Öğr.Grv. Dr. BETÜL DEMİRCİLER YAVAŞ(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi betuldy@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Tıbbi Patoloji
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : --
Yüksek Lisans : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 2000
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Pa 2014
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi PaTıp Fakültesi 3. sınıf koordinatör yardımcılığı2014 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi PaTıp Fakültesi probleme dayalı öğretim kurulu üyeli2014 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi PaTıp Fakültesi Tıp Eğitimi komisyonu üyeliği2014 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Chondroid syringoma: Report of a case with fine needle aspiration cytology findings, Acta Cytologica, Sep-Oct;54(5 Suppl), 973-6, 2010(Tokyol C, Aktepe F, Yildiz H, Aycicek A, ile birlikte)
2Melanotik lupus eritematozus: Nadir bir diskoid lupus eritematozus varyantı, Turkderm 2015, 49, 75-7, 2015(Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Merve Demir, Hasan İlyas Özardalı, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Karın ağrısı nedeni olan mezenterik kistik lenfanjioma: Olgu sunumu ve literatür taraması, Çocuk Cerrahisi Dergisi , 27(2-3), 66-69, 2013(Ahmet Ali Tuncer , Afra Karavelİoğlu, Altınay Bayraktaroğlu, Didem Baskın Embleton , ile birlikte)
2Maksiller sinüsde kolesterol granulomu: Olgu sunumu, İstanbul Med J, 2014; 15, 131-3, 2014(ÇiğdemTokyol, Hüseyin Yıldız, Abdullah Ayçiçek, Murat Cem Miman , ile birlikte)
3Elin nötrofilik dermatozu, Pamukkale Tıp dergisi, 2014;7(2), 147-150 , 2014(Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Merve Terzili, Bahadır Rüchan Celep, ile birlikte)
4Myxoid degeneration of the tendon as a cause of pediatric trigger finger, Journal of Clinical and Experimental Investigatio, 2014;5(1), 106-107, 2014
5Behçet Hastalığı ile İlişkili Piyoderma Gangrenosum; Bir Olgu Sunumu, Abant Med J., 4(1), 73-75 , 2015(Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Tayfun Kocoglu, ile birlikte)
6Vulvar bazal hücreli karsinom: Nadir bir yerleşim, Sakaryamj, 4(4), 213-216, 2014(Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Bekir Serdar Ünlü, Merve Demir, ile birlikte)
7Bowen hastalığını taklit eden hidroakantoma simpleks olgusu, , , , 2014(Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat, İlyas Özardalı, ile birlikte)
8Cholestrol granulom of maxillary sinüs: A case , İstanbul Med J , 15, 131-3, 2014(ÇiğdemTokyol, Hüseyin Yıldız, Abdullah Ayçiçek, Murat Cem Miman, ile birlikte)
9A rare condition: Ectopic liver tissue with its unique blood supply encountered during laparoscopic cholecystectomy, Int J Surg Case Rep. , 9, 47-50, 2015(Ahmet Bal, Sezgin Yılmaz, Çiğdem Özdemir, Mustafa Özsoy, Murat Akıcı, Mustafa Kalkan, Ogün Ersen, Barış Sarıpınar, Yüksel Arıka, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Mediastende miksoid liposarkom, 25.Ulusal Patoloji Kongresi - 6.Sitopatoloji Kongr, , , 2015(Gürhan Öz, Emre Kaçar, Mükremin Uysal, Hasan İlyas Özardalı, ile birlikte)
2Pnömatozis Sistoides İntestinalis: Olgu Sunumu , 25.Ulusal Patoloji Kongresi - 6.Sitopatoloji Kongr, , , 2015(Fatma Aktepe, Çiğdem Tokyol, Yüksel Arıkan, ile birlikte)
3İki Primer Tümör; Retroperitonda İyi Diferansiye Liposarkom ve Mide Adenokarsinomu: Olgu Sunumu , , , , 2015(Hasan İlyas Özardalı, Esra Uygur, Mehmet Özer, Mustafa Özsoy, ile birlikte)
4Tru-cut Biyopsi Yönteminin Meme Malign Tümörleri Tanısında Yeri , , , , 2015(Hasan İlyas Özardalı, Çiğdem Tokyol, Emre Kaçar, Çiğdem Özdemir, Ahmet Bal, Ziya Taner Özkeçeci , ile birlikte)
5Dört Olgu Eşliğinde Blue Nevüslere Genel Bakış: Olgu Sunumu , , , , 2015(Oğuzhan Erol, Şükrü İşler, Mehmet Özer, Hasan İlyas Özardalı, ile birlikte)
6Vajinal Blue Nevüs: Olgu Sunumu, , , , 2015(Esra Uygur, Gülengül Köken, Seval Doğruk Kaçar, Hasan İlyas Özardalı , ile birlikte)
7Papiller Adenofibrom: Olgu Sunumu, , , , 2015(Çiğdem Tokyol, Hasan İlyas Özardalı, Oğuzhan Erol, Dağıstan Tolga Arıöz , ile birlikte)
8Okur Larengeal Karsinomlarda Dendritik Hücre Yoğunluğunun Prognostik Parametrelerle İlişkisi , , , , 2015(Hasan İlyas Özardalı, Çiğdem Tokyol, Mehmet Özer, Abdullah Ayçiçek, Çiğdem Özdemir, Erdoğan Okur, ile birlikte)
9Lenf Nodu Yayılımı Olan Minimal İnvaziv Malign Mikst Tümör: Olgu Sunumu , , , , 2015(Mehmet Özer, Abdullah Ayçiçek, ile birlikte)
10Midede Leiomyom: Olgu sunumu , , , , 2015(Esra Uygur, Çiğdem Özdemir, Ahmet Bal, Ayşe Geren, ile birlikte)
11İnce Barsak Lenfoması: 2 Olgu, , , , 2015(Çiğdem Özdemir, Murat Akıcı, Nilay Şen Korkmaz, ile birlikte)
12Nadir görülen tükrük bezi tümörü: Folliküler varyant asinüs hücreli karsinom , , , , 2016(Orhan Kemal Kahveci, Esra Uygur, Emre Kaçar, Çiğdem Tokyol , ile birlikte)
13Masif hemoptizide nadir bir neden primer pulmoner leomiyosarkom, , , , 2016(Adem Gencer, Muzaffer Sarıaydın, Gürhan Öz, Okan Solak , ile birlikte)
14Kutanöz skuamöz hücreli ve bazal hücreli karsinomlarda Fosfolipaz A2 ekspresyonu , , , , 2015(Nilay Duman, Murat Tosun, Reşat Duman, ile birlikte)
15Akciğer Adenokarsinomu Sıradışı Metastaz: Biceps brachi Kası, , , , 2015(Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Sibel Günay, Çiğdem Tokyol, Mükremin Uysal, Mehmet Ünlü, ile birlikte)
16Nadir Bir Kronik Öksürük Nedeni: Trakeabronkopati Osteokondraplastika, , , , 2016(Muzaffer Sarıaydın, Ceren Gökçe,Ersin Günay, Mehmet Ünlü., ile birlikte)
17Kriptojenize organize pnömoni olgusu, , , , 2016(Aydın Balcı, Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın,Mehmet Ünlü, ile birlikte)
18Olgu sunumu: Tonsiller lenfanjiomatöz polip , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Abdulkadir Bucak, Bayram Günebakan , ile birlikte)
19Olgu sunumu: Psammom cisimcikleri içeren mide adenokarsinomu , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Yüksel Arıkan, Hasan İlyas Özardalı, ÇiğdemTokyol , ile birlikte)
20Olgu sunumu: Endobronşial mikst glandüler - skuamöz papillom, , , , 2014(Ersin Günay, Çiğdem Özdemir, Hasan İlyas Özardalı, Çınar Balçık, Aydın Balcı , ile birlikte)
21Olgu sunumu: Çekumda lenfanjiom , , , , 2014(Çiğdem Tokyol, Rüchan Bahadır Celep, ile birlikte)
22Olgu sunumu: Memede pleomorfik liposarkom , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Hasan İlyas Özardalı, Gülcan Yavuz, Serdar Boztekin, ile birlikte)
23Olgu sunumu: Alt dudakta myoperisitom , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Güler Şenyıldız Hastürk, Abdullah Ayçiçek, Hasan İlyas Özardalı, ile birlikte)
24Olgu sunumu: Skuamöz hücreli karsinom transformasyonu gösteren, yüksek dereceli displazi alanları içeren, 2 matür kistik teratom olgusu , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Dağıstan Tolga Arıöz, Nuray Can, Hasan İlyas Özardalı , ile birlikte)
25Olgu sunumu: İleumun multiple nöroendokrin tümörü, Hangi sınıflamayı yapalım? , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Betül Demirciler Yavaş, Sezgin Yılmaz, Mükremin Uysal, Güler Şenyıldız Hastürk , ile birlikte)
26Olgu sunumu: Adenomatöz polipozis koli ve sürrenal adenomu, , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Ahmet Bal, Emre Kaçar, ile birlikte)
27Olgu sunumu: Fetal otopside bilateral komplet üreter duplikasyonu ve sol böbrek alt polde pelvikalisiyel sistemde ektazi , , , , 2014(Çiğdem Özdemir, Bekir Serdar Ünlü, Esra Uygur, Nisar Karadeniz , ile birlikte)
28Gastrik Schwannoma: Olgu Sunumu , , , , 2010(Ali Erdoğan, Çiğdem Tokyol, Yüksel Arıkan , ile birlikte)
29Destrüksiyona neden olan agresif hidatik kistler , , , , 2013(Gürhan Öz, Ersin Günay, Elif Doğan Baki, Okan Solak , ile birlikte)
30Maksiller sinüsün kolesterol granülomu: Olgu sunumu , , , , 2013(Çiğdem Tokyol, Hüseyin Yıldız, Abdullah Ayçiçek, Murat Cem Miman, ile birlikte)
31Lenf nodu tutulumu saptanan anjiomyolipom olgusu , , , , 2013(Mustafa Karalar, İlyas Özardalı, İbrahim Keleş, Ahmet Çağrı Evran, ile birlikte)
32Spermatik kordda miksoid liposarkom: Olgu sunumu , , , , 2013(İlyas Özardalı, İbrahim Keleş, Emre Kaçar , ile birlikte)
33Nadir bir olgu: Kaviter bronşiolitis obliterans organize pnömoni , , , , 2013(Emre Kaçar, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ebru Ünlü, Bekir Şanal, ile birlikte)
34Kavernöz anjioma sekonder masif intraventriküler kanama , , , , 2013(Emre Kaçar, Feyzullah Akyüz, Ergün Karavelioğlu, Ebru Ünlü, ile birlikte)
35El dorsalinin nötrofilik dermatozu: 2 olgu sunumu , , , , 2013(Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Bahadır Celep, ile birlikte)
36Gebelik ilişkili sweet sendromu: Bir olgu sunumu , , , , 2013(Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Bekir Serdar Ünlü, ile birlikte)
37Kutanöz tüberküloz ve eritema nodozum birlikteliği , , , , 2013(Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, İlyas Özardalı, ile birlikte)
38Vulvar bazal hücreli karsinom: Nadir bir yerleşim , , , , 2013(Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Bekir Serdar Ünlü, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1TİROİD PAPİLLER KARSİNOMLARI, NODÜLER HİPERPLAZİ VE MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ İYİ DİFFERANSİYE TÜMÖRDE CK19, HBME-1, GALEKTİN-3, COX-2 VE VEGF EKSPRESYONU
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Chondroid syringoma: Report of a case with fine needle aspiration cytology findings
0Verdiği Dersler : 
1Probleme dayalı öğretim dersi 2014
2Probleme dayalı öğretim dersi 2014
3Probleme dayalı öğretim dersi 2014
4Probleme dayalı öğretim dersi2015
5Tıbbi Patoloji2016
6Tıbbi Patoloji2015
7Probleme dayalı öğretim dersi2016
Diğer Bilgiler :