Yrd.Doç.Dr. DUYGU BAKİ ACAR(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi www.dbakiacar@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : In Vitro Fertilizasyon, Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 2002
Doktora : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 2008
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Investigation of the Incidence and Diagnosis of Subclinical Mastitis in Early Lactation Period Cows, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 32, 119-121, 2008
2Uterine and Ovarian Metastasis of Transmissible Venereal Tumor in a Bitch, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 32, 65-66, 2008(BAŞTAN, A., CENGİZ, M, ile birlikte)
3Ultrasonographic Evaluation of Mammary Tumors in Bitches, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15 (1), 81-86, 2009
4Effect of Epidermal Growth Factor on In Vitro Maturation of Cat Oocytes Recovered from Ovaries at Follicular and Luteal Stages, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (4), 623-627, 2009(1. POLAT, B., MACUN, H.C., KORKMAZ , Ö., ÇOLAK, A., BAŞTAN, A., AKÇAY, A. , ile birlikte)
5Reproductive Seasonality in Sheep, Acta Agriculturae Scandinavica, 53, 175-179, 2003(Gündoğan M, Yeni D, ile birlikte)
6Determination of Optimal Dose of EGF for Bovine Oocyte Maturation and Subsequent in vitro Fertilization and Culture in Two Media, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 34 (1), 33-38, 2010(BAŞTAN, A., POLAT, B., KORKMAZ, Ö., ÇOLAK, A., ile birlikte)
7Effects of Precalving Antibiotic Treatment on Mastitis and Individual Somatic Cell Count in Heifers, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 1245-1249, 2010(, ile birlikte)
8The importance of Staphylococci and treshold value of somatic cell count for diagnosis of sub-clinical mastitis in Pirlak sheep at mid-lactation., Reproduction in Domestic Animals, 46, 970-974, 2011(E. Ozenc, E. Seker, M.K. Birdane, I. Darbaz, N. Dogan, ile birlikte)
9Animal welfare related to evaluate intraocular pressure in Anatolian buffaloes: Preliminary report., Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 987-990, 2011(K. Pamuk, Z.K. Saritas, I. Demirkan, A. Acar, M. Korkmaz, ile birlikte)
10Activation of bovine oocytes following ICSI and effect of activation on embryo according to developmental stages, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17, 631-634, 2011(A. Bastan, ile birlikte)
11Oviduct cyst observed together with a uterine serosal inclusion cyst in the Anatolian water buffalo-a case report, Acta Veterinaria Brno, 81, 235-237, 2012(A. Sevimli, E. Ozenc, ile birlikte)
12Ovarian remnant syndrome and uterine stump pyometra in three queens, Journal of Feline Medicine and Surgery, 14, 913-918, 2012(M.A. Demirel, ile birlikte)
13Effect of the stage of estrous cycle on follicular population, oocyte yield and quality, and biochemical composition of serum and follicular fluid in Anatolian water buffalo, Animal Reproduction Science, 137, 8-14, 2013(M.K. Birdane, N. Dogan, H. Gurler, ile birlikte)
14Effectiveness of different progesterone analogues and GnRH on reproductive parameters in nulliparous Saanen goats at the end of the transition period, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (suppl-A), A181-A183, 2013(M.K. Birdane, E. Özenç, D. Yeni, İ. Doğan, ile birlikte)
15Antibodies to Schmalberg virus in domestic livestock in Turkey, Trop Anim Health Prod, 45, 1825-1828, 2013(A.K. Azkur, H. Albayrak, A. Rişvanlı, Z. Pestil, E. Ozan, O. Yılmaz, S. Tonbak, A. Cavunt, H. Kadı, H.C. Macun, E. Özenç, S. Alparslan, H. Bulut, ile birlikte)
16The effects of dry-off therapy on milk somatic cell count in Saanen goats, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, DOI: 10.3906/vet-1501-6 , Baskıda, 2015(Ayhan BAŞTAN, Seçkin SALAR, Mürşide Ayşe 3 DEMİREL, Mehmet CENGİZ, İsfendiyar DARBAZ, Gaye BULUT, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Use Of Early Conception Factor Test (Ecf) For Determining Pregnancy And Embryonic Mortality Status Of Dairy Cows, Medycyna Weterynaryjna, 63, 670-673, 2007(Baştan, A., Özenç, E., Macun, H.C., Güngör, Ö. , ile birlikte)
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2001-2009 Tarihleri Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 5 (1), 13-20, 2010(, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Meme hastalıklarının nedenleri ve işletme düzeyinde alınması gereken önlemler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi, 38, 20-22, 2007(Cengiz, M, ile birlikte)
2Fertility comparing with respect to oestrus signs at the time of artificial insemination in cows, Kocatepe Veteriner Dergisi, 4, 15-21, 2011(D. Yeni, F. Avdatek, M. Gündoğan, ile birlikte)
3DNA damage of cumulus cells in a cow with brucellosis, Kocatepe Veteriner Dergisi, 4, 75-79, 2011(D. Yeni, F. Avdatek, M. Gündoğan, ile birlikte)
4Düvelerde mastitis: Prevalansı, risk faktörleri ve patogenezi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 7, 137-146, 2012(M. Cengiz, A. Baştan, ile birlikte)
5Bir köpekte hematik mumifikasyon olgusu, Kocatepe Veteriner Dergisi, 6, 77-81, 2013(M.K. Birdane, B. Elitok, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Use of early conception factor test (ECF) for determining pregnancy and embryonic mortality status of dairy cows, 24th World Buiatrics Congress, 15-19 Ekim 2006, , 2006(Bastan, A., Ozenc, E., Macun, H.C., ile birlikte)
2Is it possible to use nitric oxide level as a new detection method in prepartum heifer mastitis, X. Middle-European Buiatrics Congress, 03-06 Mayıs 2009, 177, 2009(Bastan, A., Cengiz, M., Sel, T., Cetin, S., Akan, M., N., Darbaz, I., Fidancı, U. R, ile birlikte)
3Effects of Precalving Antibiotic Treatment on Mastitis and Individual Somatic Cell Count in Heifers, ESDAR Eger, Hungary, 15-18 Eylül 2010, , 2010(, ile birlikte)
4The diagnosis and treatment of reproductive problems during the breeding season in barren Arabian mares - a preliminary study, The 15th Annual Conference of European Society for, 2011, 135, 2011(E. Ozenc, E. Koca, E. Seker, A. Sevimli, R. Vural, ile birlikte)
5Ovarian remnant syndrome and stump pyometra in cats, European Veterinary Conference Voorjaarsdagen, , , 2012(M.A. Demirel, ile birlikte)
6Pyometra with leiomyoma and paraovarian cyst due to an enclosed vagina in a bitch, 86th International Scivac Congress, , , 2015(M.A. Demirel, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Sığır Oositlerinin Maturasyonunda Epidermal Büyüme Faktörünün Optimal Dozunun Saptanması ve Farklı IVC ortamlarının Embryo Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması, III. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2008, 86, 2008(POLAT, B., BAŞTAN, A., KORKMAZ, Ö., ÇOLAK, A, ile birlikte)
2Sütçü İneklerde Ecf Test Kitlerinin Erken Dönem Gebelik ve Embriyonik Ölüm Tanısında Kullanılması, II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2006, 116, 2006(Baştan, A., Özenç, E., Macun, H.C., ile birlikte)
3İneklerde puerperal metritislerin sistemik ceftiofur ile tedavisi, II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2006, 82, 2006(Baştan, A., Güngör, Ö., Özenç, E., Çelik, H.A., Cengiz, M., ile birlikte)
4Bir Mandada Uterusta Serozal İnkluzyon Kisti ile Birlikte Görülen Ovidukt Kisti, V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2010, 90, 2010(A. Sevimli, E. Özenç, ile birlikte)
5Farklı Tip Süt İşletmelerinde Somatik Hücre Sayılarının Araştırılması, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010, 30, 2010(, ile birlikte)
6Bir Anadolu Mandasında Luteoma Olgusu, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010, 128, 2010(, ile birlikte)
7Düvelerde Doğum Öncesi Antibiyotik Tedavisinin Mastitis ve Somatik Hücre Sayısı Üzerine Etkileri, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010, 28, 2010(, ile birlikte)
8Bir Anadolu Mandasında İlk Ovaryan Matur Kistik Teratoma Olgusu, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010, 236, 2010(, ile birlikte)
9Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2001-2009 Tarihleri Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010, 278, 2010
10Anadolu manda düvelerinin farklı mevsimlerdeki gebe kalma oranları., V. Veteriner Jinekoloji Kongresi, , , 2013(M.K. Birdane, ile birlikte)
11Geçiş dönemi sonundaki nullipar Saanen keçilerinde farklı Progesteron analogları ve GnRH uygulamalarının reprodüktif parametreler üzerine etkinliği, V. Veteriner Jinekoloji Kongresi, , , 2013(M.K. Birdane, E. Özenç, D. Yeni, ile birlikte)
12Saanen keçilerde kuru dönem antibiyotik ve meme başı kanalı kaplayıcılarının süt somatik hücre sayısı üzerine etkisi, V. Veteriner Jinekoloji Kongresi, , , 2013(A. Baştan,M. Cengiz, İ. Darbaz, G. Bulut, S. Salar, ile birlikte)
13Vitrifiye edildikten sonra çözdürülüp transplante edilen kedi ovaryumunda apoptozis, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, , , 2014(M.A. Demirel, F. Topal Çelikkan, B. Ekim, S. Özkavukçu, H. Kanca, E. Atabenli Erdemli, A. Baştan, ile birlikte)
14Kedi ovaryumu doku tespitinde zamanlama ve kullanılan fiksatiflerin karşılaştırılması, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, , , 2014(M.A. Demirel, F. Topal Çelikkan, B. Ekim, S. Özkavukçu, H. Kanca, T.K. Özdemir, E. Atabenli Erdemli, A. Baştan, ile birlikte)
15İntravaginal sünger saklama koşulunun Pırlak koyunlarda östrus oranına etkisi, Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, 2014, 256, 2014(M.K. Birdane, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Reproduction in Domestic Animals
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Bilimleri Dergisi
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
4Journal of Applied Animal Research
5Kocatepe Veteriner Dergisi
6Annual Review and Research in Biology
7Kocatepe Veteriner Dergisi
8Kocatepe Veteriner Dergisi
9Turkish Journal of Biology
10Kocatepe Veteriner Dergisi
11International Journal of Plant Breeding and Crop Science
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Farklı Tip İşletmelerde Somatik Hücre Sayılarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
2Meme başı Kanalı Kaplayıcıları ve Vitamin E’nin Kuru Dönem Yeni Enfeksiyonlara Karşı Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması
3Düvelerde, Subklinik Enfekte Ve Sağlıklı Meme Lobu Sekresyonlarında Nitrik Oksit Düzeyinin Belirlenmesi Ve Nitrik Oksitin Mastitis Için Yeni Bir Teşhis Metodu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması.
4Anadolu Mandalarının ovaryumlarında preantral folikül populasyonu, antral foliküller ile folikül sıvılarında seksüel siklus dönemine bağlı olarak meydana gelen değişikliklerin incelenmesi: Morfometrik inceleme
5Kedilerde Ovaryumun Needle Immersed Vitrification Tekniği İle Dondurulması
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Reproductive Seasonality in Sheep
2The importance of Staphylococci and treshold value of somatic cell count for diagnosis of sub-clinical mastitis in Pirlak sheep at mid-lactation
3Determination of optimal dose EGF for bovine oocyte maturation and subsequent in vitro fertilization and culture in two media
4nimal welfare related to evaluate intraocular pressure in Anatolian buffaloes: Preliminary report
5Ultrasonographic evaluation of mammary tumors in bitches
6Ovarian remnant syndrome and uterine stump pyometra in three queens
7Effect of the stage of estrous cycle on follicular population, oocyte yield and quality, and biochemical composition of serum and follicular fluid in Anatolian water buffalo
8Effect of Epidermal growth factor on in vitro maturation of cat oocytes recovered from ovaries at follicular and luteal stages
9Oviduct cyst observed together with a uterine serosal inclusion cyst in the Anatolian water buffalo-a case report
10Düvelerde mastitis: Prevalansı, risk faktörleri ve patogenezi
11Use of early conception factor test for determining pregnancy and embryonic mortality status of dairy cows.
Diğer Bilgiler :