Yrd.Doç.Dr. HAYRETTİN ERTAN(DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU)
E-posta Adresi hertan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1987
Yüksek Lisans : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1997
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİT 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dinar Meslek YüksekokuluMüdür Yardımcısı20052007
Dinar Meslek YüksekokuluMüdür Yardımcısı20052007
Dinar Meslek YüksekokuluMüdür Yardımcısı2010 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya’da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme” (2008), AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİ, X, 135-156, 2008("Ağca, V.", ile birlikte)
2Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Demografik Özelliklerine Bağlı Olarak Değişmesi: Antalya'da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 389-408, 2008("Ağca, V.", ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Çalışanların İş Performansları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Ege Bölgesi'nde Faaliyette Bulunan Bir Halı-Kilim İşletmesinde Bir Araştırma, I.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, 01.11.2007, 02.11.2007, 2007
2Tekstil İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi: Denizli'de Faaliyette Bulunan Tekstil İşletmelerinde Bir İnceleme, II. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kong, 14-15 Mayıs 2009, , 2009("Demirtaş, M.", ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Örgütsel Bağlılık ile İş Motivasyonu Arasındaki İlişki: Antalya'da Beş Yıldızlı Otellerde Ampirik Bir Araştırma, III.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17.04.2008, 19.04.2008, 2008
2Otel İşletmelerinde Örgütsel Devamlılığın Demografik Özelliklere Bağlı Olarak Değişmesi:Antalya'da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme, III. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17.10.2008, 19.10.2008, 2008
3Örgütsel Bağlılığın Demografik Özelliklere Bağlı Olarak Değişmesi: Mersin'de Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme, Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, , 2008("Ağca, V.", ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Genel İşletme
0Yönettiği Tezler
1Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Afyon Meslek Yüksekokulu'nda Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, Mehmet Ali Doğrul, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Dinar İlçesinde Kamu ve Özel İşletmelerde Bir Çalışma
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Plânlamasının Yeri ve Önemi
0Verdiği Dersler : 
1Kongre ve Fuar Yönetimi2008
2İngilizce I2008
3İktisat I2008
4Para ve Banka2008
5Genel İşletme2008
6Meslekî Yabancı Dil I2008
7Pazarlama Araştırmaları2008
8Pazarlamada İletişim2008
9Davranış Bilimleri2009
10Tüketici Davranışları2009
11Yönetim Organizasyon2009
12Satış Teknikleri2009
13Meslekî Yabancı Dil II2009
14Odalar Bölümü Yönetimi2009
15Genel İşletme2014
16Örgütsel Davranış2014
17Yönetim ve Organizasyon2014
18Para ve Banka2014
19Girişimcilik2014
20Konuk İletişimi2014
21Müşteri İlişkileri Yönetimi2014
Diğer Bilgiler :