Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM KILIÇ(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi kiliciibrahim@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : Biyoistatistik
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : ANKARA ÜNİ.FEN FAK.ASTRONOMİ-MATEMATİK 1995
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.FEN BİL.ENS. 2000
Doktora : ANKARA ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.BİYOİSTATİSTİK 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği vMüdür Yardımcılığı20072008
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi BAnabilim Dalı Başkanlığı 2010 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Classification of Karayaka and Bafra (Chios x Karayaka B1) sheep according to body measurements by different clustering methods, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 58(3): 203-208, , 2011(Özbeyaz C, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Müşterilerin Memnuniyet Düzeyleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Journal of Yaşar University, 21(6): 3606-3633, , 2011(Emir O, ile birlikte)
2Assessing Drivers of Brand Choice Process of University Students, Hacettepe University Journal of Economics and Admi, 24(1): 189-210, , 2006(Selvi M, ile birlikte)
3Yerli Turistlerin Seyahat Özellikleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 7(1):174-190, , 2010(Emir O, Temeloğlu E, ile birlikte)
4Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(2): 113-124, , 2004(Pelit E, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Methodology in Quantitative Researches: An Assessment on National Scientific Congress And Symposium Papers in Tourism, Journal of Management and Education, 6(1):295-304, , 2010(Ural A, ile birlikte)
2The Relationship Between Mobbing and Professional Burnout: An Aplications on Four Star Hotels, Journal of Management and Education, 7(3):81-89, , 2011(Bozdoğan İ, Emir O, ile birlikte)
3The Assessments of Employees in Five Star Hotels in Terms of Swot Analysis of Afyonkarahisar, Journal of Management and Education, 7(3):90-97, , 2011(Emir O, Aytekin E, ile birlikte)
4Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) Koyunlarında Bazı Vücut Ölçüleri Kullanılarak Canlı Agırlık Tahmini, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. , 50(1): 1-11, , 2010(Özbeyaz C, ile birlikte)
5Bulanık (fuzzy) kümeleme analizinin koyun yetiştiriciliğinde kullanımı ve bir uygulama, Kocatepe Veterinary Journal, 3(2): 31-37, , 2010(Özbeyaz C, ile birlikte)
6Perakende Yapı Endüstrisinde Yapı Marketleri İle Küçük Esnafların Müşterilerin Satınalma Davranışları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa, 27(2): 25-43, , 2006(Selvi M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bulanık Kümeleme Analizi İle Ülkelerin Turizm İstatistikleri Bakımından Sınıflandırılması, 7thInternational Statistics Congress, 28 April-01 May 2011, , 2011(Emir O, Kılıç G, ile birlikte)
2Methodology in Quantitative Researches: An Assessment on National Scientific Congress And Symposium Papers in Tourism, International Scientific Conference: “Education, S, 2th - 4th September 2010, , 2010(Ural A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bulanık Tip II Basit Doğrusal Regresyon Analizi, 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 12-14 Eylül 2011, , 2011
2Varyans Bileşenleri ve Lojistik Regresyon Analizi ile Sofralık Yumurtalarda Ana Yaşı, Depolama Süresi ve Koşulunun Yumurta Ağırlığı ve Haugh Birimine Etkisinin Belirlenmesi, III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 15-17 Temmuz, , 2010(Bozkurt Z, ile birlikte)
3Üniversite Öğrencilerinin Antropometrik Ölçümleri Bakımından Benzerliklerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler İle İncelenmesi, 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, , 2010(Çelik B, ile birlikte)
4İki Ölçüm Hatalı Metot Arasındaki Uyumun Regresyon Analizi ve Cusum Testi İle İncelenmesi, 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, , 2010(Saraçlı S, Dündar S, Doğan İ, ile birlikte)
5Biyoistatistik Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme, 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, , 2010(Çelik B, ile birlikte)
6Bilimsel Araştırma Süreci ve Turizm Alanında Yapılan Uygulamalı Araştırmaların Yöntem Sorunlarına Yönelik Bir Değerlendirme, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, , 2008
7İnternetin Seyahat İşletmelerinin Pazarlamasına Etkileri, Turizmde Bilgi Teknolojileri Hafta Sonu Seminerler, 9-11 Kasım 2001, , 2001(Batman O, Kılıç G, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 274, , 2011(Ural A, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
2Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks
3International Online Journal of Educational Sciences
0Yönettiği Tezler
1VARYANS BİLEŞENİ TAHMİN YÖNTEMLERİNİN YUMURTA KALİTE VE AĞIRLIĞINA YÖNELİK BİR UYGULAMA İLE KARŞILAŞTIRMASI, İlkay DOĞAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon ili koyunculuk işletmelerinde refah standartlarının belirlenmesi ve çalışanların hayvan refahına ilişkin algılarının ölçülmesi
2İşTatmini ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışan akademik personel Üzerinde Bir uygulama
0Diğer Etkinlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Zootekni Kongresi
2Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi. (2011): Ardahan Üniversitesi
3Akçakoca Turist Profili ve Turistlerin Demografik Özellikleri ile Seyahat Özellikleri Arasındaki İlişki. (2007). Akçakoca Kaymakamlığı
4Meta Analizi (2007). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
5Temel Bileşenler Analizi (2006). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
0Toplumsal Katkılar :
1Abant İzzet Bazsal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Öğrenci Danışmanlığı
2Abant İzzet Bazsal Üniversitesi Doğa Yürüyüşleri Topluluğu Öğrenci Danışmanlığı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi muayene kabul komisyonu
0Verdiği Dersler : 
1Biyoistatistik2011
2İstatistik2011
3Örnekleme2010
4Araştırma Yöntemleri2010
5Turizm İşletmelerinde İstatistik Uygulamaları2011
6Biyoistatistik (Lisansüstü)2011
7Araştırma Yöntemleri (Lisansüstü)2011
8Örnekleme Teknikleri (Lisansüstü)2011
9Seminer (Lisansüstü)2011
10İntörn İstatistik2011
11Araştırma Projesi2011
12İntörn Biyoistatistik2012
13Turizm İşletmelerinde İstatistik Uygulamaları2012
Diğer Bilgiler :