Doç.Dr AYSUN ÇEVİK DEMİRKAN(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi aysuncevik@yahoo.com
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 1997
Doktora : ANKARA ÜNİ. SAĞ.BİL.ENST.ANATOMİ 2002
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1A Detailed Subgross Morphometric Study on the Auditory Ossicles of the New Zealand Rabbit, Anat. Histol. Embryol. , 32, 249-52, 2003(Kürtül I, Bozkurt EU, Dursun N, ile birlikte)
2The Orijin and Course of the Greater, Lesser and Least Thoracic Splanchnic Nerves in New Zealand Rabbits, Anat. Histol. Embryol., 32, 183-186, 2003(Düzler A, Dursun N, Çengelci A, ile birlikte)
3Origin, Course and Distribution of the Major and Minor Splanchic Nerves in the Dog, Ind. Vet. J., 80, 800-803, 2003(Bozkurt EÜ, Kürtül İ, Dursun N, ile birlikte)
4Blood Supply to the Hip Joint with Emphasis on Intraarticular Space on the Head of the Femur in Dog, Ind. Vet. J., 80, 795-799, 2003(Kürtül İ, Bozkurt EÜ, Dursun N, ile birlikte)
5Gross Morphological Features of the Lung and Air Sac in the Japanese Quail , J. Vet. Med. Sci., 68, 909-913, 2006(Kürtül İ, Hazıroğlu RM, ile birlikte)
6Groos Morphological Features of the Nasal Cavity in the Japanese Quail , Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 54, 1-5, 2007(Kürtül İ, Hazıroğlu RM, ile birlikte)
7Gross Morphological Features of Plexus Brachialis in the Chinchilla (Chinchilla lanigera)., J. S. Afr. Vet. Assoc., 78, 21-24, 2007(Özdemir V, Demirkan İ, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
8Anatomy of the Hind Limb Skeleton of the Chinchilla (Chinchilla lanigera), Acta Vet. Brno., 76, 501-509, 2007(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, Demirkan İ, ile birlikte)
9Gross Morphological and Histological Features of Larynx, Trachea and Syrinx in Japanese Quail., Anat. Histol. Embryol., 36, 215-219, 2007(Hazıroğlu RM, Kürtül İ, ile birlikte)
10Subgross and Macroscopic Investigation of Blood Vessels Originating from Aortic Arch in the Chinchilla (Chinchilla lanigera)., Anat. Histol. Embrol., 37, 131-133, 2008(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
11“The Right Coronary Artery is Absent in the Chinchilla (Chinchilla lanigera)., Anat. Histol. Embryol., 37, 114-117, 2008(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
12Ördekte Patella’nın Macro-Anatomik Yapısı., Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 55(2), 125-126, 2008(Hazıroğlu RM, ile birlikte)
13Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Uçmanın Engellenmesi Amacıyla Kullanılan Tenektomi, Kapsülektomi veya Tenektomi+Kapsülektomi Tekniklerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. , Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16, 1017-1024, 2010(Demirkan İ, Altın S, Korkmaz M, ile birlikte)
14The Ovarian and Uterine Arteries in the Chinchilla (Chinchilla lanigera)”, )”, , J. S. Afr. Vet. Assoc., 81, 54-57, 2010(Özdemir V, Demirkan İ, ile birlikte)
15A Study on Anatomical Structures of the Larynx, Trachea and Syrinx in Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo)., J Anim Vet Adv., 10 (24), 3218-3224, 2011(Özdemir V, ile birlikte)
16Poppy seed oil protection of the hippocampus after cerebral ischemia and re-perfusion in rat., Biotechnic & Histochemistry , 87(8), 499–505, 2012(Öztaşan N, Oguzhan EO, Çil N, Coşkun S, ile birlikte)
17Identification and Antimicrobial Susceptibility of Microorganism Isolated from the Preputium of Healthy Dogs., J. Anim Vet Adv , 11(4) , 553-555, 2012(Sarıtaş ZK, Konak S, Pamuk K, Korkmaz M, Civelek T, ile birlikte)
18Subgross and macroscopic investigation of the coeliac artery in the chinchilla (Chinchilla lanigera)., Folia Morphol., 72(3) , 258-262, 2013(Özdemir V, Akosman MS, ile birlikte)
19Renal expression and functions of AQP1 and AQP4 in cattle., Biotechnic & Histochemistry, 88(6), 350-355, 2013(Altunbaş K, Özden-Akkaya Ö, Akosman MS, ile birlikte)
20Anatomical Structure of the Brachial Plexus in the Merlin (Falco columbarius)., Anat. Histol. Embryol., 43(1), 31-35, 2013
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1In Utero Fetal Surgery., Vet. Cerrahi Derg. , 10, 66-74, 2004(Demirkan İ, ile birlikte)
2Aterial vascularization of the Penis in the Chinchilla (Chinchilla lanigera) [Şinşilla’da (Chinchilla lanigera) Penis’in Arteriyel Damarlaşması]., Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 12, 155-158, 2006(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, Akosman MS, ile birlikte)
3Air Sacs (Sacci pneumatici) in Mallard Ducks (Anas Platyrhynchos)”, , Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 53, 75-78, 2006(Hazıroğlu RM, Kürtül İ, ile birlikte)
4Şinşillada (Chinchilla lanigera) Ossa Cranii ve Ossa Faciei Oluşturan Kemikler Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar., Vet. Bil. Derg., 23, 91-97 , 2007(Bahar S, Özdemir V, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
5Şinşillalarda (Chinchilla lanigera) Columna Vertebralis ve Thoraks İskeletinin Makroanatomisi., Vet. Bil. Derg., 23, 65-68 , 2007(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
6Şinşilla’da (Chinchilla lanigera) Testis, Epididymis ve Ductus Deferens’in Arteriyel Vaskularizasyonu. , Vet. Bil. Derg. , 23, 61-65, 2007(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, Akosman MS, ile birlikte)
7Şinşilla’da (Chinchilla lanigera) Aorta Abdominalis’in Son Dallarının Morfolojik Yapısı., Vet. Bil. Derg., 23, 67-70 , 2007(Özdemir V, Türkmenoğlu İ, Demirkan İ, ile birlikte)
8A Metastatic Seminoma in a Dog. , Kocatepe Vet J. , 1, 63-67 , 2008(Demirkan İ, Yüksel H, Korkmaz M, ile birlikte)
9Simental Irkı Bir Buzağıda Aşağı Ekstremite Amputasyonu ve Protez Uygulaması. , Kocatepe Vet J., 2, 39-43 , 2009(Demirkan İ, Korkmaz M, ile birlikte)
10Afyonkarahisar ili Amatör Futbol Takımlarında Oynayan Sporcularda Görülen Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenlerinin Araştırılması. , The IJSR, 2, 17-36, 2010(Yıldız M, Yıldırım Y, Ocak Y, Yıldırım İ, ile birlikte)
11Şinşillada (Chinchilla lanigera) Plexus Lumbosacralis’in Macroanatomik İncelenmesi., Kocatepe Vet J. , 3, 13-18 , 2010(Türkmenoğlu İ, Akosman MS, Özdemir V, ile birlikte)
12Avrupa Badminton Takım Şampiyonası’na Katılan Türkiye, Avusturya, Belçika, Macaristan Milli Bayan Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması., Sel. Ü. Bed. E. Ve Spor Bil. Derg. , 13, 330-339 , 2011(Poyraz A, ile birlikte)
13Symphsis mandibula Ayrılmalarında Kemik Yapıştırıcısı, Kemik Çimentosu ve cam İyonomerin Tutucu Etkilerinin Karşılaştırılması: Ex Vivo taze Koyun Kemiğinde Biyomekanik Bir Çalışma., Atatürk Ü. Vet. Bil. Derg., 6, 111-116 , 2011(Demirkan İ, Hitit A, Sarıtaş ZK, Pamuk K, Korkmaz M, ile birlikte)
14Kedi Gingivitis Sağaltımında Amoksisilin-Klavulanik Asit ve Sulfadimetiprimidin-Trimetoprim Ajanlarının Klinik Etkilerinin Karşışaştırılması., Atatürk Ü. Vet. Bil. Derg., 8(3), 216-223 , 2013(Taşkaya Ş, Demirkan İ, Korkmaz M, ile birlikte)
15Stereoloji ve Veteriner Hekimlikte Kullanım Alanları., YYU Vet. Fak. Derg., 24(2), 95-100 , 2013(Akalan M, ile birlikte)
16Volumetric analysis of the total and subcomponents of the chinchilla kidney., Eurasian Vet Sci, 29(4), 171-175 , 2013(Başaran E, Akosman MS, ile birlikte)
0Çeviriler
1Kedi ve köpeklerde kemik ve eklemlere cerrahi yaklaşım atlası.
2Veteriner Anatomi Atlası “Köpek”. Bölüm: Karın Boşluğu
3Veteriner Anatomi Atlası “Köpek”. Bölüm: Duyu Organları
Diğer Bilgiler :