Arş.Grv.Dr. ASLI YÜKSEL(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi ayuksel@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sınıf Yönetimi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2002
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2005
Doktora : GAZİ ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Fen ve Teknoloji Öğretimi I Dersindeki Öğrenme Ortamının Karma Yöntem İle Değerlendirilmesi , İlköğretim Online [Online]: http://ilkogretim-onli, 13(4), 1145-1155, 2014(Kasapoğlu K, Duban N, ile birlikte)
2‘Öğretmen Adaylarının Dramaya İlişkin Algılarının Belirlenmesi’, The Journal Of Academic Social Science Studies, 12(53), 413-432, 2016(Akyol, T., Şenol, F. B., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Okuma Güçlüğü Çeken Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. www.keg.aku.edu.tr, 3(1), 124-134, 2010
2‘ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri’, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 136 - 159, 2013(Fidan , N., Duban, N., Kasapoğlu, K., Yamaç, A., , ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Çözüm Yolları, Yaşadıkça Eğitim, Ekim-Aralık 88, , 2005(Ergün M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Öğretmen Adaylarının Eğitimde Araç- Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri, Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, , 2009(Tabak N, Fidan Kurtdede N, ile birlikte)
2The Opinions Of Candidates Of Teaching On Classroom Management, The Second International Congress Of Educational R, 29 Nisan -02 Mayıs, , 2010(Tabak, N., Fidan Kurtdede, N., , ile birlikte)
3‘Öğretmenlik Uygulaması I Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve , 16-18 Mayıs , , 2010(Fidan Kurtdede, N., Tabak, N, ile birlikte)
4‘Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri’,, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs, , 2013(Duban, N., Fidan, N, ile birlikte)
5Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi , 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğit, 21-23 Mayıs 2015, , 2015(Şenol B., Akyol T., ile birlikte)
6‘Öğretmen Adaylarının Dramaya İlişkin Algılarının Belirlenmesi’, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempoz, 11-14 Mayıs , , 2016(Akyol, T., Şenol, F. B. , ile birlikte)
7Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dramaya İlişkin Algılarının İncelenmesi’, IV. International Eurasian Educational Research Co, 11-14 Mayıs, , 2017(Akyol, T., Şenol, F. B, ile birlikte)
8Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatına Ve Çocuk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi’, , IV. International Eurasian Educational Research , 11-14 Mayıs, , 2017(Akyol, T., Şenol, F. B., , ile birlikte)
9‘Çocukların Oyun Alanları Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi’, IV. International Eurasian Educational Research Co, 11-14 Mayıs, , 2017(. Akyol, T., Şenol, F. B., , ile birlikte)
10‘Anasınıfına Ve İlkokula Devam Eden Özel Gereksinimli Çocukların Sosyometrik Statülerinin İncelenmesi’, IV. International Eurasian Educational Research Co, 11-17 Mayıs, , 2017(. Akyol, T., Şenol, F. B., , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Sütun Grafiği Konusundaki Yanlışları, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , 27-29 Nisan, , 2007(Sönmez N, ile birlikte)
2‘Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dramaya İlişkin Görüşleri’, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,, 20-22 Mayıs, , 2010(Fidan Kurtdede, N., Tabak, N., Karataş, S., , ile birlikte)
3‘Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersinde Oluşturulan Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi’, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 05-07 Mayıs , , 2011(Duban, N., Kasapoğlu, K., ile birlikte)
4‘ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri’,, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs , , 2012(Duban, N., Fidan Kurtdede, N., Kasapoğlu, K., Yamaç, A., , ile birlikte)
5‘Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Katkısı, , 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,, 29-31 Mayıs , , 2014
0Diğer Etkinlikler
1Eğitimde Yeni Gelişmeler Semineri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Afyon,23 Şubat 2005
2II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 09-10 Aralık 2010
3‘III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı’, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 02-04 Aralık 2011
4 ‘Sınıf Yönetiminde İletişim Becerileri ve Motivasyon Semineri’, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şuhut, 13 Nisan 2012
5İlköğretim Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Çalışmalar Kapsamında Düzenlenen Sınıf Yönetimi Semineri’, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar, 15 Haziran- 01 Temmuz 2015
6VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştayı’, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 06-07 Nisan 2017
0Verdiği Dersler : 
1Yapılandırmacı Eğitim Model2013
2Öğrt. Tek ve Mat Tasarımı2013
3Topluma Hizmet Uygulamaları2013
4Okul Deneyimi2013
5Araştırma Projesi2013
6Drama2014
7Bilimsel Araştırma Yöntemleri2014
8Türk Eğitim Sis. ve Okul Yön2014
9Öğretim İlke ve Yöntemleri2014
10Türk Eğitim Tarihi2014
11Öğretmenlik Uygulaması I2014
12Yapılandırmacı Eğitim Model2014
13Öğrt. Tek ve Mat Tasarımı 2014
14Topluma Hizmet Uygulamaları2014
15Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2014
16Öğretmenlik Uygulaması II 2014
17Drama 2015
18Türk Eğitim Tarihi 2015
Diğer Bilgiler :