Doç.Dr HASAN ÇİÇEK(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi hascicek@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : HAYVANCILIK EKONOMİSİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans :
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.VETERİNER FAK. 1996
Doktora : ANKARA ÜNİ.SAĞ.BİL.ENST. 2002
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
A.K.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı EkonomiAnabilim Dalı Başkanlığı2003 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The effect of initial live weight on technical and economic performance in cattle fattening., Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 1167-1171, 2003(Cevger Y, Güler H, Sarıözkan S, ile birlikte)
2The factors affected profitability in layer hen enterprises in Southern West Region of Turkey., Journal of Food, Agriculture and Environment, 6(2), 286-289, 2008(Gunlu, A., Tandogan, M., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyon İli sığır besi işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 43(2), 1-13, 2003(Sakarya E, ile birlikte)
2Sığır besiciliğinde karlılığı etkileyen ekonomik faktörler, Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 76(2), 54-59, 2005
3Afyon İli sığır besi işletmelerinde fiyat ve ağırlık marjlarının işletme geliri üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(1), 53-56, 2006(Sakarya E, ile birlikte)
4Coğrafi bilgi sistemleri ve hayvancılık sektöründe kullanım olanakları, Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 77(4), 32-38, 2006(Şenkul Ç, ile birlikte)
5Hayvansal üretimde kısmi bütçeleme uygulamaları, Kocatepe Veteriner Dergisi, 7(2), 33-36, 2014(Tandoğan M, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyon’da hayvancılık potansiyeli ve sektörün ekonomiye katkısı, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 147, 29-36, 2005
2Türkiye’de yumurta fiyatları ve etkili faktörler, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7(1), 46-51, 2007(Tandoğan M, ile birlikte)
3Türkiye’de piliç eti fiyatları ve etkili faktörler., Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7(1), 52-57, 2007(Tandoğan M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The factors affected profitability in layer hen enterprises in Afyonkarahisar Province., Current Problems of Breeding Health Growth and Pro, 14th – 15th February, in Ceske Budejovice, CZECH R, 239, 2007(Günlü A, Tandoğan M, ile birlikte)
2Determination of optimum fattening period and profitability analysis by cattles of brown swiss hybrid (f1) fattening., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15-19 May, Kuşadası, TURKEY., 139, 2007(Cevger Y, Tandoğan M, Şahin E H, ile birlikte)
3Factors Influencing Profitability on Dairy Herds: Quantitative Methods Approach., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15-19 May 2007, Kuşadası, TURKEY., 137, 2007(Tandoğan M, Yardımcı M, ile birlikte)
4The economic analysis of dairy cattle activity in condition of Afyonkarahisar Province., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15-19 May, Kuşadası, TURKEY., 141, 2007(Tandoğan M, ile birlikte)
5Effects of some technical and socio-economic factors upon milk production cost in dairy enterprises., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15-19 May, Kuşadası, TURKEY., 138, 2007(Tandogan M, Terzi Y, Yardımcı M, ile birlikte)
6Socio-economic factors affecting on the level of adoption of innovations in dairy cattle enterprises in Afyonkarahisar Province., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15-19 May, Kuşadası, TURKEY., 140, 2007(Cevger Y, Tandoğan M, ile birlikte)
7A research on determination of meat and meat products consumption status and consumer preferences: the case in university staff, International Food Congress Novel Approaches in Fo, 26-29/5/2014, 196, 2014(Erdoğan N, ile birlikte)
8A research on determination of milk and milk products consumption status and consumer preferences: the case in university staff, International Food Congress Novel Approaches in Fo, 26-29/5/2014, 197, 2014(Erdoğan N, ile birlikte)
9A research on determination of egg and honey consumption status and consumer preferences: the case in university staff, International Food Congress Novel Approaches in Fo, 26-29/05/2014, 198, 2014(Erdoğan N, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar İli Merkez İlçe yumurta tavukçuluğu işletmelerinin yapısal özellikleri ve işletmelerde karşılaşılan sorunlar. , VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül, , 2006(Cönk E, Tandoğan M, ile birlikte)
2Paraziter hastalıkların kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım olanakları ve hayvan sağlığı ekonomisi açısından önemi., 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım, 250, 2007(Çiçek, H., Şenkul, Ç., Tandoğan, M., ile birlikte)
3Hayvansal üretimde kısmi bütçeleme uygulamaları, 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran 2014, 191-192, 2014(Tandoğan M, ile birlikte)
4Balıkesir, Bolu ve Sakarya İllerinde etlik piliç yetiştiriciliğinin ekonomik ve ekonometrik analizi, I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, 17-20/10/2014, Baskıda, 2014(Tandoğan M, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Turkish Journal of Veterinary and Animal Science
0Yönettiği Tezler
1Afyonkarahisar İli Merkez İlçe Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar., Elif CÖNK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006
2Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Karlılık Analizi ile İşletmelerde Karşılaşılan Üretim ve Pazarlama Sorunları, Murat TANDOĞAN, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Sığır Besiciliğinde Optimum Besi Süresinin İşletme Karlılığı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
2Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizleri ile İşletmelerde Üretim, Pazarlama ve Örgütlenme Sorunlarının Araştırılması
3Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Karlılık Analizi ile İşletmelerde Karşılaşılan Üretim ve Pazarlama Sorunları
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The effect of initial live weight on technical and economic performance in cattle fattening.
0Toplumsal Katkılar :
1Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi – Asil Üye (2006)
2Afyonkarahisar Üniversite-Sanayi İşbirliği Bürosu Süt Mandacılığı ve Kaymak Üretimi AR-GE Çalışma Grubu – Üye (2006).
0Verdiği Dersler : 
1Hayvancılık İşletme Ekonomisi2003
2Makro İktisat2004
3Mikro İktisat2004
4Hayvancılık İşletme Ekonomisi – I2004
5Ekonomik Kalkınma ve Kırsal Planlama2004
6Hayvancılık İşletmelerinde Örgütlenme ve Sorunları2004
7Hayvan ve Hayvansal Ürünler Pazarlaması2004
8Besi İşletmeciliği Prensipleri2004
9Hayvancılık İşletme Ekonomisi – II2004
10Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları ve Türkiye2004
11Hayvansal Üretim Planlaması2004
12Hayvancılık İşletmelerinde Stok Kontrolü ve Yöneti2004
13Hayvancılık İşletmelerinde Maliyet ve Karlılık Ana2004
14Hayvancılık İşletmelerinde Finansman2005
15Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri2005
16Hayvancılığa Dayalı Sanayi Ekonomisi ve İşletmecil2005
17Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi2005
18Veteriner Hekimlik Alanında Pazarlama Yönetimi2006
19Makro İktisat – I2007
20Kasaplık Hayvan Et ve Ürünleri Pazarlaması2007
Diğer Bilgiler :