Doç. Dr. İBRAHİM TİRYAKİOĞLU(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi itiryakioglu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Deformasyon, GPS, Tektonik,
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ.MÜH.MİM.FAK. JEODEZİ VE FOTOG.MÜH. 2000
Yüksek Lisans : AKÜ.FEN BİL.ENS.JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. 2005
Doktora : YTU. FEN BİL. ENS. HARİTA MÜH. A.B.D. GEOMATİK PRO 2012
Doçentlik : İTÜ GEOMATİK MÜH. (Sınav yeri) 2015
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Harita Müh. Böl.Bölüm Başkan Yardımcılığı2010 
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri U. A.Merkez Müdür Yardımcılığı2015 
Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdür Yardımcılığı2015 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Monitoring of Deformations Along Burdur Fethiye Fault Zone With GPS, Journal of Earthquake Eng., 12, 109-118, 2008(Erdoğan S., Şahin M., Yavaşoğlu H., Erden T., Karaman H., Tarı E., Bilgi S., Okan Tüysüz O., Baybuta T.,Güllü M., Taktak F., Telli A.K., Yılmaz İ., Boz Y., ile birlikte)
2GPS Velocity and Strain Rate Fields in Southwest Anatolia from Repeated GPS Measurements, Sensors, 9 (3), 2017-2034., 2009(Erdoğan S, Şahin M, Gülal E, Telli A. , ile birlikte)
3Monitoring the tectonic plate movements in Turkey based on the national continuous GNSS network, Arabian Journal of Geosciences, 6-9, 3573–3580, 2013(Turgut Uzel, Kamil Eren, Engin Gulal, Ahmet Anil Dindar & Haluk Yilmaz, ile birlikte)
4 Tectonic Activity Inferred From Velocity Field of GNSS Measurements in Southwest of Turkey, Acta Geod Geophys, , (2013) 48:, 109–121, 2013(Gülal, E., İ., Erdoğan, S., Baybura, T., Erdoğan H., Soycan, M., Yılmaz, İ., Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Dolmaz, M.N., Elitok, Ö., Taktak, F., Telli,A.K., Öcalan, T., Gümüş, K.,, ile birlikte)
5Research On The Stability Analysis Of GNSS Reference Stations Network by Time Series Analysis, Digital Signal Processing, 23(2013), 1945–1957, 2013(Gülal, E., Erdoğan, H, ile birlikte)
6GPS constraints on active deformation in the Isparta Angle region of SW Turkey, Geophysical Journal International , (2013) 195, , 1455–1463, 2013(Floyd M, Erdoğan S, Gülal E, Ergintav S, McClusky S and Reilinger R, ile birlikte)
7Geodetic aspects of the 19 May 2011 Simav earthquake in Turkey, Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI:10.1080/19475705.2013.831379, , 2013
8The determination of relations between statistical seismicity data and geodetic strain analysis, and the analysis of seismic hazard in southwest Anatolia, Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI: 10.1080/19475705.2013.879743, , 2014(Gulal E, Kalyoncuoglu Y, Saffet Erdogan S, Dolmaz N, Elitok O., ile birlikte)
9ANALYSIS AND MANAGEMENT OF GNSS REFERENCE STATION DATA, Technical Gazette , 22, 2(2015), , 407-414, 2015(Gülal E., Dindar A.A., Akpınar B. Aykut, N.O. Erdoğan, E.,, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Tarama Sayısının Tarayıcının Renk Doğruluğuna Olan Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, , , 2006(Yılmaz i, Taktak F, ile birlikte)
2Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı, TAF Prev Med Bull 2009; , 8(1):, 59-68, 2009(Erdoğan S, Demirel S,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK İle Kıble Doğrultu Hassasiyetlerinin Araştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 45-49, 2007(Baybura T, Yılmaz i, Erdoğan S, Güllü M, Taktak F, ile birlikte)
2 GPS Sinyal Yansıma (Multıpath) Hatası Ve Giderilme Yolları, Yapı Teknolojilei Elektronik Dergisi, 2, 61-70, 2006(Çetintaş F, Taktak F, ile birlikte)
3Global Konum Belirlemede Hata Kaynakları, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 47-52, 2005(Baybura T, Yılmaz i, Erdoğan S, Güllü M, , ile birlikte)
4Binaların GZK-GPS Yöntemiyle Aplikasyonu, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 17-25, 2007(F. Taktak, A.K. Telli, İ. Yılmaz, ile birlikte)
5Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçü Kampanyalarında GNSS Gözlem Sayı ve Sürelerinin Konum Doğruluğuna Olan Etkilerinin Araştırılması, Harita Teknolojileri, 2010/2, 32-38, 2010(Dereli M, Erdoğan S, Gülal E,, ile birlikte)
6Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri, 7/1, 7-16, 2015(Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Sandıkçıoğlu, A., Erdoğan, S., Yılmaz, M., Uysal, M., Yılmaz, İ., Yıldız, A., Sözbilir, H., Dereli, M.A., Yalçın, M., Uğur, M.A., Yalım, H., Ertuğrul, O, ile birlikte)
7Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar, Harita Teknolojileri, 7/1, 17-28, 2015(Poyraz, F., Demirel, M., Hastaoğlu K.H., Koçbulut, F., Gürsoy, O., Türk, T., Tatar, O., Duman, H., Gül, D, ile birlikte)
8Recent Tectonic Features of the Central Part (Bolu-Corum) of the North Anatolian Fault, Hittite Journal of Science and Engineering, 2015, 2 (1) , 77-83, 2015(Yavasoglu H., Alkan N.M., Ozulu İ.M., Ilci V.,Tombus E.,Aladogan K., Sahin M., Kıvrak S.O., ile birlikte)
9Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Trafik Kaza Kara Nokta Belirleme: Ampirik Bayes Uygulaması, Harita Teknolojileri, 7-2, 36-42, 2015(Dereli, M.A., Erdoğan, S., Soysal, Ö., Çabuk, A., Uysal, M., Tiryakioğlu, İ., Akbulut, H., Dündar, S., Yalçın, M., Gulal, A.E. Kantar, M., Arslan, Y. , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Using RTK GPS Method In Creation Of Digital Terrain Models, Internatıonal Conference On Cartography And GIS, B, 25-28 Ocak, , 2006(Yılmaz İ, Taktak F, Uysal M, ile birlikte)
2Touristic Information Systems Based on Geographical Information Systems: The Example of Afyon, Proceedings of International Symposium of Modern T, 3-4 Kasım, 552-559, 2005(Baybura T, Sahin M, Erdoğan S, Güllü M, Taktak F, Erdoğan O, ile birlikte)
3Comparing the Performance of Different Interpolation Techniques in Obtaining DEMS, Proceedings of International Symposium of Modern Technologies,., Education and Professional Pracrice in Geodesy and, 3-4 Kasım, 96-104, 2005(Baybura T, Sahin M, Erdoğan S, Güllü M, Yavaşoğlu H, ile birlikte)
4Monitoring Of Deformations Along Fethiye-Burdur Fault Zone (Turkey) With GPS , The International Symposium On Geodetic Deformatio, 17-19 Mart, 152-159, 2005(Erdoğan S, Sahin M, Güllü, M, Baybura T, Erdogan O, Taktak F, Yavaşoğlu H, Karaman H, Erden T, Bilgi S, Ruzgar G, Tari E, Coskun Z, Tuysuz O, ile birlikte)
5Monitoring Of Deformations Along Fethiye-Burdur Fault Zone With GPS, International Sysposium on Earthquake Loss Estima, 24-26 sep.2007, 327-336, 2007(Erdoğan S, Sahin M, Güllü, M, Baybura T, Yılmaz İ, Taktak F, Yavaşoğlu H, Karaman H, Erden T, Bilgi S, Ruzgar G, Tari E, Telli A, Tuysuz O, ile birlikte)
6Determination of probable Flood Plains on Afyonkarahisar Urbanized Areas by Geograraphical Information System, International Sysposium on Earthquake Loss Estimat, , 24-26 sep.2007, 337-342, 2007(Yılmaz İ, Telli A, Taktak F, Karalar F,, ile birlikte)
7Atribute Database For Dynamic WEB Based GIS: Campus Sample, 5th International Conference GIS, 2-5/07/2008, 57, 2008(Telli A.K, Taktak F, Karasekreter N, Yılmaz İ,, ile birlikte)
8Identification of the Block Movements and Stress Zones in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements, Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference Istanb, , 20-30 , 2009(E., Gülal, S., Erdoğan, M., Şahin, T., Baybura, H., Erdoğan, M., Soycan, İ., Yılmaz, Ü.Y., Kalyoncuoğlu, M.N., Dolmaz, Ö., Elitok, F., Taktak, A.K., Telli, T., Öcalan1 and K., Gümüş, ile birlikte)
9Earthquake Loss Assessment For The City of Dinar, Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference Istanb, , 502-506, 2009(S., Erdoğan, T., Baybura and İ., Yılmaz, ile birlikte)
10Tectonic Studies in Turkey Using Cors-Tr Observations, EGU General Assembly 2011, 2011, Vol: 13, EGU2011-5439,, 2011(Eren, K., Uzel, T., Gülal, E., Dindar, A., Yılmaz, H., ile birlikte)
11Crustal Extension and Rotation in the Isparta Angle Region of South-West Anatolia from a new GPS Velocity Solution, AGU, Fall Meeting,San Francisco, 9-13.12.2013, , 2013(M. Floyd; S. Erdogan; E. Gulal; S. Ergintav; S. McClusky; R. Reilinger , ile birlikte)
12Determination of Contemporary Velocity Field of Southwest Anatolia and Change of Strain Area, 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPL, 8-10 sep 2014, 40, 2014(Tiryakioglu I., Solak, H. I., Gulal E., Erdogan S., Uysal M., Yilmaz M., Dindar A. A., , ile birlikte)
13The effect of 2011 Van/Turkey earthquake (M = 7.2 Mw) on CORS-TR network, , 1st International Geomatics Applications “GEOMAP, 8-10 sep 2014, 42, 2014( Ugur, M. A., Yilmaz M., Kocaoglu, H., , ile birlikte)
14Determination of Traffic Accident Black Spots on Afyonkarahisar-Konya Highways, 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPL, 8-10 sep 2014, 77, 2014(Dereli, M.A., Erdoğan, S.,Uysal, M., Akbulut, H., Dündar, S., Yalçın, M., Gülal, A.E., Arslan, Y., Kantar, M., Çabuk, A., Soysal, Ö, ile birlikte)
15Determination of the Tectonic Movements in the Western Part of Sultandaği Fault with GNSS Observations: First Results, 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPL, 8-10 sep 2014, 43, 2014(Baybura, T., Yılmaz İ., Uysal, M., Erdoğan, S., Yalçın, M., Dereli MA., Polat N., and Çapadiş, A.,, ile birlikte)
16GNSS-derived Coseismic Displacement of the Gökçeada Earthquake, EGU General Assembly 2015, 12-17 nisan 2015, 1, 2015(Yiğit C.Ö., Saka H., Alkan R.M., ile birlikte)
17The Eastern Part Of Gedız Graben Determınatıon Methods Of Tectonıc, EGU General Assembly 2015, 12-17 nisan 2015, 1, 2015(Poyraz F, Hastaoğlu K.Ö. Tatar O., Gürsoy Ö., Koçbulut, F., Türk T., Demirel M., Duman H., Ciğer A.F, and Birdal A., ile birlikte)
18Planning Of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices: The Case of Turkey, WCS-CE - The World Cadastre Summit, Congress & Exh, 20-25 nisan 2015, 1-12, 2015(ERDOĞAN S., TELLI A.K., KARSLI H., YALÇIN M.,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1CBS Destekli taşınmaz Değerlemesi;Afyonkarahisar Örneği, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstan, 13-16 Eylül , 201-206, 2006(Erdoğan S, ile birlikte)
2GPS Sinyal Yansımasının Nokta Konumlarına Etkisinin Araştırılması, 2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbu, 23-25 Kasım, 534-543, 2005(Baybura T, Erdoğan S, Güllü M, , ile birlikte)
3GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Ekim, 641-648, 2005(Yılmaz İ, Taktak F, ile birlikte)
4Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Türkiye Sıcaklık Verilerinin Analizi, Ege CBS Sempozyumu,, 27-29 Nisan, , 2005(Baybura T, Telli A, Erdoğan S, Güllü M, , ile birlikte)
5Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması: Afyon Örneği, 3. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Bilişim Günleri, 7-9 Ekim, 77-80., 2004(Baybura T, Erdoğan S, , ile birlikte)
6Turizm-Tanıtım Faaliyetlerinde CBS’nin Kullanımı: Afyon Örneği, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim, 215-222, 2004(Erdoğan S, ile birlikte)
7Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampus Bilgi Sistemi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim, 553-559., 2004(Erdoğan S, ile birlikte)
8Çevresel Etkilerin GPS Ölçülerine Olan Etkisinin İncelenmesi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2, 637-647, 2007(Telli A, Taktak F, Yılmaz İ, ile birlikte)
9Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin Belirlenmesi , 3. ulusal Mühendislik Ölç. Sem., 24-26 ekim, 9-18, 2007(Erdoğan Yılmaz İ, M, Güllü, M, Baybura T, Taktak F, Telli A, Uysal M,Karagöz B, ile birlikte)
10Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerin GPS İle Belirlenmesi, 3. ulusal Mühendislik Ölç. Sem., 24-26 ekim, 40-51, 2007(Erdoğan S, Sahin M, Güllü, M, Baybura T, Yılmaz İ, Taktak F, Yavaşoğlu H, Karaman H, Erden T, Bilgi S, Tari E, Telli A, Tuysuz O, ile birlikte)
11Karayolu Projelerinde Kullanılan Düşey Kurblar , 3. ulusal Mühendislik Ölç. Sem., 24-26 ekim, 248-256, 2007(Telli A, Taktak F, Yılmaz İ, Baybura T, ile birlikte)
12Farklı Enterpolasyon Yöntemlerine Göre Ouşturulan Sayısal Yükseklik Modellerinde Arazi Karakteristiklerinin Karşılaştırılması, 3. ulusal Mühendislik Ölç. Sem., 24-26 ekim, 465-474, 2007(Yılmaz İ, Taktak F, Telli A,, ile birlikte)
13Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı, I. CBS Günleri Sempozyumu 2008, 19.11.2008, , 2008(Erdoğan S, Demirel R,, ile birlikte)
14CBS Tabanlı Taşınmaz Değerlemesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Afyonkarahisar Örneği, TMMBO Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara, 19-21 Kasım, , 2008(Taktak F, Telli K, Yılmaz İ, ile birlikte)
15GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Coulomb Gerilme Dagılımı İle Güneybatı Anadolu’daki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti, 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16.10.2009, , 2009(E, Gülal, S, Erdoğan, İ, Tiryakioğlu, T, Baybura, H, Erdoğan, M, Soycan, İ, Yılmaz, ÜY, Kalyoncuoğlu, MN, Dolmaz, Ö, Elitok, NO, Aykut, F, Taktak, AK, Telli, B, Akpınar, E, Ata, T, Öcalan, K, Gümüş,, ile birlikte)
16Güneybatı Anadolunun Güncel Hız Alanı" 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2010, 416-425, 2010(Gülal, E., Tiryakioğlu, İ., Erdoğan S., Aykut N., Akpınar B., Baybura T., Yılmaz İ., Ata E., Gümüş K., Taktak F., Telli AK., Öcalan1an T., Soycan M., Erdoğan H., Kalyoncuoğlu ÜY.,Dolmaz NM.,Elitok N, ile birlikte)
17Tusaga Aktif (Cors-Tr) Verileri İle Tektonik Plaka Hareketlerinin İzlenmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Tü, 18-22 Nisan 2011, , 2011(Uzel T., Eren, K., Gülal E., Dindar A., Yılmaz H., ile birlikte)
18Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması, , “6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, 3-5.10.2012, , 2012(Baybura, T., Erdoğan S., Yıldız, A., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Yılmaz, İ., Uysal, M. Güllü, M., Dereli, M.A. Yalçın, M., Dumlupınar, İ., Sandıkçıoğlu, A., Yalım, H., Ertuğrul, O.,, ile birlikte)
19Tarihsel Süreçte, 11-18. Yüzyıllar Arasında Yapılan Büyük Camilerin Kıble Yönlerinin İrdelenmesi: Türkiye Örneği, 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon Kocatep, 3-5.10.2012, , 2012(Baybura, T., ile birlikte)
20Jeodezik Gerinim (Strain) ile İstatistiksel Depremsellik Verilerinin İlişkilendirilmesi , TUJK 2013-Doğal Afetler Sempozyumu, 7-8 kasım 2013, , 2013(E. Gülal, U.Y. Kalyoncuoğlu, S. Erdoğan, N. Dolmaz, Ö. Elitok, ile birlikte)
21Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması, Verilerinin Analizi ve Sunumu,, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. T, , , 2013(Gülal E, Aykut N, Akpınar B, Dindar A, Erdoğan H , ile birlikte)
22Akşehir Simav Fay Zonu Afyon Bölgesi Tektonik Hareketliliğinin Radon Gazı ve GNSS Gözlemleri ile Belirlenmesi , , Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongre, , , 2014(Sandıkçıoğlu A, Baybura T, Yalım H.,, ile birlikte)
23Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar , 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2014, 1, 2014(. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Sandıkçıoğlu, A., Erdoğan, S., Yılmaz, M., Uysal, M., Yılmaz, İ., Yıldız, A., Sözbilir, H., Dereli, M.A., Yalçın, M., Uğur, M.A., Yalım, H., Ertuğrul, O, ile birlikte)
24Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi, 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2014, , 2014(Solak, H.İ., Tiryakioğlu, İ., Gülal, E., Erdoğan, S., Özkaymak, Ç., Akpınar, B., Yılmaz, M., Uysal, M., Aykut, N.O., Baybura, T., Yılmaz, İ., Dindar, A.A., Acar, M., Dereli, M.A., Yalçın, M., Polat, N., Toprak, A.S., Çapadiş, A, ile birlikte)
25CBS Eğitimi İçin Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması Ve Pilot Uygulaması , 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 14-16 Ekim 2014, 1, 2014(Çabuk, A., Avdan, U, Uyguçgil, H., Çabuk, S., Erdoğan, S., Köksoy, E., İravul, Y, ile birlikte)
26Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Mekânsal İstatistiksel Metodların Kullanılması , 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 14-16 Ekim 2014,, 1, 2014(Dereli, M.A., Erdoğan, S., Soysal, Ö., Çabuk, A., Uysal, M., Akbulut, H., Dündar, S., Yalçın, M., Gulal, A.E. Kantar, M., Arslan, Y., ile birlikte)
27Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonu (YLDZ), Verilerinin Analizi Ve Sunumu , 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 14-16 Ekim 2014, 1, 2014(Gülal, E., Akpınar, B., Dindar, A.A., Aykut, N.O., Erdoğan, H., , ile birlikte)
28Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Ve Psinsar Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi? İlk Sonuçlar , 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 14-16 Ekim 2014, 1, 2014(Poyraz, F., Tatar, O., Hastaoğlu K.H., Gürsoy, O., Türk, T., Koçbulut, F., Demirel, M., Duman, H., Kuçak, R.A. , ile birlikte)
29Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPSYöntemi Kullanılarak Belirlenmesi? İlk Sonuçlar , 18. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (, 5-7 Kasım 2014, 45, 2014(Poyraz, F., Demirel, M., Hastaoğlu K.H., Koçbulut, F., Gürsoy, O., Türk, T., Tatar, O., Duman, H., Gül, D., , ile birlikte)
30Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Trafik Kaza Kara Nokta Belirleme: Empirik Bayes Örneği, Akademik Bilişim2015, 30-01-2015, 1, 2015(Mehmet Ali Dereli, Saffet Erdoğan, Ömer Soysal, Alper Çabuk, Murat Uysal, Hüseyin Akbulut, Süleyman Dündar, Hamza Erdoğdu, Sinan Saraçlı, Mustafa Yalçın, Ahmet Emin Gülal, Merve Taşbaş, Mahmut Kantar, Yaşar Arslan, ile birlikte)
31SARIGÖL (GEDİZ GRABENİ, MANİSA) İLE BOLVADİN’DE (AFYON-AKŞEHİR GRABENİ, AFYON) GÖZLENEN YÜZEY DEFORMASYONLARININ OLUŞUM VE KÖKENSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI, 68. Jeoloji Kurltayı, 6-10 nisam 2015, 464, 2015(Özkaymak. Ç., Sözbilir, H., Baybura T.,, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1NetCAD Anamodül Arayüz Tanıtımı, Anadolu Üniversitesi, , , 2011(Erdoğan, S.,, ile birlikte)
2NetCAD Hesap Modülü Arayüz Tanıtımı, Anadolu Ünivetrsitesi, , , 2011(Erdoğan, S.,, ile birlikte)
3NetCAD Ada Parsel Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi, , , 2011(Erdoğan, S.,, ile birlikte)
4Koordinat Dönüşümleri, Anadolu Üniversitesi, , , 2011(Baybura T.,, ile birlikte)
5Raster Uygulamaları, Anadolu üniversitesi, , , 2011(Baybura T., , ile birlikte)
6Bilgisayar Destekli Haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemelerinin Temelleri, , 1, 40, 2014(Yılmaz Mustafa, ile birlikte)
7Bilgisayar Destekli Haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemelerinin Temelleri Uygulama, , 330, , 2014(Erdogan Saffet, Toptaş Emre, Yalçın Mustafa, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1The Journal Tehnicki vjesnik – Technical Gazette
2arabian journal of geosciences
3PSP - Parlar Scientific Publications
4Harita Teknolojileri
5Geomatics, Natural Hazards and Risk
0Yönettiği Tezler
1Güneybatı Anadolunun Güncel Hız Alanının Belirlenmesi Ve Yamulma Alanlarının Zamansal Değişimi, Halil İbrahim SOLAK, Seçiniz, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi (104Y035), 2007.
2Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri ile Belirlenmesi, AKÜ BAP Projesi (06 MUH 041).
3Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, AKÜ BAP Projesi, (051 MUH 07)
4Tiryakioğlu, İ., Güllü, M., GPS Sinyal Yansımasının (Multipath) Nokta Konumlarına Etkisinin Araştırılması, AKÜ BAP Komisyonu,. Afyon, 031.MUH.10,2005.
5Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması, AKÜ BAP Projesi,031.MUH.12
6 Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması, AKÜ BAP Projesi, 022.MUH.01
7Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi, AKÜ BAP Projesi (07 MUH 06), 2009
8Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi (108Y298)
9Isparta Büklümü Ve Civarindaki Tektonik Hareketlerin GNSS Ölçüleri Belirlenmesi, AKU, BAP
10Taşıyıcı Sistem Yardımıyla Çoklu GPS Antenleri ile Yörünge Tahmini
11Güneybatı Anadolunun Güncel Hız Alanın Belirlenmesi ve Yamulma Alanlarının Zamansal Değişimi (113Y004)
12YTU Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması, Verilerin Analizi Ve Sunulması (2012-05-03-KAP01) (Devam Ediyor)
13GNSS Esaslı Deplasman Ölçü Yöntemlerinin Dinamik Sistemlerde Uygulanması (GNSS ShakeTable-IKUARP-111201010103) (Devam Ediyor)
14"Present-day Kinematics and Dynamics of the Eastern Mediterranean" Project Number:0838488, National Science Foundation, US
152011 Van Depreminin (7.2) CORS-Tr İstasyonlarına Etkisinin Araştırılması. AKÜ BAP, (13.FEN.BIL.38)(Devam Ediyor)
16Web Tabanlı 3 Boyutlu Bina Modelleme: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Örneği, AKÜ BAP, (13.MUH.03)
17Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi, Ulusal Deprem Araştırma Programı Projesi (UDAP-Ç-13-07), 2013, (Devam Ediyor)
18Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Mekânsal İstatistiksel Metotlar İle Bir Model Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi (113Y417), 2013 (Devam Ediyor)
19SULTANDAĞI FAYININ BATI KISMI TEKTONİK HAREKETLERİNİN GNSS GÖZLEMLERİ İLE BELİRLENMESİ VE PALEOSTRES VERİLERİYLE
0Eserlere Yapılan Atıflar
1İ. Tiryakioğlu, M. Güllü, T. Baybura, S Erdoğan, (2005) GPS Sinyal Yansımasının (Multipath) Nokta Konumlarına etkisinin Araştırılması, HKMO, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İTÜ­İstanbul.
2Erdogan S, Sahin M, Yavasoglu H, Karaman H, Erden T, Tiryakioğlu İ., et al. 2006. Monitoring of deformations along the
3Tiryakioglu I, Taktak F, Cetintas F (2006). GPS Signal Multipath Error and Elimination Methods (in Turkish). Yapi ve Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2: 35-41.
4GPS Velocity and Strain Rate Fields in Southwest Anatolia from Repeated GPS Measurements
5Gülal, E., Erdoğan, H., Tiryakioğlu, I., Research on the Stability Analysis of GNSS Reference Stations Network by Time Series Analysis.
6Analysıs And Management Of Gnss Reference Statıon Data
7GPS Constraints on Active Deformation in the Isparta Angle Region of SW Turkey.
0Diğer Etkinlikler
16. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Yürütme Kurulu
2Yerel Jeoidlerin Belirlenmesi 2012 TUJK Bilimsel Toplantısı, Düzenleme Kurulu Sekreterliği
37. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Yürütme Kurulu
4108Y298 TÜBİTAK PROJESİ BURSİYERİ
0Verdiği Dersler : 
1İmar Bilgisi2010
2Ölçme Bilgisi I2013
3Ölçme Bilgisi II2013
4Alet Bilgisi2013
5İleri Mühendislik Ölçmeleri2013
6İmar Bilgisi Uygulaması2013
7Küresel Konum Belirleme Sistemi ve Uygulamaları2013
8İleri Mühendislik Ölçmeleri2015
Diğer Bilgiler :