Yrd.Doç.Dr. CENKER ÇAĞRI CINGI(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi cagricingi@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıkları
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 2000
Yüksek Lisans :
Doktora : ANKARA ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS. 2007
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1An Ectopic Case of Psoroptes cuniculi Infestation in a Pet Rabbit, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32 (6), 423-425, 2007(Acar A, Kurtdede A, Ural K, Karakurum M.Ç, Yağcı B.B, Sarı B., ile birlikte)
2Evaluation of ivermectin Tablets in the Treatment of Generalized Canine Demodicosis, Revue Med Vet, 158 (7), 380-383, 2007(Karakurum M.Ç., Ural K, Guzel M, Haydardedeoglu A.E., Borku M.K., ile birlikte)
3Tail tip necrosis in beef and dairy cattle:evaluation of clinical presentation and gross lesions., Kafkas Üni Vet Fak Derg, 13(2), 203-207, 2007(Ural K, Alıç D, Karakurum MÇ, Aktaş S, Haydardedeoğlu AE, ile birlikte)
4Güvercinlerde Tirkomoniazisin metronidazol ve oksitetrasiklin kombinasyonu ile sağaltımı, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 13(2), 199-202, 2007(Kurtdede A, Haydardedeoğlu AE, Ural K, Karakurum MÇ, Kar S, ile birlikte)
5Use of selamectin for treatment of psoroptic and sarcoptic mite infestation in rabbits, Vet Dermatology, 18, 18-22, 2007(Kurtdede A, Karaer Z, Acar A, Guzel M, Ural K, Ica A, ile birlikte)
6Bacterial colonization of intravenous catheters in healthy dogs., Indian Vet J, 84, 23-25, 2007(Kalinbacak A, Karakurum MC, Ciftci A, Guzel M, Kirmizigul AH, ile birlikte)
7Topical Retinoic Acid in the Treatment of Feline Tail Gland Hyperplasia (Stud Tail): a prospective clinical trial, Bull Vet Inst Pulawy, 52, 457-459, 2008(Ural K, Acar A, Guzel M, Karakurum MC , ile birlikte)
8Effect of dystocia on plasma cortisol and cholesterol levels in holstein heifers and their newborn calves, Bull Vet Inst Pulawy, 52 (4), 649-654, 2008(Civelek T, Celik HA, Avci G, ile birlikte)
9Chronic Granulocytic Leukemia in a Dog, in Turkey, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 14 (1), 253-254, 2008(Ural K, Civelek T, Haydardedeoglu AE, Yüksel H , ile birlikte)
10Changes in Blood Gas Composition and Acid-Base Equilibriums in Cattle Blood Samples Kept under Different Temperature Regimens and Times, J Anim Vet Adv , 8 (1), 103-107, 2009(Civelek T, Acar A, Eryilmaz H, ile birlikte)
11One Eyed Cold Syndrome in a Pigeon, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15 (1), 153, 2009(Kurtdede A, Uzlu E, Acar A, Karakurum MC, Ural K, ile birlikte)
12Esophageal Diverticula in a Cat, Turk J Vet Anim Sci, 33(2), 171-174, 2009(Borku MK, Ural K, Kibar M, Ozkanlar YE, Guzel M, ile birlikte)
13Demodicosis in a Golden (Syrian) hamster (Mesocricetus auratus), Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 227-229, 2009(Karaer Z, Kurtdede A, Ural K, Sarı B, Karakurum MC, Haydardedeoğlu AE, ile birlikte)
14Serum zinc concentrations in dogs with Microsporum canis dermatophytosis: a pilot study , Turk J Vet Anim Sci, 33 (4), 279-283, 2009(Ural K, Karakurum MC, Duru O, Haydardedeoglu AE, ile birlikte)
15 Effects of PCR-confirmed subclinical paratuberculosis on retinol and beta-carotene levels in dairy cattle , Arch Med Vet, 41 (3), 281-284, 2009(Civelek T, Celik HA, Ozenc E, Avci G, Kav K, Yilmaz O, ile birlikte)
16 The Levels of Antioxidant Activity, Malondialdehyde and Nitric Oxide in Cows Naturally Infected with Neospora caninum , J Anim Vet Adv, 9 (12), 1707-1711, 2010(Fidan AF, Karafakioglu YS, Utuk AE , Pekkaya S, Piskin FC, ile birlikte)
17Efficacy of mepyramine maleate treatment in dogs with angioedema, Polish J Vet Sci, 13 (3), 549-550, 2010(Ural K, Acar A, Uzlu E, ile birlikte)
18Ascaridia sp. infection in a cockatiel in Turkey, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (2), 337, 2011(Civelek T, Utuk AE, ile birlikte)
19Generalized Tetanus in A Dog After Ovariohysterectomy , Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (5), 877, 2011(Sahal M, Haydardedeoglu AE, ile birlikte)
20Serum Non-Esterified Fatty Acids and Beta-Hydroxybutyrate in Dairy Cows with Retained Placenta , Pak Vet J, 31 (4), 341-344, 2011(Civelek T, Aydin I, Yilmaz O, Kabu M, ile birlikte)
21Serum lipid and protein oxidation and antioxidant status in horses naturally infected with Theileria equi, Revue Med Vet, 163 (4), 183-186, 2012(Utuk AE, Karafakioglu YS, Balkaya I, Piskin FC, Fidan AF, ile birlikte)
22Stress Response in Dairy Cows Related to Rectal Examination, Acta Sci Vet, 40 (3), 1-7, 2012(Baser DF, Karafakioglu YS, Fidan AF, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kronik Ehrlichiosisli bir köpekte renal yetmezlik olgusu, YYU Vet Fak Derg, 14(2), 94-96, 2003(Börkü MK, Güzel M, Ural K, Karakurum MÇ, ile birlikte)
2İki Muhabbet Kuşunda Pullu Bacak Sendromu ve Sağaltımı, İstanbul Üni Vet Fak Derg, 30(1), 29-33, 2004(Kurtdede A, Ural K, Sarı B, ile birlikte)
3Bir kedide idiopatik hepatik lipidozis., Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 10 (2), 199-201, 2005(Kalınbacak A, Ural K, Arun S, Güzel M, ile birlikte)
4Bir kırlangıçta Dermanyssus gallinae olgusu ve sipermetrin ile sağaltımı, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 11 (2), 175-177, 2005(Kurtdede A, Ural K, Aktaş S, Sarı B, ile birlikte)
5Serodiagnosis of bovine neosporosis with immunocomb assay in Ankara region, Ankara Üniv Vet Fak Derg , 53 (3), 207-209, 2006(Kurtdede A, Küplülü Ş, Ural K, Güzel M, Karakurum MÇ, Haydardedeoğlu, A.E, ile birlikte)
6Kaplumbağalarda kabuk yumuşaması ve kabuk çürüğü, Veteriner Bilimleri Dergisi, 22 (3-4), 109-111, 2006(Kurtdede A, Ural K, Şahin F, ile birlikte)
7İnaktif M. canis aşısı uygulanan Danua (Great Dane) ırkı iki köpekte akut ürtiker ve anjioödem, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12 (1), 109-110, 2006(Ural K, Uzlu E, ile birlikte)
8Usage of inactivated Microsporum canis vaccine in cats naturally infected with M. canis., Mikologia Lekarska, 14 (1), 19-21, 2007(Kurtdede A, Ural K, Gazyagci S, ile birlikte)
9Sarcoptic Mange in a Gazelle (Gazella Gazella) in Ankara, Turkey, Journal of Applied Biological Sciences, 1(3), 111-112, 2007(Kurtdede A, Aktas MS, Ural K, Kar S, ile birlikte)
10"Candidatus Mycoplasma Haemominutum” Infection in a cat in Antalya., Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 22 (1), 27-30, 2008(Ural K, Süer C, Vatansever Z, Kar S, Eker K, ile birlikte)
11Güvercinlerde Ascaridia sp. enfestasyonu ve sağaltımı., Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (1), 31-32, 2008(Kurtdede A, Ural K, Aktaş MS, Çanakcı T, ile birlikte)
12Bir atta Trichophyton equinum’a bağlı mikotik blefaritis ve terbinafine ile sağaltımı., Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (5), 297-298, 2008(Ural K, Civelek T, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 Pyloric Ulceration in a five-month old cat., Veterinar (Casopis Studenata veterinarske Medicine, 13-14, 103-108, 2005(Borku MK, Ural K, Kibar M, ile birlikte)
2Constipation and pathological skin changes in a green iguana, Veterinar (Casopis Studenata veterinarske Medicine, 13-14, 109-113, 2005(Kurtdede A, Ural K, Kibar M., ile birlikte)
3Atipik Kursak Kandidiyazisli Bir Muhabbet Kuşunda Radyografik Bulgular ve Sağaltım, Kocatepe Vet J, 1 (1), 55-57, 2008(Kurtdede A, Alkan Z, Ural K, Noyan D, ile birlikte)
4Süt İneklerinde Yağlı Karaciğer Sendromu ve Korunma Yolları, Kocatepe Vet J, 1 (1), 83-87, 2008(Kabu M, Civelek T, ile birlikte)
5Bir Av Köpeğinde (Pointer) Biliöz Kusma Sendromu, Kocatepe Vet J, 2 (2), 41-44, 2009(Civelek T, Uzlu E, Başer DF, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bir Köpekte Ovariohisterektomi Sonrası Generalize Tetanoz, 7. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 61, 2007(Şahal M, Haydardedeoğlu A.E., ile birlikte)
2Parvo Viral Gastroenteritisli Köpeklerde Antiemetik Olarak Ondansetron ile Metoklopromid'in Karşılaştırılması , 7. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 59, 2007(Karakurum MÇ, Ural K, Haydardedeoğlu AE, Güzel M, Börkü MK, ile birlikte)
3Köpeklerde Generalize Demodikozis Sağaltımında İvermektin'in Oral Etkinliği , 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 61, 2007(Karakurum MÇ, Ural K, Haydardedeoğlu AE, Güzel M, Börkü MK, ile birlikte)
4Ankara'da Etçi ve Sütçü Sığırlarda Kuyruk Ucu Nekrozu: Klinik Değerlendirme ve Makroskobik Lezyonların Analizi, 7. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 99, 2007(Ural K, Alıç D, Karakurum MÇ, Aktaş S, Haydardedeoğlu AE, ile birlikte)
5Köpeklerde Hiperpigmentasyon ve Alopesi; Klinik ve Etiyo-Patolojik Analiz, 7. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 100, 2007(Ural K, Karakurum MÇ, Özyıldız Z, Aksoy Ö, Haydardedeoğlu AE, Kar S, ile birlikte)
6Subklinik Paratüberkülozlu Sütçü Sığırlarda Serum Retinol ve Beta Karoten Konsantrasyonları, 7. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 124, 2007(Civelek T, Çelik HA, Özenç E, Avcı G, Kav K, Yılmaz O, ile birlikte)
7Doğal Olarak Enfekte Süt Buzağılarında Azitromycin Dihyrat'ın Cryptosporidium'a Karşı Etkinliği, 7. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Eylül, 126, 2007(Elitok ÖM, Kabu M, Elitok B, ile birlikte)
0Çeviriler
1Klinik Pratikte At Hekimliği (Solunum sistemi)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1An ectopic case of Psoroptes cuniculi infestation in a pet rabbit
2Use of selamectin for treatment of psoroptic and sarcoptic mite infestation in rabbits
3Serodiagnosis of bovine neosporosis with immunocomb assay in Ankara region
0Diğer Etkinlikler
17. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (1-4 Eylül 2007)
0Ödüller :
1TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (1 adet 2007, 2 adet 2008 yıllarında)
0Toplumsal Katkılar :
1Kanal 3 "Canlı Hayat ve Sabah Ferisi" Programlarına Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Olarak Katılım
0Verdiği Dersler : 
1Egzotik Hayvan Hastalıkları2011
Diğer Bilgiler :