002, 16:69, 2002(Karadağ Ç, Sever N, Yalçın M, Çevik M , ile birlikte)
34Çocuklarda korozif madde alımı: Şişli Etfal deneyimi., Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özefagus Strikt, 2003, 0, 2003(Abbasoğlu L, Yalçın M, Karadağ ÇA, Çevik M, Kuzdan ÖM, Sever N, Alkım C, ile birlikte)
35Çocuğa yönelik cinsel istismarlar., 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Ce, 2003, 17:115, 2003(Yalçın M, Sever N, Karadağ ÇA, Abbasoğlu L, Kuzdan Ö, Cevizci N, ile birlikte)
36Akut korozif madde alımlarında yaklaşım. (poster), 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Ce, 2003, 17:94, 2003(Abbasoğlu L, Yalçın M, Karadağ Ç, Çevik M, Kuzdan ÖM; Sever N, Cevizci MN, Alkım C, Urgancı N, ile birlikte)
37Renal tümörler: 15 yıllık deneyim., 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Ce, 2004, 18:25, 2004(Vural S, Tanık C, Kebudi R, Tokuç G, Sever N, Karadağ Ç, Yalçın M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
38İnternal sfinkter ve botulinum toksini. (poster), 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Ce, 2004, 18:119, 2004(Yalçın M, Sever N, Karadağ ÇA, Cevizci N, Kuzdan Ö, Dokucu Aİ, ile birlikte)
39Kas stimülatörünün çocuk cerrahisinde yeni bir kullanım alanı: kistik higroma cerrahisi. (poster), 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Ce, 2004, 18:176, 2004(Karadağ ÇA; Sever N, Yalçın M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
40Sorun vaka: Bilateral Wilms tümörü. (poster), 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pediyatrik Ce, 2004, 18:194, 2004(Vural S, Yalçın M, Tanık C, Ergül M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
41Wilms tümörü sonuçlarımız: 15 yıllık deneyim., Şişli Etfal Tıp Günleri Kongresi, 2005, 135, 2005(Vural S, Tanık C, Kebudi R, Tokuç G, Sever N, Karadağ ÇA, Yalçın M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
42Hirschsprung hastalığının aganglionik segmentindeki Kajal hücrelerinin ve apopitoz oranlarının, ganglionik segment, normal ve otopsi kolonlarıyla karşılaştırılması. (tartışmalı poster), 23. Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrah, 2005, 19:92, 2005(Öğüt HE, Tanık C, Kabukçuoğlu F, Polat N, Taşkın T, ile birlikte)
43Nadir bir rektum tümörü: leiomyoma., 23. Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi Çocuk Cerrahi, 2005, 19:116, 2005(Karadağ ÇA, Candan M, Yalçın M, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
44Erkek çocukta memeyi büyüten nadir bir patoloji: bilateral galaktosel, 23. Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrah, 2005, 19:128, 2005
45Tüberküloz menenjitli ve peritonitli bir hastada vena kava trombozu ile birlikte ventriküloperitoneal şant komplikasyonu olarak gizli intestinal perforasyon., 23. Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrah, 2005, 19:161, 2005(Kuzdan Ö, Karadağ ÇA; Yalçın M, Sever N, Çalışkan C, Dokucu Aİ, ile birlikte)
46Farklı bir yenidoğan priapizm nedeni: korpus kavernozum enfeksiyonu., 23. Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrah, 2005, 19:169, 2005(Karadağ ÇA, Cevizci N, Yalçın M, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
47Korozif özofajit darlıklarında geç dönem stent uygulaması: ilk deneyimlerimiz., 24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2006, 20:52, 2006(Karadağ ÇA, Kalyoncu M, Yalçın M, Sever N, Cevizci N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
48Abdominal nöroblastoma: tek merkezli deneyim. (tartışmalı poster), 24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2006, 20:116, 2006(Aydın AF, Vural S, Yalçın M, Karadağ ÇA, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
49Bir özofagus atrezisi varyantı: olgu sunumu. (poster), 24. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2006, 20:230, 2006(Karadağ ÇA, Cevizci N, Tanık C, Dokucu Aİ, ile birlikte)
50Batın tutulumlu Burkitt lenfomalı hastalarımızda tanı yöntemleri. (poster), 17. Ulusal Kanser Kongresi, 2007, 152-153, 2007
51Batın tutulumlu Burkitt lenfomalı hastalarımızda tanı yöntemleri. (sözlü bildiri), 25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2008, 22:75, 2008(Vural S, Doğan Ö, Polat N, Çalışkan C, Urgancı N, ile birlikte)
52Ultrasonografi eşliğinde serum fizyolojik ile hidrostatik invajinasyon redüksiyonu. (tartışmalı poster), 25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2008, 22:105, 2008(Karadağ ÇA, Canmemiş A, Aydın AF, Sever N, Yalçın M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
53Gastrik tüp özefagoplasti uzun aralıklı özofagus atrezisi olan bebeklerde güvenle uygulanabilir. (tartışmalı poster), 25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2008, 22:111, 2008(Dokucu Aİ; Yalçın M, Aydın AF, Karadağ ÇA, Sever N, ile birlikte)
54Çocuklarda laparoskopik apendektomi: 2 yıllık deneyim. (tartışmalı poster), 25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi derg, 2008, 22:123, 2008(Dokucu Aİ, Cevizci N, Kuzdan Ö, Çelebi S, Karadağ ÇA, Sever N, Yalçın M, ile birlikte)
55Laparoskopik hemihisterektomi: Tip IIB uterus anomalisi olgu sunumu. (video), 25. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2008, 22:85, 2008(Karadağ ÇA, Dokucu Aİ, Demir M, ile birlikte)
56Çocukluk çağı kolon adenokarsinomunun epididim metastazı: olgu sunumu (poster), 26. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2009, 23:170, 2009(Karadağ ÇA, Vural S, Yalçın M, Tanık C, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
57Akut karın tablosu ile seyreden over patolojilerinde laparoskopinin yeri (tartışmalı poster), 26. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2009, 23:139, 2009(Yalçın M, Kara Ö, Aydın AF, Karadağ ÇA, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
58Preskrotal insizyon (Bianchi tekniği) ile orşiyopeksi deneyimlerimiz (poster), 26. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2009, 23:210, 2009(Yalçın M, Çelebi S, Karadağ ÇA, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
59Wilms tümörü ön tanılı olgularda tanısal sorunlar (tartışmalı poster), 26. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2009, 23:130, 2009(Yalçın M, Canmemiş A, Karadağ ÇA, Vural S, Çalışkan C, Sever N, Dokucu Aİ, ile birlikte)
60Glanüler üretra ön yüz mobilizasyonu ile modifiye MAGPİ operasyonu sonuçlarımız (serbest bildiri), 26. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk cerrahisi Derg, 2009, 23:70, 2009(Yalçın M, Karadağ ÇA; Kaba MK, Demir M, Dokucu Aİ, ile birlikte)
61Bu iğne nasıl çıkarılmalı? Spinal kanala uzanan yabancı cismin laparoskopik yolla çıkarılması: olgu sunumu (poster), 26. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2009, 23:208, 2009(Karadağ ÇA, Yalçın M, Sever N, Tatlısöz F, Dokucu Aİ, ile birlikte)
62Dört çocukta kazara içilen hidrojen peroksite bağlı etkiler (poster), 27. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2010, 24:245, 2010(AA Tuncer,A Narcı, S Çetinkurşun, ile birlikte)
63Adolesanlarda pilonidal hastalık tedavisinde romboid eksizyon ve Limberg flebi (poster), 27. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2010, 24:235, 2010(S Çetinkurşun, A Narcı, S Mıngır, A Bayraktaroğlu, E Özkaraca Boyacı, ile birlikte)
64Perineal aksesuar skrotum (poster), 27. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2010, 24:213, 2010(S Çetinkurşun, S Mıngır, A Narcı, ile birlikte)
65Karaciğerin benign multikistik mezotelyoması. Olgu sunumu (tartışmalı poster), 27. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çocuk Cerrahisi Derg, 2010, 24:146, 2010(S Çetinkurşun, FH Dilek, AA Tuncer, A Bayraktaroğlu, A Narcı, ile birlikte)
66Kuşkulu genitalya bulunan yenidoğanın değerlendirilmesinde tanısal görüntülemenin rolü (e-poster), 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010, , 2010(N Okur, N. İmirzalıoğlu, N Zengin, ile birlikte)
67Yenidoğanda intraabdominal kanama ile seyreden intestinal kistik lenfanjiyomatozis: olgu sunumu (poster), 29 Ulusal. Çocuk Cerrahisi Kongresi (Mısır Çocuk C, 2011, 25:338, 2011(A Narcı, N okur, M Uğraş, GN Köken, AA Tuncer, Ç Tokyol, S Çetinkurşun, ile birlikte)
68Bir köstebek tabanca yaralanması (poster), 29 Ulusal. Çocuk Cerrahisi Kongresi (Mısır Çocuk C, 2011, 25:469, 2011(S Çetinkurşun, A Narcı, Ş Şahin, S Mıngır, AA Tuncer , ile birlikte)
69Adolesan yaşta memede intraduktal papillomatozis (poster), 29 Ulusal. Çocuk Cerrahisi Kongresi (Mısır Çocuk C, 2011, 25:298, 2011(A Bayraktaroğlu, S Çetinkurşun, F Aktepe, ile birlikte)
70Sakrokoksigeal teratom? Human tail? (poster), 29 Ulusal. Çocuk Cerrahisi Kongresi (Mısır Çocuk C, 2011, 25:339, 2011(A Bayraktaroğlu, S Çetinkurşun, A Narcı, Ç Tokyol, EÖ Boyacı, A Erdoğan, ile birlikte)
71Pnömotoraks ve pnömomediastinum ile ortaya çıkan künt laringeal yaralanma (poster), 29 Ulusal. Çocuk Cerrahisi Kongresi (Mısır Çocuk C, 2011, 25:350, 2011(A Narcı, A Ayçiçek, F Yücedağ, S Çetinkurşun, ile birlikte)
72Kolay çıkarılabilen bir hepatoblastoma vakası, 6. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, , 1986(Çakmak Ö, Dondurmacıoğlu T, Çağlar M, ile birlikte)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Local bleomycin injection in the treatment of lymphangioma
2Lymphomatoid granulomatosis in a boy with long-term follow-up
3Early effects of laparotomy and laparoscopy on bacterial behaviour and proinflammatory cytokines on bacterial peritonitis in rats I: Escherichia Coli
4RETROSTERNAL HERNIA (MORGAGNI) WITH COLONIC PERFORATION DUE TO INCARCERATION
5Division of the genitofemoral nerve and late orchiectomy: effects on the contralateral testis in ipsilateral testicular torsion
6An unusual foreign body in the bowel lumen causing obstruction in a neonate
7Martius repair in urethrovaginal defects
8A standardised protocol for the acute management of corrosive ingestion in children
9 Operative complications of hernia repair in childhood
10A case of incomplete Currarino triad with malignant transformation
11 Virtual Bronchoscopy as a Dynamic Modality in the Diagnosis and Treatment of Suspected Foreign Body Aspiration
0Verdiği Dersler : 
1Nekrotizan enterokolit2011
2Hirschsprung hastalığı2011
3İnfantil hipertrofik pilor stenozu2011
4Vezikoüreteral reflü2011
5Hidronefrozlar2011
Diğer Bilgiler :