Arş.Grv.Dr. İLKAY DOĞAN(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi ilkay_dgn58@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : BİYOİSTATİSTİK
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : BALIKESİR ÜNİ.FEN EDE.FAK.MATEMATİK 2010
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ. FEN BİL. ENS. 2012
Doktora : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. SAĞ. BİL. ENS. 2015
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1An Application of Data Envelopment Analysis on Marble Factories, Journal of Inequalities and Applications, , 1-17, 2013(Saraçlı S, KILIÇ İ, GAZELOĞLU C, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1A Study On Elite Wrestlers: Weight Loss And Depression., Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri, 7(3), 216-223, 2013(IŞIK Ö, GÖKDEMİR K, BASTIK C, YILDIRIM İ,, ile birlikte)
2Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, International Anatolia Academic Online Journal, 2(1), 1-11, 2014(SARAÇLI, S. KILIÇ, İ. TÜRKAN, H. A. DURSUN, P. ÖZDEMİR, Ş. GAZELOĞLU, C. , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Veteriner Fakültesi Laboratuvarlarındaki Biyogüvenlik Durumuna Yönelik Akademisyen Görüşleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Bir Uygulama., Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi De, 4(2), 15-22, 2011( KILIÇ İ, ile birlikte)
2A Comparative Study on Variance Components Estimation Methods, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg, 4(2), 9-14, 2014(KILIÇ İ,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1A Comparative Study on Variance Components Estimation Methods, International Congress in Honour of Professor Hari, 23-26 Ağustos 2012, 140, 2012(KILIÇ İ, ile birlikte)
2An Application of Data Envelopment Analysis on Marble Factories, International Congress in Honour of Professor Hari, 23-26 Ağustos 2012, 141, 2012(SARAÇLI S, KILIÇ İ, GAZELOĞLU C, ile birlikte)
3Çevresel Duyarlılık ve Boş Zaman Engelleri İlişkisi, 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 24-26 Mayıs 2014, , 2014(GÜMÜŞ H, IŞIK Ö, DOĞANAY G,, ile birlikte)
4Principal Components Regression and An Application., 4th International Conference on Mathematics & Info, 5-7 Şubat 2015, 74, 2015(KILIÇ İ, SARAÇLI S, GAZELOĞLU C,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bulanık Tip II Basit Doğrusal Regresyon Analizi, 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 12-14 Eylül 2011, , 2011(KILIÇ İ, SELVİ P, GAZELOĞLU C, SARAÇLI S , ile birlikte)
2Robust Fuzzy Type II Simple Linear Regression Analysis: A Monte Carlo Simulation Study, 8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, 11-13 Ekim 2012, 168, 2012(GAZELOĞLU C, KILIÇ İ, SARAÇLI S, ile birlikte)
3Varyans Bileşeni Tahmin Yöntemlerine Yönelik Bir Değerlendirme, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik , 4-7 Eylül 2012, , 2012(KILIÇ İ, GAZELOĞLU C, SARAÇLI S, ile birlikte)
4Elit Güreşçilerde Dehidratasyonun Depresyon Üzerine Etkisi, 5. Antrenman Bilimi Kongresi, 02-04 Temmuz, , 2013(IŞIK, Ö. GÖKDEMİR, K. BASTIK, C. YILDIRIM, İ., ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar İlindeki Mermer Fabrikalarının Verimliliklerinin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi
2Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
Diğer Bilgiler :