Arş.Grv.Dr. GÖKÇE ÖZER ERÖZ(KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ)
E-posta Adresi gkcozer@gmail.com
Uzmanlık Alanı : SERAMİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ.GÜZ.SAN.FAK.SERAMİK 2009
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ.GÜZ.SAN.ENS.SERAMİK ANASANAT DALI 2013
Doktora : ANADOLU ÜNİ.GÜZ.SAN.ENS.SERAMİK ANASANAT DALI 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Metepec Seramik Hayat Ağaçları ve Çağdaş Yorumları, Anadolu Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, sayı: 6, sy: 202-210, 2014(Prof. Sıdıka Sevim, Araş.Gör. Duygu Kahraman, ile birlikte)
2Peter Osbourne’nin Kavramsal Sanat Açılımı Doğrultusunda Çağdaş Seramik Sanatında Kavramsal Çalışmaların İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, sayı: 4, sy: 33-51, 2013(Prof. Emel Şölenay, ile birlikte)
3400 Yıllık Gelenek: Hagi Seramikleri. , Anadolu Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, sayı: 5, sy: 50-69, 2013(Prof. Zehra Çobanlı, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Geleneksel Japon Seramik Sanatının Çağdaş Japon Seramik Sanatına Etkiler, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Sanat, Tasarım v, 21.11.2013-23.11.2013, Sempozyum Bildiri Kitabı, sy: 337-340. , 2013(Prof.Sıdıka Sevim, ile birlikte)
2 Human Figure Sculptures in Contemporary Turkish Ceramic Art, Turkey-Korea Invitational Ceramic Symposium and Ex, 13.03.2013, Symposium Paper Book p: 28- 38, 2013
3 Çağdaş Seramik Sanatında Post-Endüstriyalizm ve Marek Cecula Sanatı, 6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 10.09.2012-23.09.2012, Sempozyum Bildiri Kitabı sy: 357-367, 2012(Yrd.Doç. Sadettin Aygün, ile birlikte)
4The Reflections of Islamic Aesthetics on the Turkish Ceramic Art, Tokyo University of the Arts, 02.07.2012, Oral Speech, 2012
5Conceptual Approaches in Contemporary Ceramic Art, 3rd Annual International Conference on Visual and , 04.06.2012-07.06.2012, Atiner Conference Paper Series No: Art2012-0105. p, 2012
6Sanat Objesi Olarak Seramik Bebekler ve Tarihsel Gelişimleri, Selçuk Üniversitesi Uluslararası Güzel Sanatlar Se, 20.10.2011-22.10.2011, Sempozyum Bildiri Kitabı sy: 481-488, 2011(Prof.Sıdıka Sevim, ile birlikte)
7Kamusal Alana Bir Müdahale Olarak Sokak Sanatı, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Sanat / Tasarım , 19.10.2011-21.10.2011, Sempozyum Bildiri Kitabı sy: 9-16, 2011(Öğr.Gör. Hazal Aksoy, ile birlikte)
8Bizen Seramikleri, 5. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 16.09.2011, Sempozyum Bildiri Kitabı sy: 139-156, 2011(Prof. Zehra Çobanlı, ile birlikte)
918th and 19th Century Canakkale Ceramic Plates, Japan ISCAEE Symposium, 16.09.2011-01.10.2011, 159-160, 2011
10Güzelliğin Ayrıntıları Seramik Takılar ve Tarihsel Gelişimleri., SERES'11 II. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır, 10.10.2011, poster bildiri, 2011(Prof.Sıdıka Sevim, ile birlikte)
11Geleneksel Japon Seramik Sanatının Wabi-Sabi Estetiği Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi I. Ulusal Sanat Tasarım Sempoz, 09.10.2013, sözlü sunum, 2013(Prof. Sıdıka Sevim , ile birlikte)
12Ku¨ltu¨rel Yansıma Aracı Olarak Seramik Panolar, 5. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 16.09.2011, poster bildiri, 2011(Prof. Sıdıka Sevim , ile birlikte)
13Toprağı Ehlileştiren Eller: Ayfer Karamani, İnönü Üniversitesi 4. Uluslararası Bir Bilim Kateg, 04.02.2011, poster bildiri, 2011
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Wabi-sabi Estetiğinin Japon Seramik Sanatına Etkisi Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi
2Anadolu ve Orta Amerika Ülkelerindeki Çağdaş Seramik Dekorlarının İncelenmesi Anadolu Üniversitesi
3Hindistan’da Din ve Kil Anadolu Üniversitesi Sanatta Yeterlik Tez Projesi
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1‘Kocatepe’de Türk Sanatı Buluşması IV’, Kocatepe Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi, Afyon 23.08.2010- 08.09.2010
2‘IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Karma Sergisi’, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Konya 20.01.2011-22.01.2011
3‘ISCAEE Sempozyumu Karma Sergi’, Tokyo Sanat Üniversitesi Sergi Salonu Tokyo 17.09.2011-28.09.2011
4“SERES 11” II. Uluslararası Seramik, Cam, Porselen, Emaye, Sır ve Boya Kongresi Kapsamında Düzenlenen A. Ü. Güzel San. Fak. Seramik Bölümü öğretim Elemanları Raku-Balık Sergisi, Tepebaşı Belediyesi Kültür Evi 10.10.2011-12.10.2011
5‘Gizemli Kutular’ Karma Seramik Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir 08.03.2012-22.03.2012
6‘Kadınlar Günü Karma Seramik Sergisi’, Çamurdam Sanat Atölyesi, Eskişehir 08.03.2012-22.03.2012
7‘Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Sergi’, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sakarya 18.04.2012-30.04.2012
8‘Buluşma 6. Kocatepe Üniversitesi’, Kocatepe Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi, Afyon 25.08.2012-09.09.2012
9‘Kocatepe Seramik Karma Sergisi’, 6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyum Sergisi, Eskişehir 10.09.2012-23.09.2012
10'Yeni Yıl Sergisi' Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir 18 Aralık- 8 Ocak 2012
11Turkey-Korea Invitational Ceramic Symposium and Exhibition, Group Exhibition Seoul 13.03.2013-13.04.2013
12 ‘Başlarla Baş Edemiyorum’ Artisan Galeri, İstanbul 15.05.2013- 07.06.2013
13‘Aramızda Mükemmel Olmayan Var Mı? Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sergi Salonu 13.08.2013- 30.08.2013
14‘15. Küçük Şeyler’ Karma Sergisi, Terakki Sanat Galerisi, İstanbul 05.12.2013- 28.12.2013
15‘16. Küçük Şeyler’ Karma Sergisi, Galeri Soyut, Ankara 20.12.2013-08.02.2014
16‘1+1’ Karma Seramik Sergisi, Terakki Sanat Galerisi, İstanbul 09.01.2014-08.02.2014
17‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi’, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir 11.03.2015-24.03.2014
18‘Beni İçinde Sakla’ Galeri Soyut C Salonu, Ankara 28.03.2014-18.04.2014
19“I. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Kampüsü / Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu 01.04.2014-30.04.2014
20V. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali ‘Seramiğin Sesi’ Sergisi – Dinar 14.05.2014-18.05.2014
21‘Günbegün’ Karma Seramik Sergisi, Galeri Soyut, Ankara 11.09.2014-12.10.2014
22‘Miras’ Karma Seramik Sergisi, I. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı ve Sergisi. Şeyh Edibali Üniversitesi, Bilecik 18.09.2014-19.09.2014
23‘Seramiğin Sesi II’. VI. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali / Dinar. 15.05.2015-16.05.2015
24‘2.Istanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergi’. Galeri Maksem / İstanbul. 16.05.2015- 06.06.2015
25‘Kuşaklar’ Karma Seramik Sergisi’. 2. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı. Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Çanakkale Seramik Müzesi 17.06.2015-19.06.2015
26‘Koalisyon’ Karma Seramik Sergisi. D’Art Galeri / İstanbul. 24.06.2015-08.08.2015
27‘İçimden Gelen’ Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sergi Salonu 07.12.2015-18.12.2015
0Diğer Etkinlikler
12013 ‘8.Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması 2013’, Yürütme Komitesi Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
22012 ‘Raku-Torna Etkinliği’, Yu¨ru¨tme Komitesi Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
32012 ‘Seramik Yüzeylerde Çocuksu Düşler’, Eğitmen, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
42011 ‘I. Uluslararası Raku Eğitim Programı’, Yürütme Komitesi Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
52011 ‘II. Uluslararası Sıraltı-Sırüstü Resimler Sempozyumu 2011’ Yürütme Komitesi Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Diğer Bilgiler :