Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KABU(VETERİNER FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi mkabu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : VETERİNER İÇ HASTALIKLARI
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : A.K.Ü.VETERİNER FAK. 2003
Yüksek Lisans : A.K.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları A 2005
Doktora : A.K.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları A 2009
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Hayvancılık Uyg. ve Aras. Merkezi Müdür yardımcısı20112011
Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma MerkeziMüdür yardımcısı20112012


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Field trial on comparative efficacy of four fasciolicides against natural liver fluke infection in cattle , Veterinary Parasitology , 135, 279-285, 2006(• Bülent Elitok, Özgül Mukaddes Elitok , ile birlikte)
2Serum Apolipoprotein B100 Concentrations in Obese Holstein Heifers , Revue Méd. Vét, , 157, 2, 72-75. , 2006(• T. Cıvelek, H.A. Çelık, F.M. Bırdane, A. Yagcı S.M. Pancarcı , ile birlikte)
3Clinical, Haematological, Serum Biochemical and Cytogenetic Study in Cows with Primary Ketosis , Pak Vet J, , 30(3): , 150-154, 2010(• Bülent Elitok, Mustafa Solak, Özgül M. Elitok, Zafer Söylemez and Tevhide Fıstık , ile birlikte)
4Evaluation of Serum Non-Esterified Fatty Acids and Beta Hydroxybutyrate in Dairy Cows with Retained Placenta , Pak Vet J., 31(4) , 341-344, 2011(Turan Civelek, Ibrahim Aydin, C.Cagri Cingi, Oktay Yilmaz , ile birlikte)
5Effects of Propylene Glycol, Methionine and Sodium Borate on Metabolic Profile in Dairy Cattle During Periparturient Period, Revue Méd. Vét, 163, 8-9, 419-430., 2012(Civelek, T, ile birlikte)
6Biological Effects of Boron, Rev Environ Contam Toxicol, 225;, 57-75, 2013(Akosman MS, ile birlikte)
7Effects of Methionine and Lysine on Metabolic Profile in Dairy Cattle During Periparturient Period, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (3): , 423-432, 2013(Turan CİVELEK, Fatih BİRDANE, C.Çağrı CINGI, Abuzer ACAR, ile birlikte)
8Affects of boron administration on serum Ca, Mg and P for peripartum Cows, Archiv Tierzucht / Archives Animal Breeding, 56 (73), 733-741, 2013(F.M. BIRDANE, T. CIVELEK, C. UYARLAR, ile birlikte)
9Effects of boron, propylene glycol and methionine administration on some hematological parameters in dairy cattle during periparturient period, The journal Veterinarski arhiv, 84 (1), 19-29, 2014(Turan CİVELEK, Fatih Mehmet BİRDANE, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Evaluatıon of Liver Function Tests in Cows During Periparturient Period , F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 20(3), 205-209 , 2006(Bülent Elitok, Özgül Mukaddes Elitok , ile birlikte)
2Süt İneklerinde Yağlı Karaciğer Sendromu ve Korunma Yolları , Kocatepe Vet. Derg., 1, 83-87 , 2008(Cenker Çağrı CINGI,Turan CİVELEK , ile birlikte)
3Abomazum Deplasmanlı Süt İneklerinde Pre ve Post-Operatif Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması, F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 26 (3), 175 - 181, 2012(Kenan SEZER,Kürşat YİĞİTARSLAN, Mehmet Çağrı KARAKURUM,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Digital Dermatitisinde Florfenikol ve Oksitetrasiklinin Klinik Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması, Bültendif, 23, 2-5 , 2004(• Bülent Elitok, İbrahim Demirkan,Özgül Mukaddes Elitok , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Protective Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on Diazinon-Induced Oxidative Stress and Antioxidant Enzymes in Rat Tissues: A Comparative Study, 4 th International Congress on Cell Membranes and , Volume 4, Number 1, 26 - 29 June 2012, 29, 2012(Gokhan Cesur , Bora Buyukvanli , Berit Gokce Ceylan , Ismail Kucukkurt, Sinan Ince , Kurtulus Ongel, ile birlikte)
2The Effect of Borax on Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Austrian Simmental (Fleckveih) Cows, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 October, 210, 2013(UYARLAR C, ile birlikte)
3The Effects of Boron, Propylene Glycol, Rumen Protected Methionine, Rumen Protected Lysine, Rumen Protected Choline and Niacine on Metabolic Profile in Dairy Cows at Transition Period, VI th. International Balkan Animal Conference , 3-5 October, 290, 2013(UYARLAR C, ile birlikte)
4What is the Effect of Boron?, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 October, 292, 2013(UYARLAR C, ile birlikte)
5Effects of Boron, Propylene Glycol and Methionine Administration on Some Hematological Parameters in Dairy Cattle During Peripartum, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 October, (293), 2013(CIVELEK T, BIRDANE FM, ile birlikte)
6Affects of Boron Administration on Serum Ca, Mg and P for Peripartum Cows, VI th. International Balkan Animal Conference, 3-5 October, 310, 2013(BİRDANE FM, CİVELEK T,UYARLAR C, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Farklı Yaş ve Cinsiyetteki Anadolu Mandalarında (Bubalus bubalus) Hematolojik ve Biyokimyasal Referans Değerleri , VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi , 2005, , 2005(B. Elitok, F.M. Birdane, T. Civelek, A. Acar, Ö.M. Elitok, ile birlikte)
2Koyun ve Keçilerin Şap Hastalığında Bazı Hematolojik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Bulgular, VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2005, , 2005(B. Elitok, Ö.M. Elitok, ile birlikte)
3Obez Holştayn Düvelerde Serum Apo B-100 Konsantrasyonları , VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi , 2005, , 2005(T.Civelek, H.A. Çelik, F.M. Birdane, A. Yağcı,, ile birlikte)
4Melisa Officinalis'in (Oğulotu) Analjezik Etkinliği , Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloj, 2005, , 2005(• Yavuz Osman Birdane, Mehmet Emin Büyükokuroğlu, Fatih Mehmet Birdane,Hidayet Yavuz: , ile birlikte)
5Doğal Olarak Enfekte Süt Buzağılarında Azitromycin Dihyratın Cryptosporidium’a Karşı Etkinliği, VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi , 2007, 125-126, 2007(• Özgül Mukaddes ELİTOK,Bülent ELİTOK Cenker Çağrı CINGI , ile birlikte)
6Karaciğer Kelebeğiyle Doğal Enfekte Sığırlarda Dört Fasiolidin Karşılaştırılması Üzerine Saha Çalışması, VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 207, 24-25, 2007(Özgül Mukaddes ELİTOK,Bülent ELİTOK , ile birlikte)
7Sığırların Bazı Yangısal Hastalıklarında Renal Amiloidozisin Araştırılması, VII Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2007, 26-26, 2007(• Özgül Mukaddes ELİTOK, Bülent ELİTOK, Özkan ÜNVER , ile birlikte)
8Sığır Solunum Sistemi Hastalıklarında Antibakteriyel Tedavisine Ek Olarak Kullanılan Carprofenin Klinik Etkinliği , VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2007, 126-127, 2007(Bülent ELİTOK,Özgül Mukaddes ELİTOK , ile birlikte)
9Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemdeki İneklerde Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi , VII Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2007, 127-128, 2007(Bülent ELİTOK ve Özgül Mukaddes ELİTOK , ile birlikte)
10Sığırların Kromozomal Yapı ve Primer Ketozis Arasındaki ilişki , VII Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2007, 127, 2007(Bülent ELİTOK, Özgül Mukaddes ELİTOK, Mustafa SOLAK, Zafer SÖYLEMEZ: , ile birlikte)
11Florfenikolün Koyunlardaki Farmakokinetiği , İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, 2007, , 2007(• Yavuz Osman Birdane, Fatih Mehmet Birdane, Mehmet Özdemir, Hidayet Yavuz, ile birlikte)
12Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Bor Bileşiklerinin Rat Organları Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin Histolojik ve Biyokimyasal Değerlendirmesi, 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Mersin , 28-31/06/2013, , 2013(Tosun M, Elitok B,Akosman MS, ile birlikte)
13Periparturient dönem sütçü sığırlarda propilen glikol methionin ve sodyum boratın metabolik profil üzerine etkileri, 10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, 27-30 Haziran 2013 , , 2013(Turan CİVELEK, ile birlikte)
14Yeni doğan buzağılara ilave olarak verilen boraks'ın bazı kan parametreleri üzerine etkisi, 10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, 27-30 Haziran 2013, , 2013(Cangir UYARLAR,Eyüp Eren Gültepe, Bilal ÇANKIRI, ile birlikte)
15Periparturient dönem sütçü sığırlarda metionin ve lizinin metabolik profil üzerine etkileri, 10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, 27-30 Haziran 2013, , 2013(Turan CİVELEK, Fatih BİRDANE,C. Çağrı CINGI, Abuzer ACAR, ile birlikte)
16Abomazum Deplasmanlı Süt İneklerinde Pre ve Post-Operatif Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması, 10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, 27-30 Haziran 2013, , 2013(Kenan SEZER, Kürşat YİĞİTARSLAN, Mehmet Çağrı KARAKURUM, ile birlikte)
17Avusturya Simentali (Fleckvieh) Gebe Düvelerde Uzun Süreli Nakil Sonrasında Uygulanan Selenyum+Vitamin E+Vitamin B1, Vitamin C Ve Levamizol'ün Bazı Lipid Metabolizması Parametreleri Üzerine Etkileri, 10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, 27-30 Haziran 2013, , 2013(Cangir UYARLAR, ile birlikte)
18İshalli buzağılarda tedavi öncesi ve sonrası oksidatif durum ve oksidatif DNA hasar düzeylerinin belirlenmesi, 10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, 27-30 Haziran 2013, , 2013(İbrahim Hakkı CİĞERCİ, Cangir UYARLAR, Hacı Ahmet ÇELİK, ile birlikte)
19Uzun süreli boraks alımının rat karaciğerindeki CK18, Oct3/4 ve Sox2 eksprese eden hücrelerin sayısında oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi", 27-30 Mayıs 2014, , 2014(Murat Tosun, Yasemin Yüksel, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Agricultural Science and Technology
0Yönettiği Tezler
1İSHALLİ BUZAĞILARDA SERUM HAPTOGLOBİN KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ, Hüseyin ALBAYRAK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Ketozisli Sığırlarda Karyogenezisin Araştırılması
2Sığırlarda Venöz Kan Gazı ve Asit Baz Değerleri Üzerine Ölçüm Zamanı ve Depolama Isısının Etkisi
3Periparturient dönem sütçü sığırlarda propilen glikol, metionin ve sodyum boratın metabolik profil üzerine etkileri
4Periparturient dönem sütçü sığırlarda lizin ve metionin metabolik profil üzerine etkileri
5İshalli Buzağılarda Serum Haptoglobin Konsantrasyonunun Belirlenmesi
0Verdiği Dersler : 
1RUMİNANTLARDA SİNİR SİSTEMİNİN ENFEKSİYÖZ VE NONEN2011
2HAYVANLARDA KAN PARAZİTİ HASTALIKLARI2011
3LİTERATÜR TARAMA VE LİTERATÜRLERDEN YARARLANMA2011
4RUMİNANTLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI2011
5İLAÇ UYGULAMALARI, KALINTI VE ETKİLEŞİMLER2011
6KÖPEK VE KEDİLERDE ZOONATİK HASTALIKLAR2011
7HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİNİN MUAYENSİ2011
8INTERNAL MEDICINE OF SMALL ANIMALS I2011
9KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI I2011
10KÖPEK VE KEDİLERDE VİRAL ENFEKSİYONLAR2012
11KÖPEK VE KEDİLERDE ACİL SAĞALTIM VE YOĞUN BAKIM2012
12İLAÇ UYGULAMALARI, KALINTI VE ETKİLEŞİMLER2012
13KÖPEK VE KEDİLERDE TİROİD VE PARATİROİD BEZİ HASTA2012
14KÖPEK VE KEDİLERDE DALAK YANGISI DALAK BÜYÜMESİ VE2012
15ATLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI2012
16RUMİNANTLARDA DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI METABOLİK HA2012
17BÜYÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI II2012
18LARGE ANIMAL INTERNAL DISEASES II2012
19SÜT SIĞIRLARINDA METABOLİZMA HASTALIKLARI 2012
20KÖP. VE KED. İÇ HAST. İLAÇ. KULLAN. PREN2012
21BUZAĞI VE KUZULARDA NEONATAL HASTALIKLAR2012
22HAYVANLARDA SOLUNUM VE KARDİOVASKÜLER SİSTEMİN MUA2012
23ATLARDA SANCIYLA SEYREDEN HASTALIKLAR2012
Diğer Bilgiler :